Tuyệt Chiêu Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp + BÀI MẪU

5/5 - (6 bình chọn)

Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp là một tài liệu tổng hợp các thông tin, kinh nghiệm và nhận định của sinh viên sau khi hoàn thành giai đoạn tốt nghiệp tại một doanh nghiệp hoặc một tổ chức pháp lý. Báo cáo này thường được yêu cầu và đánh giá như một phần quan trọng của quá trình tốt nghiệp luật và có thể ảnh hưởng đến điểm số cuối cùng của sinh viên.

Báo cáo tốt nghiệp luật tại doanh nghiệp thường bao gồm các phần chính sau:

 1. Giới thiệu về doanh nghiệp: Phần này mô tả tổ chức hoặc doanh nghiệp mà sinh viên đã tốt nghiệp tại, bao gồm lịch sử, quy mô, lĩnh vực hoạt động và cấu trúc tổ chức.
 2. Mục tiêu và nhiệm vụ thực tập: Trong phần này, sinh viên trình bày mục tiêu cá nhân và nhiệm vụ cụ thể mà họ đã được giao trong quá trình thực tập. Sinh viên có thể trình bày các mục tiêu học tập, nghiên cứu hoặc trải nghiệm cụ thể mà họ muốn đạt được.
 3. Hoạt động thực tập: Phần này mô tả các hoạt động mà sinh viên đã thực hiện trong quá trình thực tập. Đây có thể là việc nghiên cứu, phân tích văn bản pháp lý, tham gia vào quá trình thảo luận và xử lý các vụ việc pháp lý, hoặc thực hiện các công việc hỗ trợ cho các luật sư trong doanh nghiệp.
 4. Kinh nghiệm và học tập: Phần này tập trung vào những kinh nghiệm và học tập mà sinh viên đã thu thập được trong quá trình thực tập. Sinh viên có thể chia sẻ những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, những kỹ năng mới đã học được và cách áp dụng kiến thức học được vào thực tế công việc.
 5. Nhận định và đánh giá: Phần này cho phép sinh viên tự đánh giá kết quả và hiệu quả của quá trình thực tập. Sinh viên có thể phân tích những khó khăn gặp phải, những thành công đã đạt được và đề xuất các cải tiến cho quá trình tốt nghiệp trong tương lai.
 6. Kết luận: Phần kết luận tổng kết những điểm quan trọng đã được đề cập trong báo cáo. Sinh viên có thể trình bày những bài học quan trọng họ đã rút ra từ quá trình tốt nghiệp và những kỹ năng hoặc kiến thức mới mà họ đã đạt được. Kết luận cũng có thể bao gồm đánh giá tổng quan về giá trị của quá trình tốt nghiệp và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển cá nhân và sự nghiệp tương lai.
 7. Đề xuất và khuyến nghị: Phần này sinh viên có thể đề xuất những cải tiến hoặc khuyến nghị cho doanh nghiệp hoặc tổ chức pháp lý dựa trên kinh nghiệm và quan sát của mình. Đề xuất này có thể liên quan đến quy trình làm việc, cải tiến chất lượng dịch vụ hoặc cách tăng cường trải nghiệm tốt nghiệp cho sinh viên trong tương lai.
 8. Tài liệu tham khảo: Đây là phần liệt kê các tài liệu, nguồn thông tin hoặc sách vở mà sinh viên đã tham khảo trong quá trình tốt nghiệp và nghiên cứu để chuẩn bị báo cáo.

Báo cáo tốt nghiệp luật tại doanh nghiệp nên được viết một cách rõ ràng, có cấu trúc và tuân thủ các quy tắc viết báo cáo chuyên nghiệp. Nó cung cấp cơ hội cho sinh viên để phản ánh về kinh nghiệm và học hỏi trong môi trường thực tế và là công cụ quan trọng để đánh giá và cải thiện quá trình tốt nghiệp luật.

Không biết bạn có đang gặp khó khăn trong quá trình viết bài báo cáo tốt nghiệp không nhỉ? Website vietbaocaothuctap.net của chúng tôi đã nhận viết bài báo cáo cho rất nhiều bạn sinh viên đã hoàn thành suôn sẻ và đồng thời đạt được điểm số rất tốt, nếu bạn đang quá bận rộn không có nhiều thời gian hay kiến thức của bạn còn quá eo hẹp hoặc thậm chí là giáo viên của bạn quá khó tính… Tất cả mọi vấn đề của bạn sẽ được xử lý trong tích tắc chỉ cần bạn liên hệ đến dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/tele : 0934.573.149 để được hỗ trợ nhá.


Phương Pháp Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp

Phương pháp làm báo cáo tốt nghiệp luật tại doanh nghiệp có thể được tiếp cận qua các bước sau:

 1. Thu thập thông tin: Bước đầu tiên là thu thập thông tin liên quan đến doanh nghiệp, nhiệm vụ thực tập, hoạt động đã thực hiện và kinh nghiệm đã trải qua. Sinh viên nên tìm hiểu về lịch sử, quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, cũng như mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đã được giao trong quá trình thực tập.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Sau khi thu thập thông tin, sinh viên nên xác định cấu trúc và phân chia các phần chính của báo cáo. Thông thường, báo cáo tốt nghiệp luật bao gồm các phần như giới thiệu, mục tiêu và nhiệm vụ, hoạt động thực tập, kinh nghiệm và học tập, nhận định và đánh giá, kết luận và đề xuất, và tài liệu tham khảo. Việc xác định cấu trúc sẽ giúp báo cáo có sự logic và sắp xếp hợp lý.
 3. Viết phần giới thiệu: Phần giới thiệu nên mô tả tổng quan về doanh nghiệp mà sinh viên đã tốt nghiệp tại. Bao gồm các thông tin như tên doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, quy mô, và cấu trúc tổ chức.
 4. Trình bày mục tiêu và nhiệm vụ: Phần này nên trình bày mục tiêu cá nhân và nhiệm vụ cụ thể mà sinh viên đã được giao trong quá trình thực tập. Sinh viên có thể đặt ra mục tiêu học tập, nghiên cứu hoặc trải nghiệm mà họ muốn đạt được trong thực tập.
 5. Mô tả hoạt động thực tập: Trong phần này, sinh viên nên trình bày chi tiết về các hoạt động mà họ đã thực hiện trong quá trình thực tập. Đây có thể là việc nghiên cứu, phân tích văn bản pháp lý, tham gia vào quá trình thảo luận và xử lý các vụ việc pháp lý, hoặc thực hiện các công việc hỗ trợ cho các luật sư trong doanh nghiệp.
 6. Phân tích kinh nghiệm và học tập: Trong phần này, sinh viên nên chia sẻ những kinh nghiệm quan trọng và học hỏi được từ quá trình thực tập. Có thể bao gồm việc áp dụng kiến thức học được trong thực tế, phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy pháp lý, xử lý vấn đề, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, và quản lý thời gian. Sinh viên cũng nên nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân và giải thích cách đã khắc phục những khó khăn gặp phải.
 7. Nhận định và đánh giá: Phần này là nơi sinh viên tự đánh giá kết quả và hiệu quả của quá trình thực tập. Sinh viên nên phân tích những thách thức gặp phải, những thành công đã đạt được và những bài học rút ra từ quá trình này. Đánh giá có thể xoay quanh sự phù hợp của mục tiêu và nhiệm vụ, cách làm việc và giao tiếp trong doanh nghiệp, sự phát triển cá nhân và chuyên môn, cũng như ảnh hưởng của tốt nghiệp đối với sự nghiệp tương lai.
 8. Kết luận và đề xuất: Trong phần kết luận, sinh viên nên tóm tắt những điểm quan trọng đã được trình bày trong báo cáo và nhấn mạnh giá trị của quá trình thực tập. Sau đó, sinh viên có thể đề xuất các cải tiến hoặc khuyến nghị cho doanh nghiệp dựa trên kinh nghiệm của mình. Đề xuất này có thể liên quan đến quy trình làm việc, cải tiến chất lượng dịch vụ hoặc cách tăng cường trải nghiệm tốt nghiệp cho sinh viên trong tương lai.
 9. Tài liệu tham khảo: Cuối cùng, sinh viên nên liệt kê các tài liệu, nguồn thông tin hoặc sách vở mà họ đã tham khảo để chuẩn bị báo cáo. Điều này thể hiện sự chính xác và tôn trọng trong việc tham khảo các nguồn thông tin hỗ trợ.

Khi làm báo cáo tốt nghiệp luật tại doanh nghiệp, quan trọng là tuân thủ các quy tắc viết báo cáo chuyên nghiệp, chú


Công Việc Tốt Nghiệp Sinh Viên Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp

Công việc tốt nghiệp của sinh viên trong lĩnh vực luật tại một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể được giao, cũng như sự phù hợp với khả năng và kiến thức của sinh viên. Tuy nhiên, dưới đây là một số công việc phổ biến mà sinh viên tốt nghiệp luật thường thực hiện:

 1. Nghiên cứu và phân tích văn bản pháp lý: Sinh viên có thể được giao nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích các văn bản pháp lý như hợp đồng, quy chế hoạt động, quy định pháp luật, và văn bản liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Công việc này yêu cầu khả năng đọc hiểu và phân tích văn bản pháp lý, tìm hiểu các quy định và quy tắc áp dụng.
 2. Tham gia vào quá trình xử lý các vụ việc pháp lý: Sinh viên có thể được hướng dẫn và tham gia vào việc xử lý các vụ việc pháp lý như lập hồ sơ, tư vấn pháp lý, chuẩn bị tài liệu và đề xuất giải pháp pháp lý. Điều này cung cấp cho sinh viên cơ hội áp dụng kiến thức học được và tham gia vào quá trình thực tế của công việc luật sư.
 3. Hỗ trợ các luật sư: Sinh viên có thể được giao các nhiệm vụ hỗ trợ cho các luật sư trong doanh nghiệp, như chuẩn bị văn bản, tài liệu hồ sơ, tìm kiếm thông tin pháp lý, và thực hiện các nhiệm vụ văn phòng khác. Công việc này giúp sinh viên tiếp cận với quy trình làm việc và yêu cầu thực tế của công việc luật sư.
 4. Tham gia vào quá trình thảo luận và giao tiếp: Sinh viên có thể tham gia vào các cuộc họp, thảo luận và giao tiếp với các thành viên khác trong doanh nghiệp, bao gồm cả luật sư và nhân viên khác. Điều này giúp sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp, trao đổi ý kiến và thể hi
 5. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu: Sinh viên có thể được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc tìm hiểu về quy định pháp luật mới, tiến hành phân tích thị trường và xem xét các vấn đề pháp lý đang diễn ra trong ngành công nghiệp của doanh nghiệp.
 6. Tham gia vào quá trình đàm phán và giải quyết tranh chấp: Trong một số trường hợp, sinh viên có thể được tham gia vào quá trình đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp. Điều này đòi hỏi khả năng phân tích các vấn đề pháp lý, tham gia vào các cuộc họp và đàm phán, và đưa ra các giải pháp phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp.
 7. Chuẩn bị tài liệu pháp lý: Sinh viên có thể được yêu cầu tham gia vào quá trình chuẩn bị tài liệu pháp lý cho các hoạt động của doanh nghiệp, chẳng hạn như việc lập hợp đồng, công bố thông tin, hoặc đăng ký công ty. Điều này đòi hỏi khả năng nắm bắt và áp dụng quy định pháp luật và cẩn trọng trong việc xây dựng và kiểm tra các tài liệu pháp lý.
 8. Thực hiện các công việc văn phòng khác: Ngoài các nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến lĩnh vực luật, sinh viên cũng có thể được giao các công việc văn phòng khác như quản lý tài liệu, chuẩn bị báo cáo, hỗ trợ tổ chức sự kiện hoặc quản lý hồ sơ khách hàng. Những công việc này giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp và phát triển kỹ năng quản lý thời gian và tương tác trong một môi trường doanh nghiệp.

Công việc tốt nghiệp luật tại doanh nghiệp mang lại cho sinh viên cơ hội tiếp cận và áp dụng kiến thức học được trong môi trường thực tế. Nó cũng giúp sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn và mở rộng mạng

CLICK THAM KHẢO THÊM => Mẹo Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Tại Công Ty Luật – 10đ

Dịch Vụ Làm Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Điểm Cao
Dịch Vụ Làm Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp Điểm Cao

Kinh Nghiệm Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp

Kinh nghiệm viết báo cáo tốt nghiệp luật tại doanh nghiệp có thể khác nhau đối với từng sinh viên. Tuy nhiên, dưới đây là một số kinh nghiệm tổng quát mà sinh viên có thể áp dụng:

 1. Thu thập thông tin đầy đủ: Trước khi bắt đầu viết báo cáo, quan trọng để thu thập thông tin đầy đủ về doanh nghiệp, nhiệm vụ thực tập, và hoạt động đã thực hiện. Điều này bao gồm việc tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, quy trình làm việc, các văn bản pháp lý liên quan và kết quả nghiên cứu đã thu thập được.
 2. Xác định mục tiêu và cấu trúc báo cáo: Trước khi bắt đầu viết, sinh viên nên xác định mục tiêu của báo cáo và xây dựng cấu trúc cho nó. Điều này giúp báo cáo có sự logic và sắp xếp hợp lý. Thông thường, báo cáo tốt nghiệp luật bao gồm các phần như giới thiệu, mục tiêu và nhiệm vụ, hoạt động thực tập, kinh nghiệm và học tập, nhận định và đánh giá, kết luận và đề xuất, và tài liệu tham khảo.
 3. Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp: Trong quá trình viết báo cáo, sinh viên nên sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp và tránh sử dụng ngôn ngữ quá hèn nhát hoặc quá tổng quát. Sử dụng thuật ngữ và cụm từ pháp lý phù hợp, đồng thời lưu ý giải thích các thuật ngữ phức tạp để đảm bảo sự hiểu rõ của độc giả.
 4. Mô tả chi tiết và cụ thể: Khi trình bày các hoạt động thực tập, sinh viên nên cung cấp các chi tiết cụ thể và minh bạch. Họ nên mô tả rõ ràng về nhiệm vụ, quá trình thực hiện, kết quả đạt được và những khó khăn gặp phải. Điều này giúp độc giả hiểu rõ hơn về quá trình tốt nghiệp và đánh giá kết quả một cách chính xác.
 5. Phân tích và đánhgiá: Sau khi trình bày các hoạt động và kết quả của quá trình thực tập, sinh viên nên phân tích và đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cũng như những bài học rút ra từ kinh nghiệm thực tập. Họ có thể phân tích sự phù hợp của nhiệm vụ và mục tiêu, đánh giá hiệu quả của các hoạt động thực tập, và nhận biết những thách thức và thành công đã gặp phải. Đánh giá này nên được dẫn chứng bằng ví dụ và bằng chứng cụ thể.
 6. Sắp xếp báo cáo một cách logic và trình bày mạch lạc: Sinh viên nên sắp xếp các phần trong báo cáo một cách logic, từ giới thiệu đến kết luận, để đảm bảo sự mạch lạc và dễ hiểu. Các ý kiến và thông tin cần được trình bày một cách rõ ràng, tuân theo một cấu trúc có hệ thống và được hỗ trợ bằng ví dụ và chứng cứ.
 7. Đưa ra kết luận và đề xuất: Trong phần kết luận, sinh viên nên tóm tắt lại những điểm quan trọng đã được trình bày và rút ra kết luận từ quá trình thực tập. Họ có thể đề cập đến những thành tựu, những bài học, và những cải tiến có thể được áp dụng trong tương lai. Đồng thời, sinh viên có thể đưa ra các đề xuất cụ thể cho doanh nghiệp, dựa trên kinh nghiệm và nhận thức của mình.
 8. Chú ý đến định dạng và kiểm tra chính tả: Trước khi hoàn thành báo cáo, sinh viên nên chú ý đến định dạng, cấu trúc và kiểm tra chính tả. Báo cáo nên được trình bày một cách chuyên nghiệp, với font chữ và định dạng thích hợp. Ngoài ra, việc kiểm tra chính tả và ngữ pháp giúp đảm bảo sự chính xác và chuyên nghiệp của báo cáo.
 9. Kiểm tra và sửa lỗi: Cuối cùng, sau khi hoàn thành báo cáo, sinh viên nên kiểm tra và sửa lỗi trước khi nộp. Họ có thể đọc lại báo cáo một cách kỹ lưỡng, kiểm tra tính logic, sự liên kết giữa các phần, sự chính xác của thông tin và các lỗi ngữ pháp, chính tả. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể nhờ người khác đọc và đánh giá báo cáo để nhận được phản hồi và gợi ý cải thiện.
 10. Bổ sung tài liệu tham khảo: Để đảm bảo tính chuyên nghiệp và tăng cường độ tin cậy của báo cáo, sinh viên nên bổ sung các tài liệu tham khảo, bao gồm các nguồn tài liệu pháp lý, sách, bài báo hoặc các tài liệu tham khảo khác mà họ đã sử dụng trong quá trình thực tập.

Cuối cùng, quan trọng nhất là lưu ý tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của trường hoặc doanh nghiệp liên quan đến việc viết báo cáo thực tập. Mỗi tổ chức có thể có những yêu cầu và quy định riêng, vì vậy sinh viên nên luôn theo dõi và tuân thủ đúng quy trình và tiêu chuẩn đặt ra.


Tiêu Chí Chấm Bài Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp

Tiêu chí chấm bài báo cáo tốt nghiệp luật tại doanh nghiệp có thể khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu và tiêu chí của trường hoặc doanh nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, dưới đây là một số tiêu chí chung thường được sử dụng:

 1. Nội dung: Tiêu chí này đánh giá mức độ đầy đủ, sâu sắc và chính xác của thông tin được trình bày trong báo cáo. Báo cáo cần thể hiện hiểu biết vững vàng về lĩnh vực thực tập, nhiệm vụ và hoạt động thực hiện, cũng như sự phân tích và đánh giá chính xác.
 2. Cấu trúc và tổ chức: Tiêu chí này đánh giá sự logic, sắp xếp hợp lý và mạch lạc của báo cáo. Báo cáo cần có một cấu trúc rõ ràng và các phần được sắp xếp một cách hợp lý, từ giới thiệu đến kết luận. Sự liên kết giữa các phần cũng cần được thể hiện một cách mạch lạc và hợp lý.
 3. Phân tích và đánh giá: Tiêu chí này đánh giá khả năng của sinh viên trong việc phân tích và đánh giá kết quả của quá trình thực tập. Sinh viên cần có khả năng phân tích các vấn đề pháp lý liên quan, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tốt nghiệp và nhận định về những điểm mạnh và điểm yếu.
 4. Tài liệu tham khảo: Tiêu chí này đánh giá việc sử dụng và trích dẫn các tài liệu tham khảo. Sinh viên nên sử dụng các nguồn tài liệu pháp lý và các tài liệu tham khảo đáng tin cậy để tăng tính chuyên nghiệp và độ tin cậy của báo cáo.
 5. Ngôn ngữ và cách diễn đạt: Tiêu chí này đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, cách diễn đạt rõ ràng và chính xác trong báo cáo. Báo cáo cần sử dụng thuật ngữ pháp lý phù hợp, tránh sai sót ngữ pháp và chính tả, và truyền đạt ý kiến và thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểể.
 6. Phân công và thực hiện nhiệm vụ: Tiêu chí này đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp và quá trình thực hiện công việc. Sinh viên cần chứng minh khả năng tổ chức, lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả. Cách tiếp cận, phương pháp làm việc và kết quả đạt được cũng sẽ được đánh giá.
 7. Tính sáng tạo và đóng góp: Tiêu chí này đánh giá khả năng sáng tạo và đóng góp của sinh viên trong quá trình thực tập. Sinh viên có thể được đánh giá dựa trên việc áp dụng các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề, đề xuất cải tiến hoặc đóng góp ý kiến đáng kể cho doanh nghiệp.
 8. Kiến thức và kỹ năng: Tiêu chí này đánh giá mức độ áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học trong quá trình thực tập. Sinh viên cần chứng minh khả năng áp dụng kiến thức pháp lý và kỹ năng liên quan trong hoạt động tốt nghiệp và các tình huống thực tế.
 9. Thái độ và đạo đức: Tiêu chí này đánh giá thái độ làm việc, tinh thần cống hiến và đạo đức nghề nghiệp của sinh viên. Sự chuyên nghiệp, trung thực, tôn trọng quy định và quyền riêng tư, cũng như khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả có thể được đánh giá.
 10. Tổng thể và định dạng: Tiêu chí cuối cùng đánh giá tổng thể của báo cáo, bao gồm định dạng, trình bày và cách trình bày. Báo cáo cần tuân thủ các yêu cầu về định dạng và kiểu chữ, và được trình bày một cách chuyên nghiệp và hợp lý.

Lưu ý rằng các tiêu chí trên có thể được điều chỉnh hoặc bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu và tiêu chí đánh giá của từng trường hoặc doanh nghiệp.

CLICK THAM KHẢO THÊM => 666­­+ Đề Tài Chuyên Đề Báo Cáo Thực Tập Luật Kinh Tế


Trọn Bộ 100 Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp – Xuất Sắc!

Dưới đây là một số đề tài báo cáo tốt nghiệp luật tại doanh nghiệp mà bạn có thể tham khảo:

 1. Quá trình thực hiện công việc luật sư tại một văn phòng luật sư đa quốc gia.
 2. Nghiên cứu về quy trình xử lý vụ án dân sự tại một tòa án.
 3. Phân tích về vai trò và trách nhiệm của một nhóm luật sư trong quá trình tư vấn pháp lý cho khách hàng.
 4. Nghiên cứu về các quy tắc và quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân trong một doanh nghiệp.
 5. Phân tích về quá trình lập hợp đồng thương mại và các yếu tố quan trọng cần lưu ý.
 6. Đánh giá về tác động của pháp luật lao động đến quá trình quản lý nhân sự trong một công ty.
 7. Nghiên cứu về các quy tắc và quy định pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh.
 8. Phân tích về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp thương mại.
 9. Nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ và quá trình bảo vệ bản quyền trong ngành công nghiệp sáng tạo.
 10. Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp : Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình đàm phán và xử lý các vụ án hình sự.
 11. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình xử lý thừa kế.
 12. Đánh giá về ảnh hưởng của pháp luật đối ngoại đến quá trình kinh doanh quốc tế của một doanh nghiệp.
 13. Phân tích về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 14. Nghiên cứu về quyền và trách nhiệm của công dân trong hệ thống pháp luật của một quốc gia.
 15. Đánh giá về vai trò và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình thương lượng hợp đồng.
 16. Phân tích về các yếu tố pháp lý liên quan đến thành lập và quản lý một công ty.
 17. Đánh giá về vai trò và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình đại diện khách hàng trước tòa án hành chính.
 18. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp bảo hiểm.
 19. Phân tích về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp thừa kế.
 20. Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp : Đánh giá về ảnh hưởng của pháp luật cạnh tranh đến quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp.
 21. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp bất động sản.
 22. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng mua bán.
 23. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.
 24. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động đa quốc gia.
 25. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng liên doanh.
 26. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán quốc tế.
 27. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ.
 28. Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Về Luật Tại Doanh Nghiệp : Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng kỹ thuật.
 29. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp bảo vệ người tiêu dùng.
 30. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp kinh doanh trực tuyến.
 31. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung ứng dịch vụ.
 32. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động.
 33. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp thương hiệu.
 34. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng tài chính.
 35. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại.
 36. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ kỹ thuật.
 37. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.
 38. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về bảo vệ quyền riêng tư.
 39. Báo Cáo Tốt Nghiệp Về Luật Tại Doanh Nghiệp : Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến chứng khoán.
 40. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung cấp dịch vụ tài chính.

