Cách Chọn Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

5/5 - (1 bình chọn)

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn Cách Chọn Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh chuẩn nhất có thể và chắc hẳn các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh đang quan tâm và miệt mài tìm kiếm, chính vì thế ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo nguồn tài liệu này nhé. Nội dung mình đã triển khai như là chọn đề tài chuyên đề thực tập theo công việc thực tập, quá trình viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp, lập kế hoạch thực hiện chuyên đề thực tập quản trị kinh doanh,cuối cùng là mục đích và yêu cầu… Hy vọng nguồn tài liệu này sẽ cung cấp được cho các bạn thêm nhiều kiến thức để có thể tự lựa chọn được cho mình một đề tài chuyên đề thực tập ngành quản trị kinh doanh đúng đắn nhất.

Có phải bạn đang cần viết một bài báo cáo thực tập? Thật trùng hợp vì hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập với đa dạng đề tài về quản trị kinh doanh phổ biến điểm cao. Nếu bạn đang nhức đầu về vấn đề phải hoàn thành bài báo cáo, hoặc bạn đang làm dở dang, hoặc thậm chí tệ hơn là bạn không có nhiều thời gian. Không thành vấn đề, những vấn đề của bạn sẽ được giải quyết trong tích tắc chỉ cần bạn nhanh chóng liên hệ ngay đến dịch vụ nhận viết thuê báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0973.287.149 để được hỗ trợ báo giá và tư vấn nhiệt tình nhé.

1.Chọn Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Theo Công Việc Thực Tập

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu, trực tiếp tham gia các công việc liên quan đến chuyên đề lựa chọn tại đơn vị thực tập, cụ thể:

  • Cách Chọn Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh chuyên đề về Công tác quản trị nhân lực: Tìm hiểu, tham gia thực hiện công tác lập kế hoạch, công tác tuyển dụng, công tác đào tạo và phát triển, công tác đánh giá, đãi ngộ, kiểm tra tình hình nhân lực của đơn vị thực tập.
  • Chuyên đề về Quản trị marketing: Tìm hiểu, tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, chính sách định giá, chính sách phân phối, chính sách truyền thông marketing của đơn vị thực tập.
  • Chuyên đề về Quản trị sản xuất: Tìm hiểu về qui trình sản xuất, về hoạt động bố trí sản xuất, công tác quản lý nguyên vật liệu, công tác quản lý hàng dự trữ, hàng tồn kho, … tại đơn vị thực tập

XEM THÊM : Nhận Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

  • Chuyên đề về Quản trị chất lượng: Tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượng đơn vị đang áp dụng, các phương pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng, …
  • Chuyên đề về Quản trị tài chính: Tìm hiểu về cơ cấu nguồn vốn, công tác huy động và sử dụng vốn tại đơn vị thực tập; Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, …
  • Chuyên đề về Quản trị bán hàng: Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng, về mạng lưới phân phối sản phẩm của đơn vị, về công tác định mức, đánh giá, đãi ngộ và phát triển lực lượng bán hàng, …
  • Chuyên đề về Văn hoá doanh nghiệp: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử giữa các nhân viên, giữa nhân viên với lãnh đạo, lãnh đạo với nhân viên, văn hoá ứng xử với khách hàng; Triết lý về quản trị của tổ chức, động lực của nhân viên, của tổ chức, …

2. Qúa Trình Viết Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp

  • Cách Chọn Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị thực tập; Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị;
  • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian gần đây (ít nhất là 3 năm)
  • Các nội dung có liên quan đến chuyên đề thực tập tại đơn vị, như: Công tác quản trị marketing, quản trị nhân lực, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị chất lượng, quản trị bán hàng, văn hóa doanh nghiệp, v.v..

Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ lựa chọn đề tài để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp thể hiện kiến thức và kỹ năng có được qua quá trình thực tập. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

Chuyên đề sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc tìm hiểu của sinh viên, tính xác thực của những tài liệu đã thu thập trong đề tài cũng như những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, các đề xuất nêu ra trong chuyên đề.

XEM THÊM : 27 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh Điểm Cao

3. Lập Kế Hoạch Thực Hiện Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Thời gian Nội dung Ghi chú
  –   Ổn định ăn ở, học an toàn lao động;

–  Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị; Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, các lĩnh vực hoạt động của đơn vị;

– Tìm hiểu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong ít nhất 3 năm gần đây.

–  Lựa chọn lĩnh vực quản trị tại đơn vị thực tập, xây dựng đề cương sơ bộ chuyên đề thực tập.

 
  – Tìm hiểu, quan sát, trực tiếp tham gia các công việc cụ thể trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tại đơn vị.

– Hoàn thiện đề cương chi tiết dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn, nộp đề cương chi tiết về bộ môn.

 
  – Thực tập tốt nghiệp theo đề tài đã lựa chọn tại đơn vị thực tập dưới sự hướng dẫn của cán bộ tại đơn vị thực tập và giảng viên hướng dẫn.

– Viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên

 
  –  Hoàn thành nội dung thực tập, hoàn thiện chuyên đề thực tập, lấy ý kiến nhận xét của đơn vị thực tập (có đóng dấu xác nhận)  
  –   Sinh viên bảo vệ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tại Trường  

 

4. Mục Đích:

Vận dụng kiến thức đã học, sinh viên tiếp cận mội trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện so sánh đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức ngành quản trị kinh doanh.

Cách Chọn Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở ngành Quản trị kinh doanh.  Sinh viên thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay.

Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả về một đề tài khoa học bằng một Chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

XEM THÊM : Chuyên Đề Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh

Cách Chọn Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
Cách Chọn Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

5.  Yêu Cầu:

            – Về kiến thức: Hệ thống hóa, củng cố, bổ sung các kiến thức lý luận, nghiệp vụ, qui trình nghiệp vụ trong các học phần chuyên ngành được đào tạo.

– Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã được trang bị vào việc phân tích thực tiễn, phát hiện và giải quyết vấn đề (các vấn đề) do thực tiễn đặt ra thuộc phạm vi chuyên môn của ngành và chuyên ngành quản trị kinh doanh tại đơn vị thực tập.

– Về thái độ:

            + Sinh viên tích cực học hỏi kinh nghiệm công tác từ các cán bộ, chuyên viên tại đơn vị thực tập.

+ Thực hiện nghiêm túc mọi nội quy, quy định nơi thực tập, thực hiện đúng kế hoạch thực tập.

+ Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa sinh viên với cán bộ ở cơ sở thực tập, tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa sinh viên và đơn vị thực tập.

Cách Chọn Đề Tài Chuyên Đề Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh là toàn bộ nguồn tài liệu mà mình đã chọn lọc và đồng thời đã triển khai đến cho các bạn sinh viên cùng xem và theo dõi. Nếu như nguồn tài liệu trên đây chưa đủ để làm bạn hài lòng, hoặc bạn cần viết thuê một bài báo cáo hoàn chỉnh thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp qua zalo/telegram : 0973.287.149 để chúng tôi hỗ trợ cho các bạn nhanh nhất đầy đủ nhất có thể nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo