Báo cáo thực tập: hoạt động phát triển thẻ tại Agribank Chi nhánh Tân Bình

Rate this post

Chia sẻ chuyên đề thực tập tốt nghiệp dịch vụ thanh toán thẻ tại AGRIBANK – chi nhánh Tân Bình dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tại ngân hàng agibank, chuyên đề tốt nghiệp tại ngân hàng Agribank,chúc các bạn có được tài liệu ưng ý nhất

Đề cương báo cáo thực tập dịch vụ thanh toán thẻ tại AGRIBANK chi nhánh Tân Bình

 • LỜI CẢM ƠN
 • BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ – BẢNG BIỂU
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1.Lý do chọn đề tài
 • 2.Mục đích nghiên cứu của đề tài
 • 2.1. Mục tiêu nghiên cứu
 • 2.2. Câu hỏi nghiên cứu
 • 3.Phạm vi nghiên cứu của đề tài
 • 5.Phương pháp nghiên cứu của đề tài
 • 6. Kết cấu của đề tài

Xem Thêm ==> Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ 

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – PHÒNG GIAO DỊCH TÂN HƯNG – CHI NHÁNH TÂN BÌNH

 • 1.1. Giới thiệu về ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
 • 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.1.2. Logo, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu
 • 1.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức
 • 1.1.4. Lĩnh vực hoạt động:
 • 1.2. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình
 • 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
 • 1.2.2. Tình hình kết quả kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – PGD TÂN HƯNG – CHI NHÁNH TÂN BÌNH

 • 2.1. Tổng quan về thị phần thẻ Agribank trên thị trường thanh toán thẻ Việt Nam
 • 2.1.1 Hoạt động phát hành
 • 2.1.2. Hoạt động thanh toán
 • 2.2. Các văn bản quy định chung về thanh toán thẻ và quy định riêng của Agribank
 • 2.3.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình
 • 2.3.1. Mức độ an toàn khi sử dụng thẻ thanh toán
 • 2.3.2. Mức độ bảo mật về tài khoản thẻ
 • 2.3.3. Ảnh hưởng về phía nhà cung cấp
 • 2.3.4. Ảnh hưởng của thu nhập và tiêu dùng của Khách hàng
 • 2.3.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật đối với sự phát triển của thẻ thanh toán
 • 2.4.Thực trạng hoạt động phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình
 • 2.4.1. Đặc điểm các loại thẻ của Ngân hàng
 • 2.4.2. Hoạt động phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình
 • 2.5. Đánh giá thực trạng phát triển thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình trong thời gian qua
 • 2.5.1. Ưu điểm
 • 2.5.2. Tồn tại và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – PGD TÂN HƯNG – CHI NHÁNH TÂN BÌNH.

 • 3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của Agribank Việt Nam nói riêng, và của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình
 • 3.2. Các giải pháp chủ yếu
 • 3.2.1. Nâng cao tính hấp dẫn của sản phẩm dịch vụ thẻ
 • 3.2.2. Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ thanh toán
 • 3.2.3. Hoàn thiện hiện đại hoá công nghệ
 • 3.2.4. Tăng cường hoạt động Marketing
 • 3.2.5. Nâng cao chất lượng và trình độ của cán bộ Ngân hàng
 • 3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh thanh toán thẻ
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BÀI dịch vụ thanh toán thẻ tại AGRIBANK

 • Bảng 1.1 : Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014-2016
 • Bảng 2.1 : Số lượng thẻ thanh toán phát hành mới hàng năm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình
 • Hình 1.1 : Logo Agribank
 • Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ tổ chức Agribank
 • Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ tổ chức Agribank – PGD Tân Hưng
 • Biểu đồ 2.1 : Thị phần số thẻ ghi nợ nội địa của Agribank so với các ngân hàng tính đến hết tháng 12/2016
 • Biểu đồ 2.2 : Thị phần số thẻ tín dụng quốc tế của Agribank so với các ngân hàng tính đến hết tháng 12/2016
 • Biểu đồ 2.3 : thị phần số máy ATM của Agribank so với các ngân hàng tính đến hết tháng 12/2016
 • Biểu đồ 2.4 : Thị phần số máy POS của Agribank so với các ngân hàng tính đến hết tháng 12/2016

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp Ngân hàng 

Lời mở đầu báo cáo thực tập dịch vụ thanh toán thẻ tại AGRIBANK

1.Lý do chọn đề tài báo cáo thực tập

Hoạt động ngân hàng là lĩnh vực không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. Những năm qua kết quả từ hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng đã đóng góp một phần hết sức quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, sự cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt cả về mức độ, phạm vi và sản phẩm, dịch vụ cung ứng trên thị trường. Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, nhu cầu của khách hàng ngày càng cao trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ hết sức đa dạng, phức tạp. Khách hàng đòi hỏi những sản phẩm chất lượng cao với nhiều tiện ích, giá cả hợp lý từ phía Ngân hàng. Trong các dịch vụ của Ngân hàng thì dịch vụ thẻ là một trong số dịch vụ được ưa chuộng nhất hiện nay. Điều gì đã làm cho thẻ có tầm quan trọng như vây? Đó chính là những tiện ích vượt trội hơn hẳn so với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước đó. Thể hiện sự thành công to lớn trong việc ứng dụng những tiến bộ vượt bậc của ngành Công nghệ thông tin và điện tử viễn thông vào hoạt động Ngân hàng.
Với hệ thống thông tin có thể dễ dàng truy nhập bất cứ lúc nào, khách hàng càng ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, đồng thời, yêu cầu của khách hàng cũng cao hơn trước kia rất nhiều. Trong các hoạt động giao dịch có sự tham gia của ngân hàng, khách hàng đang nâng dần mức độ thoả mãn dịch vụ của mình lên, họ mong muốn các dịch vụ đó được đáp ứng một cách thuận lợi và nhanh chóng. Dịch vụ thẻ ngân hàng cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, các giải pháp nhằm phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ thẻ nói riêng ngày nay đều nhằm hướng tới mục tiêu: cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng trên nền tảng công nghệ tích hợp hiện đại ngày nay.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, sau hơn 28 năm hoạt động trong lĩnh vực này Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã thu được những thành công nhất định và cũng không ít khó khăn và hạn chế để có thể phát triển dịch vụ thẻ trở nên phổ biến ở Việt Nam. Sau quá trình tìm hiểu và thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình em xin chọn đề tài “ Giải pháp mở rộng và phát triển hoạt động dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình” làm đề tài cho đề tài tốt nghiệp của mình.

2.Mục đích nghiên cứu của đề tài báo cáo thực tập

2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Tìm hiểu hoạt động phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình
Dựa trên thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hang hày, đề tài kiến nghị một số giải pháp nhằm hi vọng góp phần giúp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình phát triển mạnh về dịch vụ thanh toán thẻ trên thị trường
2.2. Câu hỏi nghiên cứu
Tình hình phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình hiện nay như thế nào?
Cần có giải pháp gì góp phần giúp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình phát triển mạnh về dịch vụ thanh toán thẻ trên thị trường?

3.Phạm vi nghiên cứu của đề tài báo cáo thực tập

Nghiên cứu những vấn đề chung về thẻ và sự phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2014- 2016

4.Đối tượng nghiên cứu

Là quá trình hoạt động kinh doanh thẻ và trọng tâm là hoạt động phát triển khách hàng sử dụng thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình nói riêng và tại thị trường Việt Nam.

5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

5.1.Phương pháp thu thập số liệu
Các số liệu và thông tin về hoạt động dịch vụ ngân hàng được thu thập từ các báo cáo qua các năm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình như: Báo cáo tổng kết; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo quyết toán và Báo cáo tổng kết của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình cũng như các tư liệu nghiên cứu hiện có về dịch vụ ngân hàng đã được đăng tải trên các báo, tạp chí và trên Internet…
Ngoài ra các báo cáo khoa học, luận văn của những người đi trước cũng được sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo quý giá và đã được kế thừa một cách hợp lý trong bài chuyên đề này.
5.2. Phương pháp phân tích số liệu
Trên cơ sở các tài liệu đã được tổng hợp, vận dụng các phương pháp phân tích thống kê như số tương đối, số tuyệt đối và phương pháp so sánh để phân tích kết quả kinh doanh cũng như tình hình phát triển dịch vụ của ngân hàng qua các năm nhằm đáp ứng được mục đích nghiên cứu của đề tài đã đặt ra.

6. Kết cấu của đề tài :

 • Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình
 • Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – PGD Tân Hưng – Chi nhánh Tân Bình

Một số hình ảnh của  chuyên đề tốt nghiệp dịch vụ thanh toán thẻ tại AGRIBANK

DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI AGRIBANK
DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI AGRIBANK
CHUYÊN ĐỀ THANH TOÁN THẺ TẠI AGRIBANK
CHUYÊN ĐỀ THANH TOÁN THẺ TẠI AGRIBANK
CHUYÊN ĐỀ THANH TOÁN THẺ TẠI AGRIBANK
CHUYÊN ĐỀ THANH TOÁN THẺ TẠI AGRIBANK
THẺ THANH TOÁN AGRIBANK
THẺ THANH TOÁN AGRIBANK
ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP THẺ AGRIBANK
ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP THẺ AGRIBANK

Dịch vụ kèm theo: dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập theo yêu cầu sinh viên

Hiện nay ngoài chia sẻ tài liệu hay ra mình còn có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, chuyên đề cho các bạn
sinh viên cần hỗ trợ viết bài, Mình làm đề tài mới, có thể làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề trọn gói
cho các bạn sinh viên bao gồm:
1. —–> Chọn đề tài
2. —> làm đề cương
3. —-> Chỉnh sửa theo yêu cầu của GV
4. —–> Xây dựng bản thảo
5. —–>Chỉnh sửa bản thảo theo yêu cầu GV
6. —–> Hoàn chỉnh bài chính thức
7. —–> Xin dấu doanh nghiệp

CHÍNH SÁCH KHI TẢI TÀI LIỆU TẠI VIETBAOCAOTHUCTAP.NET

 • Bảo hành chỉnh sửa miễn phí hình thức trọn đời từ team
 • Có thể tải về sửa đổi thông tin công ty, ngân hàng …
 • Số liệu trong bài mới nhất 2016
 • Có file đề cương + file bài nội dung
 • Bài là duy nhất chỉ có tại team thực tập

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo