Chuyên đề Đánh giá hoạt động theo tiêu chuẩn CAMEL

Rate this post

Chuyên đề Đánh giá hoạt động theo tiêu chuẩn CAMEL là 1 đề tài khá mới lạ đối với các bạn sinh viên ngành tài chính doanh nghiệp. Và ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn chuyên đề này để các bạn tham khảo nha.

Qua nhiều lần tốt nghiệp của các trường đại học, mình lại càng nhận thêm nhiều tin nhắn về hỗ trợ viết bài báo cáo thực tập. Chính vì lý do các bạn sinh viên mãi bạn đi làm, đi học mà chưa hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp của mình nên mình cho ra đời dich vụ viết bài báo cáo thực tập trọn gói cho các bạn sinh viên đây, hãy nhấc điện lên liên hệ ngay sdt / zalo : 0973287149


LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THEO TIÊU CHUẨN CAMEL

Tính cấp thiết của đề tài

Những năm vừa qua, nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng gặp nhiều biến động. Sự khủng hoảng và suy thoái đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến các ngành kinh tế đang hoạt động trên thị trường. Để đạt được những kết quả đó, với vai trò thúc đẩy phát triển nền kinh tế của mình, ngành chứng khoán đã và đang có những đóng góp hết sức quan trọng. Năm 2019 được đánh giá là một năm đầy khó khăn của Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Vì vậy việc nhìn nhận các hoạt động tài chính của các CTCK là một điều tất yếu để có thể củng cố lại thị trường chứng khoán nước nhà. Trong các bộ chỉ tiêu đánh giá hoạt động tài chính của các CTCK thì bộ tiêu chuẩn CAMEL được xem là một phương thức đánh giá chính xác và xác thực tình hình hoạt động của Công ty thông qua các tiêu chí như: Mức đọ đủ vốn, Chất lượng tài sản, Khả năng quản trị, Khả năng sinh lời và Thanh khoản.

Công ty chứng khoán SSI là một trong các công ty có thị phần dẫn đầu và sự uy tín lớn nhất trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù là một công ty chứng khoán lớn mạnh nhưng cũng vẫn còn một số những hạn chế cần xem xét và cải thiện. Nhất là trong khoảng thời gian khó khăn của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Xem Thêm ==> Top 3 đề tài báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp dễ làm, nên làm!

Sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) – PGD Lê Văn Lương, em quyết định chọn đề tài “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SSI THEO BỘ TIÊU CHUẨN CAMEL” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề đánh giá hiệu quả hoạt động của SSI theo bộ chỉ tiêu CAMEL

– Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề tập trung nghiên cứu hiệu quả hoạt động của SSI theo bộ chỉ tiêu CAMEL từ năm 2017-2019

– Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

– Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích thực trạng, rút ra các nhận xét, đánh giá về hoạt động của SSI theo bộ chỉ tiêu CAMEL, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động của SSI theo bộ chỉ tiêu CAMEL

– Nhiệm vụ nghiên cứu:

+ Đánh giá hoạt động.

+ Đánh giá những thành công cũng như hạn chế của hoạt động của SSI theo bộ chỉ tiêu CAMEL

Phương pháp nghiên cứu

Chuyên đề Đánh giá hoạt động theo tiêu chuẩn CAMEL
Chuyên đề Đánh giá hoạt động theo tiêu chuẩn CAMEL

Trong suốt quá trình nghiên cứu và viết chuyên đề, em sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:

– Phương pháp biện chứng

– Phương pháp phân tích, tổng hợp

– Phương pháp chuyên gia, điều tra khảo nghiệm tổng kết thực tiễn

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu theo 3 chương chính:

Chương 1: Giới thiệu chung về công ty chứng khoáns si; giới thiệu về vị trí thực tập.

Chương 2: Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của của CTCK SSI theo bộ chỉ tiêu CAMEL

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của CTCK SSI theo Bộ tiêu chuẩn CAMEL


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THEO TIÊU CHUẨN CAMEL

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SSI

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của CTCK SSI

1.2. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của CTCK SSI

1.3. Sơ đồ tổ chức

1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh tại công ty chứng khoán SSI

1.4.1. Các chỉ tiêu kinh doanh của CTCK SSI

1.4.2. Thành tựu kinh doanh đã đạt được

1.5. Mô tả vị trí thực tập

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Xem Thêm ==> Đề cương phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA SSI THEO BỘ CHỈ TIÊU CAMEL

2.1. Tổng quan về Bộ tiêu chuẩn CAMEL

2.2. Cách thức chấm điểm và xếp hạng

2.3. Cách thức chấm điểm từng tiêu chí

2.3.1. Chỉ tiêu mức độ đủ vốn (C)

2.3.2. Chất lượng tài sản (A)

2.3.3. Khả năng sinh lời (E)

2.3.4 Thanh khoản (L)

2.3.5. Năng lực quản lý (M)

2.5. Hạn chế, nguyên nhân và kết quả đạt được

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA SSI CĂN CỨ THEO BỘ TIÊU CHUẨN CAMEL

3.1. Xác định rõ tầm nhìn và định hướng phát triển trong tương lai

3.2. Đề xuất Giải pháp tăng trưởng của SSI

3.3. Nhận diện và quản trị các rủi ro trọng yếu

3.4. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước

KẾT LUẬN CHUNG


Và trên đây là Chuyên đề Đánh giá hoạt động theo tiêu chuẩn CAMEL mà mình chia sẻ đến với các bạn sinh viên. Chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình. Trong quá trình viết bài báo cáo thực tập có vấn đề khó khăn hoặc chưa biết phải viết như thế nào thì các bạn sinh viên hãy liên hệ mình ngay nhé zalo: 0973287149

Contact Me on Zalo