Cấu Trúc Bài Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Thanh Toán +2 Bài Mẫu

Rate this post

Báo cáo thực tập hoạt động thanh toán (Payment Activity Report) là một tài liệu hoặc báo cáo được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và tài chính để theo dõi và tổng hợp thông tin liên quan đến các giao dịch thanh toán. Báo cáo này có thể được tạo ra cho mục đích quản lý tài chính, giám sát dòng tiền, hoặc báo cáo cho các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, hoặc các cơ quan quản lý tài chính.

Báo cáo thực tập hoạt động thanh toán thường bao gồm các yếu tố sau:

 1. Thông tin giao dịch: Báo cáo sẽ liệt kê tất cả các giao dịch thanh toán, bao gồm số tiền, ngày thực hiện, người gửi, người nhận, và mô tả về giao dịch.
 2. Phân loại giao dịch: Các giao dịch có thể được phân loại theo loại hình, ví dụ: mua hàng, bán hàng, hoàn trả, phí dịch vụ, v.v.
 3. Tổng kết tài chính: Báo cáo thực tập hoạt động thanh toán thường sẽ tổng hợp các con số quan trọng như doanh thu, chi phí, lợi nhuận và lưu chuyển tiền tệ.
 4. Xác nhận số liệu: Báo cáo thực tập hoạt động thanh toán cần được xác minh và kiểm tra tính chính xác, để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là đúng và đáng tin cậy.
 5. So sánh và phân tích: Dữ liệu trong báo cáo thực tập hoạt động thanh toán thường được sử dụng để so sánh kết quả với kế hoạch hoặc so sánh với các chu kỳ trước đó để hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 6. Dự báo và dự án: Dựa trên dữ liệu trong báo cáo, doanh nghiệp có thể dự đoán hoạt động thanh toán trong tương lai và lập kế hoạch tài chính.

Báo cáo thực tập hoạt động thanh toán là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp và tổ chức theo dõi và quản lý các giao dịch tài chính của họ. Nó cũng cung cấp thông tin quý báu cho quyết định kinh doanh và đảm bảo tuân thủ các quy tắc tài chính và thuế.

Tại website vietbaocaothuctap.net của chúng tôi hiện nay đã có một đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, đa dạng kiến thức và rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hỗ trợ các bạn về những vấn đề còn đang mắc kẹt trong việc làm bài. Và trình độ kiến thức của các bạn ấy đã đạt tới ngưỡng khá -> đến giỏi cho nên việc giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối đã không còn là việc quá khó khăn nữa rồi. Vì thế, nếu như bạn đang có nhu cần cần viết một bài báo cáo thực tập thì đừng chần chờ nữa hãy liên hệ đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo tốt nghiệp  qua zalo/telegram : 0934.573.149 và  gửi kèm những yêu cầu để được tư vấn & biết giá cả bài làm nhé.

Làm bài báo cáo thực tập hoạt động thanh toán đòi hỏi sự trình bày dữ liệu và thông tin một cách cụ thể, có cấu trúc, và dễ hiểu. Dưới đây là cấu trúc cơ bản cho một báo cáo thực tập hoạt động thanh toán:

 1. Bìa báo cáo:
  • Tiêu đề: Báo cáo thực tập hoạt động thanh toán.
  • Tên doanh nghiệp hoặc tổ chức.
  • Ngày hoàn thành báo cáo.
 2. Mục lục (nếu cần): Liệt kê các phần chính của báo cáo và số trang tương ứng.
 3. Tóm tắt (Executive Summary):
  • Tóm lược ngắn gọn về nội dung chính của báo cáo.
  • Bao gồm các con số quan trọng như tổng doanh thu, lợi nhuận, và mức thanh toán.
 4. Phần giới thiệu:
  • Mục tiêu của báo cáo.
  • Giới thiệu về doanh nghiệp hoặc tổ chức và ngữ cảnh hoạt động thanh toán.
 5. Phần chính (Body): a. Phân loại giao dịch:
  • Liệt kê các loại giao dịch thanh toán (mua hàng, bán hàng, phí dịch vụ, hoàn trả, v.v.).
  • Thể hiện số tiền và số lượng giao dịch cho mỗi loại.

  b. Dữ liệu chi tiết:

  • Hiển thị thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán, bao gồm ngày, người gửi, người nhận, số tiền, v.v.
  • Có thể sử dụng bảng biểu, biểu đồ, hoặc danh sách để trình bày thông tin này.

  c. Tổng kết tài chính:

  • Tổng hợp các con số chính như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, và lưu chuyển tiền tệ.
  • Sử dụng bảng tổng kết hoặc biểu đồ tài chính nếu cần.
 6. Phân tích và diễn giải:
  • Phân tích sự biến động và xu hướng trong hoạt động thanh toán.
  • Diễn giải các sự kiện hoặc nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tình hình thanh toán.
 7. So sánh và dự báo:
  • So sánh kết quả hoạt động thanh toán với kế hoạch hoặc chu kỳ trước đó.
  • Dự báo hoạt động thanh toán trong tương lai và xác định các mục tiêu tài chính.
 8. Kết luận:
  • Tóm tắt những điểm quan trọng từ báo cáo.
  • Đưa ra các khuyến nghị hoặc đề xuất cải tiến (nếu cần).
 9. Phụ lục (nếu cần): Điều này có thể bao gồm bất kỳ tài liệu bổ sung, ví dụ như hợp đồng, biểu đồ tài chính chi tiết, hoặc bất kỳ tài liệu tham khảo nào.
 10. Tài liệu tham khảo (nếu có): Liệt kê bất kỳ nguồn dữ liệu hoặc tài liệu tham khảo nào đã được sử dụng trong báo cáo.
 11. Chữ ký và thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ của người thực hiện báo cáo hoặc người quản lý tài chính, và chữ ký nếu cần.

Đảm bảo rằng báo cáo của bạn rõ ràng, chính xác, và dễ hiểu. Sử dụng biểu đồ và bảng biểu để minh họa thông tin một cách trực quan. Báo cáo thực tập hoạt động thanh toán cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp và có thể hỗ trợ quyết định quản lý tài chính.

===>Tổng Hợp 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Cho Vay Dễ Viết

Công việc thực tập hoạt động thanh toán

Thực tập hoạt động thanh toán là một công việc thực tập trong lĩnh vực tài chính, kế toán hoặc quản lý tài chính, tập trung vào việc theo dõi, phân tích và quản lý các hoạt động thanh toán của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là một số công việc phổ biến trong vai trò thực tập hoạt động thanh toán:

 1. Theo dõi giao dịch thanh toán: Theo dõi và ghi chép tất cả các giao dịch thanh toán, bao gồm việc xác định nguồn gốc của tiền, số tiền, ngày thực hiện, và các chi tiết liên quan đến giao dịch.
 2. Xử lý hóa đơn và thanh toán: Hỗ trợ trong việc xử lý hóa đơn từ nhà cung cấp và tạo các thanh toán cho các hóa đơn này. Điều này đòi hỏi kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn và đảm bảo rằng các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn.
 3. Lập báo cáo hoạt động thanh toán: Hỗ trợ trong việc tạo báo cáo thực tập hoạt động thanh toán, bao gồm việc tổng hợp dữ liệu giao dịch và tạo biểu đồ hoặc bảng biểu thể hiện tình hình tài chính.
 4. Kiểm tra lưu chuyển tiền tệ: Theo dõi và kiểm tra lưu chuyển tiền tệ của tổ chức, đảm bảo rằng không có sai sót trong quá trình chuyển tiền và giao dịch ngân hàng.
 5. Phân tích tài chính: Hỗ trợ trong việc phân tích các hoạt động thanh toán để xác định xu hướng, biến động, và sự thay đổi trong tình hình tài chính của tổ chức.
 6. Lập kế hoạch tài chính: Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai, dự đoán các mức chi phí, thu nhập và lưu chuyển tiền tệ.
 7. Tương tác với các bên liên quan: Giao tiếp với nhà cung cấp, khách hàng và các bên liên quan khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán và hoạt động tài chính.
 8. Hỗ trợ kiểm toán: Hỗ trợ trong việc chuẩn bị tài liệu cho kiểm toán hoặc kiểm tra tài chính bên ngoài.
 9. Các công việc khác theo yêu cầu: Có thể có các nhiệm vụ cụ thể khác liên quan đến hoạt động thanh toán tùy theo nhu cầu của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Thực tập hoạt động thanh toán có thể được thực hiện tại các công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính, hoặc bất kỳ tổ chức nào có hoạt động thanh toán. Nó cung cấp cơ hội cho người thực tập hiểu rõ quy trình tài chính, học cách làm việc với dữ liệu tài chính, và phát triển kỹ năng quản lý tài chính.

120 đề tài báo cáo thực tập hoạt động thanh toán

Dưới đây là danh sách 120 đề tài báo cáo thực tập hoạt động thanh toán mà bạn có thể sử dụng làm nguồn cảm hứng:

1. Phân tích hoạt động thanh toán của doanh nghiệp A trong năm vừa qua.

2. Xác định tác động của chính sách thuế đối với hoạt động thanh toán của một doanh nghiệp.

3. Phân tích tình hình tài chính và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp B trong quý gần đây.

4. Đánh giá và so sánh quy trình thanh toán giữa hai công ty cùng ngành.

5. Phân tích hiệu suất về lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp và đề xuất cải tiến.

6. So sánh các phương thức thanh toán quốc tế và tìm hiểu ưu nhược điểm của từng phương thức.

7. Tạo một kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp C trong năm tới.

8. Nghiên cứu về tác động của sự biến đổi tỷ giá hối đoái đối với hoạt động thanh toán quốc tế.

9. Đánh giá vai trò của phương thức thanh toán số trong thời đại số hóa.

10. Xác định các rủi ro tài chính có thể ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán và cách để giảm thiểu chúng.

11. Phân tích sự ảnh hưởng của việc tối ưu hóa chu kỳ thanh toán đối với tài chính doanh nghiệp.

12. Đánh giá hiệu suất của chính sách quản lý nợ và đề xuất cải tiến (nếu cần).

13. Tìm hiểu về các quy tắc và quy định liên quan đến thanh toán quốc tế và cách doanh nghiệp tuân thủ chúng.

14. Phân tích và so sánh các phương thức thanh toán trực tuyến, ví dụ: thẻ tín dụng, ví điện tử, và bitcoin.

15. Xác định tác động của chu kỳ kinh tế lên hoạt động thanh toán và cách doanh nghiệp thích nghi.

16. Đánh giá vai trò của ngân hàng trong hoạt động thanh toán của doanh nghiệp.

17. Nghiên cứu về chi phí và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba.

18. Xác định cách doanh nghiệp có thể tối ưu hóa việc quản lý lưu chuyển tiền tệ đối với hoạt động quốc tế.

19. Đánh giá tác động của việc tự động hóa quy trình thanh toán và quản lý tài chính.

20. Tạo một hệ thống kiểm soát nội bộ cho hoạt động thanh toán của doanh nghiệp.

21. Nghiên cứu về tác động của việc chuyển đổi sang hệ thống thanh toán số đối với khách hàng và doanh nghiệp.

22. Đánh giá và so sánh rủi ro tín dụng của các khách hàng và đề xuất các biện pháp kiểm soát.

23. Phân tích hiệu suất các khoản đầu tư tài trợ và đề xuất các dự án tài trợ tiềm năng.

24. Nghiên cứu về tình hình thanh toán trễ và tác động của nó đối với doanh nghiệp.

25. Tìm hiểu về sự phát triển của tiền điện tử và cách nó ảnh hưởng đến quy trình thanh toán.

26. Phân tích tác động của việc chuyển đổi sang chu kỳ thanh toán hàng tháng đối với tài chính cá nhân.

27. So sánh hiệu suất các loại tài khoản thanh toán tiết kiệm và đầu tư và đề xuất lựa chọn tốt nhất cho một gia đình.

28. Xác định các xu hướng mới trong lĩnh vực thanh toán, ví dụ: ngân hàng số, thanh toán qua điện thoại di động, và nền tảng thanh toán mới.

29. Nghiên cứu về quy trình thanh toán cho các giao dịch thương mại quốc tế và đề xuất cách tối ưu hóa chúng.

30. Phân tích tác động của việc chuyển đổi từ tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt đối với xã hội và tài chính.

31. Đánh giá hiệu suất của các dự án đầu tư địa phương trong việc phát triển hạ tầng thanh toán.

32. Nghiên cứu về tác động của biến đổi tỷ giá hối đoái lên hoạt động thanh toán của các công ty đa quốc gia.

33. Phân tích quá trình chuyển tiền quốc tế thông qua các dịch vụ chuyển tiền và các rủi ro liên quan.

34. Xác định cách cải thiện quản lý lưu chuyển tiền tệ để giảm thiểu rủi ro tài chính.

35. Đánh giá hiệu suất các dự án đầu tư liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán ở các khu vực đang phát triển.

36. Nghiên cứu về các dự án liên quan đến blockchain và cách nó ảnh hưởng đến quy trình thanh toán.

37. Phân tích và đánh giá các nguồn tài chính và dự án đầu tư tiềm năng cho cơ sở hạ tầng thanh toán.

38. Xác định cách doanh nghiệp có thể cải thiện quá trình đối tác với nhà cung cấp và khách hàng trong hoạt động thanh toán.

39. Đánh giá và so sánh hiệu suất các loại tài khoản ngân hàng và đề xuất lựa chọn tốt nhất cho một cá nhân.

40. Nghiên cứu về các chiến lược thanh toán cho người tiêu dùng và đề xuất cách thúc đẩy việc sử dụng phương thức thanh toán tốt nhất.

41. Phân tích và so sánh sự phát triển của các dịch vụ thanh toán trực tuyến và đề xuất cách cải thiện trải nghiệm của người dùng.

42. Xác định tác động của chính sách tiền tệ quốc gia lên hoạt động thanh toán quốc tế và cách doanh nghiệp thích nghi.

43. Đánh giá hiệu suất của các giao dịch thanh toán qua internet và đề xuất cách để bảo mật thông tin người dùng.

44. Nghiên cứu về sự phát triển của tiền điện tử và cách nó ảnh hưởng đến quy trình thanh toán.

45. Phân tích tác động của việc phát triển hệ thống thanh toán số đối với quy trình thanh toán và người dùng.

46. So sánh các hình thức thanh toán trực tuyến và đánh giá tính hiệu quả của từng hình thức.

47. Xác định tác động của chu kỳ kinh tế lên hoạt động thanh toán của các ngành công nghiệp cụ thể.

48. Đánh giá hiệu suất của dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động và đề xuất cách để cải thiện chúng.

49. Nghiên cứu về sự phát triển của tiền ảo và cách nó ảnh hưởng đến việc thanh toán trong thế kỷ 21.

50. Phân tích tác động của biến đổi tỷ giá hối đoái đối với quy trình thanh toán và thương mại quốc tế.

51. Xác định cách doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ blockchain để cải thiện quy trình thanh toán.

52. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong thói quen thanh toán của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp.

53. Nghiên cứu về tác động của các cuộc cách mạng thanh toán như Apple Pay và Samsung Pay đối với người dùng.

54. Phân tích tác động của tiền mặt kỹ thuật số và quy trình thanh toán trong tiền điện tử đối với hoạt động thanh toán.

55. Xác định cách doanh nghiệp có thể cải thiện quản lý lưu chuyển tiền tệ để giảm thiểu rủi ro tài chính.

56. Đánh giá và so sánh hiệu suất các dự án đầu tư trong lĩnh vực thanh toán và đề xuất lựa chọn tốt nhất.

57. Nghiên cứu về sự phát triển của các ứng dụng thanh toán di động và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường.

58. Phân tích và so sánh hiệu suất các dự án đầu tư trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến và đề xuất lựa chọn tốt nhất.

59. Xác định cách doanh nghiệp có thể cải thiện quản lý lưu chuyển tiền tệ để giảm thiểu rủi ro tài chính trong thời kỳ khủng hoảng.

60. Đánh giá và so sánh hiệu suất của các loại tài khoản ngân hàng và tài khoản thanh toán trực tuyến và đề xuất lựa chọn tốt nhất cho một gia đình.

61. Nghiên cứu về sự phát triển của các dịch vụ thanh toán trực tuyến và cách chúng ảnh hưởng đến cách người dùng thực hiện thanh toán.

62. Phân tích và so sánh các phương thức thanh toán cho người tiêu dùng và đề xuất cách thúc đẩy việc sử dụng phương thức thanh toán tốt nhất.

63. Xác định tác động của chính sách tiền tệ quốc gia đối với hoạt động thanh toán và tài chính của doanh nghiệp.

64. Đánh giá hiệu suất của các hệ thống thanh toán số và đề xuất cách để cải thiện trải nghiệm người dùng.

65. Nghiên cứu về tình hình thanh toán trễ và tác động của nó đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

66. Phân tích tác động của việc chuyển đổi sang hệ thống thanh toán số đối với hoạt động thanh toán của doanh nghiệp và đề xuất cách để tối ưu hóa chúng.

67. So sánh hiệu suất các loại tài khoản tiết kiệm và tài khoản đầu tư và đề xuất lựa chọn tốt nhất cho một gia đình.

68. Nghiên cứu về sự phát triển của tiền điện tử và cách nó ảnh hưởng đến cách thanh toán diễn ra trong tương lai.

69. Đánh giá hiệu suất của các dự án đầu tư liên quan đến phát triển hạ tầng thanh toán ở các khu vực đang phát triển và đề xuất các dự án tiềm năng.

70. Nghiên cứu về các quy tắc và quy định liên quan đến thanh toán quốc tế và cách các doanh nghiệp tuân thủ chúng.

71. Đánh giá tác động của sự biến đổi tỷ giá hối đoái đối với hoạt động thanh toán của các công ty đa quốc gia và đề xuất cách tối ưu hóa chúng.

72. Xác định cách doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ blockchain để cải thiện quy trình thanh toán và bảo mật thông tin.

73. Nghiên cứu về sự phát triển của tiền điện tử và cách nó ảnh hưởng đến cách thanh toán diễn ra trong tương lai.

74. Phân tích tác động của việc chuyển đổi từ tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt đối với xã hội và tài chính.

75. So sánh các hình thức thanh toán trực tuyến và đánh giá tính hiệu quả của từng hình thức.

76. Xác định tác động của chu kỳ kinh tế lên hoạt động thanh toán của các ngành công nghiệp cụ thể.

77. Đánh giá hiệu suất của các dự án đầu tư trong lĩnh vực thanh toán và đề xuất lựa chọn tốt nhất.

78. Nghiên cứu về tác động của các cuộc cách mạng thanh toán như Apple Pay và Samsung Pay đối với người dùng.

79. Phân tích và so sánh sự phát triển của các dịch vụ thanh toán trực tuyến và đề xuất cách cải thiện trải nghiệm của người dùng.

80. Xác định cách doanh nghiệp có thể cải thiện quản lý lưu chuyển tiền tệ để giảm thiểu rủi ro tài chính.

81. Đánh giá và so sánh hiệu suất của các loại tài khoản ngân hàng và đề xuất lựa chọn tốt nhất cho một gia đình.

82. Nghiên cứu về các chiến lược thanh toán cho người tiêu dùng và đề xuất cách thúc đẩy việc sử dụng phương thức thanh toán tốt nhất.

83. Phân tích và so sánh sự phát triển của các ứng dụng thanh toán di động và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường.

84. Xác định tác động của chính sách tiền tệ quốc gia lên hoạt động thanh toán và tài chính của doanh nghiệp.

85. Đánh giá hiệu suất của các hệ thống thanh toán số và đề xuất cách để cải thiện trải nghiệm người dùng.

86. Nghiên cứu về tình hình thanh toán trễ và tác động của nó đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

87. Phân tích tác động của việc chuyển đổi sang hệ thống thanh toán số đối với hoạt động thanh toán của doanh nghiệp và đề xuất cách để tối ưu hóa chúng.

88. So sánh hiệu suất các loại tài khoản tiết kiệm và tài khoản đầu tư và đề xuất lựa chọn tốt nhất cho một gia đình.

89. Nghiên cứu về sự phát triển của tiền điện tử và cách nó ảnh hưởng đến cách thanh toán diễn ra trong tương lai.

90. Đánh giá hiệu suất của các dự án đầu tư liên quan đến phát triển hạ tầng thanh toán ở các khu vực đang phát triển và đề xuất các dự án tiềm năng.

91. Nghiên cứu về các quy tắc và quy định liên quan đến thanh toán quốc tế và cách các doanh nghiệp tuân thủ chúng.

92. Đánh giá tác động của sự biến đổi tỷ giá hối đoái đối với hoạt động thanh toán của các công ty đa quốc gia và đề xuất cách tối ưu hóa chúng.

93. Xác định cách doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ blockchain để cải thiện quy trình thanh toán và bảo mật thông tin.

94. Nghiên cứu về sự phát triển của tiền điện tử và cách nó ảnh hưởng đến cách thanh toán diễn ra trong tương lai.

95. Phân tích tác động của việc chuyển đổi từ tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt đối với xã hội và tài chính.

96. So sánh các hình thức thanh toán trực tuyến và đánh giá tính hiệu quả của từng hình thức.

97. Xác định tác động của chu kỳ kinh tế lên hoạt động thanh toán của các ngành công nghiệp cụ thể.

98. Đánh giá hiệu suất của các dự án đầu tư trong lĩnh vực thanh toán và đề xuất lựa chọn tốt nhất.

99. Nghiên cứu về tác động của các cuộc cách mạng thanh toán như Apple Pay và Samsung Pay đối với người dùng.

100. Phân tích và so sánh sự phát triển của các dịch vụ thanh toán trực tuyến và đề xuất cách cải thiện trải nghiệm của người dùng.

101. Xác định cách doanh nghiệp có thể cải thiện quản lý lưu chuyển tiền tệ để giảm thiểu rủi ro tài chính.

102. Đánh giá và so sánh hiệu suất của các loại tài khoản ngân hàng và đề xuất lựa chọn tốt nhất cho một gia đình.

103. Nghiên cứu về các chiến lược thanh toán cho người tiêu dùng và đề xuất cách thúc đẩy việc sử dụng phương thức thanh toán tốt nhất.

104. Phân tích và so sánh sự phát triển của các ứng dụng thanh toán di động và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường.

105. Xác định tác động của chính sách tiền tệ quốc gia lên hoạt động thanh toán và tài chính của doanh nghiệp.

106. Đánh giá hiệu suất của các hệ thống thanh toán số và đề xuất cách để cải thiện trải nghiệm người dùng.

107. Nghiên cứu về tình hình thanh toán trễ và tác động của nó đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

108. Phân tích tác động của việc chuyển đổi sang hệ thống thanh toán số đối với hoạt động thanh toán của doanh nghiệp và đề xuất cách để tối ưu hóa chúng.

109. So sánh hiệu suất các loại tài khoản tiết kiệm và tài khoản đầu tư và đề xuất lựa chọn tốt nhất cho một gia đình.

110. Nghiên cứu về sự phát triển của tiền điện tử và cách nó ảnh hưởng đến cách thanh toán diễn ra trong tương lai.

111. Đánh giá hiệu suất của các dự án đầu tư liên quan đến phát triển hạ tầng thanh toán ở các khu vực đang phát triển và đề xuất các dự án tiềm năng.

112. Nghiên cứu về các quy tắc và quy định liên quan đến thanh toán quốc tế và cách các doanh nghiệp tuân thủ chúng.

113. Đánh giá tác động của sự biến đổi tỷ giá hối đoái đối với hoạt động thanh toán của các công ty đa quốc gia và đề xuất cách tối ưu hóa chúng.

114. Xác định cách doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ blockchain để cải thiện quy trình thanh toán và bảo mật thông tin.

115. Nghiên cứu về sự phát triển của tiền điện tử và cách nó ảnh hưởng đến cách thanh toán diễn ra trong tương lai.

116. Phân tích tác động của việc chuyển đổi từ tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt đối với xã hội và tài chính.

117. So sánh các hình thức thanh toán trực tuyến và đánh giá tính hiệu quả của từng hình thức.

118. Xác định tác động của chu kỳ kinh tế lên hoạt động thanh toán của các ngành công nghiệp cụ thể.

119. Đánh giá hiệu suất của các dự án đầu tư trong lĩnh vực thanh toán và đề xuất lựa chọn tốt nhất.

120. Nghiên cứu về tác động của các cuộc cách mạng thanh toán như Apple Pay và Samsung Pay đối với người dùng.

Những đề tài này có thể giúp bạn thực hiện báo cáo thực tập hoạt động thanh toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau và tìm hiểu về quá trình thanh toán trong tài chính và ngân hàng. Chọn đề tài phù hợp với lĩnh vực quan tâm và khả năng nghiên cứu của bạn để bắt đầu thực hiện báo cáo của mình.

==> TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ CHỌN LỌC !!!

DỊCH VỤ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP HAY NHẤT 2023
DỊCH VỤ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP HAY NHẤT 2023

BÀI MẪU 1:RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro trong hoạt động thanh toán thư tín dụng chứng từ.

Chương 2: Thực trạng rủi ro hoạt động thanh toán bằng thư tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán bằng thư tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

BÀI MẪU 2:RỦI RO RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro rửa tiền và phòng chống rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Chương 2: Thực trạng rủi ro rửa tiền và phòng chống rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở việt nam giai đoạn 2016-2021.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện, củng cố công tác phòng chống rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại việt nam trong thời gian tới.

Contact Me on Zalo