Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Quy Trình Phục Vụ Tại Nhà Hàng ABC

 

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ

1.1. CƠ SỞ VỀ PHỤC VỤ SET MENU

 • 1.1.1. Khái niệm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.1.2. Đặc điểm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công tác phục vụ tiệc cưới
 • 1.1.4. Quy trình phục vụ tiệc cưới
 • 1.1.5. Chất lượng phục vụ tiệc cưới

1.2. CƠ SỞ VỀ PHỤC VỤ TIỆC CƯỚI

 • 1.2.1. Khái niệm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công tác phục vụ tiệc cưới
 • 1.2.3. Quy trình phục vụ tiệc cưới

1.3. CƠ SỞ VỀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ

 • 1.3.1. Khái niệm hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới
 • 1.3.2. Nội dung hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới
 • 1.3.3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NHÀ HÀNG ABC

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của nhà hàng ABC
 • 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ phòng ban
 • 2.1.4. Tình hình kinh doanh của nhà hàng trong 3 năm 2015 – 2017
 • 2.1.5. Nguồn lao động tại nhà hàng ABC
 • 2.1.6. Định hướng phát triển của nhà hàng trong tương lai

2.2. THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

 • 2.2.1 Quy trình phục vụ set menu
 • 2.2.1.1. Quy trình phục vụ set menu
 • 2.2.1.2. Số lượng, chất lượng các món ăn, đồ uống
 • 2.2.1.3. Hệ thống giá cả dịch vụ
 • 2.2.2. Quy trình phục vụ tiệc cưới
 • 2.2.2.1. Tổ chức cơ sở vật chất phục vụ tiệc cưới
 • 2.2.2.2. Quy trình phục vụ tiệc cưới

2.3. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

3.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ tại nhà hàng ABC

 • 3.1.1. Giải pháp 1
 • 3.1.2. Giải pháp 2
 • 3.1.3. Giải pháp 3
 • 3.1.4. Giải pháp 4
 • 3.1.5. Giải pháp 5

3.2. Một số kiến nghị

 • 3.2.1. Kiến nghị đối với nhà nước
 • 3.2.2. Kiến nghị đối với nhà hàng

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoàn Thiện Quy Trình Phục Vụ Tại Nhà Hàng ABC

Trên đây là mẫu đề cương làm báo cáo tốt nghiêp mình viết sơ lược chia sẻ đến các bạn tham khảo, nếu bạn sinh viên nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc trong quá trình làm báo cáo tốt nghiệp gặp phải khó khăn cần người hỗ trợ thì hãy liên hệ đến Dịch Vụ Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp bằng cách kết nối SĐT ZALO: 0909 232 620

Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Chi Phó Bảo, hay!

Đề tài viết báo cáo thực tập: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CHI PHÓ BẢO

PHẦN MỞ ĐẦU

 • Bối cảnh thực tập
 • Lý do chọn đề tài khóa luận
 • Phạm vi chủ đề
 • Phương pháp thực hiện
 • Bố cục khóa luận

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

 • Quá trình hình thành và
 • phát triển của doanh nghiệp
 • Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
 • Cơ cấu tổ chức
  • Sơ đồ bộ máy tổ chức, quản lý doanh nghiệp
  • Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 • Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2019-2020
  • Thuận lợi
  • Khó khăn
 • Mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ phát triển nhân sự trong công ty
  • Phương hướng và mục tiêu trong những năm tới
  • Nhiệm vụ phát triển

Ngoài chia sẻ đề tài mẫu: “Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Chi Phó Bảo” thì mình cũng có chia sẻ đa dạng các mẫu đề cương tham khảo khác, các bạn xem thêm tại đây:

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CHI PHÓ BẢO

 • 2.1  Tình hình quản trị nhân sự tại công ty Chi Phó Bảo
 • 2.1.1 Tình hình lao động tại công ty
 • 2.1.2 Đặc điểm lao động của công ty
 • 2.1.3 Nâng suất lao động
 • 2.1.4 Nâng suất quản lý
 • 2.2 Vai trò, mục tiêu và chức năng của quản trị nhân sự
 • 2.2.1 Vai trò của quản trị nhân sự
 • 2.2.2 Mục tiêu của quản trị nhân sự
 • 2.2.3 Chức năng của quản trị nhân sự
 • 2.3 Phương pháp và các bước thực hiện trong quản trị nhân sự tai công ty
 • 2.3.1 Nội dung của quản trị nhân sự
 • 2.3.1.1 Phân tích công việc
 • 2.3.1.2 Hoạch định nhân sự
 • 2.3.1.3 Công tác tuyển dụng
 • 2.3.1.4 Đánh giá năng lực làm việc của nhân viên tại công ty
 • 2.3.1.5 Chế độ đãi ngộ
 • 2.3.1.6 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự
 • 2.4.1 Nhân tố môi trường
 • 2.4.2 Nhân tố con người
 • 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự
 • 2.5.1 Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
 • 2.5.2 Chế độ chính sách
 • 2.5.3 Nội quy quản lý trong công ty
 • 2.5.4 Văn hóa doanh nghiệp
 • 2.6 Đánh giá chung về hoạt động quản trị nhân sự tại công ty
 • 2.6.1 Ưu điểm
 • 2.6.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CHI PHÓ BẢO

 • 3.1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty
 • 3.1.1 Giải pháp hoạch định nguồn nhân lực
 • 3.1.2 Giải pháp phân tích và thiết kế công việc
 • 3.1.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng
 • 3.1.4 Giải pháp đào tạo và phát triển nhân sự
 • 3.1.5 Kiểm tra, đánh giá nâng lực và duy trì nguồn nhân sự của công ty
 • 3.1.6 Giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động
 • 3.1.6.1 Quy chế trả lương
 • 3.1.6.2 Chế độ đãi ngộ
 • 3.1.7 Giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp
 • KẾT LUẬN

Trên đây là mẫu đề cương mình làm sư lược gửi đến các bạn sinh viên học ngành Quản Trị Nhân Sự tham khảo qua, trong quá trình làm bài nếu bạn nào gặp khó khăn, thắc mắc hoặc muốn triển khai đề cương khác với đề tài: “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CHI PHÓ BẢO”, có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập thì có thể liên hệ mình qua sđt zalo: 0909 232 620

Cách Chỉnh Sửa Đạo Văn Turnitin, DOIT Luận Văn Báo Cáo Thực Tập?

Từ bao giờ việc sinh viên làm báo cáo thực tập đã trở thành công việc nhàm chán và xa xỉ. Khi giảng viên càng đòi hỏi cao thì sinh viên lại càng chán nản và càng làm sơ sài hơn. Dần dần xuất hiện thói quen đạo văn. Sinh viên không còn sử dụng chất xám mà sao chép lại các phần bài có sẳn trên mạng. Điều đáng nói ở đây là các bạn lại sao chép toàn bộ, không chỉnh sửa hoặc sửa rất ít.Vậy có Cách chỉnh sửa đạo văn Turnitin, DOIT luận văn báo cáo thực tập không?

Để phản ánh cho vấn đề ăn cắp chất xám đó Phần mềm Turnitin & DOIT được ra đời. Từ khi có phần mềm này các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam có đưa vào sử dụng. Đáp ứng nhu cầu sinh viên của trường phải “tự lực cánh sinh” nghiên cứu đề bài được giao. Đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp đầu ra cao hơn.

Dù như thế nào thì ứng dụng vẫn là ứng dụng. Các bạn vẫn có những mẹo để vượt qua những rà soát từ ứng dụng. Dưới đây là một vài cách chỉnh sửa đạo văn Turnitin, DOIT luận văn báo cáo thực tập các bạn nên biết.

Đạo văn là gì? Cách Chỉnh Sửa Đạo Văn Turnitin, DOIT Luận Văn Báo Cáo Thực Tập?

“Đạo văn” trong từ điển Oxford là “aka Plagiarism”. Mang ý nghĩa “ăn cắp, công bố ngôn ngữ, văn bản, ý tưởng, suy nghĩ, hay cách diễn đạt”.

Cách Chỉnh Sửa Đạo Văn Turnitin, DOIT Luận Văn Báo Cáo Thực Tập? - Đạo ý tưởng
Sao chép cấu trúc ý tưởng

 

 

Đánh cắp chất xám.

Một vài lỗi mà các bạn hay phạm phải:

 • Lỗi sao chép: Copy hoàn toàn nội dung. Sử dụng từ ngữ, câu văn, văn bản của người khác và dùng chúng như chất xám của bạn.
 • Lỗi ăn trộm ý tưởng: Sử dụng ý tưởng, ngôn từ của người khác nhưng không ghi rõ nguồn.
 • Gộp tài liệu: lúc này bạn không sao chép cũng không trộm ý tưởng toàn bộ từ một nguồn. Các bạn gom nhặt từ nhiều nguồn tham khảo và liên kết các nội dung liền mạch lại với nhau. Trong bài làm vẫn có sự đóng góp công sức, ý tưởng của bạn. Nhưng lại không đáng kể, chủ yếu phần lớn vẫn là gom nhặt từ nhiều nguồn tham khảo khác.
 • Find Replace: Bạn sao chép nội dung, cấu trúc từ văn bản gốc. Cách làm này cũng được phát hiện kể cả khi bạn đã thay đổi từ, cụm từ chính.
 • Lỗi Mashup: Sao chép từ các bài khác rồi dán vào bài của mình mà không chỉnh sửa.

Phần mềm Turnitin và DOIT là gì?

 • Turnitin là gì?

Phần mềm Turnitin
Phần mềm chống đạo văn Turnitin

Turnitin là một phần mềm được phát minh từ năm 1997. Với chức năng nhận diện những phần tử sao chép chất xám. Hay còn gọi là phần mềm chống đạo văn. Đây là một phần mềm hệ thống so sánh những văn bản điện tử với nhau. Phần mềm này có thể quét văn bản cần kiểm duyệt. Sau đó so sánh với hơn 62 tỷ website, 730 triệu bài viết, hơn 160 triệu tạp chí, sách điện tử.

Song song phần mềm còn là kho lưu trữ dữ liệu. Có thể đối chiếu tài liệu với 16.000 tổ chức, NXB, viện nghiên cứu và trường đại học lớn toàn thế giới. Đối chiếu, so sánh xong, Turnitin sẽ phân tích và kết quả cuối cùng được đưa ra. Turnitin thể hiện trong văn bản đăng kí kiểm duyệt có câu nào giống với nội dung tài liệu khác. Ứng dụng sẽ đánh dấu rồi đưa ra phần trăm tương đồng. Giúp ích rất nhiều cho thời đại công nghệ hiện đại ngày nay.

 • DOIT là gì?

Cũng như Turnitin, DOIT (viết tắt của Document Improvement Tools). Được định nghĩa ứng dụng phát hiện sao chép văn bản còn có chức năng kiểm tra lỗi chính tả. Phần mềm được phát triển bởi các nhà khoa học từ Trường ĐH Công Nghệ và ĐH Quốc Gia Hà Nội. Phần mềm dành cho các văn bản Tiếng Việt, có thể phát hiện sao chép văn bản Tiếng Việt tuyệt vời.

Cách thức hoạt động của cả hai ứng dụng Turnitin & DOIT

Cách Chỉnh Sửa Đạo Văn Turnitin, DOIT Luận Văn Báo Cáo Thực Tập? - trùng lặp cấu trúc
Trùng lặp cấu trúc

Trước khi tìm hiểu về cách chỉnh sửa đạo văn Turnitin, DOIT luận văn báo cáo thực tập. Các bạn hãy cùng tìm hiểu qua về cách thức hoạt động của phần mềm thông minh này nhé.

Để kiểm tra bạn đăng tải văn bản cần kiểm duyệt lên hệ thống phần mềm Turnitin & DOIT. Phần mềm sẽ rà soát, quét qua văn bản của bạn. Lựa chọn ra những từ khóa chính trong bài của bạn. Sau đó phần mềm sẽ tự động quét thông tin điện tử: website, các bài báo, các văn bản. Sau đó cho ra kết quả cuối cùng dựa trên mức độ trùng lặp từ khóa, câu văn. Dựa vào ứng dụng này mà giám khảo, giảng viên chấm bài có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Và điểm số sẽ trở nên chính xác hơn để đánh giá các bài làm.

 • Cách “lách luật, qua mặt” phần mềm thông minh Turnitin & DOIT.

Hiện nay các bạn đang tìm hiểu cách chỉnh sửa đạo văn Turnitin, DOIT luận văn báo cáo thực tập. Mối quan tâm của các bạn là làm sao để có thể qua mặt phần mềm thông minh. Dưới đây là một vài cách chỉnh sửa đạo văn Turnitin, DOIT luận văn báo cáo thực tập. Đây là phần được mong chờ nhất, có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn về Turnitin & DOIT.

Vốn dĩ Turnitin & DOIT được lập trình sẵn để so sánh sự khác nhau giữa các văn bản. Và có một sự thật là có thể vượt qua sự rà soát này một cách hết sức đơn giản. Các bạn chỉ cần hiểu ý nghĩa của văn bản gốc, sau đó đổi cấu trúc câu, thứ tự từ. Hoặc diễn đạt theo suy nghĩ của mình, văn phong, ý tưởng của mình. Các bạn có thể thay thế bằng từ đồng nghĩa và thêm ý kiến riêng của bản thân vào.

Còn những bạn muốn sử dụng văn bản gốc thì hãy sử dụng phương thức trích dẫn. Các bạn hãy chú ý thêm các dấu ngoặt vào câu và chú thích thêm nguồn của bài viết. Làm như vậy sẽ không ai có thể bắt bẻ mà còn lại tuân thủ đúng pháp luật.

Trên đây là các cách chỉnh sửa đạo văn Turnitin, DOIT luận văn báo cáo thực tập tham khảo.

Kết Luận

Cách Chỉnh Sửa Đạo Văn Turnitin, DOIT Luận Văn Báo Cáo Thực Tập?
Cách Chỉnh Sửa Đạo Văn Turnitin, DOIT Luận Văn Báo Cáo Thực Tập?

Các cách chỉnh sửa đạo văn Turnitin, DOIT luận văn báo cáo thực tập tuy tương đối dễ. Nhưng cũng có tác hại rằng các bạn sẽ ỷ lại mà không tự vận động. Vậy sau khi biết mẹo này bạn sẽ chọn các thay đổi thứ tự từ ngữ, câu văn trong đoạn gốc. Hay các bạn sẽ chọn cách tự xây dựng bài báo cáo độc quyền cho bản thân?

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Có Nên Sử Dụng Hay Không?

Bạn đã từng nghe qua Viết thuê báo cáo thực tập chưa? Nếu chưa thì hãy tìm hiểu xem Viết thuê báo cáo thực tập là gì? Và tại sao lại nên sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập. Khi con đường học tập càng cao thì càng phải hoàn thành các bài báo cáo thực tập. Đặc biệt các báo cáo cuối khóa là quan trọng nhất.

Đến với những năm tháng sinh viên hầu như tất cả mọi người đều đi làm thêm. Một phần để trang trải cho cuộc sống của bản thân. Vì vậy mấy ai cũng có đủ thời gian và đủ nghiêm chỉnh để nghiên cứu hoàn thành tốt phần bài của mình. Chưa kể đến giảng viên không chỉ khó tính mà còn đòi hỏi cực kì cao ở sinh viên. Vậy nên các bạn càng khó mà có đủ thời gian và tâm trí để hoàn thành đúng hạn. Nhưng với thời đại 4.0 hiện nay thì việc hoàn thành báo cáo đã không còn là nỗi ám ảnh của sinh viên.

Để thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu đó, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập được ra đời. Khi sinh viên sử dụng dịch vụ này sẽ có một người đứng ra nhận đề. Sau đó hoàn thành nó thay cho sinh viên đang học. Vấn đề được đặt ra Tại sao nên sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập?

Có vi phạm pháp luật khi bạn sử dụng dịch vụ thuê viết báo cáo không?

Câu trả lời là KHÔNG. Các bạn sinh viên sẽ được sử dụng một dạng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập. Đây là  một dạng tương đương đang có người hỗ trợ nghiên cứu cùng làm báo cáo. Và việc này chỉ vi phạm pháp luật khi các bạn cố ý sao chép toàn bộ phần bài của người khác. Nhưng các bạn không cần phải lo khi các bạn tìm được đến những người làm dịch vụ uy tín. Tại đây họ sẽ đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Hoàn thành giúp bạn một bài báo cáo đạt tiêu chuẩn cao đúng theo yêu cầu đặt ra.

Ba lợi ích then chốt từ dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập:

Từ lâu trên thế giới đã có những dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập như thế này. Nhưng vào những năm gần đây càng trở nên phát triển hơn nữa tại Việt Nam. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập uy tín dần hình thành. Xét thang điểm mức độ hài lòng của sinh viên thì dịch vụ thường đạt điểm 9.

 • Chất lượng bài báo cáo tốt.

Các bạn sinh viên nên chọn sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập chất lượng. Bài các bạn sẽ có cấu trúc bài báo cáo chuẩn, trình bày rõ ràng, phân tích chi tiết, cụ thể.

 • Tiết kiệm thời gian.

Tiết kiệm thời gian khi sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập
Tiết kiệm thời gian cho bạn

Với tỉ lệ 80% thành công bởi giao tiếp và chỉ 20% trên sách vở. Nên dù khi đi bạn có đạt thành tích cao như thế nào cũng chỉ là trên ghế nhà trường. Còn thành công lại phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm ma sát thực tế. Nên khi sử dụng dịch vụ bạn sẽ không cần tốn quá nhiều thời gian vào báo cáo của mình. Hãy sử dụng thời gian rảnh để học hỏi thêm kinh nghiệm và tích lũy kiến thức có ích hơn.

 • Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập luôn có sẵn và giá cả phải chăng.

Dịch vụ uy tín

Càng ngày nhu cầu của sinh viên càng cao về dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập. Nên hiện nay các công ty cũng đặt ra chính sách uy tín hơn, đầu tư hơn, bài làm trau chuốt hơn. Đặc biệt người thực hiện cũng có trách nhiệm hơn rất nhiều. Họ sẽ hỗ trợ bạn ngay khi bạn cần và giải đáp tận tình. Song song đáp ứng đúng nhu cầu và đầy đủ các yêu cầu bạn đặt ra. Deadline hay bài làm sơ sài bị điểm thấp chẳng còn nỗi ám ảnh, đáng lo ngại của sinh viên.

Vậy nhiều câu hỏi được đặt ra, và luôn là những câu hỏi khiến các bạn do dự. Làm sao để đủ tin tưởng giao bài cho bên dịch vụ và có đạt được như yêu cầu không? Câu trả lời là CÓ. Người thực hiện sẽ tùy vào yêu cầu đặt ra mà làm theo. Những nơi có dịch vụ uy tín sẽ có một đội ngũ chuyên viên học thuật. Là những giảng viên, thạc sĩ, tiến sĩ có kinh nghiệm đã và đang công tác trong ngành giáo dục. Nên các bạn không cần phải lo về khả năng trình bày, cấu trúc báo cáo, khả năng lập luận. Cũng như là về độ chính xác về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn.

Giá cả phải chăng

Về phần chi phí, mức chi phí sẽ được tính rõ ràng, chi tiết. Dựa theo yêu cầu của khách hàng về bài báo cáo, cấp bậc học và thời gian hoàn thành. Mức chi phí luôn phù hợp với tất cả khách hàng.

Đặc biệt đối với các bạn sinh viên vẫn e ngại chuyện chi phí. Các bạn vẫn có thể chỉ trả tiền cho dàn ý và cấu trúc bài báo cáo. Phần còn lại tự làm và nghiên cứu thì chắc chắn sẽ ưng ý hơn.

Giá cả phải chăng ko sợ tốn kém

 • Không lo deadline “rượt”

Như đã nói ở trên, khi sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập họ sẽ đảm bảo đúng yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt có thể đáp ứng được những yêu cầu căng thẳng nhất. Bạn là khách hàng và bạn là người chi trả chí phí cho toàn dịch vụ sử dụng. Nên bạn có quyền đưa ra ngày phải hoàn tất giao bài. Người thực hiện phải tuân thủ yêu cầu thời hạn của bạn đặt ra. Đảm bảo chắc chắn luôn giao bài đúng deadline. Vì vậy bạn không cần lo lắng về việc trễ hẹn nộp bài.

Deadline
Chẳng sợ Deadline rượt
 • Lỗi đạo văn.

Bên cạnh đó còn có một lợi ích nữa là sau khi bạn chọn viết thuê báo cáo ở nơi uy tín chất lượng. Người thực hiện thay bạn sẽ gữi cho bạn các bản văn bản gốc. Đây là những tài liệu, văn bản tham khảo cho bài làm của bạn. Đến khi nhận bài và thanh toán đợt cuối cùng, họ sẽ gửi kèm cho bạn kết quả. Để bạn có thể tự kiểm tra xem bài có sao chép hay trùng lặp hay không? Kết quả được kiểm tra rà soát thông qua phần mềm Turnitin – phần mềm chống đạo văn. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đồng thời chứng minh dịch vụ 100% uy tín.

Lỗi đạo văn
Lỗi đạo văn là lỗi thường gặp nhất

Những rủi ro và tác hại khi sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo.

 • Nếu không may dính phải một dịch vụ dỏm, không chuyên nghiệp hoặc không uy tín. Họ sẽ nhận tiền sau đó chuồn mất còn bạn thì tiền mất tật mang.
 • Bài làm không ưng ý, kém chất lượng. Đây cũng là một rủi ro mà bạn cũng có thể gặp phải khi chọn sai dịch vụ.
 • Thông tin cá nhân bị rò rỉ: đây là tác hại kinh khủng nhất. Nếu dịch vụ sơ suất để lộ thông tin cá nhân thì chắc chắn sẽ rất nguy hại. Ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và cuộc sống hiện tại của bạn. Đối với những báo cáo quan trọng vẫn có một cách để hạn chế rủi ro của tình trạng này. Bạn hãy sử dụng một Email ẩn danh hoặc một Email mới để trao đổi liên lạc với dịch vụ. Nếu cẩn thận hơn nưa thì bạn đừng để lại bất kì thông tin gì. Đặc biệt là thông tin về trường lớp và tên của giảng viên hướng dẫn.

Nhưng những trường hợp này chỉ xảy ra khi bạn thuê nhầm chỗ thôi. Nhưng các bạn vẫn phải thật thận trọng trong việc để lại thông tin khi sử dụng dịch vụ.

Kết luận

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập khá hữu ích đối với những con người bận rộn. Hãy lưu ý rằng khi thuê bạn nên tham khảo và tìm kiếm những đơn vị viết thuê uy tín. Vậy là mọi vấn đề của bạn đều sẽ được giải quyết. Vậy còn chần chờ gì nữa không liên hệ ngay với Vietthuebaocaothuctap.net để nhận được tư vấn miễn phí ngay thôi nào!

 

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Marketing

Theo khảo sát của Trung tâm dự báo nguồn nhân lực TP.HCM, trong 8 nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao thì ngành Marketing chiếm khoảng 10% nhu cầu tuyển dụng, tương đương khoảng 30.000 lao động với mức lương khởi điểm khá cao so với các ngành học khác. Nhưng các bạn sinh viên khi đối mặt với báo cáo thực tập lại là một chuyện không hề dễ dàng. Bạn đang tốn quá nhiều thời gian, điên đầu nghiên cứu làm báo cáo nhưng vẫn chưa xong? Hãy thử tìm hiểu đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Vietbaocaothuctap.net sẽ giúp các bạn từ việc lựa chọn đề tài, điều chỉnh theo yêu cầu cho đến khi hoàn thành bài báo cáo của mình. Và chúng tôi cam kết Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ hoàn thành đúng thời hạn khiến bạn hài lòng nhất có thể.

Hãy cùng Vietbaocaothuctap.net tìm hiểu về dịch vụ viết thuê báo cáo ngành Marketing nhé!

Ngành Marketing là gì?

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Marketing
Marketing là gì?

Khái niệm về ngành Marketing

Khi nhắc đến Marketing, nhiều người thường liên tưởng đến những anh chàng, cô nàng tay xách những sản phẩm đi đến đám đông chào mời, quảng bá; một số khác nghĩ rằng đây là công việc đăng quảng cáo, hoặc các chương trình khuyến mãi… Tuy nhiên cách nghĩ này chưa thực sự đúng và đầy đủ.

Rất khó để có một định nghĩa chính xác về ngành học này, nhưng có thể hiểu một cách đơn giản, Marketing là một hình thức không thể thiếu trong kinh doanh, bao gồm tất cả những hoạt động liên quan đến việc làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nhưng cũng vẫn đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh.

Giáo sư người Mỹ Philip Kotler – “Cha đẻ” của nền Marketing hiện đại đã đưa ra định nghĩa được xem là chính xác nhất hiện nay về Marketing, như sau: “Marketing là quá trình tạo dựng các giá trị từ khách hàng và mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm mục đích thu về giá trị lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức từ những giá trị đã được tạo ra”.

Theo học Marketing, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về kinh doanh và marketing như: nghiên cứu thị trường, xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng, tổ chức phân phối sản phẩm, định giá sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tổ chức sự kiện,…

Học ngành Marketing ra trường làm gì?

Người học Marketing sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực đảm nhận các vị trí từ chuyên viên cho đến quản lý tại các bộ phận, có khả năng cạnh tranh ở các vị trí:

 • Chuyên viên tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực Marketing;
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường;
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng;
 • Chuyên viên phát triển và quản trị thương hiệu;
 • Giảng dạy, nghiên cứu về Quản trị Marketing, Marketing…

Học ngành Marketing làm việc ở đâu?

Học ngành Marketing, ra trường bạn có thể làm việc tại:

 • Doanh nghiệp hoạt động với các loại hình khác nhau như liên doanh, liên kết, TNHH; công ty, tập đoàn đa quốc gia;
 • Các công ty quảng cáo (Advertising agency);
 • Công ty truyền thông (Media agency);
 • Công ty nghiên cứu thị trường (Market research agency);
 • Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo ngành Marketing…

Những yếu tố để lựa chọn đề tài báo cáo thực tập

 • Phù hợp với bối cảnh, tính cấp thiết
 • Phù hợp với doanh nghiệp thực tập
 • Đúng với chuyên ngành
 • Phù hợp với khả năng của bạn
 • Dựa vào nguồn số liệu bạn thu thập được

Cấu trúc một bài báo cáo thực tập đạt chuẩn ngành Ngoại thương

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

 • Giới thiệu sơ lược về công ty
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Chức năng của công ty
 • Các lĩnh vực kinh doanh của công ty
 • Giới thiệu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
  • Sơ đồ tổ chức
  • Chức năng từng bộ phận
 • Tình hình nhân sự của công ty
 • Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
  • Các nguồn thu chủ yếu của công ty
  • Kết quả họa động kinh doanh từ năm … đến …

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2: Nội dung báo cáo thực tập

 • Nội dung A
 • Nội dung B
 • Nội dung C

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 3: Đề xuất và kiến nghị

 • Cơ sở đề xuất
  • Thuận lợi
  • Khó khăn
 • Một số kiến nghị khác
  • Đối với doanh nghiệp
  • Đối với cơ quan Nhà nước
  • Đối với cơ quan Hải quan

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Kết luận

Tư liệu tham khảo

Phụ lục

Những đề tài báo cáo thực tập ngành Marketing hay nhất

Chuyên đề
Những chuyên đề báo cáo thực tập ngành Marketing hay nhất
 1. Sử dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế
 2. Chiến lược giá của công ty – Thực trạng và phải pháp
 3. Hoàn hiện các công cụ của chiến lược Marketing tại doanh nghiệp
 4. Chính sách sản phẩm mới – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty trong cạnh tranh và hội nhập
 5. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty
 6. Chiến lược sản phẩm của công ty – thực trạng và giải pháp
 7. Vận dụng Marketing quốc tế nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và phát triển mặt hàng … tại thị trường EU của công ty
 8. Hoàn thiện và phát triển hệ thông phân phối hiện đại tại công ty
 9. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo
 10. Thương hiệu – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong cạnh tranh hội nhập
 11. Sử dụng Marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty
 12. Giải pháp hoàn thiện chương trình quảng cáo khuyến mại của công ty
 13. Giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty
 14. Giải pháp nâng cao hiệu quả của Siêu thị
 15. Những giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của công ty
 16. Sử dụng Marketing trong xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp
 17. Chiến lược Marketing trong doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp
 18. Hoạt động Marketing của công ty – Thực trạng và giải pháp
 19. Xây dựng thương hiệu tại công ty – Nền tảng để phát triển doanh nghiệp
 20. Hoàn thiện công tác lập kế hoạt Marketing tại công ty

Những khó khăn khi làm báo cáo thực tập ngành Marketing

Báo cáo thực tập ngành Marketing tốt nghiệp vốn dĩ không còn quá xa lạ gì với các bạn sinh viên. Và đây cũng được xem là “nỗi ám ảnh” của rất nhiều người, tại sao vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu những khó khăn mà bạn có thể gặp phải khi hoàn thành một bài báo cáo thực tập nhé!

Thời gian gấp rút

Tất nhiên thời gian được giao để làm một bài báo cáo thực tập không hề ngắn nhưng để có thể tìm hiểu, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để ra được một bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh cũng không hề ngắn. Và thời gian được giao hoàn toàn không đủ để các bạn sinh viên có thể nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Và tất nhiên vẫn chưa kể đến các bạn bận rộn với công việc

Quá bận rộn

Thời gian gấp rút kèm thêm công việc bận rộn chính là ác mộng thật sự của các bạn sinh viên. Chắc chắn ai cũng có những công việc bận rộn cá nhân. Chưa kể một số bạn vẫn còn đang bận rộn học tập những kỹ năng cần thiết khác

Không tìm được tài liệu và số liệu

Việc tìm kiếm thông tin là điều chắc chắn phải làm. Nhưng tìm kiếm thông tin ở đâu? Tài liệu trên Internet thì quá rộng và nhiều nguồn không xác thực, còn tài liệu trên sách vở thì lại quá khó kiếm. Sau khi tìm được tài liệu còn phải phân loại và xử lý thông tin.

Ngoài tài liệu thì còn phải có số liệu thực tế ở các công ty, doanh nghiệp. Nhưng những số liệu này không hề dễ kiếm chút nào.

Khả năng phân tích kém

Trong quá trình viết một bài báo cáo, việc đọc và phân tích kỹ đề là một trong những khó khăn lớn mà nhiều bạn sinh viên mắc phải. Việc phân tích giúp bài báo cáo không lan man và lạc đề. Ngoài ra phân tích thông tin cũng giúp các bạn thu thập thông tin có hiệu quả hơn.

Quá lan man khi viết

Viết báo cáo không giống như viết văn, việc thả hồn vào những câu chữ đôi khi lại không đem lại kết quả mà còn dẫn đến lạc đề. Khiến cấu trúc bài không hợp lý mà và lệch lạc khỏi yêu cầu của đề bài

Yêu cầu của giáo viên quá khó

Trong suốt quá trình học sinh viên cũng sẽ ít nhất một lần diện kiến “Sát thủ học đường”. Giáo viên khó luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe và luôn “vạch lá tìm sâu” tìm những lỗi nhỏ nhặt nhất

Kỹ năng máy tính kém

Làm báo cáo thực tập tất nhiên phải sử dụng máy tính nhưng bạn lại cảm thấy quá khó khăn trong việc đánh máy cũng như chỉnh sửa bài viết cho thật hoàn hảo. Kỹ năng máy tính là một trong những kỹ năng cần thiết nhưng cũng là khó khăn của nhiều người nhất.

Không tự tin vào bài viết của mình

Tự ti
Không tự tin khiến bạn không chắc chắn về viết của mình và không biết nên bắt đầu từ đâu. Điều bạn cần đó chính là một người hỗ trợ cho bạn

Bạn cảm thấy bài viết của mình quá lan man, quá dài dòng lại không hề đầy đủ ý, cũng như có rất nhiều vấn đề khiến bạn không hề tự tin vào bài viết của mình

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Tiết kiệm thời gian

Bạn không có thời gian cho việc cặm cụi viết báo cáo thực tập kể cả dịp cuối tuần. Bạn cảm thấy việc bỏ thời gian công sức để tìm tài liệu, kiến thức không giúp ích được gid trong công việc cũng như cuộc sống sau này của bạn. Bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc tìm hiểu các kiến thức có ích hơn cho công việc hiện tại

Đảm bảo được tiến độ

Với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao. Bạn không có việc gì phải lo lắng về việc bài báo cáo thực tập của mình bị chậm tiến độ. Bạn cũng không cần phải lo lắng về những yêu cầu khắt khe của giảng viên đặt ra. Bạn luôn được tư vấn và điều chỉnh bài báo cáo tốt nhất

Đảm bảo về nội dung

Điều tất yếu chính là với sự trợ giúp tận tình thì chất lượng của bài báo cáo sẽ cao hơn bài mà bạn tự viết. Ngoài ra bài báo cáo của bạn sẽ được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, logic và mang tính thẩm mỹ cao

Tại sao lại nên chọn dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

 • Với phương châm hoạt động tuyệt đối uy tín, trách nhiệm
 • Tuyệt đối không lừa gạt sinh viên, dù chỉ một đồng
 • Săn sàng cam kết về kết quả làm. Sẵn sàng hoàn tiện nếu kết quả không như ý
 • Quy trình làm việc rõ ràng, dễ dàng trao đổi
 • Có văn phòng làm việc. Có thể hẹn gặp ở nhà riêng để trao đổi, sửa bài và lấy bài dễ dàng
 • Tận tâm, chu đáo
 • Cho phép ứng trước chi phí. Khi nhận được bài mới thanh toán phần còn lại
 • Bài làm được viết bởi những nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc xử lý văn bản, word, excel, SPSS,…
 • Hỗ trợ nhiệt tình, tư vấn làm slide, thuyết trình
 • Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng
 • Hỗ trợ về số liệu doanh nghiệp, xin dấu doanh nghiệp
 • Viết báo cáo thực tập trọn gói từ A đến Z
 • Chính sách giảm giá và chiết khấu cho nhóm sinh viên từ hai người trở lên

Bảng giá dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Giá viết thuê báo cáo thực tập theo số trang

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Marketing

LƯU Ý:

 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu số trang quá dài, trên 50 trang
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu  phương pháp nghiên cứu định lượng
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu trường có check đạo văn qua phần mềm turnin
 • Khi giới thiệu thêm 1 người bạn làm bài, bạn sẽ nhận được 100k
 • Bài viết trên không bao gồm mộc xác nhận thực tập. Nếu bạn chưa có công ty thực tập (chưa có nơi đóng dấu – xác nhận thực tập) và cần viết trọn gói.
 • Giá đã bao gồm tất cả các chi phí (bao gồm chỉnh sửa). Tuyệt đối không phát sinh thêm!
 • Xin vui lòng liên hệ để có thông tin ưu đãi

Quy trình viết thuê báo cáo thực tập

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Marketing
Quy trình viết báo cáo tại Vietbaocaothuctap.net

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Đầu tiên bạn cần gửi yêu cầu viết thuê báo cáo thực tập cho Vietbaocaothuctap.net về số Zalo: 0932 091 562 với những nội dung như sau:

 • Tên đề tài
 • Đề cương (nếu có)
 • Yêu cầu đề tài cùng các tài liệu liên quan (nếu có)
 • Thời hạn nộp bài
 • Số điện thoại và thông tin liên lạc

Bước 2: Báo giá và đặt cọc

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của bạn, chuyên viên của Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích đề tài và gửi báo giá chi tiết đến bạn.

Bước 3: Làm bài và gửi bản thảo

Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành gửi đề cương chi tiết (dàn ý). Sau khi đề cương chi tiết được giáo viên duyệt, CTV sẽ tiến hành viết bài hoàn chỉnh. Trong quá trình làm bài, bạn được quyền trao đổi trực tiếp với cộng tác viên đảm nhận bài viết để giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ thêm về bài viết.

Trong quá trình này nếu các bạn đã làm được gì rồi thì gửi qua mình để làm tiếp nhé!

Bước 4: Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ được Vietbaocaothuctap.net chỉnh sửa theo yêu cầu của giảng viên hoặc theo ý kiến riêng của bạn. Thông thường tỉ lệ sửa báo cáo thực tập lần 2 ở Vietbaocaothuctap.net chỉ từ 1 – 2%.

Bước 5: Hoàn thiện đề tài

Sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu, hội đồng cố vấn của Vietbaocaothuctap.net sẽ kiểm tra lại toàn bộ bài viết và tiến hành kiểm tra hành văn qua phần mềm đạo văn và gửi kết quả kèm theo bài đến bạn.

Bước 6: Giới thiệu bạn bè

Nếu bạn cảm thấy hài lòng với bài viết của mình. Vậy còn chần chứ gì nữa mà không giới thiệu cho bạn bè của mình ^^

Kết luận

Hy vọng với bài viết này, Vietbaocaothuctap.net có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành Marketing và những công việc chính của nó. Nếu bạn vẫn còn đang vùi đầu viết báo cáo thì còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net. Đừng để thời gian của mình trôi qua lãng phí, hãy để Vietbaocaothuctap.net giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nhé!

Chúc các bạn có thể thành công trong quá trình học tập và làm việc của mình. Mọi thắc mắc các có thể để lại bình luận bên dưới. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm kiếm các bài viết khác của Vietbaocaothuctap.net để có thêm những kiến thức bổ ích.

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Nhà Hàng Khách Sạn

Nhà hàng – Khách sạn là ngành công nghiệp không khói gắn liền phương châm hoạt động chính là mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái, vui vẻ và hài lòng nhất với từng dịch vụ mà họ trải nghiệm. Cương vị người quản lý ngày càng trở nên tất yếu và quan trọng do họ góp phần rất lớn vào thành công của nhà hàng, khách sạn. Do vậy mà ngành nhà hàng khách sạn đang ngành càng trở nên được nhiều các bạn sinh viên lựa chọn. Nhưng các bạn sinh viên khi đối mặt với báo cáo thực tập lại là một chuyện không hề dễ dàng. Bạn đang tốn quá nhiều thời gian, điên đầu nghiên cứu làm báo cáo nhưng vẫn chưa xong? Hãy thử tìm hiểu đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Vietbaocaothuctap.net sẽ giúp các bạn từ việc lựa chọn đề tài, điều chỉnh theo yêu cầu cho đến khi hoàn thành bài báo cáo của mình. Và chúng tôi cam kết Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ hoàn thành đúng thời hạn khiến bạn hài lòng nhất có thể.

Hãy cùng Vietbaocaothuctap.net tìm hiểu về dịch vụ viết thuê báo cáo ngành nhà hàng khách sạn nhé!

Ngành Nhà hàng Khách sạn là gì?

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Nhà Hàng Khách Sạn
Ngành nhà hàng khách sạn là gì?

Khái niệm về ngành Nhà hàng Khách sạn

Ngành nhà hàng khách sạn (Hotel and Restaurant Management) bao gồm các hoạt động về hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra mọi cá thể và hoạt động, quy trình diễn ra trong cơ sở kinh doanh lưu trú và ẩm thực như khách sạn, resort, nhà hàng, trung tâm hội nghị tiệc cưới…

Ngành Quản lý Nhà hàng Khách sạn được hiểu tổng thể là ngành cung cấp nguồn nhân lực đảm nhiệm các hoạt động bao gồm điều hành, tổ chức, hoạch định, giám sát, kiểm tra, đánh giá… mọi cá thể và chu trình hoạt động bên trong nhà hàng, khách sạn.

Những công việc cần làm của Quản lý Nhà hàng Khách sạn

Tùy theo quy mô, cơ cấu hoặc bộ phận chịu trách nhiệm mà vai trò của người quản lý Nhà hàng Khách sạn sẽ khác nhau. Tuy nhiên, công việc chính của quản trị viên Nhà hàng Khách sạn sẽ xoay quanh các hoạt động sau:

Quản Trị Hoạt Động Tài Chính

 • Theo sát báo cáo chi phí, doanh thu và lợi nhuận nhà hàng, khách sạn
 • Đề ra các biện pháp tăng doanh thu, hạ chi phí
 • Theo dõi số lượng tiền tip hàng ngày
 • Trực tiếp kí và hủy hóa đơn bán hàng

Quản Trị Nhân Sự

 • Đề xuất tuyển dụng các chức danh trong nhà hàng, khách sạn
 • Tham gia tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới
 • Đánh giá kết quả đào tạo và thử việc
 • Phân công, sắp xếp lịch làm việc và đôn đốc nhân viên thực hiện theo tiến độ
 • Đảm bảo sức khỏe, quyền lợi của nhân viên

Giải Quyết Khiếu Nại Khách Hàng

 • Tổ chức theo dõi, đánh giá mức độ hài lòng của khách theo quy trình công ty
 • Trực tiếp giao tiếp với khách hàng để giải quyết những tình huống xấu mà nhân viên cấp dưới chưa giải quyết ổn thỏa
 • Xây dựng mối quan hệ tốt với khách quen, tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong mắt khách hàng

Ngoài ra, ngành Quản lý Nhà hàng Khách sạn còn bao gồm các khía cạnh khác như Quản trị cơ sở vật chất, Quản trị chất lượng phục vụ, Quản lý thương hiệu… Tất cả đều đòi hỏi kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghiệp vụ thành thục.

Những trường đào tạo ngành Nhà hàng Khách sạn tại Tp. Hồ Chí Minh

Hệ Đại học

► Đại học Kinh tế TP.HCM

 • Địa chỉ: Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3823 0082.
 • Phương thức tuyển sinh: sử dụng kết quả tổ hợp môn thi A00, A01, D01, D07 trong Kỳ thi THPT quốc gia năm để xét tuyển.
 • Chuyên ngành:

+ Quản trị khách sạn

► Đại học Tài chính – Marketing

 • Địa chỉ: Số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 3772 0404
 • Phương thức tuyển sinh: sử dụng kết quả tổ hợp môn thi A00, A01, D01, D96 trong Kỳ thi THPT quốc gia năm để xét tuyển.
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn 

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

► Đại học Công nghiệp TP.HCM

 • Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 3985 0578 – 9851 932 – 8955 858 
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển các theo tổ hợp môn A01, C01, D01, D96.
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Đại học Công nghệ TP.HCM

 • Địa chỉ: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
 • Điện thoại: 028 5445 2222 – 028 2201 0077
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ lớp 12 – kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các khối A00, A01, C00, D01
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Đại học công nghiệp thực phẩm Tp.HCM

 • Địa chỉ: Số 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
 • Điện thoại: 028) 38161673 – Số nội bộ 124 / (028) 5408 2904
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ THPT – kết quả kỳ thi THPT quốc gia khối A00, A01, D01, D10/ D07, B00 (Với ngành Khoa học chế biến món ăn)
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

  + Khoa học chế biến món ăn

► ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM

 • Địa chỉ: Số 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 3862 9232
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ lớp 12 – kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các khối A01, D01, D14, D15.
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM

 • Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.3722.5724 – 028.3722.2764
 • Phương thức tuyển sinh: theo điểm trung bình học bạ và kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các khối A00, A01, D01, D90
 • Chuyên ngành:

+ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Đại học Kinh tế – Tài chính Tp.HCM

 • Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 5422 5555 
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo điểm trung bình năm học lớp 12/ kết quả kỳ thi THPT quốc gia khối A00, A01, C00, D01
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Quản trị nhà hàng – Bar, Quản trị ẩm thực)

► Đại học Tôn Đức Thắng

 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM
 • Điện thoại: 0283 7755 035
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ cấp 3 – kết quả kỳ thi THPT quốc gia
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị Nhà hàng – Khách sạn

► Đại học quốc tế Hồng Bàng

 • Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0938 69 2015
 • Phương thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển tổ hợp A00 – A01 – C00 – D01, kết hợp thi tuyển và xét tuyển.
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Đại học Văn Hiến

 • Địa chỉ: Số 665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3832 0333
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo học bạ THPT và kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các tổ hợp môn A00, C00, C04, D01
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Đại học Dân lập Văn Lang

 • Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 3836 7933
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo học bạ THPT và kết quả kỳ thi THPT quốc gia tổ hợp môn A00, A01, D01, D03
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Đại học Hoa Sen

 • Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Tp. HCM.
 • Điện thoại: (028) 7309.1991 (số nội bộ 11400) – 0908 275 276
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ THPT và kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các khối A00, A01, D01, D03, D09.
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Đại học Gia Định

 • Địa chỉ: 185 – 187 Hoàng Văn Phụ, P.8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
 • Điện thoại: 0961 12 1018
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ THPT và kết quả kỳ thi THPT quốc gia khối A00, A01, C00, D01
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị nhà hàng – khách sạn

  + Quản trị sự kiện và lễ hội

  + Quản trị khách sạn

► Đại học Quốc tế Sài Gòn

 • Địa chỉ: 8C & 16 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM
 • Điện thoại: 028. 5409 3929 – 028. 5409 3930
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo điểm học bạ/ kết quả kỳ thi THPT quốc gia khối A00, A01, C00, D01
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị nhà hàng – khách sạn

Hệ Cao đẳng

► Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

 • Địa chỉ: 347A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM
 • Số ĐT: (028) 6297 3210 – (028) 6297 3211 – (028) 6297 3212 
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo học bạ, điểm thi THPT
 • Chuyện ngành

  + Quản trị khách sạn

  + Kỹ thuật chế biến món ăn

► Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

 • Địa chỉ: 70 đường Tân Thới Nhất 8, KP 5, Phường Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0914 411 012
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển tốt nghiệp THPT
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM

 • Địa chỉ: 472 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
 • ĐT: 028. 6293 3744 – 028. 6263 3754
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển tốt nghiệp THPT
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic

 • Địa chỉ: 391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM
 • Điện thoại: 028 3526 8799
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển tốt nghiệp THPT
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị nhà hàng

  + Quản trị khách sạn

► Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

 • Địa chỉ: Số 287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 3844 6320
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ THPT
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Cao đẳng Bách Việt

 • Địa chỉ: 194 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
 • ĐT: (08) 6257.4595 – 6257.4597
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo học bạ hoặc dựa vào kết quả kỳ thi THPT
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Cao Đẳng Nghề Việt – Mỹ

 • Địa chỉ: 5 – 11 Đường số 4, khu Trung Sơn, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 54 336 888 – 0938 90 5050
 • Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Chuyên ngành: Quản trị Khách sạn

Những yếu tố để lựa chọn đề tài báo cáo thực tập

 • Phù hợp với bối cảnh, tính cấp thiết
 • Phù hợp với doanh nghiệp thực tập
 • Đúng với chuyên ngành
 • Phù hợp với khả năng của bạn
 • Dựa vào nguồn số liệu bạn thu thập được

Cấu trúc một bài báo cáo thực tập đạt chuẩn ngành Ngoại thương

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

 • Giới thiệu sơ lược về công ty
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Chức năng của công ty
 • Các lĩnh vực kinh doanh của công ty
 • Giới thiệu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
  • Sơ đồ tổ chức
  • Chức năng từng bộ phận
 • Tình hình nhân sự của công ty
 • Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
  • Các nguồn thu chủ yếu của công ty
  • Kết quả họa động kinh doanh từ năm … đến …

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2: Nội dung báo cáo thực tập

 • Nội dung A
 • Nội dung B
 • Nội dung C

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 3: Đề xuất và kiến nghị

 • Cơ sở đề xuất
  • Thuận lợi
  • Khó khăn
 • Một số kiến nghị khác
  • Đối với doanh nghiệp
  • Đối với cơ quan Nhà nước
  • Đối với cơ quan Hải quan

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Kết luận

Tư liệu tham khảo

Phụ lục

Những đề tài báo cáo thực tập ngành nhà hàng khách sạn hay nhất

Chuyên đề
Những chuyên đề báo cáo thực tập ngành nhà hàng khách sạn hay nhất
 1. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận lễ tân tại khách sạn
 2. Xây dụng chiến lược kinh doanh cho khách sạn
 3. Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng
 4. Tìm hiểu nghiệp vụ phục vụ bàn tại khách sạn
 5. Nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng
 6. Một số giải pháp nâng cao hiểu qua hoạt động kinh doanh tại khách sạn
 7. Hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại nhà hàng – khách sạn
 8. Thực trạng chất lượng dịch vụ của nhà hàng tại khách sạn
 9. Tìm hiểu hoạt động giao tiếp ứng xử của nhân viên phục vụ tại khách sạn
 10. Thị trường khách và các chính sách thu hút khách tại khách sạn
 11. Quy trình phục vụ tại nhà hàng
 12. Một sô giải pháp nâng cao năng lực cạnh trạnh của khách sạn
 13. Một số giải pháp Marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn
 14. Công tác hoạch định chiến lược tại khách sạn. Thực trạng và giải pháp
 15. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khách sạn
 16. Đề xuất giải pháp nhằm thu hút khách tới khách sạn
 17. Thực trạng tổ chức hoạt động lễ tân tại khách sạn
 18. Đề xuất giải pháp quản lý tận thu cho khách sạn
 19. Đặc điểm nguồn khách và các giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế tại khách sạn

Những khó khăn khi làm báo cáo thực tập ngành nhà hàng khách sạn

Báo cáo thực tập ngành nhà hàng khách sạn tốt nghiệp vốn dĩ không còn quá xa lạ gì với các bạn sinh viên. Và đây cũng được xem là “nỗi ám ảnh” của rất nhiều người, tại sao vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu những khó khăn mà bạn có thể gặp phải khi hoàn thành một bài báo cáo thực tập nhé!

Quá bận rộn

Bận rộn
Bận rộn khiến bạn không có thời gian để hoàn tất báo cáo

Thời gian gấp rút kèm thêm công việc bận rộn chính là ác mộng thật sự của các bạn sinh viên. Chắc chắn ai cũng có những công việc bận rộn cá nhân. Chưa kể một số bạn vẫn còn đang bận rộn học tập những kỹ năng cần thiết khác

Không tìm được tài liệu và số liệu

Việc tìm kiếm thông tin là điều chắc chắn phải làm. Nhưng tìm kiếm thông tin ở đâu? Tài liệu trên Internet thì quá rộng và nhiều nguồn không xác thực, còn tài liệu trên sách vở thì lại quá khó kiếm. Sau khi tìm được tài liệu còn phải phân loại và xử lý thông tin.

Ngoài tài liệu thì còn phải có số liệu thực tế ở các công ty, doanh nghiệp. Nhưng những số liệu này không hề dễ kiếm chút nào.

Khả năng phân tích kém

Trong quá trình viết một bài báo cáo, việc đọc và phân tích kỹ đề là một trong những khó khăn lớn mà nhiều bạn sinh viên mắc phải. Việc phân tích giúp bài báo cáo không lan man và lạc đề. Ngoài ra phân tích thông tin cũng giúp các bạn thu thập thông tin có hiệu quả hơn.

Không tự tin vào bài viết của mình

Không tự tin
Bạn không tự tin về bài viết của mình vậy hãy thử để Vietbaocaothuctap.net giúp bạn

Bạn cảm thấy bài viết của mình quá lan man, quá dài dòng lại không hề đầy đủ ý, cũng như có rất nhiều vấn đề khiến bạn không hề tự tin vào bài viết của mình

Có nên sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập không?

Viết thuê báo cáo thực tập có vi phạm Pháp Luật không?

Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều bạn băn khoăn khi muốn thuê người viết báo cáo thực tập. Chúng tôi xin cam đoan là KHÔNG, viết thuê báo cáo thực tập không vi phạm pháp luật.

Thứ nhất, bạn hãy hình dung người viết thuê báo cáo thực tập giống như việc người được bạn nhờ hỗ trợ, hướng dẫn bạn khi bạn không biết phải xoay sở với báo cáo thực tập như thế nào. Nó chính là một hình thức bạn thuê gia sư, bạn bỏ tiền ra và chúng tôi ở đây giúp đỡ bạn 24/7, giúp bạn giải đáp những thắc mắc khó khăn chứ không có gì là vi phạm pháp luật cả.

Thứ hai, hiện nay tại Việt nam chưa có một điều luật, chế tài chính thức nào quy định về vấn đề viết thuê báo cáo thực tập hay nhờ người hướng dẫn.

Với hai lí do trên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về việc sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Vietbaocaothuctap.net mà không liên quan đến pháp luật nhé.

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Tiết kiệm thời gian

Bạn không có thời gian cho việc cặm cụi viết báo cáo thực tập kể cả dịp cuối tuần. Bạn cảm thấy việc bỏ thời gian công sức để tìm tài liệu, kiến thức không giúp ích được gid trong công việc cũng như cuộc sống sau này của bạn. Bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc tìm hiểu các kiến thức có ích hơn cho công việc hiện tại

Đảm bảo được tiến độ

Với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao. Bạn không có việc gì phải lo lắng về việc bài báo cáo thực tập của mình bị chậm tiến độ. Bạn cũng không cần phải lo lắng về những yêu cầu khắt khe của giảng viên đặt ra. Bạn luôn được tư vấn và điều chỉnh bài báo cáo tốt nhất

Đảm bảo về nội dung

Điều tất yếu chính là với sự trợ giúp tận tình thì chất lượng của bài báo cáo sẽ cao hơn bài mà bạn tự viết. Ngoài ra bài báo cáo của bạn sẽ được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, logic và mang tính thẩm mỹ cao

Tại sao lại nên chọn dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Tiên phong

Chúng tôi luôn cập nhật để bắt kịp xu thế giáo dục, nắm bắt nhanh chóng thông tin và những tài liệu mới nhất về từng chuyên ngành.

Nhân sự

Chúng tôi đã và đang hợp tác với rất nhiều cộng tác viên có trình độ cao, hiện đang học tập và nghiên cứu tại các trường Học viện, Đại học hàng đầu trên cả nước.

Chất lượng

Bài viết được đội ngũ cố vấn kiểm duyệt chất lượng và quét phần mềm chống sao chép trước khi gửi tới khách hàng.

Uy tín – Bảo mật

Giao bài đúng thời hạn đã cam kết. Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng. Sửa bài miễn phí cho đến khi bảo vệ báo cáo thực tập thành công.

Bảng giá dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Giá viết thuê báo cáo thực tập theo số trang

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Nhà Hàng Khách Sạn

LƯU Ý:

 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu số trang quá dài, trên 50 trang
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu  phương pháp nghiên cứu định lượng
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu trường có check đạo văn qua phần mềm turnin
 • Khi giới thiệu thêm 1 người bạn làm bài, bạn sẽ nhận được 100k
 • Bài viết trên không bao gồm mộc xác nhận thực tập. Nếu bạn chưa có công ty thực tập (chưa có nơi đóng dấu – xác nhận thực tập) và cần viết trọn gói.
 • Giá đã bao gồm tất cả các chi phí (bao gồm chỉnh sửa). Tuyệt đối không phát sinh thêm!
 • Xin vui lòng liên hệ để có thông tin ưu đãi

Quy trình viết thuê báo cáo thực tập

Quy trình
Quy trình viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Đầu tiên bạn cần gửi yêu cầu viết thuê báo cáo thực tập cho Vietbaocaothuctap.net về số Zalo: 0932 091 562 với những nội dung như sau:

 • Tên đề tài
 • Đề cương (nếu có)
 • Yêu cầu đề tài cùng các tài liệu liên quan (nếu có)
 • Thời hạn nộp bài
 • Số điện thoại và thông tin liên lạc

Bước 2: Báo giá và đặt cọc

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của bạn, chuyên viên của Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích đề tài và gửi báo giá chi tiết đến bạn.

Bước 3: Làm bài và gửi bản thảo

Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành gửi đề cương chi tiết (dàn ý). Sau khi đề cương chi tiết được giáo viên duyệt, CTV sẽ tiến hành viết bài hoàn chỉnh. Trong quá trình làm bài, bạn được quyền trao đổi trực tiếp với cộng tác viên đảm nhận bài viết để giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ thêm về bài viết.

Trong quá trình này nếu các bạn đã làm được gì rồi thì gửi qua mình để làm tiếp nhé!

Bước 4: Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ được Vietbaocaothuctap.net chỉnh sửa theo yêu cầu của giảng viên hoặc theo ý kiến riêng của bạn. Thông thường tỉ lệ sửa báo cáo thực tập lần 2 ở Vietbaocaothuctap.net chỉ từ 1 – 2%.

Bước 5: Hoàn thiện đề tài

Sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu, hội đồng cố vấn của Vietbaocaothuctap.net sẽ kiểm tra lại toàn bộ bài viết và tiến hành kiểm tra hành văn qua phần mềm đạo văn và gửi kết quả kèm theo bài đến bạn.

Bước 6: Giới thiệu bạn bè

Nếu bạn cảm thấy hài lòng với bài viết của mình. Vậy còn chần chứ gì nữa mà không giới thiệu cho bạn bè của mình ^^

Kết luận

Hy vọng với bài viết này, Vietbaocaothuctap.net có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành nhà hàng khách sạn và những công việc chính của nó. Nếu bạn vẫn còn đang vùi đầu viết báo cáo thì còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net. Đừng để thời gian của mình trôi qua lãng phí, hãy để Vietbaocaothuctap.net giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nhé!

Chúc các bạn có thể thành công trong quá trình học tập và làm việc của mình. Mọi thắc mắc các có thể để lại bình luận bên dưới. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm kiếm các bài viết khác của Vietbaocaothuctap.net để có thêm những kiến thức bổ ích

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngoại Thương

Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, không những là sự phát triển trong nước mà còn là sự gia nhập của các đối tác nước ngoài vào Việt Nam cũng như các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu đi nước ngoài. Từ đó, Ngoại thương trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng trong việc đưa nền kinh tế phát triển theo hướng toàn cầu hóa cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế. Nhưng các bạn sinh viên khi đối mặt với báo cáo thực tập lại là một chuyện không hề dễ dàng. Bạn đang tốn quá nhiều thời gian, điên đầu nghiên cứu làm báo cáo nhưng vẫn chưa xong? Hãy thử tìm hiểu đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Vietbaocaothuctap.net sẽ giúp các bạn từ việc lựa chọn đề tài, điều chỉnh theo yêu cầu cho đến khi hoàn thành bài báo cáo của mình. Và chúng tôi cam kết Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ hoàn thành đúng thời hạn khiến bạn hài lòng nhất có thể.

Hãy cùng Vietbaocaothuctap.net tìm hiểu về dịch vụ viết thuê báo cáo ngành ngoại thương nhé!

Ngành ngoại thương là gì?

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngoại Thương
Ngoại thương là gì,

Khái niệm về ngành ngoại thương

Ngoại thương chính là hoạt động thương mại, buôn bán hàng hóa, dịch vụ giữa các nước với nhau. Khi hoạt động kinh tế vượt ra khỏi phạm vi một đất nước thì được gọi là hoạt động ngoại thương. Ngoại thương có thể bao gồm việc các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu hàng hóa ra bên ngoài hoặc nhập khẩu về cho đất nước.

Những công việc cần làm

 • Thu thập và xử lý thông tin, phân tích các sự kiện kinh tế trong nước và quốc tế.
 • Thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế.
 • Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch xuất nhập khẩu.
 • Quản lý và điều hành các công việc về hợp đồng kinh tế xuất nhập khẩu.
 • Các công việc về nghiệp vụ xuất nhập khẩu như giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, vận tải, bảo hiểm, hải quan, kiểm định hàng hóa, nghiên cứu thị trường, dự báo thị trường quốc tế

Học ngành ngoại thương ở đâu?

Trường Đại học có đào tạo ngành Ngoại thương ở Hà Nội

 • Đại Học Ngoại Thương Hà Nội
 • Học Viện Ngoại Giao
 • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Học Viện Ngân Hàng
 • Đại Học Thương Mại

Trường Đại học có đào tạo ngành Ngoại thương ở Tp. Hồ Chí Minh

 • Đại Học Ngoại Thương TPHCM
 • Đại Học Kinh Tế TPHCM
 • Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM
 • Đại Học Tài Chính Marketing
 • Đại Học Ngân Hàng TPHCM

Trường Đại học có đào tạo ngành Ngoại thương ở các tỉnh thành khác

 • Đại Học Cần Thơ
 • Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên
 • Đại Học An Giang
 • Đại học Công nghệ Miền Đông

Những yếu tố để lựa chọn đề tài báo cáo thực tập

 • Phù hợp với bối cảnh, tính cấp thiết
 • Phù hợp với doanh nghiệp thực tập
 • Đúng với chuyên ngành
 • Phù hợp với khả năng của bạn
 • Dựa vào nguồn số liệu bạn thu thập được

Cấu trúc một bài báo cáo thực tập đạt chuẩn ngành Ngoại thương

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

 • Giới thiệu sơ lược về công ty
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Chức năng của công ty
 • Các lĩnh vực kinh doanh của công ty
 • Giới thiệu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
  • Sơ đồ tổ chức
  • Chức năng từng bộ phận
 • Tình hình nhân sự của công ty
 • Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
  • Các nguồn thu chủ yếu của công ty
  • Kết quả họa động kinh doanh từ năm … đến …

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2: Nội dung báo cáo thực tập

 • Nội dung A
 • Nội dung B
 • Nội dung C

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 3: Đề xuất và kiến nghị

 • Cơ sở đề xuất
  • Thuận lợi
  • Khó khăn
 • Một số kiến nghị khác
  • Đối với doanh nghiệp
  • Đối với cơ quan Nhà nước
  • Đối với cơ quan Hải quan

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Kết luận

Tư liệu tham khảo

Phụ lục

Những đề tài báo cáo thực tập ngành ngoại thương hay nhất

Đề tài
Những đề tài báo cáo ngành ngoại thương

Các đề tài báo cáo tốt nghiệp về phân tích tình hình hoạt động, thực trạng và giải pháp cho công ty kinh doanh quốc tế

 1. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu … tại công ty
 2. Tình hình xuất khẩu … tại công ty
 3. Giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực tại công ty
 4. Phân tích quy trình hoạt động Logistics của … tại công ty
 5. Kế hoạch Marketing về sản phẩm xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại công ty
 6. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty giao nhận hoặc Logistics
 7. Giải pháp hạn chế các rào cản thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty
 8. Phân tích quy trình hoạt động Logistics của … tại công ty
 9. Thực trạng xuất nhập khẩu hàng hóa cụ thể của công ty từ thị trường …
 10. Phân tích, tìm hiểu thực trạng xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty giai đoạn …
 11. Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu tại công ty

Các đề tài báo cáo tốt nghiệp liên quan đến marketing tại công ty kinh doanh quốc tế

 1. Vận dụng Marketing quốc tế nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và phát triển mặt hàng… tại thị trường … của công ty
 2. Giải pháp Marketing đẩy mạnh hàng xuất khẩu sang thị trường…..của công ty
 3. Hoàn thiện chính sách Markerting quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm tại công ty
 4. Chiến lược Marketing với việc mở rộng thị trường của công ty
 5. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại công ty
 6. Vận dụng Marketing quốc tế nhằm phát triển mặt hàng … tại thị trường … của công ty
 7. Giải pháp Marketing nâng cao hiệu quả xuất khẩu sản phẩm … sang thị trường … của công ty
 8. Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu của công ty
 9. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty so với đối thủ nước ngoài trên thị trường nội địa

Các đề tài báo cáo tốt nghiệp, luận văn về quy trình xuất nhập khẩu

 1. Quy trình giao nhận FLC/ LCL hàng nhập/hàng xuất bằng đường biển
 2. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty TNHH giai đoạn …
 3. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng mẫu phi mậu dịch bằng đường hàng không tại công ty giao nhận
 4. Tổ chức thực hiện hợp đồng hàng xuất khẩu/ nhập khẩu (FCL/LCL) tại Công ty
 5. Quy trình thủ tục hải quan/ thông quan hàng hóa xuất khẩu/ nhập khẩu bằng đường biển/ hàng không

Có nên sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập không?

Viết thuê báo cáo thực tập có vi phạm Pháp Luật không?

Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều bạn băn khoăn khi muốn thuê người viết báo cáo thực tập. Chúng tôi xin cam đoan là KHÔNG, viết thuê báo cáo thực tập không vi phạm pháp luật.

Thứ nhất, bạn hãy hình dung người viết thuê báo cáo thực tập giống như việc người được bạn nhờ hỗ trợ, hướng dẫn bạn khi bạn không biết phải xoay sở với báo cáo thực tập như thế nào. Nó chính là một hình thức bạn thuê gia sư, bạn bỏ tiền ra và chúng tôi ở đây giúp đỡ bạn 24/7, giúp bạn giải đáp những thắc mắc khó khăn chứ không có gì là vi phạm pháp luật cả.

Thứ hai, hiện nay tại Việt nam chưa có một điều luật, chế tài chính thức nào quy định về vấn đề viết thuê báo cáo thực tập hay nhờ người hướng dẫn.

Với hai lí do trên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về việc sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Vietbaocaothuctap.net mà không liên quan đến pháp luật nhé.

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Tiết kiệm thời gian

Bạn không có thời gian cho việc cặm cụi viết báo cáo thực tập kể cả dịp cuối tuần. Bạn cảm thấy việc bỏ thời gian công sức để tìm tài liệu, kiến thức không giúp ích được gid trong công việc cũng như cuộc sống sau này của bạn. Bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc tìm hiểu các kiến thức có ích hơn cho công việc hiện tại

Đảm bảo được tiến độ

Với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao. Bạn không có việc gì phải lo lắng về việc bài báo cáo thực tập của mình bị chậm tiến độ. Bạn cũng không cần phải lo lắng về những yêu cầu khắt khe của giảng viên đặt ra. Bạn luôn được tư vấn và điều chỉnh bài báo cáo tốt nhất

Đảm bảo về nội dung

Điều tất yếu chính là với sự trợ giúp tận tình thì chất lượng của bài báo cáo sẽ cao hơn bài mà bạn tự viết. Ngoài ra bài báo cáo của bạn sẽ được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, logic và mang tính thẩm mỹ cao

Tại sao lại nên chọn dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Tiên phong

Chúng tôi luôn cập nhật để bắt kịp xu thế giáo dục, nắm bắt nhanh chóng thông tin và những tài liệu mới nhất về từng chuyên ngành.

Nhân sự

Chúng tôi đã và đang hợp tác với rất nhiều cộng tác viên có trình độ cao, hiện đang học tập và nghiên cứu tại các trường Học viện, Đại học hàng đầu trên cả nước.

Chất lượng

Bài viết được đội ngũ cố vấn kiểm duyệt chất lượng và quét phần mềm chống sao chép trước khi gửi tới khách hàng.

Uy tín – Bảo mật

Giao bài đúng thời hạn đã cam kết. Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng. Sửa bài miễn phí cho đến khi bảo vệ báo cáo thực tập thành công.

Bảng giá dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Giá viết thuê báo cáo thực tập theo số trang

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngoại Thương

LƯU Ý:

 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu số trang quá dài, trên 50 trang
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu  phương pháp nghiên cứu định lượng
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu trường có check đạo văn qua phần mềm turnin
 • Khi giới thiệu thêm 1 người bạn làm bài, bạn sẽ nhận được 100k
 • Bài viết trên không bao gồm mộc xác nhận thực tập. Nếu bạn chưa có công ty thực tập (chưa có nơi đóng dấu – xác nhận thực tập) và cần viết trọn gói.
 • Giá đã bao gồm tất cả các chi phí (bao gồm chỉnh sửa). Tuyệt đối không phát sinh thêm!
 • Xin vui lòng liên hệ để có thông tin ưu đãi

Quy trình viết thuê báo cáo thực tập

Quy trình
Quy trình viết báo cáo tại Vietbaocaothuctap.net

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Đầu tiên bạn cần gửi yêu cầu viết thuê báo cáo thực tập cho Vietbaocaothuctap.net về số Zalo: 0932 091 562 với những nội dung như sau:

 • Tên đề tài
 • Đề cương (nếu có)
 • Yêu cầu đề tài cùng các tài liệu liên quan (nếu có)
 • Thời hạn nộp bài
 • Số điện thoại và thông tin liên lạc

Bước 2: Báo giá và đặt cọc

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của bạn, chuyên viên của Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích đề tài và gửi báo giá chi tiết đến bạn.

Bước 3: Làm bài và gửi bản thảo

Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành gửi đề cương chi tiết (dàn ý). Sau khi đề cương chi tiết được giáo viên duyệt, CTV sẽ tiến hành viết bài hoàn chỉnh. Trong quá trình làm bài, bạn được quyền trao đổi trực tiếp với cộng tác viên đảm nhận bài viết để giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ thêm về bài viết.

Trong quá trình này nếu các bạn đã làm được gì rồi thì gửi qua mình để làm tiếp nhé!

Bước 4: Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ được Vietbaocaothuctap.net chỉnh sửa theo yêu cầu của giảng viên hoặc theo ý kiến riêng của bạn. Thông thường tỉ lệ sửa báo cáo thực tập lần 2 ở Vietbaocaothuctap.net chỉ từ 1 – 2%.

Bước 5: Hoàn thiện đề tài

Sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu, hội đồng cố vấn của Vietbaocaothuctap.net sẽ kiểm tra lại toàn bộ bài viết và tiến hành kiểm tra hành văn qua phần mềm đạo văn và gửi kết quả kèm theo bài đến bạn.

Bước 6: Giới thiệu bạn bè

Nếu bạn cảm thấy hài lòng với bài viết của mình. Vậy còn chần chứ gì nữa mà không giới thiệu cho bạn bè của mình ^^

Kết luận

Hy vọng với bài viết này, Vietbaocaothuctap.net có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành ngoại thương và những công việc chính của nó. Nếu bạn vẫn còn đang vùi đầu viết báo cáo thì còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net. Đừng để thời gian của mình trôi qua lãng phí, hãy để Vietbaocaothuctap.net giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nhé!

Chúc các bạn có thể thành công trong quá trình học tập và làm việc của mình. Mọi thắc mắc các có thể để lại bình luận bên dưới. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm kiếm các bài viết khác của Vietbaocaothuctap.net để có thêm những kiến thức bổ ích

 

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Dược

“Cầm vàng còn sợ vàng rơi, lấy vợ Dược sĩ cả đời yên tâm”. Đây là câu nói vui được nhiều chàng trai truyền miệng từ xưa đến nay, đến thời điểm hiện tại và có lẽ cả tương lai nó vẫn sẽ luôn đúng. Ngành Dược luôn nằm tron Top những ngành nghề có nhiều tiềm năng phát triển nhất. Nhưng các bạn sinh viên khi đối mặt với báo cáo thực tập lại là một chuyện không hề dễ dàng. Bạn đang tốn quá nhiều thời gian, điên đầu nghiên cứu làm báo cáo nhưng vẫn chưa xong? Hãy thử tìm hiểu đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Vietbaocaothuctap.net sẽ giúp các bạn từ việc lựa chọn đề tài, điều chỉnh theo yêu cầu cho đến khi hoàn thành bài báo cáo của mình. Và chúng tôi cam kết Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ hoàn thành đúng thời hạn khiến bạn hài lòng nhất có thể.

Hãy cùng Vietbaocaothuctap.net tìm hiểu về dịch vụ viết thuê báo cáo ngành dược nhé!

Ngành dược là gì?

Khái niệm
Dược là một trong những ngành đòi hỏi sinh viên phải có trình độ học vấn cao

Khái niệm về ngành dược

Ngành dược học còn được gọi là ngành dược là một trong những ngành học đòi hỏi thí sinh phải làm những người có trình độ học vấn cao. Là lĩnh vực liên quan đến khoa học ứng dụng, dựa vào hai lĩnh vực chủ đạo để nghiên cứu. Đó là quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa cơ thể con người với thuốc, cùng với cách vận dụng thuốc trng điều trị cho người bệnh, trong đó các bạn sinh viên sẽ được nghiên cứu bằng cách sử dụng những chất lấy từ tự nhiên hoặc tổng hợp, kết hợp chúng lại để có thể tạo ra những hợp chất có thể phòng ngừa và chống lại các loại bệnh tật để có thể bảo vệ cơ thể con người

Có thể hiểu đơn giản hơn đó chính là ngành dược chính là ngành học được phát triển cửa các ngành khoa học khác nhau. Bao gồm cả sinh học lần hóa học, chuyên nghiên cứu, bào chế, sản xuất, kiểm nghiệm và phân phối các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng để có thể giúp cơ thể con người được sức khỏe cho con người

Chuyên đề ngành dược là gì?

Chuyên đề tốt nghiệp là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành dược.

Chuyên đề tốt nghiệp là một công trình khoa học của sinh viên, thể hiện kiến thức tổng hợp mà sinh viên đã tiếp thu được trong 4 năm học tập và nghiên cứu khoa học.

Giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận khoa học để thể hiện kiến thức tổng hợp, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng phân tích, kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, kỹ năng dùng thực tiễn để kiểm chứng lý thuyết, kỹ năng viết và trình bày.

Những yếu tố để lựa chọn đề tài báo cáo thực tập

 • Phù hợp với bối cảnh, tính cấp thiết
 • Phù hợp với doanh nghiệp thực tập
 • Đúng với chuyên ngành
 • Phù hợp với khả năng của bạn
 • Dựa vào nguồn số liệu bạn thu thập được

Những đề tài báo cáo thực tập ngành dược hay nhất

Đề tài báo cáo thực tập
Những đề tài báo cáo thực tập ngành dược hay nhất

Những đề tài chuyên ngành bào chế

 1. Nghiên cứu bào chế hệ tư vi nhũ hóa chứa Curcumin
 2. Xây dựng công thức màng bao tự tạo lỗ xốp viên Venlafaxin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu
 3. Nghiên cứu bào chế và độ ổn định Phytosome Quercetin
 4. Xây dựng mô hình mô phỏng in silico quá trình hòa tan của một số dược chất ít tan trong nước thuộc nhóm Cephalosporin
 5. Xây dựng mô hình mô phỏng in silic quá trình hòa tan của một số dược chất ít tan trong nước thuộc nhóm chống viêm không Steroid
 6. Tiếp tục nghiên cứu bào chế và đánh giá hệ phân tán rắn vô định hình chứa Itetrahydropalmatin
 7. Nghiên cứu phát triển hệ tự nhũ hóa siêu bão hòa chứa Silymarin sử dụng Poloxamer làm ức chế kết tinh
 8. Nghiên cứu bào chế và đánh giá in vivo viên bao bồi chứa Berberin Hydrochlorid
 9. Nghiên cứu phát triển hệ Eutectic-hydrogel để cải thiện tính thấm qua da cửa Progesteron
 10. Nghiên cứu bào chế kem chứa Alpha Arbutin
 11. Nghiên cứu bào chế Niosome Natridiclofenac ứng dụng trong dạng thuốc dùng qua da
 12. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định vật lý của hỗn dịch phức hợp Lipid Amphotericin B
 13. Nghiên cứu độ ổn định và xây dựng công thức của thuốc tiêm Ketorolac
 14. Nghiên cứu bào chế viên nén Berberin giải phóng tại đại tràng sử dụng Pectin kết hợp muối Calxi
 15. Khảo sát sử dụng Titan Dioxid làm chất mang đưa thuốc điều trị ung thư

Đề tài chuyên ngành công nghiệp dược

 1. Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp Mafenid Acetat từ N-benzylsuccinimin quy mô 500g/ mẻ
 2. Nghiên cứu tổng hợp Mesna qua trung gian Thioester
 3. Nghiên cứu tổng hợp Mesna qua trung gian Monoalkyl và Dialkyl Thiocarbonat
 4. Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất Sulfonat của Curcumin
 5. Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất lai hóa của Curculmin và Acid Amin
 6. Nghiên cứu tổng hợp Berberin từ Piperonal
 7. Nghiên cứu tổng hợp Pazopanib Hydroclorid
 8. Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 7-amino-2,4-dihydrobenzo[4,5]imidazo[2,1-bưthiazol
 9. Nghiên cứu tổng hợp Berberin từ Eugenol
 10. Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất Phosphat của Curcumin
 11. Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm một số dẫn chất Bis(benzimidazol)
 12. Nghiên cứu tổng hợp Berberin tiwf Vanilin
 13. Nghiên cứu tổng hợp Mesna qua trung gian Guanidini quy mô 50g/mẻ
 14. Nghiên cứu tổng hợp S-allyl-L-cystein
 15. Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn của Nifedioin với hệ hỗn hợp các chất mang theo phương pháp nóng chảy
 16. Nghiên cứu bào chế viên nén Albendazol
 17. Nghiên cứu bào chế màng Propranolol dính niêm mạc miệng giải phóng kéo dài
 18. Nghiên cứu bào chế thuốc tiên đông khô chứa vi bọt
 19. Nghiên cứu một sô sbieenj pháp tăng tính thấm cho Propranolol HCL
 20. Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm Mesna dung dịch 100mg/ml

Đề tài chuyên ngành dược cổ truyền

 1. Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây lá đắng
 2. Nghiên cứu thành phần hóa học của cây ba Hypericum Hookranium
 3. Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cây Muồng lùn
 4. Khảo sát tác dụng ức chế Xanthin Oxidase của một số phân đoạn từ củ riềng
 5. Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học, độc tính cấp của dược liệu dây chìa vôi
 6. Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học, độc tính cấp của dược liệu dây chè hàng rào
 7. Nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học của lá nhót
 8. Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học của vị thuốc Bồ cu vẽ
 9. Nghiên cứu điều chế cao Ngũ vị tiêu độc và khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng
 10. Nghiên cứu điều chế cao từ dược liệu Ba kích (Morinda oficinalis) của Việt Nam và khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng
 11. Tổng quan về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của thuốc cổ truyền có tác dụng hóa đàm
 12. Tổng quan về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của thuốc cổ truyền có tác dụng trị ho
 13. Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng kháng khuẩn của cây lá bàng (Terminalia Catappa Cpmbretaceae)
 14. Nghiên cứu tác dụng chống đột quỵ não thực nghiệm của cao chiết lá hồng (Diospyros kaki)
 15. Nghiên cứu phương pháp chế biến Sâm Vũ diệp Panax bipinnatifidus Seem

Đề tài chuyên ngành dược lâm sàng

 1. Khảo sát Thực trạng sử dụng Carbapenem tại bệnh viện đa khoa làm cơ sở xây dựng chương trình quản lý sử dụng kháng sinh cho bệnh viện
 2. Đánh giá hiệu quả dài hạn trên bệnh nhân viêm gan B mãn tính được quản lý tại phòng khám ngoại trú
 3. Phân rích tuân thủ điều trị trên bệnh nhân tăng huyết áp được quả lý tại phòng khám ngoại trú
 4. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh
 5. Phân tích đơn kê và tác dụng không mong muốn ở bệnh nhân cao tuổi
 6. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh Quinolon tại bệnh viện
 7. Nghiên cứu áp dụng phác đồ truyền tĩnh mạch liên tục Vancomycin
 8. Khảo sát các biến cố tăng Kali máu trên bệnh nhân điều trị
 9. Phân tích hiệu quả cải thiện lâm sàng và biến cố bất lợi trên bệnh nhân tâm thần ohaan liệt điều trị Olanzapin liều cao
 10. Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân suy tim
 11. Kiến thức và thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân suy tim
 12. Khảo sát việc sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng sản phụ khoa
 13. Khảo sát hoạt động chuẩn bị và thực hiện thuốc điều trị ung thu
 14. Khảo sát biến cố hạ đường huyến trên bệnh nhân dùng thuốc điều trị đái tháo đường ngoại trú
 15. Khảo sát thực trạng sử dụng Insulin cho bệnh nhân nội trú

Đề tài chuyên ngành dược liệu

 1. Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cây Riềng dài lông mép (Alpinia Belpharocalyx K.Schum)
 2. Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cây De gừng (Cinnamomum verum J.Presl)
 3. Nghiên cứu đặc điểm thực vật , sơ bộ xác định thành phần hóa học của một loài Thạch tùng
 4. Nghiên cứu đặc điểm thực vật, sơ bộ xác định thành phần hóa học của một loại Balanophora
 5. Nghiên cứu đặc điểm thực vật, sơ bộ xác định thành phần hóa học của một loài “Sâm cau”
 6. Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần tinh dầu của hai loài Bạc hà mọc hoang
 7. Nghiên cứu phân biệt một số dược liệu mang tên Hà thủ ô đỏ
 8. Nghiên cứu đặc điểm thực vật, sơ bộ xác định thành phần hóa học của một loài Dây vác
 9. Nghiên cứu thành phần tinh dầu một số mẫu Nghệ vàng ở Việt Nam
 10. Nghiên cứu thành phần hóa học cây chòi mòi gân lõm (Antidesma montanum Blume)
 11. Tổng quan về tinh dầu của các loài thuộc chi Curcuma L., họ Gừng Zingiberaceae
 12. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn dược liệu cỏ sữa lá lớn
 13. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn dược liệu cỏ sữa lá nhỏ
 14. Tổng quan về vai trò của các hợp chất tự nhiên trong nghiên cứu và phát triển thuốc mới
 15. Sàng lọc các hợp chất có tác dụng ức chế Xanthin Oxidase
 16. Phân tích thành phần hóa học cây Địa hoàng
 17. Khảo sát hàm lượng, thành phần hóa học và thử tác dụng sinh học của tinh dầu cây ngũ sắc (Ageratum conyzoides L.)
 18. Phân tích thành phần hóa học cây Hy thiêm

Đề tài chuyên ngành hóa đại cương vô cơ

 1. Tối ưu hóa công thức bào chế viên nén 2 lớp amoxicilin và acid clavulanic giải phóng kéo dài
 2. Nghiên cứu xây dựng công thức màng bao chống ẩm bảo vệ hoạt chất trong viên nén 2 lớp amoxicilin và acid clavulanic giải phóng kéo dài
 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến độ ổn định của viên nén 2 lớp amoxicilin và acid clavulanic giải phóng kéo dài

Đề tài chuyên ngành hóa hữu cơ

 1. Tổng hợp và tác dụng gây độc tế bào của một số dẫn chất dihalogenarylidenthiazolidin-2,4-dion
 2. Tổng hợp và thử tác dụng kháng ung thư của một số dẫn chất thế N(3) của 6- diethylamino-2-(2-trifluoromethoxyphenyl)-3H-quinazolin-4-on
 3. Tổng hợp và thử độc tính tế bào của một số dẫn chất N(3)-alkyl quinazolinon
 4. Tổng hợp và thử tác dụng kháng ung thư của một số dẫn chất lai hóa giữa 11- azaartemisinin và dẫn chất của acridin
 5. Tổng hợp và thử hoạt tính ức chế tế bào ung thư của 5-(4-nitrobenzyliden)-2- thiohydantoin và một số dẫn chất base Mannich
 6. Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất 3-arylidenamino-1H-1,2,4- triazol.

Đề tài chuyên ngành hóa phân tích – Độc chất

 1. Xây dựng quy trình xác định đồng thời methanol và ethanol trong máu bằng GC headspace
 2. Xây dựng quy trình định lượng đồng thời Imipenem và Cilastatin trong thuốc tiêm bằng HPLC
 3. Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng anthranoid trong dược liệu ba kích bằng HPLC
 4. Xác định độc tố acid okadaic, DTX1 và DTX2 trong một số nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
 5. Phân tách và định lượng emodin, polydantin trong cốt khí củ
 6. Phân tích các hợp chất có trong rễ cây Viễn chí hoa vàng Polygala arillata Buch-Ham.ex D.Don, họ Viễn chí (Polygalaceae)
 7. Xác định hàm lượng Cyanide trong thuỷ sản bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao
 8. Xác định làm lượng phenol trong thuỷ sản bằng sắc kí khí khối phổ
 9. Xác định đồng thời độc tố vi nấm T-2 và HT-2 trong ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc bằng sắc kí lỏng khối phổ
 10. Nghiên cứu phương pháp phân tích Curcumin trong một số thực phẩm chức năng bào chế dưới dạng nano
 11. Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời paracetamol và tramadol trong viên nén bằng điện di mao quản
 12. Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời paracetamol và cafein trong viên nén bằng điện di mao quản
 13. Xây dựng phương pháp định lượng Ceftazidime trong huyết tương bằng HPLC
 14. Xây dựng phương pháp định lượng 5- hydroxymethyl-furfural trong một số chế phẩm thuốc và thực phẩm chức năng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
 15. Xây dựng phương pháp phân tích một số kháng sinh nhóm cephalosporin bằng điện di mao quản

Đề tài chuyên ngành thực vật

 1. Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học của cây Trà hoa vàng
 2. Nghiên cứu phương pháp chiết xuất cao lá Trà hoa vàng cho hàm lượng polyphenol cao và tiêu chuẩn hóa cao dược liệu
 3. Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng sinh học
 4. Nghiên cứu đặc điểm thực vật, tác dụng chống nấm và chống oxy hoá của cây Gừng đá
 5. Nghiên cứu đặc điểm thực vật và tác dụng bảo vệ gan của Bàn tay ma
 6. Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hoá học của cây Gừng tía
 7. Điều tra Giảo cổ lam
 8. Điều tra Thảo đậu khấu
 9. Điều tra cây tinh dầu xã Quyết Tiến
 10. Tiêu chuẩn hoá dược liệu Kim ngân

Đề tài chuyên ngành vật lý hóa lý

 1. Đánh giá mức độ tồn dư kháng sinh nhóm Quinonlon trong một số nguồn nước thải nhà máy dược phẩm
 2. Đánh giá mức độ tồn dư kháng sinh nhóm macrolid và sulfonamid trong một số nguồn nước thải nhà máy dược phẩm
 3. Định lượng đồng thời amlodipin và telmisartan trong huyết tương bằng LCMSMS
 4. Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano lipid chứa fenofibrat

Đề tài chuyên ngành vi sinh học

 1. Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 183.221
 2. Nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 188.11
 3. Nghiên cứu khángsinh do Streptomyces 182.15 tổng hợp được
 4. Nghiên cứu kháng sinh từ Streptomyce s 184.29
 5. Nghiên cứu mức độ nhiễm nấm mốc trên hai vị thuốc kha tử (FructusTerminaliaechabulae) và nhục đậ khấu (Semen Myristicae) đang lưu hành
 6. Nghiên cứu tính đa dạng loài của chi Aspergillus Fr.:Fr. trên các vị thuốc mã tiền (Semen Strychni) và khiếm thực (Semen Euryales) đang lưu hành
 7. G-quadruplex trên nhiễm sắc thể của vi khuẩn: phân bố và trình tự nucleotid.
 8. Dự đoán cấu trúc của G-quadruplex bằng phương pháp mô phỏng động học phân tử.

Những khó khăn khi làm báo cáo thực tập ngành dược

Báo cáo thực tập ngành dược tốt nghiệp vốn dĩ không còn quá xa lạ gì với các bạn sinh viên. Và đây cũng được xem là “nỗi ám ảnh” của rất nhiều người, tại sao vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu những khó khăn mà bạn có thể gặp phải khi hoàn thành một bài báo cáo thực tập nhé!

Thời gian gấp rút

Tất nhiên thời gian được giao để làm một bài báo cáo thực tập không hề ngắn nhưng để có thể tìm hiểu, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để ra được một bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh cũng không hề ngắn. Và thời gian được giao hoàn toàn không đủ để các bạn sinh viên có thể nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Và tất nhiên vẫn chưa kể đến các bạn bận rộn với công việc

Quá bận rộn

Bận rộn
Một ngày 24 giờ bạn lại có quá nhiều công việc phải xử lý, không có thời gian để làm báo cáo

Thời gian gấp rút kèm thêm công việc bận rộn chính là ác mộng thật sự của các bạn sinh viên. Chắc chắn ai cũng có những công việc bận rộn cá nhân. Chưa kể một số bạn vẫn còn đang bận rộn học tập những kỹ năng cần thiết khác

Không tìm được tài liệu và số liệu

Việc tìm kiếm thông tin là điều chắc chắn phải làm. Nhưng tìm kiếm thông tin ở đâu? Tài liệu trên Internet thì quá rộng và nhiều nguồn không xác thực, còn tài liệu trên sách vở thì lại quá khó kiếm. Sau khi tìm được tài liệu còn phải phân loại và xử lý thông tin.

Ngoài tài liệu thì còn phải có số liệu thực tế ở các công ty, doanh nghiệp. Nhưng những số liệu này không hề dễ kiếm chút nào.

Khả năng phân tích kém

Trong quá trình viết một bài báo cáo, việc đọc và phân tích kỹ đề là một trong những khó khăn lớn mà nhiều bạn sinh viên mắc phải. Việc phân tích giúp bài báo cáo không lan man và lạc đề. Ngoài ra phân tích thông tin cũng giúp các bạn thu thập thông tin có hiệu quả hơn.

Quá lan man khi viết

Viết báo cáo không giống như viết văn, việc thả hồn vào những câu chữ đôi khi lại không đem lại kết quả mà còn dẫn đến lạc đề. Khiến cấu trúc bài không hợp lý mà và lệch lạc khỏi yêu cầu của đề bài

Yêu cầu của giáo viên quá khó

Trong suốt quá trình học sinh viên cũng sẽ ít nhất một lần diện kiến “Sát thủ học đường”. Giáo viên khó luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe và luôn “vạch lá tìm sâu” tìm những lỗi nhỏ nhặt nhất

Kỹ năng máy tính kém

Kỹ năng máy tính kém
Kỹ năng máy tính là điều khiến bạn đau đầu phiền nào nhiều nhất

Làm báo cáo thực tập tất nhiên phải sử dụng máy tính nhưng bạn lại cảm thấy quá khó khăn trong việc đánh máy cũng như chỉnh sửa bài viết cho thật hoàn hảo. Kỹ năng máy tính là một trong những kỹ năng cần thiết nhưng cũng là khó khăn của nhiều người nhất.

Không tự tin vào bài viết của mình

Bạn cảm thấy bài viết của mình quá lan man, quá dài dòng lại không hề đầy đủ ý, cũng như có rất nhiều vấn đề khiến bạn không hề tự tin vào bài viết của mình

Có nên sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập không?

Viết thuê báo cáo thực tập có vi phạm Pháp Luật không?

Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều bạn băn khoăn khi muốn thuê người viết thuê báo cáo thực tập. Chúng tôi xin cam đoan là KHÔNG, viết thuê báo cáo thực tập không vi phạm pháp luật.

Thứ nhất, bạn hãy hình dung người viết thuê báo cáo thực tập giống như việc người được bạn nhờ hỗ trợ, hướng dẫn bạn khi bạn không biết phải xoay sở với báo cáo thực tập như thế nào. Nó chính là một hình thức bạn thuê gia sư, bạn bỏ tiền ra và chúng tôi ở đây giúp đỡ bạn 24/7, giúp bạn giải đáp những thắc mắc khó khăn chứ không có gì là vi phạm pháp luật cả.

Thứ hai, hiện nay tại Việt nam chưa có một điều luật, chế tài chính thức nào quy định về vấn đề viết thuê báo cáo thực tập hay nhờ người hướng dẫn.

Với hai lí do trên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về việc sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Vietbaocaothuctap.net mà không liên quan đến pháp luật nhé.

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Tiết kiệm thời gian

Bạn không có thời gian cho việc cặm cụi viết báo cáo thực tập kể cả dịp cuối tuần. Bạn cảm thấy việc bỏ thời gian công sức để tìm tài liệu, kiến thức không giúp ích được gid trong công việc cũng như cuộc sống sau này của bạn. Bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc tìm hiểu các kiến thức có ích hơn cho công việc hiện tại

Đảm bảo được tiến độ

Với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao. Bạn không có việc gì phải lo lắng về việc bài báo cáo thực tập của mình bị chậm tiến độ. Bạn cũng không cần phải lo lắng về những yêu cầu khắt khe của giảng viên đặt ra. Bạn luôn được tư vấn và điều chỉnh bài báo cáo tốt nhất

Đảm bảo về nội dung

Điều tất yếu chính là với sự trợ giúp tận tình thì chất lượng của bài báo cáo sẽ cao hơn bài mà bạn tự viết. Ngoài ra bài báo cáo của bạn sẽ được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, logic và mang tính thẩm mỹ cao

Tại sao lại nên chọn dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

 • Với phương châm hoạt động tuyệt đối uy tín, trách nhiệm
 • Tuyệt đối không lừa gạt sinh viên, dù chỉ một đồng
 • Săn sàng cam kết về kết quả làm. Sẵn sàng hoàn tiện nếu kết quả không như ý
 • Quy trình làm việc rõ ràng, dễ dàng trao đổi
 • Có văn phòng làm việc. Có thể hẹn gặp ở nhà riêng để trao đổi, sửa bài và lấy bài dễ dàng
 • Tận tâm, chu đáo
 • Cho phép ứng trước chi phí. Khi nhận được bài mới thanh toán phần còn lại
 • Bài làm được viết bởi những nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc xử lý văn bản, word, excel, SPSS,…
 • Hỗ trợ nhiệt tình, tư vấn làm slide, thuyết trình
 • Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng
 • Hỗ trợ về số liệu doanh nghiệp, xin dấu doanh nghiệp
 • Viết báo cáo thực tập trọn gói từ A đến Z
 • Chính sách giảm giá và chiết khấu cho nhóm sinh viên từ hai người trở lên

Điểm nổi bật về dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Tiên phong

Chúng tôi luôn cập nhật để bắt kịp xu thế giáo dục, nắm bắt nhanh chóng thông tin và những tài liệu mới nhất về từng chuyên ngành.

Nhân sự

Chúng tôi đã và đang hợp tác với rất nhiều cộng tác viên có trình độ cao, hiện đang học tập và nghiên cứu tại các trường Học viện, Đại học hàng đầu trên cả nước.

Chất lượng

Bài viết được đội ngũ cố vấn kiểm duyệt chất lượng và quét phần mềm chống sao chép trước khi gửi tới khách hàng.

Uy tín – Bảo mật

Giao bài đúng thời hạn đã cam kết. Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng. Sửa bài miễn phí cho đến khi bảo vệ báo cáo thực tập thành công.

Bảng giá dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Theo loại bài báo cáo và chuyên đề

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Dược

LƯU Ý:

 • Chi phí viết thuê báo cáo thực tập có thể thay đổi theo mùa báo cáo có thể tăng lên 1 xíu hoặc giảm 1 xíu
 • Chi phí viết thuê báo cáo thực tập trên chưa bao gồm xin dấu doanh nghiệp thực tập hoặc các bạn tự xin doanh ngiệp, chi phí xin dấu từ 300k-500k
 • Chi phí viết thuê báo cáo thực tập trên sẽ giảm thêm nếu làm nhóm, giới thiệu người khác
 • Có chia tiền café cho các bạn giới thiệu cho mình

Giá viết thuê báo cáo thực tập theo số trang

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Dược

LƯU Ý:

 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu số trang quá dài, trên 50 trang
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu  phương pháp nghiên cứu định lượng
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu trường có check đạo văn qua phần mềm turnin
 • Khi giới thiệu thêm 1 người bạn làm bài, bạn sẽ nhận được 100k
 • Bài viết trên không bao gồm mộc xác nhận thực tập. Nếu bạn chưa có công ty thực tập (chưa có nơi đóng dấu – xác nhận thực tập) và cần viết trọn gói.
 • Giá đã bao gồm tất cả các chi phí (bao gồm chỉnh sửa). Tuyệt đối không phát sinh thêm!
 • Xin vui lòng liên hệ để có thông tin ưu đãi

Quy trình viết thuê báo cáo thực tập

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Dược
Quy trình viết bài của Vietbaocaothuctap.net

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Đầu tiên bạn cần gửi yêu cầu viết thuê báo cáo thực tập cho Vietbaocaothuctap.net về số Zalo: 0932 091 562 với những nội dung như sau:

 • Tên đề tài
 • Đề cương (nếu có)
 • Yêu cầu đề tài cùng các tài liệu liên quan (nếu có)
 • Thời hạn nộp bài
 • Số điện thoại và thông tin liên lạc

Bước 2: Báo giá và đặt cọc

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của bạn, chuyên viên của Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích đề tài và gửi báo giá chi tiết đến bạn.

Bước 3: Làm bài và gửi bản thảo

Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành gửi đề cương chi tiết (dàn ý). Sau khi đề cương chi tiết được giáo viên duyệt, CTV sẽ tiến hành viết bài hoàn chỉnh. Trong quá trình làm bài, bạn được quyền trao đổi trực tiếp với cộng tác viên đảm nhận bài viết để giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ thêm về bài viết.

Trong quá trình này nếu các bạn đã làm được gì rồi thì gửi qua mình để làm tiếp nhé!

Bước 4: Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ được Vietbaocaothuctap.net chỉnh sửa theo yêu cầu của giảng viên hoặc theo ý kiến riêng của bạn. Thông thường tỉ lệ sửa báo cáo thực tập lần 2 ở Vietbaocaothuctap.net chỉ từ 1 – 2%.

Bước 5: Hoàn thiện đề tài

Sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu, hội đồng cố vấn của Vietbaocaothuctap.net sẽ kiểm tra lại toàn bộ bài viết và tiến hành kiểm tra hành văn qua phần mềm đạo văn và gửi kết quả kèm theo bài đến bạn.

Bước 6: Giới thiệu bạn bè

Nếu bạn cảm thấy hài lòng với bài viết của mình. Vậy còn chần chứ gì nữa mà không giới thiệu cho bạn bè của mình ^^

Kết luận

Hy vọng với bài viết này, Vietbaocaothuctap.net có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành dược và những công việc chính của nó. Nếu bạn vẫn còn đang vùi đầu viết báo cáo thì còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net. Đừng để thời gian của mình trôi qua lãng phí, hãy để Vietbaocaothuctap.net giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nhé!

Chúc các bạn có thể thành công trong quá trình học tập và làm việc của mình. Mọi thắc mắc các có thể để lại bình luận bên dưới. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm kiếm các bài viết khác của Vietbaocaothuctap.net để có thêm những kiến thức bổ ích

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Tiếng Anh thương mại là ngành nghề chưa bao giờ hết hot tại Việt Nam với cơ hội việc làm phong phú khi ra trường. Nhưng các bạn sinh viên khi đối mặt với báo cáo thực tập lại là một chuyện không hề dễ dàng. Bạn đang tốn quá nhiều thời gian, điên đầu nghiên cứu làm báo cáo nhưng vẫn chưa xong? Hãy thử tìm hiểu đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Vietbaocaothuctap.net sẽ giúp các bạn từ việc lựa chọn đề tài, điều chỉnh theo yêu cầu cho đến khi hoàn thành bài báo cáo của mình. Và chúng tôi cam kết Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ hoàn thành đúng thời hạn khiến bạn hài lòng nhất có thể.

Hãy cùng Vietbaocaothuctap.net tìm hiểu về dịch vụ viết thuê báo cáo ngành tiếng anh thương mại nhé!

Ngành tiếng anh thương mại là gì?

Khái niệm
Tiếng aanh thương mại là gì?

Khái niệm về ngành tiếng anh thương mại

Tiếng Anh thương mại là ngành học nghiên cứu và đào tạo các kiến thức, kỹ năng chuyên môn về lĩnh vực ngoại ngữ và kinh tế thương mại. Nói cách khác, đây là ngành đào tạo kết hợp giữa ngành ngôn ngữ Anh và ngành kinh tế thương mại. Như vậy, tiếng Anh thương mại là ngành học có tính ứng dụng rất cao và đa dạng lĩnh vực.

Chuyên đề tiếng anh thương mại là gì?

Chuyên đề báo cáo là một công trình khoa học đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành tiếng anh thương mại. Thể hiện kiến thức tổng hợp mà sinh viên đã tiếp thu được trong 4 năm học tập và nghiên cứu khoa học.

Giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận khoa học để thể hiện kiến thức tổng hợp, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng phân tích, kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, kỹ năng dùng thực tiễn để kiểm chứng lý thuyết, kỹ năng viết và trình bày.

Những yếu tố để lựa chọn đề tài báo cáo thực tập

 • Phù hợp với bối cảnh, tính cấp thiết
 • Phù hợp với doanh nghiệp thực tập
 • Đúng với chuyên ngành
 • Phù hợp với khả năng của bạn
 • Dựa vào nguồn số liệu bạn thu thập được

Những đề tài báo cáo thực tập tiếng anh thương mại hay nhất

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Tiếng Anh Thương Mại
Một số đề tài báo cáo tốt thực tập ngành tiếng anh thương mại hay nhất
 1. The activities of a Personal Assistant to Director at … Company, Ltd.
  (Hoạt động của Trợ lý Cá nhân Giám đốc tại Công ty TNHH)
 2. Product quality control at … Company. LTD
  (Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại CÔNG TY TNHH)
 3. Building and developing marketing strategies
  (Xây dựng và phát triển chiến lược marketing)
 4. Process of documenting exported goods
  (Quy trình lập chứng từ hàng hóa xuất khẩu)
 5. Process of building an English course using the PBL method (project-based learning)
  (Quy trình xây dựng khóa học tiếng Anh sử dụng phương pháp PBL (học theo dự án))
 6. The online customer service
  (Dịch vụ khách hàng trực tuyến)
 7. The process of handling and translating documents when applying for Visa and studying abroad.
  (Quy trình xử lý và dịch thuật hồ sơ khi xin Visa và du học)
 8. Process of Investigating and Consulting Customers
  (Quy trình Điều tra và Tư vấn Khách hàng)
 9. Sales and Marketing in Real Estate Devision
  (Bán hàng và Tiếp thị trong Giám sát Bất động sản)
 10. Support planning and market development in Vietnam
  (Hỗ trợ lập kế hoạch và phát triển thị trường tại Việt Nam)
 11. The work of sales executives at … Company, Ltd
  (Công việc của nhân viên kinh doanh tại công ty TNHH)
 12. The process of managing teacher and class’s schedule efficiently.
  (Quá trình quản lý lịch trình của giáo viên và lớp học hiệu quả.)
 13. Solutions to increase the performance of advertising new products
  (Giải pháp tăng hiệu suất quảng cáo sản phẩm mới)

Những khó khăn khi làm báo cáo thực tập tiếng anh thương mại

Báo cáo thực tập tiếng anh thương mại tốt nghiệp vốn dĩ không còn quá xa lạ gì với các bạn sinh viên. Và đây cũng được xem là “nỗi ám ảnh” của rất nhiều người, tại sao vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu những khó khăn mà bạn có thể gặp phải khi hoàn thành một bài báo cáo thực tập nhé!

Thời gian gấp rút

Tất nhiên thời gian được giao để làm một bài báo cáo thực tập không hề ngắn nhưng để có thể tìm hiểu, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để ra được một bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh cũng không hề ngắn. Và thời gian được giao hoàn toàn không đủ để các bạn sinh viên có thể nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Và tất nhiên vẫn chưa kể đến các bạn bận rộn với công việc

Quá bận rộn

Thời gian gấp rút kèm thêm công việc bận rộn chính là ác mộng thật sự của các bạn sinh viên. Chắc chắn ai cũng có những công việc bận rộn cá nhân. Chưa kể một số bạn vẫn còn đang bận rộn học tập những kỹ năng cần thiết khác

Không tìm được tài liệu và số liệu

Việc tìm kiếm thông tin là điều chắc chắn phải làm. Nhưng tìm kiếm thông tin ở đâu? Tài liệu trên Internet thì quá rộng và nhiều nguồn không xác thực, còn tài liệu trên sách vở thì lại quá khó kiếm. Sau khi tìm được tài liệu còn phải phân loại và xử lý thông tin.

Ngoài tài liệu thì còn phải có số liệu thực tế ở các công ty, doanh nghiệp. Nhưng những số liệu này không hề dễ kiếm chút nào.

Khả năng phân tích kém

Trong quá trình viết một bài báo cáo, việc đọc và phân tích kỹ đề là một trong những khó khăn lớn mà nhiều bạn sinh viên mắc phải. Việc phân tích giúp bài báo cáo không lan man và lạc đề. Ngoài ra phân tích thông tin cũng giúp các bạn thu thập thông tin có hiệu quả hơn.

Quá lan man khi viết

Viết báo cáo không giống như viết văn, việc thả hồn vào những câu chữ đôi khi lại không đem lại kết quả mà còn dẫn đến lạc đề. Khiến cấu trúc bài không hợp lý mà và lệch lạc khỏi yêu cầu của đề bài

Yêu cầu của giáo viên quá khó

Trong suốt quá trình học sinh viên cũng sẽ ít nhất một lần diện kiến “Sát thủ học đường”. Giáo viên khó luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe và luôn “vạch lá tìm sâu” tìm những lỗi nhỏ nhặt nhất

Kỹ năng máy tính kém

Bạn lại cảm thấy quá khó khăn trong việc đánh máy cũng như chỉnh sửa bài viết cho thật hoàn hảo. Kỹ năng máy tính là một trong những kỹ năng cần thiết nhưng cũng là khó khăn của nhiều người nhất.

Không tự tin vào bài viết của mình

Không tự tin
Bạn cảm thấy không tự tin về bài viết của mình?

Bạn cảm thấy bài viết của mình quá lan man, quá dài dòng lại không hề đầy đủ ý, cũng như có rất nhiều vấn đề khiến bạn không hề tự tin vào bài viết của mình

Có nên sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập không?

Viết thuê báo cáo thực tập có vi phạm Pháp Luật không?

Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều bạn băn khoăn khi muốn thuê người viết báo cáo thực tập. Chúng tôi xin cam đoan là KHÔNG, viết thuê báo cáo thực tập không vi phạm pháp luật.

Thứ nhất, bạn hãy hình dung người viết thuê báo cáo thực tập giống như việc người được bạn nhờ hỗ trợ, hướng dẫn bạn khi bạn không biết phải xoay sở với báo cáo thực tập như thế nào. Nó chính là một hình thức bạn thuê gia sư, bạn bỏ tiền ra và chúng tôi ở đây giúp đỡ bạn 24/7. Giúp bạn giải đáp những thắc mắc khó khăn chứ không có gì là vi phạm pháp luật cả.

Thứ hai, hiện nay tại Việt nam chưa có một điều luật, chế tài chính thức nào quy định về vấn đề viết thuê báo cáo thực tập hay nhờ người hướng dẫn.

Với hai lí do trên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về việc sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Vietbaocaothuctap.net mà không liên quan đến pháp luật nhé.

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Tiết kiệm thời gian

Bạn không có thời gian cho việc cặm cụi viết báo cáo thực tập kể cả dịp cuối tuần. Bạn cảm thấy việc bỏ thời gian công sức để tìm tài liệu, kiến thức không giúp ích được gid trong công việc cũng như cuộc sống sau này của bạn. Bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc tìm hiểu các kiến thức có ích hơn cho công việc hiện tại

Đảm bảo được tiến độ

Với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao. Bạn không có việc gì phải lo lắng về việc bài báo cáo thực tập của mình bị chậm tiến độ. Bạn cũng không cần phải lo lắng về những yêu cầu khắt khe của giảng viên đặt ra. Bạn luôn được tư vấn và điều chỉnh bài báo cáo tốt nhất

Đảm bảo về nội dung

Điều tất yếu chính là với sự trợ giúp tận tình thì chất lượng của bài báo cáo sẽ cao hơn bài mà bạn tự viết. Ngoài ra bài báo cáo của bạn sẽ được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, logic và mang tính thẩm mỹ cao

Tại sao lại nên chọn dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

 • Với phương châm hoạt động tuyệt đối uy tín, trách nhiệm
 • Tuyệt đối không lừa gạt sinh viên, dù chỉ một đồng
 • Săn sàng cam kết về kết quả làm. Sẵn sàng hoàn tiện nếu kết quả không như ý
 • Quy trình làm việc rõ ràng, dễ dàng trao đổi
 • Có văn phòng làm việc. Có thể hẹn gặp ở nhà riêng để trao đổi, sửa bài và lấy bài dễ dàng
 • Tận tâm, chu đáo
 • Cho phép ứng trước chi phí. Khi nhận được bài mới thanh toán phần còn lại
 • Bài làm được viết bởi những nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc xử lý văn bản, word, excel, SPSS,…
 • Hỗ trợ nhiệt tình, tư vấn làm slide, thuyết trình
 • Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng
 • Hỗ trợ về số liệu doanh nghiệp, xin dấu doanh nghiệp
 • Viết báo cáo thực tập trọn gói từ A đến Z
 • Chính sách giảm giá và chiết khấu cho nhóm sinh viên từ hai người trở lên

Điểm nổi bật về dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Tiên phong

Chúng tôi luôn cập nhật để bắt kịp xu thế giáo dục, nắm bắt nhanh chóng thông tin và những tài liệu mới nhất về từng chuyên ngành.

Nhân sự

Chúng tôi đã và đang hợp tác với rất nhiều cộng tác viên có trình độ cao, hiện đang học tập và nghiên cứu tại các trường Học viện, Đại học hàng đầu trên cả nước.

Chất lượng

Bài viết được đội ngũ cố vấn kiểm duyệt chất lượng và quét phần mềm chống sao chép trước khi gửi tới khách hàng.

Uy tín – Bảo mật

Giao bài đúng thời hạn đã cam kết. Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng. Sửa bài miễn phí cho đến khi bảo vệ báo cáo thực tập thành công.

Bảng giá dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Theo loại bài báo cáo và chuyên đề

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Tiếng Anh Thương Mại

LƯU Ý:

 • Chi phí viết thuê báo cáo thực tập có thể thay đổi theo mùa báo cáo có thể tăng lên 1 xíu hoặc giảm 1 xíu
 • Chi phí trên chưa bao gồm xin dấu doanh nghiệp thực tập hoặc các bạn tự xin doanh ngiệp, chi phí xin dấu từ 300k-500k
 • Chi phí trên sẽ giảm thêm nếu làm nhóm, giới thiệu người khác
 • Có chia tiền café cho các bạn giới thiệu cho mình

Giá viết thuê báo cáo thực tập theo số trang

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Tiếng Anh Thương Mại

LƯU Ý:

 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu số trang quá dài, trên 50 trang
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu  phương pháp nghiên cứu định lượng
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu trường có check đạo văn qua phần mềm turnin
 • Khi giới thiệu thêm 1 người bạn làm bài, bạn sẽ nhận được 100k
 • Bài viết trên không bao gồm mộc xác nhận thực tập. Nếu bạn chưa có công ty thực tập (chưa có nơi đóng dấu – xác nhận thực tập) và cần viết trọn gói.
 • Giá đã bao gồm tất cả các chi phí (bao gồm chỉnh sửa). Tuyệt đối không phát sinh thêm!
 • Xin vui lòng liên hệ để có thông tin ưu đãi

Quy trình viết thuê báo cáo thực tập

Quy trình
Quy trình viết bài của Vietbaocaothuctap.net

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Đầu tiên bạn cần gửi yêu cầu viết thuê báo cáo thực tập cho Vietbaocaothuctap.net về số Zalo: 0932 091 562 với những nội dung như sau:

 • Tên đề tài
 • Đề cương (nếu có)
 • Yêu cầu đề tài cùng các tài liệu liên quan (nếu có)
 • Thời hạn nộp bài
 • Số điện thoại và thông tin liên lạc

Bước 2: Báo giá và đặt cọc

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của bạn, chuyên viên của Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích đề tài và gửi báo giá chi tiết đến bạn.

Bước 3: Làm bài và gửi bản thảo

Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành gửi đề cương chi tiết (dàn ý). Sau khi đề cương chi tiết được giáo viên duyệt, CTV sẽ tiến hành viết bài hoàn chỉnh. Trong quá trình làm bài, bạn được quyền trao đổi trực tiếp với cộng tác viên đảm nhận bài viết để giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ thêm về bài viết.

Trong quá trình này nếu các bạn đã làm được gì rồi thì gửi qua mình để làm tiếp nhé!

Bước 4: Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ được Vietbaocaothuctap.net chỉnh sửa theo yêu cầu của giảng viên hoặc theo ý kiến riêng của bạn. Thông thường tỉ lệ sửa báo cáo thực tập lần 2 ở Vietbaocaothuctap.net chỉ từ 1 – 2%.

Bước 5: Hoàn thiện đề tài

Sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu, hội đồng cố vấn của Vietbaocaothuctap.net sẽ kiểm tra lại toàn bộ bài viết và tiến hành kiểm tra hành văn qua phần mềm đạo văn và gửi kết quả kèm theo bài đến bạn.

Bước 6: Giới thiệu bạn bè

Nếu bạn cảm thấy hài lòng với bài viết của mình. Vậy còn chần chứ gì nữa mà không giới thiệu cho bạn bè của mình ^^

Kết luận

Hy vọng với bài viết này, Vietbaocaothuctap.net có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành tiếng anh thương mại và những công việc chính của nó. Nếu bạn vẫn còn đang vùi đầu viết báo cáo thì còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net. Đừng để thời gian của mình trôi qua lãng phí, hãy để Vietbaocaothuctap.net giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nhé!

Chúc các bạn có thể thành công trong quá trình học tập và làm việc của mình. Mọi thắc mắc các có thể để lại bình luận bên dưới. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm kiếm các bài viết khác của Vietbaocaothuctap.net để có thêm những kiến thức bổ ích

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngôn Ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh mang đến nhiều cơ hội cho các bạn trẻ muốn làm việc trong môi trường kinh tế hội nhập với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng các bạn sinh viên khi đối mặt với báo cáo thực tập lại là một chuyện không hề dễ dàng. Bạn đang tốn quá nhiều thời gian, điên đầu nghiên cứu làm báo cáo nhưng vẫn chưa xong? Hãy thử tìm hiểu đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Vietbaocaothuctap.net sẽ giúp các bạn từ việc lựa chọn đề tài, điều chỉnh theo yêu cầu cho đến khi hoàn thành bài báo cáo của mình. Và chúng tôi cam kết Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ hoàn thành đúng thời hạn khiến bạn hài lòng nhất có thể.

Hãy cùng Vietbaocaothuctap.net tìm hiểu về dịch vụ viết thuê báo cáo ngành ngôn ngữ anh nhé!

Ngành ngôn ngữ anh là gì?

Khái niệm về ngành ngôn ngữ anh

Khái niệm
Tiếng anh là ngôn ngữ quốc tế đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế của giới trẻ hiện nay

Ngành ngôn ngữ Anh (tiếng Anh là English Studies) là một ngành học chuyên nghiên cứu, sử dụng tiếng Anh để sinh viên có thể làm chủ và giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Ngôn ngữ Anh mang đến nhiều cơ hội cho các bạn trẻ mong muốn làm việc tại môi trường kinh tế hội nhập với các doanh nghiệp nước ngoài.

Các chuyên ngành cửa ngành ngôn ngữ anh

 • Tiếng Anh thương mại: Theo học chuyên ngành này, sinh viên được đào tạo kiến thức tiếng Anh chuyên sâu thuộc lĩnh vực kinh tế như thương mại, kinh doanh. Ngoài ra, các bạn còn được chú trong đào tạo những kỹ năng như: kỹ năng truyền thông và giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, năng lực hợp tác, quản lý, thuyết phục, đàm phán…
 • Tiếng Anh biên – phiên dịch:Chuyên ngành này đào tạo những kiến thức về ngôn ngữ Anh như văn phong, từ vựng, ngữ pháp, kiến thức về văn hóa, văn minh ở các nước sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các bạn còn được trau dổi các kỹ năng như: biên phiên dịch, thủ thuật dịch thuật, vốn ngữ pháp đặc thù các thuật ngữ cơ bản về các lĩnh vực chuyên ngành để diễn đạt thông tin chính xác và chi tiết với ngôn ngữ gốc.
 • Tiếng Anh sư phạm: Khi học chuyên ngành này, bên cạnh kiến thức về tiếng Anh như từ vựng, ngữ pháp phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, sinh viên còn được trang bị kiến thức về giáo dục, tâm lý giảng dạy ở các trường trung học, cao đẳng, đại học.

Chuyên đề ngôn ngữ anh là gì?

Chuyên đề báo cáo
Những chuyên đề báo cáo thực tập hay nhất ngành ngôn ngữ anh

Chuyên đề tốt nghiệp là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành ngôn ngữ anh.

Chuyên đề tốt nghiệp là một công trình khoa học của sinh viên, thể hiện kiến thức tổng hợp mà sinh viên đã tiếp thu được trong 4 năm học tập và nghiên cứu khoa học.

Giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận khoa học để thể hiện kiến thức tổng hợp, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng phân tích, kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, kỹ năng dùng thực tiễn để kiểm chứng lý thuyết, kỹ năng viết và trình bày.

Những yếu tố để lựa chọn đề tài báo cáo thực tập

 • Phù hợp với bối cảnh, tính cấp thiết
 • Phù hợp với doanh nghiệp thực tập
 • Đúng với chuyên ngành
 • Phù hợp với khả năng của bạn
 • Dựa vào nguồn số liệu bạn thu thập được

Những đề tài báo cáo thực tập ngôn ngữ anh hay nhất

 1. Marketing strategies to promote business activity at
  (Các chiến lược tiếp thị nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh)
 2. Recruitment process and human resource management at Joint Stock Company
  (Quy trình tuyển dụng và quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần)
 3. The business process at the Travel Company
  (Quá trình kinh doanh tại Công ty Du lịch)
 4. Notarized translation at … Company, Ltd.
  (Dịch thuật công chứng tại công ty TNHH)
 5. Market orientation and product development of Joint Stock Company
  (Định hướng thị trường và phát triển sản phẩm của Công ty Cổ phần)
 6. Strategies for developing relations with clients at … Company, Ltd.
  (Chiến lược phát triển quan hệ với khách hàng tại công ty TNHH)
 7. Steel import-export business operation of Joint Stock Company
  (Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thép của Công ty Cổ phần)
 8. Contract of cargo transportation at Transport Service Company, Ltd.
  (Hợp đồng vận chuyển hàng hóa tại Công Ty TNHH DV Vận Tải)
 9. Human Resources Administration at Joint Stock Company
  (Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần)
 10. Customer service at Joint Stock Company
  (Dịch vụ khách hàng tại Công ty Cổ phần)
 11. Process of customer search and care at Joint Stock Company
  (Quy trình tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần)
 12. Process of importing at Forwarder Company, Ltd.
  (Quy trình nhập khẩu tại Công ty TNHH Giao nhận)
 13. Financial activities at … Company, Ltd.
  (Hoạt động tài chính tại Công ty TNHH)
 14. The strategy of business development for e-commercial sellers at … Company, Ltd.
  (Chiến lược phát triển kinh doanh dành cho người bán hàng thương mại điện tử tại Công ty TNHH)

Những khó khăn khi làm báo cáo thực tập ngôn ngữ anh

Báo cáo thực tập ngôn ngữ anh tốt nghiệp vốn dĩ không còn quá xa lạ gì với các bạn sinh viên. Và đây cũng được xem là “nỗi ám ảnh” của rất nhiều người, tại sao vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu những khó khăn mà bạn có thể gặp phải khi hoàn thành một bài báo cáo thực tập nhé!

Thời gian gấp rút

Tất nhiên thời gian được giao để làm một bài báo cáo thực tập không hề ngắn nhưng để có thể tìm hiểu, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để ra được một bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh cũng không hề ngắn. Và thời gian được giao hoàn toàn không đủ để các bạn sinh viên có thể nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Và tất nhiên vẫn chưa kể đến các bạn bận rộn với công việc

Quá bận rộn

Thời gian gấp rút kèm thêm công việc bận rộn chính là ác mộng thật sự của các bạn sinh viên. Chắc chắn ai cũng có những công việc bận rộn cá nhân. Chưa kể một số bạn vẫn còn đang bận rộn học tập những kỹ năng cần thiết khác

Không tìm được tài liệu và số liệu

Việc tìm kiếm thông tin là điều chắc chắn phải làm. Nhưng tìm kiếm thông tin ở đâu? Tài liệu trên Internet thì quá rộng và nhiều nguồn không xác thực, còn tài liệu trên sách vở thì lại quá khó kiếm. Sau khi tìm được tài liệu còn phải phân loại và xử lý thông tin.

Ngoài tài liệu thì còn phải có số liệu thực tế ở các công ty, doanh nghiệp. Nhưng những số liệu này không hề dễ kiếm chút nào.

Khả năng phân tích kém

Trong quá trình viết một bài báo cáo, việc đọc và phân tích kỹ đề là một trong những khó khăn lớn mà nhiều bạn sinh viên mắc phải. Việc phân tích giúp bài báo cáo không lan man và lạc đề. Ngoài ra phân tích thông tin cũng giúp các bạn thu thập thông tin có hiệu quả hơn.

Quá lan man khi viết

Viết báo cáo không giống như viết văn, việc thả hồn vào những câu chữ đôi khi lại không đem lại kết quả mà còn dẫn đến lạc đề. Khiến cấu trúc bài không hợp lý mà và lệch lạc khỏi yêu cầu của đề bài

Yêu cầu của giáo viên quá khó

Trong suốt quá trình học sinh viên cũng sẽ ít nhất một lần diện kiến “Sát thủ học đường”. Giáo viên khó luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe và luôn “vạch lá tìm sâu” tìm những lỗi nhỏ nhặt nhất

Kỹ năng máy tính kém

Kỹ năn máy tính kém - Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngôn Ngữ Anh
Bạn đang điên đầu vì kỹ năng máy tính của bản thân quá kém?

Làm báo cáo thực tập tất nhiên phải sử dụng máy tính nhưng bạn lại cảm thấy quá khó khăn trong việc đánh máy cũng như chỉnh sửa bài viết cho thật hoàn hảo. Kỹ năng máy tính là một trong những kỹ năng cần thiết nhưng cũng là khó khăn của nhiều người nhất.

Không tự tin vào bài viết của mình

Bạn cảm thấy bài viết của mình quá lan man, quá dài dòng lại không hề đầy đủ ý, cũng như có rất nhiều vấn đề khiến bạn không hề tự tin vào bài viết của mình

Có nên sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập không?

Viết thuê báo cáo thực tập có vi phạm Pháp Luật không?

Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều bạn băn khoăn khi muốn thuê người viết báo cáo thực tập. Chúng tôi xin cam đoan là KHÔNG, viết thuê báo cáo thực tập không vi phạm pháp luật.

Thứ nhất, bạn hãy hình dung người viết thuê báo cáo thực tập giống như việc người được bạn nhờ hỗ trợ, hướng dẫn bạn khi bạn không biết phải xoay sở với báo cáo thực tập như thế nào. Nó chính là một hình thức bạn thuê gia sư, bạn bỏ tiền ra và chúng tôi ở đây giúp đỡ bạn 24/7, giúp bạn giải đáp những thắc mắc khó khăn chứ không có gì là vi phạm pháp luật cả.

Thứ hai, hiện nay tại Việt nam chưa có một điều luật, chế tài chính thức nào quy định về vấn đề viết thuê báo cáo thực tập hay nhờ người hướng dẫn.

Với hai lí do trên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về việc sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Vietbaocaothuctap.net mà không liên quan đến pháp luật nhé.

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Tiết kiệm thời gian

Bạn không có thời gian cho việc cặm cụi viết báo cáo thực tập kể cả dịp cuối tuần. Bạn cảm thấy việc bỏ thời gian công sức để tìm tài liệu, kiến thức không giúp ích được gid trong công việc cũng như cuộc sống sau này của bạn. Bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc tìm hiểu các kiến thức có ích hơn cho công việc hiện tại

Đảm bảo được tiến độ

Với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao. Bạn không có việc gì phải lo lắng về việc bài báo cáo thực tập của mình bị chậm tiến độ. Bạn cũng không cần phải lo lắng về những yêu cầu khắt khe của giảng viên đặt ra. Bạn luôn được tư vấn và điều chỉnh bài báo cáo tốt nhất

Đảm bảo về nội dung

Điều tất yếu chính là với sự trợ giúp tận tình thì chất lượng của bài báo cáo sẽ cao hơn bài mà bạn tự viết. Ngoài ra bài báo cáo của bạn sẽ được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, logic và mang tính thẩm mỹ cao

Tại sao lại nên chọn dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

 • Với phương châm hoạt động tuyệt đối uy tín, trách nhiệm
 • Tuyệt đối không lừa gạt sinh viên, dù chỉ một đồng
 • Săn sàng cam kết về kết quả làm. Sẵn sàng hoàn tiện nếu kết quả không như ý
 • Quy trình làm việc rõ ràng, dễ dàng trao đổi
 • Có văn phòng làm việc. Có thể hẹn gặp ở nhà riêng để trao đổi, sửa bài và lấy bài dễ dàng
 • Tận tâm, chu đáo
 • Cho phép ứng trước chi phí. Khi nhận được bài mới thanh toán phần còn lại
 • Bài làm được viết bởi những nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc xử lý văn bản, word, excel, SPSS,…
 • Hỗ trợ nhiệt tình, tư vấn làm slide, thuyết trình
 • Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng
 • Hỗ trợ về số liệu doanh nghiệp, xin dấu doanh nghiệp
 • Viết báo cáo thực tập trọn gói từ A đến Z
 • Chính sách giảm giá và chiết khấu cho nhóm sinh viên từ hai người trở lên

Điểm nổi bật về dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Tiên phong

Chúng tôi luôn cập nhật để bắt kịp xu thế giáo dục, nắm bắt nhanh chóng thông tin và những tài liệu mới nhất về từng chuyên ngành.

Nhân sự

Chúng tôi đã và đang hợp tác với rất nhiều cộng tác viên có trình độ cao, hiện đang học tập và nghiên cứu tại các trường Học viện, Đại học hàng đầu trên cả nước.

Chất lượng

Bài viết được đội ngũ cố vấn kiểm duyệt chất lượng và quét phần mềm chống sao chép trước khi gửi tới khách hàng.

Uy tín – Bảo mật

Giao bài đúng thời hạn đã cam kết. Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng. Sửa bài miễn phí cho đến khi bảo vệ báo cáo thực tập thành công.

Bảng giá dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Theo loại bài báo cáo và chuyên đề

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngôn Ngữ Anh

LƯU Ý:

 • Chi phí viết thuê báo cáo thực tập có thể thay đổi theo mùa báo cáo có thể tăng lên 1 xíu hoặc giảm 1 xíu
 • Chi phí trên chưa bao gồm xin dấu doanh nghiệp thực tập hoặc các bạn tự xin doanh ngiệp, chi phí xin dấu từ 300k-500k
 • Chi phí trên sẽ giảm thêm nếu làm nhóm, giới thiệu người khác
 • Có chia tiền café cho các bạn giới thiệu cho mình

Giá viết thuê báo cáo thực tập theo số trang

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngôn Ngữ Anh

LƯU Ý:

 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu số trang quá dài, trên 50 trang
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu  phương pháp nghiên cứu định lượng
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu trường có check đạo văn qua phần mềm turnin
 • Khi giới thiệu thêm 1 người bạn làm bài, bạn sẽ nhận được 100k
 • Bài viết trên không bao gồm mộc xác nhận thực tập. Nếu bạn chưa có công ty thực tập (chưa có nơi đóng dấu – xác nhận thực tập) và cần viết trọn gói.
 • Giá đã bao gồm tất cả các chi phí (bao gồm chỉnh sửa). Tuyệt đối không phát sinh thêm!
 • Xin vui lòng liên hệ để có thông tin ưu đãi

Quy trình viết thuê báo cáo thực tập

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngôn Ngữ Anh
Quy trình viết báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Đầu tiên bạn cần gửi yêu cầu viết thuê báo cáo thực tập cho Vietbaocaothuctap.net về số Zalo: 0932 091 562 với những nội dung như sau:

 • Tên đề tài
 • Đề cương (nếu có)
 • Yêu cầu đề tài cùng các tài liệu liên quan (nếu có)
 • Thời hạn nộp bài
 • Số điện thoại và thông tin liên lạc

Bước 2: Báo giá và đặt cọc

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của bạn, chuyên viên của Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích đề tài và gửi báo giá chi tiết đến bạn.

Bước 3: Làm bài và gửi bản thảo

Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành gửi đề cương chi tiết (dàn ý). Sau khi đề cương chi tiết được giáo viên duyệt, CTV sẽ tiến hành viết bài hoàn chỉnh. Trong quá trình làm bài, bạn được quyền trao đổi trực tiếp với cộng tác viên đảm nhận bài viết để giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ thêm về bài viết.

Trong quá trình này nếu các bạn đã làm được gì rồi thì gửi qua mình để làm tiếp nhé!

Bước 4: Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ được Vietbaocaothuctap.net chỉnh sửa theo yêu cầu của giảng viên hoặc theo ý kiến riêng của bạn. Thông thường tỉ lệ sửa báo cáo thực tập lần 2 ở Vietbaocaothuctap.net chỉ từ 1 – 2%.

Bước 5: Hoàn thiện đề tài

Sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu, hội đồng cố vấn của Vietbaocaothuctap.net sẽ kiểm tra lại toàn bộ bài viết và tiến hành kiểm tra hành văn qua phần mềm đạo văn và gửi kết quả kèm theo bài đến bạn.

Bước 6: Giới thiệu bạn bè

Nếu bạn cảm thấy hài lòng với bài viết của mình. Vậy còn chần chứ gì nữa mà không giới thiệu cho bạn bè của mình ^^

Kết luận

Hy vọng với bài viết này, Vietbaocaothuctap.net có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ anh và những công việc chính của nó. Nếu bạn vẫn còn đang vùi đầu viết báo cáo thì còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net. Đừng để thời gian của mình trôi qua lãng phí, hãy để Vietbaocaothuctap.net giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nhé!

Chúc các bạn có thể thành công trong quá trình học tập và làm việc của mình. Mọi thắc mắc các có thể để lại bình luận bên dưới. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm kiếm các bài viết khác của Vietbaocaothuctap.net để có thêm những kiến thức bổ ích