Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Đà Nẵng 10 Điểm

5/5 - (13 bình chọn)

Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Đà Nẵng 10 Điểm và đồng thời đây cũng là một trong những nguồn tài liệu mà các bạn sinh viên hiện tại đang quan tâm và tìm kiếm trên khắp internet, chẳng những thế lại còn đạt điểm cao, chính vì thế ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn cách làm báo cáo thực tập kế toán nên các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo nhé. Nguồn tài liệu đưới đây mình đã triển khai như là các giai đoạn để làm báo cáo thực tập kế toán đại học đà nẵng và những vấn đề cần phải chú ý, mình hi vọng nguồn tài liệu hữu ích mình sắp chia sẻ sau đây sẽ giúp cho các bạn sinh viên nhanh chóng hoàn thành được bài báo cáo thực tập kế toán của chính mình.

Chưa dừng lại ở đó, có phải bạn đang gặp trục trặc về vấn đề phải hoàn thành bài báo cáo thực tập, thật trùng hợp vì chúng tôi đã nhận viết thuê cho hàng loạt sinh viên đã thành công và đạt được thành tích tiêu biểu, nếu như bạn đang có nhu cầu muốn viết một bài báo cáo thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo : 0973.287.149 để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh nhất nhé.

1.Các Giai Đoạn Để Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Đà Nẵng

 • Giai đoạn 1: Báo cáo sổ sách và viết đề cương sơ bộ báo cáo thực tập (khóa luận) tốt nghiệp
 • Giai đoạn 2: Viết đề cương chi tiết báo cáo thực tập (khóa luận) tốt nghiệp
 • Giai đoạn 3: Viết bản thảo báo cáo thực tập (khóa luận) tốt nghiệp
 • Giai đoạn 4: Hoàn thành bản chính, bảo vệ báo cáo thực tập (khóa luận) tốt nghiệp.

 XEM THÊM : Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

2. Các Giai Đoạn Báo Cáo Sổ Sách

 • Giai đoạn 1: Báo cáo sổ sách

Đây là giai đoạn sinh viên cần tìm hiểu về thực tế kế toán tại đơn vị thực tập. Trong giai đoạn này sinh viên cần hoàn thành các công việc sau:

 • Tìm hiểu thực tế kế toán tại đơn vị thực tập và chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Báo cáo khái quát về đơn vị thực tập.
 • Trình bày khái quát các vấn đề trong Báo cáo khái quát về đơn vị thực tập trước giảng viên trong vòng 5-10 phút và trả lời câu hỏi của giảng viên.
 • Báo cáo khái quát về đơn vị thực tập

Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Đà Nẵng báo cáo này trình bày khái quát một số đặc điểm về hoạt động của doanh nghiệp và những vấn đề có liên quan đến công tác kế toán, là cơ sở để sinh viên chuẩn bị cho việc viết báo cáo thực tập (khóa luận tốt nghiệp) cho phù hợp. Tùy thuộc vào định hướng đề tài sẽ chọn mà nội dung báo cáo thực tập có thể khác nhau, nhưng có thể trình bày những nội dung chính sau:

 1. Giới thiệu về doanh nghiệp
 • Quá trình thành lập và phát triển
 • Chức năng hoạt động theo giấy phép thành lập doanh nghiệp
 • Một số thông tin về kết quả hoạt động của đơn vị, như: doanh thu, vốn, lợi nhuận, lao động…
 1. Đặc điểm tổ chức quản lý tại doanh nghiệp
 • Bộ máy quản lý tại doanh nghiệp: chức năng và nhiệm vụ
 • Công tác phân cấp quản lý tại doanh nghiệp, nhất là phân cấp về tài chính nếu doanh nghiệp có quy mô lớn
 • Tìm hiểu sự phối hợp giữa phòng kế toán với phòng chức năng trong các giao dịch kinh tế. Qua đó, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. (Ví dụ: quá trình mua hàng và kiểm nhận hàng nhập kho: bộ phận nào mua, duyệt giá, kiểm nhận chất lượng, thanh toán…)
 1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Đà Nẵng nội dung phần này tùy thuộc vào từng đề tài mà sinh viên lựa chọn. Thông qua đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, sinh viên có thể tìm hiểu mối liên hệ giữa một hoạt động cụ thể của doanh nghiệp với công tác kế toán. Ví dụ:

 • Mảng đề tài kế toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp cần đề cập đến:
  • Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ kinh doanh;
  • Đặc điểm hệ thống phân phối;
  • Chính sách bán hàng;
  • Các vấn đề khác có liên quan đến tiêu thụ.
 • Mảng đề tài về kế toán chi phí và giá thành cần đề cập đến:
  • Đặc điểm sản phẩm;
  • Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất;
  • Đặc điểm tổ chức sản xuất.

Nhìn chung, phần viết về đặc điểm hoạt động là cơ sở để sinh viên có thể hiểu sâu sắc hơn các vấn đề về kế toán, kiểm toán, phân tích có liên quan đến đề tài đã chọn

XEM THÊM : Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Dễ Viết Nhất Điểm Cao

Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Đà Nẵng
Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Đại Học Đà Nẵng
 1. Tổ chức công tác kế toán

Sinh viên đi sâu tìm hiểu về công tác kế toán tại đơn vị bao gồm các nội dung sau:

 • Tìm hiểu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty bao gồm sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng nhân viên, mối quan hệ với các phòng ban khác trong công ty.
 • Các chính sách kế toán được sử dụng tại công ty.
 • Tìm hiểu quy trình ghi sổ: Nêu hình thức sổ kế toán áp dụng, gồm sơ đồ trình tự ghi sổ, các loại sổ áp dụng tại công ty (tham chiếu sơ đồ quy trình ghi sổ theo các hình thức sổ kế toán đã học). Nếu áp dụng phần mềm kế toán thì nêu trình tự ghi sổ theo quy trình xử lý của phần mềm kế toán.
 • Lựa chọn 1 phần hành kế toán tại đơn vị và tìm hiểu các nội dung:
  • Tìm hiểu về hệ thống chứng từ tại công ty và qui trình luân chuyển chứng từ tại công ty và thực hiện so sánh thực tế quan sát với lý thuyết đã học. Minh hoạ cách lập chứng từ, qui trình luân chuyển chứng từ của phần hành. Mỗi loại nghiệp vụ trong phần hành cần ít nhất 5 chứng từ.
  • Tìm hiểu cách ghi sổ kế toán của phần hành và thực hiện minh họa cách ghi sổ kế toán với các nghiệp vụ thu thập chứng từ ở bước trước đó.
  • Tổ chức hệ thống sổ sách và báo cáo của công ty: Liệt kê các loại sổ kế toán được sử dụng tại công ty bao gồm sổ Cái, hệ thống sổ chi tiết (liệt kê các loại sổ chi tiết được lập tại công ty và kết cấu, công dụng của các sổ chi tiết), hệ thống các báo cáo tại công ty bao gồm báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị. Mỗi loại chỉ minh hoạ 2 sổ, mỗi sổ ít nhất 10 nghiệp vụ; các báo cáo.
  • So sánh thực tiễn quan sát với lý thuyết đã học.

Yêu cầu: Mô tả cần có tính tổng hợp quy trình kế toán/phân tích, kiểm soát của phần hành đó: nêu đặc điểm đo lường và ghi nhận, công tác kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp; lập các báo cáo nội bộ cung cấp thông tin cho quản lý; quy trình tổ chức phân tích, kiểm soát. Có minh chứng sổ sách, báo cáo kèm theo. Sau khi tìm hiểu thực tế, cần có so sánh thực tiễn quan sát với lý thuyết đã học để rút ra được những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn.

3. Những Vấn Đề Cần Chú Ý Khác

3.1. Tham khảo và trích dẫn tài liệu.

Sinh viên không được phép sao chép bất kỳ nguồn tài liệu nào; tất cả các vấn đề tham khảo và trích dẫn trong báo cáo thực tập (khóa luận) tốt nghiệp phải tuân thủ quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo. Mọi trường hợp sao chép đều không được công nhận kết quả (điểm 0). Để thực hiện điều này cần chú ý một số vấn đề sau:

     Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán đối với Chương 1: Cần chọn lọc những nội dung có liên quan đến đề tài với cách diễn đạt của mình thì sẽ tránh hiện tượng chép vì phần lý luận chỉ giới hạn khoảng 10 trang. Riêng việc sao chép nội dung, công dụng và kết cấu của các tài khoản thì được phép chấp nhận.

Đối với Chương 2 – Giới thiệu tình hình chung về doanh nghiệp. Để tránh tình trạng giống nhau giữa các sinh viên thực tập tại cùng một doanh nghiệp, những sơ đồ về tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, hình thức kế toán, v.v thì về nguyên tắc có thể giống nhau; nhưng cách diễn đạt thì phải khác nhau.

            📌 Lưu ý: – Báo cáo thực tập (khóa luận) tốt nghiệp sẽ được giảng viên hướng dẫn nộp vào hệ thống Turnitin và nếu mức độ tương đồng trên 30% (đối với khóa luận tốt nghiệp), 25% (đối với Báo cáo thực tập) sau khi đã loại trừ tài liệu tham khảo, những trùng lắp nhỏ (không quá 20 từ) hoặc phát hiện có gian lận trong khi thực hiện kiểm tra trên Turnitin thì được xem là không đạt (tức là điểm F).

                        – Báo cáo thực tập (khóa luận) tốt nghiệp trước khi nộp đến văn phòng khoa cần có sự xác nhận đồng ý của GVHD vào trang cuối của Báo cáo (khóa luận)

 XEM THÊM : 60 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng

3.2. Trích dẫn tài liệu tham khảo

Sinh viên cần chú ý cách trích dẫn để tránh bị xem xét là chép đề tài. Nội dung trích dẫn thường liên quan đến phần cơ sở lý luận hoặc các nguồn số liệu gốc sử dụng trong phần báo cáo thực tế.

📌 Lưu ý:

 • Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Kế Toán không nên chép nhiều đoạn của giáo trình, chế độ kế toán những phần không cần thiết; và nếu việc trích dẫn nguyên văn là cần thiết thì cần tuân thủ quy định về trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo;
 • Nếu chép các định nghĩa gốc cần chú thích cuối trang: tên tác giả, tên sách (bài báo), tên Nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang
 • Các bảng số liệu gốc ở doanh nghiệp nên ghi rõ (Nguồn: trích từ Bảng… tại doanh nghiệp)

3.3. Đánh số đề mục

Các đề mục được đánh số thứ tự như sau:

 1. Tên đề mục
  • Tên đề mục
   • Tên đề mục
    • Tên đề mục
 1. a) Tên đề mục
 • Tên đề mục
 1. Tên đề mục

📌 Chú ý:

 • Đặt dấu chấm ngay sau số đề mục, sau đó cách ra một khoảng trống, rồi mới viết tên đề mục
 • Không để bất kỳ dấu nào (chấm, hai chấm, …) cuối đề mục

Trên đây là toàn bộ cách làm báo cáo thực tập kế toán đại học đà nẵng chẳng những thế lại còn đạt điểm 10, nội dung nguồn tài liệu mình đã chính thức chia sẻ đến cho các bạn sinh viên cùng tha hồ xem và tham khảo, nếu như bạn chưa thể hoàn thành một bài báo cáo thực tập thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua zalo : 0973.287.149 để được hỗ trợ nhiệt tình từ A đến Z nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo