Yếu tố ảnh hưởng người nộp thuế về chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng

Rate this post

Yếu tố ảnh hưởng người nộp thuế về chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, Yếu tố ảnh hưởng người nộp thuế về chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Đề cương báo cáo thực tập: Các yếu tố ảnh hưởng người nộp thuế về chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại quận Bình Tân

TÓM TẮT
ABSTRACT
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Cấu trúc luận văn
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 
2.1. Lý thuyết về Dịch vụ điện tử công 
2.1.1. Lý thuyết về dịch vụ 
2.1.2. Tổng quan về dịch vụ điện tử 
2.1.3. Dịch vụ điện tử công 
2.2. Lý thuyết về sự hài lòng của khách hàng 
2.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ điện tử công với sự hài lòng của người dân 
2.4. Các mô hình nghiên cứu trước đây 
2.4.1. Các mô hình nghiên cứu nước ngoài 
2.4.2. Các mô hình nghiên cứu trong nước 
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút Người nộp thuế khi giao dịch điện tử với cơ quan thuế 
2.5.1. Thành phần Tính tiện lợi (Utility) 
2.5.2. Thành phần Độ tin cậy (Reliability) 
2.5.3. Thành phần Tính hiệu quả (Efficiency) 
2.5.4. Thành phần Độ an toàn và bảo mật (security/privacy) 
2.5.5. Thành phần Đáp ứng (responsiveness) 
2.5.6. Sự tin tưởng (Trust) 
2.5.7. Giao diện website (Site aesthetics) 
2.6. Mô hình nghiên cứu đề nghị và các giả thuyết nghiên cứu 
Tóm tắt chương 2 : 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Xem Thêm ==> Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ 
3.1. Thiết kế nghiên cứu 
3.1.1. Nghiên cứu định tính 
3.1.2. Nghiên cứu định lượng 
3.1.3. Thiết kế mẫu 
3.1.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 
3.2. Quy trình nghiên cứu 
3.3. Xây dựng thang đo 
3.3.1. Thang đo thành phần Sử dụng dễ dàng 
3.3.2. Thang đo thành phần Giao diện Website 
3.3.3. Thang đo thành phần Dịch vụ đảm bảo, tin cậy 
3.3.4. Thang đo thành phần Tính hiệu quả
3.3.5. Thang đo thành phần Độ an toàn và bảo mật 
3.3.6. Thang đo thành phần Mức độ sẵn sàng của cơ quan thuế
3.3.7. Thang đo thành phần Mức độ tin tưởng của người giao dịch 
3.3.8. Thang đo thành phần Sự hài lòng người nộp thuế 
Tóm tắt chương 3: 
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
4.1. Tóm tắt mẫu nghiên cứu 
4.2. Phân tích mô tả mẫu nghiên cứu 
4.3. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 
4.3.1. Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến Sự hài lòng của người nộp thuế 
4.3.2. Thang đo Sự hài lòng của người nộp thuế 
4.4. Phân tích nhân tố khám phá EFA 
4.4.1. Thang đo các thành phần chất lượng dịch vụ thuế điện tử 
4.4.2. Thang đo Sự hài lòng của người nộp thuế 
4.5. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy bội 
4.5.1. Xem xét ma trận tương quan giữa các biến 
4.5.2. Phân tích hồi quy bội 
4.5.3. Mô hình hiệu chỉnh lần 2 
4.5.4. Kết quả các nghiên cứu phụ 
Kết luận chương 4: 
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
5.1. Kết luận 
5.2. Một số kiến nghị nhằm thu hút người nộp thuế giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế tại Chi cục thuế quận Bình Tân 
5.2.1. Kiến nghị đối với Dịch vụ đảm bảo, tin cậy 
5.2.2. Kiến nghị đối với Mức độ sẵn sàng của cơ quan thuế 
5.2.3. Kiến nghị đối với Sử dụng dễ dàng 
5.2.4. Kiến nghị đối với Tính hiệu quả 
5.2.5. Kiến nghị đối với Giao diện website 
5.2.6. Nhóm các kiến nghị nhằm bổ trợ 
5.3. Hạn chế của đề tài
Kết luận chương 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Xem Thêm ==> Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực cần xin số liệu gì?

Tên bảng Trang

Bảng 2.1: Phân loại hàng hóa và dịch vụ dựa trên đặc điểm của chúng 
Bảng 2.2: Các mức độ tương tác trong Chính phủ điện tử 
Bảng 2.3: Các loại hình giao dịch trong CPĐT 
Bảng 3.1: Các thành phần của thang đo Sử dụng dễ dàng 
Bảng 3.2: Các thành phần của thang đo Giao diện Website
Bảng 3.3: Các thành phần của thang đo Dịch vụ đảm bảo, tin cậy 
Bảng 3.4: Các thành phần của thang đo Tính hiệu quả 
Bảng 3.5: Các thành phần của thang đo Độ an toàn và bảo mật
Bảng 3.6: Các thành phần của thang đo Mức độ sẵn sàng của cơ quan thuế 
Bảng 3.7: Các thành phần của thang đo Mức độ tin tưởng của người giao dịch 
Bảng 3.8: Các thành phần của thang đo Sự hài lòng người nộp thuế 
Bảng 4.1: Kết quả thông tin cá nhân của khách hàng 
Bảng 4.2: Kết quả kiểm định thang đo Cronbach’s alpha các yếu tố ảnh hưởng đến Sự hài lòng người nộp thuế lần 1
Bảng 4.4: Kết quả kiểm định thang đo Cronbach’s alpha Mức độ sẵn sàng của cơ quan thuế lần 2: 
Bảng 4.5: Kết quả kiểm định thang đo Cronbach’s alpha Sự hài lòng người nộp thuế lần 1: 
Bảng 4.6: Kết quả kiểm định thang đo Cronbach’s alpha Sự hài lòng người nộp thuế lần 2: 
Bảng 4.7: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng người nộp thuế 
Bảng 4.8: Kết quả EFA thang đo Sự hài lòng người nộp thuế 
Bảng 4.9: Kết quả kiểm định sự tương quan 
Bảng 4.10: Kết quả phân tích hồi quy bội 
Bảng 4.11: Kết quả phân tích ANOVA 


DANH MỤC CÁC HÌNH

Tên hình Trang

Hình 2.1: Các giai đoạn của CPĐT theo mô hình của Gartner 
Hình 2.2: Mô hình tiến hóa các giai đoạn của Portal 
Hình 2.3: Mô hình dịch vụ kê khai, nộp thuế điện tử
Hình 2.4: Mô hình tổng thể nghiệp vụ hệ thống ETS trong thời gian tới 
Hình 2.5: Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng 
Hình 2.6: Những nhân tố tác động đến việc chấp nhận dịch vụ 
Hình 2.7: Mô hình EGOVSAT của Abhichandani et al. (2006) 
Hình 2.8: Mô hình chỉ số hài lòng Mỹ (ACSI) 
Hình 2.9: Mô hình nghiên cứu đề nghị của tác giả 
Hình 2.10: Mô hình nghiên cứu của tác giả 
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 
Hình 4.2: Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 
Hình 4.3: Mô hình hiệu chỉnh lần 2 


Yếu tố ảnh hưởng người nộp thuế về chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng được chia sẻ miễn phí. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo