Cấu Trúc Bài Định Giá Công Ty Và 3 Bài Mẫu Giúp Bạn Đạt 10 Điểm Dễ Dàng

Rate this post

Báo cáo thực tập định giá công ty là một tài liệu hoặc bài thuyết trình mà một sinh viên hoặc người thực tập thường phải chuẩn bị và trình bày sau khi hoàn thành giai đoạn thực tập tại một công ty hoặc tổ chức. Báo cáo này thường được yêu cầu bởi trường đại học hoặc tổ chức tuyển dụng nhằm đánh giá kết quả và trải nghiệm của người thực tập. Báo cáo thực tập định giá công ty có thể bao gồm các yếu tố sau:

 1. Thông tin về công ty: Mô tả ngắn về công ty mà bạn đã thực tập, bao gồm tên, ngành công nghiệp, quy mô, lịch sử và mục tiêu kinh doanh của công ty.
 2. Mục tiêu thực tập: Nêu rõ mục tiêu cá nhân của bạn khi tham gia thực tập tại công ty này. Bạn có thể đề cập đến những kỹ năng bạn muốn phát triển hoặc kiến thức bạn muốn học.
 3. Mô tả công việc: Trình bày chi tiết về công việc bạn đã thực hiện trong thời gian thực tập, bao gồm nhiệm vụ cụ thể, dự án bạn đã tham gia, và vai trò của bạn trong công việc đó.
 4. Kết quả và thành tựu: Nêu rõ những thành tựu hoặc kết quả quan trọng mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Điều này có thể là việc giải quyết vấn đề cụ thể, cải thiện quy trình làm việc, hoặc đóng góp vào dự án của công ty.
 5. Đánh giá và phản hồi: Bạn có thể đưa ra nhận xét cá nhân về trải nghiệm thực tập, bao gồm những điểm mạnh và điểm yếu của công ty trong việc đào tạo và hỗ trợ người thực tập.
 6. Định giá công ty: Một phần quan trọng của báo cáo này là định giá công ty từ góc độ của người thực tập. Bạn có thể đánh giá về môi trường làm việc, văn hóa tổ chức, cơ hội thăng tiến, lương thưởng, và các lợi ích khác mà công ty cung cấp.
 7. Gợi ý và đề xuất: Cuối cùng, bạn có thể đưa ra gợi ý và đề xuất cho công ty về cách cải thiện trải nghiệm thực tập cho các thế hệ sau.

Báo cáo thực tập định giá công ty giúp cung cấp thông tin hữu ích cho cả người thực tập và công ty để cải thiện chất lượng chương trình thực tập và hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của sinh viên hoặc người thực

===>Cấu Trúc Viết Bài Báo Cáo Cho Vay Hộ Nông Dân Mà Bạn Cần Biết ???

Bài báo cáo thực tập định giá công ty thường bao gồm các phần chính sau:

 1. Bìa (Cover Page):
  • Tên của công ty hoặc tổ chức thực tập.
  • Tên của bạn.
  • Tiêu đề của bài báo cáo.
  • Ngày thực tập kết thúc hoặc ngày nộp báo cáo.
 2. Lời cảm ơn (Acknowledgments):
  • Một phần nhỏ để bạn có thể gửi lời cảm ơn đến những người hoặc tổ chức đã hỗ trợ bạn trong quá trình thực tập.
 3. Mục lục (Table of Contents):
  • Liệt kê các phần chính của báo cáo và số trang tương ứng.
 4. Tóm tắt (Executive Summary):
  • Một phần ngắn gọn (khoảng 1-2 trang) mô tả nội dung chính của báo cáo và kết quả quan trọng nhất.
 5. Giới thiệu (Introduction):
  • Mô tả ngắn gọn về công ty và mục tiêu của báo cáo.
  • Nêu rõ lý do bạn thực tập tại công ty này.
 6. Phần thực tập (Internship Details):
  • Mô tả về thời gian và nơi làm việc thực tập.
  • Cung cấp thông tin về vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn trong thời gian thực tập.
 7. Phân tích và đánh giá công việc (Job Analysis and Evaluation):
  • Mô tả công việc bạn đã thực hiện trong thời gian thực tập.
  • Đánh giá về cách công việc của bạn liên quan đến ngành hoặc lĩnh vực mà bạn học.
  • Đánh giá về hiệu suất cá nhân, sự học hỏi, và cách bạn đóng góp cho tổ chức.
 8. Kết quả và thành tựu (Results and Achievements):
  • Mô tả những thành tựu và kết quả quan trọng bạn đã đạt được trong thời gian thực tập.
  • Đi kèm với dữ liệu hoặc ví dụ cụ thể khi có thể.
 9. Phân tích thực tập (Internship Analysis):
  • Phân tích các điểm mạnh và yếu của quá trình thực tập.
  • Đề xuất các cải tiến hoặc giải pháp để cải thiện chất lượng thực tập trong tương lai.
 10. Học hỏi và phát triển (Learning and Development):
  • Mô tả những kiến thức và kỹ năng mà bạn đã học được trong quá trình thực tập.
  • Đánh giá cách mà thực tập đã đóng góp vào việc phát triển sự nghiệp cá nhân của bạn.
 11. Kết luận (Conclusion):
  • Tóm tắt lại những điểm quan trọng trong báo cáo.
  • Nêu rõ những bài học quý báu và giá trị của thực tập đối với bạn.
 12. Ghi chú (References):
  • Liệt kê các nguồn tài liệu hoặc nguồn thông tin mà bạn đã tham khảo khi viết báo cáo.
 13. Phụ lục (Appendices):
  • Bất kỳ tài liệu bổ sung, dữ liệu thống kê, hoặc thông tin cụ thể nào có thể được đính kèm ở đây.

Nhớ rằng cấu trúc báo cáo thực tập có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của công ty hoặc tổ chức bạn thực tập. Đảm bảo bạn tuân thủ các hướng dẫn cụ thể từ công ty và học viện của bạn.

Cấu Trúc Bài Định Giá Công Ty Và 3 Bài Mẫu Giúp Bạn Đạt 10 Điểm Dễ Dàng
Cấu Trúc Bài Định Giá Công Ty Và 3 Bài Mẫu Giúp Bạn Đạt 10 Điểm Dễ Dàng

Công việc thực tập định giá công ty

Công việc thực tập định giá công ty thường liên quan đến việc xác định giá trị của tài sản, dự án, hoặc công ty nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh, đầu tư, hoặc giao dịch. Dưới đây là một số công việc thường gặp trong ngành định giá:

 1. Xác định giá trị tài sản:
  • Xác định giá trị tài sản cố định của công ty, chẳng hạn như bất động sản, máy móc, thiết bị, và tài sản sở hữu trí tuệ.
  • Thực hiện các phương pháp định giá, như phương pháp chi phí, phương pháp so sánh thị trường, hoặc phương pháp doanh nghiệp để xác định giá trị tài sản.
 2. Định giá dự án và đầu tư:
  • Tham gia vào việc đánh giá các dự án đầu tư, định giá cổ phiếu, hoặc tài sản vô hình.
  • Sử dụng các mô hình tài chính để tính toán giá trị hiện tại, tỷ suất sinh lời, và dự báo lợi nhuận.
 3. Đánh giá rủi ro và danh tiếng:
  • Định giá rủi ro tài chính và đánh giá tác động của rủi ro lên giá trị tài sản hoặc doanh nghiệp.
  • Thực hiện các phân tích danh tiếng và danh giá tác động của danh tiếng đối với giá trị doanh nghiệp.
 4. Hỗ trợ thương vụ và thương lượng:
  • Hỗ trợ trong các thương vụ mua bán, sáp nhập, hoặc giao dịch tài chính bằng cách đánh giá giá trị công ty, tài sản, hoặc cổ phiếu.
  • Tham gia vào quá trình đàm phán và thương lượng giá.
 5. Báo cáo và tư vấn:
  • Chuẩn bị báo cáo về định giá để trình bày cho các bên liên quan, chẳng hạn như ban lãnh đạo công ty, nhà đầu tư, hoặc cơ quan quản lý.
  • Cung cấp tư vấn cho quyết định kinh doanh dựa trên kết quả định giá.
 6. Thực hiện kiểm toán và đánh giá nội bộ:
  • Kiểm tra và đánh giá các phương pháp định giá và dữ liệu tài chính bên trong công ty để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ với các quy định và chuẩn mực tài chính.

Công việc thực tập định giá công ty yêu cầu hiểu biết về tài chính, phân tích dự án, và sử dụng các công cụ và phương pháp định giá khác nhau. Ngoài ra, nó còn đòi hỏi kỹ năng làm việc với dữ liệu số liệu và làm việc cẩn thận để đảm bảo tính chính xác trong quá trình định giá.

Cấu Trúc Bài Định Giá Công Ty Và 3 Bài Mẫu Giúp Bạn Đạt 10 Điểm Dễ Dàng
Cấu Trúc Bài Định Giá Công Ty Và 3 Bài Mẫu Giúp Bạn Đạt 10 Điểm Dễ Dàng

228 đề tài báo cáo thực tập định giá công ty

Việc chọn đề tài báo cáo thực tập định giá công ty cần dựa trên mục tiêu học hỏi cá nhân, quyết định của công ty thực tập, và lĩnh vực mà bạn quan tâm. Dưới đây là một danh sách 228 đề tài mà bạn có thể xem xét:

 1. **Định giá tài sản cố định của công ty.
 2. Đánh giá giá trị cổ phiếu của công ty.
 3. Định giá tài sản vô hình và sở hữu trí tuệ của công ty.
 4. Đánh giá giá trị của một dự án đầu tư cụ thể.
 5. Phân tích rủi ro tài chính và tác động lên giá trị doanh nghiệp.
 6. Xác định giá trị danh tiếng của công ty.
 7. Định giá doanh nghiệp trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán.
 8. Đánh giá giá trị cổ phiếu của một công ty cổ phần đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 9. Xác định giá trị cổ phiếu ưa thích trong công ty.
 10. Đánh giá giá trị tài sản thế chấp trong giao dịch tài chính.
 11. Đánh giá tác động của thay đổi thuế lên giá trị tài sản và doanh nghiệp.
 12. Đánh giá tác động của thay đổi quy định và luật pháp lên giá trị tài sản.
 13. Đánh giá tác động của thay đổi thị trường lên giá trị cổ phiếu.
 14. Đánh giá giá trị tài sản trong các lĩnh vực đặc biệt như năng lượng, bất động sản, hoặc công nghệ.
 15. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng tài chính.
 16. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình giải thể hoặc phá sản.
 17. Đánh giá tác động của biến động tỷ giá hối đoái lên giá trị tài sản.
 18. Đánh giá tác động của biến động lãi suất lên giá trị tài sản.
 19. Đánh giá tác động của thay đổi lãi suất cơ bản lên giá trị tài sản.
 20. Đánh giá tác động của thay đổi thị trường chứng khoán lên giá trị cổ phiếu.
 21. Xác định giá trị tài sản trong quá trình tái cơ cấu tổ chức công ty.
 22. Đánh giá tác động của thay đổi trong công nghệ lên giá trị tài sản.
 23. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy trình sản xuất lên giá trị tài sản.
 24. Đánh giá tác động của biến động thị trường lao động lên giá trị doanh nghiệp.
 25. Đánh giá tác động của thay đổi trong mô hình kinh doanh lên giá trị tài sản.
 26. Xác định giá trị tài sản trong quá trình mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh.
 27. Đánh giá tác động của thay đổi trong chính sách thuế lên giá trị tài sản.
 28. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về môi trường lên giá trị tài sản.
 29. Đánh giá tác động của thay đổi trong chuỗi cung ứng lên giá trị tài sản.
 30. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng kinh tế.
 31. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con.
 32. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn thực phẩm lên giá trị tài sản.
 33. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường lên giá trị tài sản.
 34. Xác định giá trị tài sản trong quá trình tái cơ cấu công ty.
 35. Đánh giá tác động của thay đổi trong công nghệ sản xuất lên giá trị tài sản.
 36. Đánh giá tác động của thay đổi trong lựa chọn nguồn cung cấp lên giá trị tài sản.
 37. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ người tiêu dùng lên giá trị tài sản.
 38. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng sản phẩm lên giá trị tài sản.
 39. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng bố hoặc chiến tranh.
 40. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty liên doanh.
 41. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn lao động lên giá trị tài sản.
 42. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn giao thông lên giá trị tài sản.
 43. Xác định giá trị tài sản trong quá trình tổ chức sự kiện hoặc triển lãm.
 44. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình thay đổi quản lý công ty.
 45. Đánh giá tác động của thay đổi trong chính sách tiền tệ lên giá trị tài sản.
 46. Đánh giá tác động của thay đổi trong lợi ích cổ đông lớn lên giá trị cổ phiếu.
 47. Xác định giá trị tài sản trong quá trình phục hồi sau thảm họa tự nhiên.
 48. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con.
 49. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ quyền người tiêu dùng lên giá trị tài sản.
 50. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lên giá trị tài sản.
 51. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng xã hội.
 52. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty đối tác.
 53. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn hàng không lên giá trị tài sản.
 54. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn hàng hải lên giá trị tài sản.
 55. Xác định giá trị tài sản trong quá trình phát triển dự án công nghệ mới.
 56. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty cổ đông lớn.
 57. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn thông tin lên giá trị tài sản.
 58. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn thương mại điện tử lên giá trị tài sản.
 59. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng sức kháng.
 60. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con dưới sự điều hành của nhà nước.
 61. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn mạng lên giá trị tài sản.
 62. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn thương mại điện tử lên giá trị tài sản.
 63. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng y tế.
 64. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con dưới sự điều hành của quốc gia.
 65. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn thông tin y tế lên giá trị tài sản.
 66. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn ngành dược phẩm lên giá trị tài sản.
 67. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng môi trường.
 68. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành công nghiệp chất thải.
 69. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường lên giá trị tài sản trong ngành công nghiệp chất thải.
 70. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ nguồn nước lên giá trị tài sản.
 71. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng thực phẩm.
 72. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.
 73. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn thực phẩm lên giá trị tài sản trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.
 74. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn dược phẩm lên giá trị tài sản trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.
 75. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng an toàn thực phẩm.
 76. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành công nghiệp y tế.
 77. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn sản phẩm y tế lên giá trị tài sản trong ngành công nghiệp y tế.
 78. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn dược phẩm lên giá trị tài sản trong ngành công nghiệp 
 1. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng dược phẩm.
 2. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành công nghiệp năng lượng điện.
 3. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn nguồn điện lên giá trị tài sản trong ngành công nghiệp năng lượng điện.
 4. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp năng lượng điện.
 5. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng nhiên liệu.
 6. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành công nghiệp dầu khí.
 7. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp dầu khí.
 8. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn lao động trong ngành công nghiệp dầu khí.
 9. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng năng lượng tái tạo.
 10. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.
 11. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.
 12. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn lao động trong ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.
 13. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng giao thông và vận tải.
 14. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành giao thông và vận tải.
 15. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn giao thông và vận tải lên giá trị tài sản.
 16. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành giao thông và vận tải.
 17. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng bất động sản.
 18. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành bất động sản.
 19. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về quyền sở hữu và sử dụng đất đai lên giá trị tài sản trong ngành bất động sản.
 20. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành bất động sản.
 21. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng nông nghiệp và nông thôn.
 22. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành nông nghiệp và nông thôn.
 23. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn thực phẩm và sản xuất nông nghiệp lên giá trị tài sản trong ngành nông nghiệp và nông thôn.
 24. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp và nông thôn.
 25. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng du lịch và giải trí.
 26. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành du lịch và giải trí.
 27. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ khách hàng lên giá trị tài sản trong ngành du lịch và giải trí.
 28. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành du lịch và giải trí.
 29. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng giáo dục và đào tạo.
 30. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành giáo dục và đào tạo.
 31. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng giáo dục và đào tạo lên giá trị tài sản trong ngành giáo dục và đào tạo.
 32. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn giáo dục và đào tạo lên giá trị tài sản trong ngành giáo dục và đào tạo.
 33. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng y tế và chăm sóc sức khỏe.
 34. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe.
 35. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và chất lượng dịch vụ y tế lên giá trị tài sản trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe.
 36. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ quyền bệnh nhân lên giá trị tài sản trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe.
 37. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng thể thao và giải trí.
 38. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành thể thao và giải trí.
 39. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và quyền lợi người tham gia thể thao lên giá trị tài sản trong ngành thể thao và giải trí.
 40. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành thể thao và giải trí.
 41. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng thương mại điện tử.
 42. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành thương mại điện tử.
 43. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo mật thông tin trong ngành thương mại điện tử.
 44. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ quyền người tiêu dùng trong ngành thương mại điện tử.
 45. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng chất lượng sản phẩm.
 46. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành sản phẩm tiêu dùng.
 47. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng sản phẩm và bảo vệ quyền người tiêu dùng lên giá trị tài sản trong ngành sản phẩm tiêu dùng.
 48. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng lên giá trị tài sản trong ngành sản phẩm tiêu dùng.
 49. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng vận tải biển và hàng hải.
 50. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành vận tải biển và hàng hải.
 51. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ môi trường biển và hàng hải lên giá trị tài sản trong ngành vận tải biển và hàng hải.
 52. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ sức khỏe người tham gia vận tải biển và hàng hải lên giá trị tài sản trong ngành vận tải biển và hàng hải.
 53. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng công nghệ thông tin.
 54. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành công nghệ thông tin.
 55. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo mật thông tin trong ngành công nghệ thông tin.
 56. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ quyền người dùng và bảo mật dữ liệu trong ngành công nghệ thông tin.
 57. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng sản xuất và nguồn cung ứng.
 58. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành sản xuất và nguồn cung ứng.
 59. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên giá trị tài sản trong ngành sản xuất và nguồn cung ứng.
 60. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ sức khỏe lao động trong ngành sản xuất và nguồn cung ứng. 
 61. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng xây dựng và xây dựng dân dụng.
 1. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng.
 2. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng xây dựng và an toàn công trình xây dựng lên giá trị tài sản trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng.
 3. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng.
 4. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng thể thao nước và thể thao nước ngoài trời.
 5. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành thể thao nước và thể thao nước ngoài trời.
 6. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ người tham gia thể thao trong ngành thể thao nước và thể thao nước ngoài trời.
 7. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành thể thao nước và thể thao nước ngoài trời.
 8. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng giáo dục đại học và đào tạo nghề.
 9. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành giáo dục đại học và đào tạo nghề.
 10. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng giáo dục đại học và đào tạo nghề lên giá trị tài sản trong ngành giáo dục đại học và đào tạo nghề.
 11. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ sức khỏe sinh viên và người tham gia đào tạo nghề lên giá trị tài sản trong ngành giáo dục đại học và đào tạo nghề.
 12. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần.
 13. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần.
 14. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần lên giá trị tài sản trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần.
 15. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ quyền bệnh nhân và quyền người tiêu dùng y tế lên giá trị tài sản trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần.
 16. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng thể thao nghệ thuật và giải trí.
 17. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành thể thao nghệ thuật và giải trí.
 18. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ người tham gia thể thao nghệ thuật và giải trí lên giá trị tài sản trong ngành thể thao nghệ thuật và giải trí.
 19. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành thể thao nghệ thuật và giải trí.
 20. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng du lịch và giải trí số.
 21. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành du lịch và giải trí số.
 22. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo mật dữ liệu trong ngành du lịch và giải trí số.
 23. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ quyền người tiêu dùng trong ngành du lịch và giải trí số.
 24. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng sản phẩm và dịch vụ số.
 25. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành sản phẩm và dịch vụ số.
 26. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng sản phẩm và dịch vụ số lên giá trị tài sản trong ngành sản phẩm và dịch vụ số.
 27. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ quyền người tiêu dùng trong ngành sản phẩm và dịch vụ số.
 28. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng vận tải biển và hàng hải số.
 29. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành vận tải biển và hàng hải số.
 30. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ môi trường biển và hàng hải số lên giá trị tài sản trong ngành vận tải biển và hàng hải số.
 31. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ sức khỏe người tham gia vận tải biển và hàng hải số lên giá trị tài sản trong ngành vận tải biển và hàng hải số.
 32. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng công nghệ thông tin và truyền thông số.
 33. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông số.
 34. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo mật thông tin và dữ liệu trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông số.
 35. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ quyền người dùng và bảo mật dữ liệu trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông số.
 36. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng sản xuất và nguồn cung ứng số.
 37. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành sản xuất và nguồn cung ứng số. 
 38. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng sản phẩm và dịch vụ số lên giá trị tài sản trong ngành sản xuất và nguồn cung ứng số.
 1. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ sức khỏe lao động trong ngành sản xuất và nguồn cung ứng số.
 2. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng xây dựng và xây dựng dân dụng số.
 3. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng số.
 4. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng xây dựng và an toàn công trình xây dựng lên giá trị tài sản trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng số.
 5. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng số.
 6. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng thể thao nước và thể thao nước ngoài trời số.
 7. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành thể thao nước và thể thao nước ngoài trời số.
 8. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ người tham gia thể thao nước và thể thao nước ngoài trời số lên giá trị tài sản trong ngành thể thao nước và thể thao nước ngoài trời số.
 9. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành thể thao nước và thể thao nước ngoài trời số.
 10. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng giáo dục đại học và đào tạo nghề số.
 11. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành giáo dục đại học và đào tạo nghề số.
 12. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng giáo dục đại học và đào tạo nghề số lên giá trị tài sản trong ngành giáo dục đại học và đào tạo nghề số.
 13. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ sức khỏe sinh viên và người tham gia đào tạo nghề số lên giá trị tài sản trong ngành giáo dục đại học và đào tạo nghề số.
 14. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần số.
 15. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần số.
 16. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần số lên giá trị tài sản trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần số.
 17. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ quyền bệnh nhân và quyền người tiêu dùng y tế số lên giá trị tài sản trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần số.
 18. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng thể thao nghệ thuật và giải trí số.
 19. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành thể thao nghệ thuật và giải trí số.
 20. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ người tham gia thể thao nghệ thuật và giải trí số lên giá trị tài sản trong ngành thể thao nghệ thuật và giải trí số.
 21. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành thể thao nghệ thuật và giải trí số.
 22. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng du lịch và giải trí số.
 23. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành du lịch và giải trí số.
 24. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo mật dữ liệu trong ngành du lịch và giải trí số.
 25. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ quyền người tiêu dùng trong ngành du lịch và giải trí số.
 26. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng sản phẩm và dịch vụ số.
 27. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành sản phẩm và dịch vụ số.
 28. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng sản phẩm và dịch vụ số lên giá trị tài sản trong ngành sản phẩm và dịch vụ số.
 29. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ quyền người tiêu dùng trong ngành sản phẩm và dịch vụ số.
 30. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng vận tải biển và hàng hải số.
 31. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành vận tải biển và hàng hải số.
 32. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ môi trường biển và hàng hải số lên giá trị tài sản trong ngành vận tải biển và hàng hải số.
 33. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ sức khỏe người tham gia vận tải biển và hàng hải số lên giá trị tài sản trong ngành vận tải biển và hàng hải số.
 34. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng công nghệ thông tin và truyền thông số.
 35. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông số.
 36. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo mật thông tin và dữ liệu trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông số.
 37. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ quyền người dùng và bảo mật dữ liệu trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông số.
 38. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng sản xuất và nguồn cung ứng số.
 39. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành sản phẩm và dịch vụ số.
 40. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng sản phẩm và dịch vụ số lên giá trị tài sản trong ngành sản phẩm và dịch vụ số.
 41. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ sức khỏe lao động trong ngành sản phẩm và dịch vụ số.
 42. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng xây dựng và xây dựng dân dụng số.
 43. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng số.
 44. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về chất lượng xây dựng và an toàn công trình xây dựng lên giá trị tài sản trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng số.
 45. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng số.
 46. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng thể thao nước và thể thao nước ngoài trời số.
 47. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành thể thao nước và thể thao nước ngoài trời số.
 48. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về an toàn và bảo vệ người tham gia thể thao nước và thể thao nước ngoài trời số lên giá trị tài sản trong ngành thể thao nước và thể thao nước ngoài trời số.
 49. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường trong ngành thể thao nước và thể thao nưới trời số.
 50. Xác định giá trị tài sản trong tình huống khủng hoảng giáo dục đại học và đào tạo nghề số.
 51. Đánh giá giá trị tài sản trong quá trình sáp nhập hoặc mua bán công ty con trong ngành giáo dục đại học và đào tạo nghề số.

===> Những Bài Báo Cáo Thực Tập Hay Nhất Trong Năm 2023 Bạn Cần Tham Khảo Trước Khi Viết Báo Cáo 

Bài Mẫu 1:Phân Tích Tài Chính Và Định Giá Công Ty Cổ Phần Medcomtech

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phân tích tài chính và định giá doanh nghiệp

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Phân tích thực trạng tài chính và định giá giá trị Công ty Cổ phần Medcomtech

Chương 4: Các giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính và gia tăng giá trị Công ty

Bài Mẫu 2:Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Doanh Nghiệp Tại Công Ty Kiểm Toán Dtl

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: “Lý thuyết và các phương pháp định giá doanh nghiệp”
Chương 2: “Thực trạng hoạt động định giá doanh nghiệp của Công ty Kiểm toán DTL”
Chương 3: “Hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp của Công ty Kiểm toán DTL”

Bài Mẫu 3:Quy Trình Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp Tại Công Ty Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Aisc – Chi Nhánh Đà Nẵng

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

PHẦN I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

PHẦN IITHỰC HIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

PHẦN III:MỘT SỐ NHẬN XÉT Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY AISC- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Tại website vietbaocaothuctap.net của chúng tôi hiện nay đã có một đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, đa dạng kiến thức và rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hỗ trợ các bạn về những vấn đề còn đang mắc kẹt trong việc làm bài. Và trình độ kiến thức của các bạn ấy đã đạt tới ngưỡng khá -> đến giỏi cho nên việc giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối đã không còn là việc quá khó khăn nữa rồi. Vì thế, nếu như bạn đang có nhu cần cần viết một bài báo cáo thực tập thì đừng chần chờ nữa hãy liên hệ đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo tốt nghiệp  qua zalo/telegram : 0934.573.149 và  gửi kèm những yêu cầu để được tư vấn & biết giá cả bài làm nhé.

Contact Me on Zalo