CLICK THAM KHẢO THÊM => Bí Kíp Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Tại Văn Phòng Luật Sư, 9đ

Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp
Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp
 1. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai và quyền sử dụng đất.
 2. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế.
 3. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung cấp dịch vụ công nghệ.
 4. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về bảo vệ quyền người tiêu dùng.
 5. Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Luật Tại Doanh Nghiệp : Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến chất lượng sản phẩm.
 6. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng mua bán quốc tế.
 7. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài.
 8. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về bảo vệ môi trường.
 9. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng mua bán bất động sản.
 10. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp đòi nợ và thanh toán.
 11. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động đa quốc gia.
 12. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng mua bán cổ phần.
 13. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp thừa kế.
 14. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ kỹ thuật.
 15. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng mua bán quốc tế.
 16. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.
 17. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động đa quốc gia.
 18. Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Luật Tại Doanh Nghiệp : Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng mua bán quốc tế.
 19. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động.
 20. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp thương hiệu.
 21. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng tài chính.
 22. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại.
 23. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ kỹ thuật.
 24. Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp : Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.
 25. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về bảo vệ quyền riêng tư.
 26. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến chứng khoán.
 27. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung cấp dịch vụ tài chính.
 28. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai và quyền sử dụng đất.
 29. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế.
 30. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung cấp dịch vụ công nghệ.
 31. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về bảo vệ quyền người tiêu dùng.
 32. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến kinh doanh trực tuyến.
 33. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung ứng dịch vụ.
 34. Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp : Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về bảo vệ quyền thương hiệu.
 35. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến chất lượng dịch vụ.
 36. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung ứng dịch vụ tài chính.
 37. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ âm nhạc.
 38. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp lao động liên quan đến hợp đồng lao động tại doanh nghiệp.
 39. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng mua bán quốc tế.
 40. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ phần mềm.
 41. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp đất đai và quyền sử dụng đất tại doanh nghiệp.
 42. Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Về Luật Tại Doanh Nghiệp : Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng mua bán bất động sản.
 43. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp đòi nợ và thanh toán tại doanh nghiệp.
 44. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ công nghiệp.
 45. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng mua bán cổ phần.
 46. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp thừa kế.
 47. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ kỹ thuật.
 48. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng mua bán quốc tế.
 49. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.
 50. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp lao động đa quốc gia.
 51. Báo Cáo Tốt Nghiệp Luật Tại Doanh Nghiệp : Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng mua bán quốc tế.
 52. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về bảo vệ quyền thương hiệu.
 53. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh trực tuyến.
 54. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung ứng dịch vụ.
 55. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về bảo vệ quyền thương hiệu.
 56. Nghiên cứu về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến chất lượng dịch vụ.
 57. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung ứng dịch vụ tài chính.
 58. Đánh giá về quy trình và trách nhiệm của một luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ âm nhạc.
 59. Phân tích về vai trò của một luật sư trong quá trình tham gia đàm phán hợp đồng cung ứng dịch vụ công nghệ.

TẢI MIỄN PHÍ – TOP 3 BÀI MẪU BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ LUẬT TẠI DOANH NGHIỆP – HAY NHẤT!

TẢI BÀI 1: ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT TẠI DOANH NGHIỆP => Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Tại Công Ty Luật Hợp Danh Hoàng Đàm Và Toàn Cầu

Nội dung của bài mẫu báo cáo tốt nghiệp về luật tại doanh nghiệp được tác giả tách ra thành 3 chương như sau:

 • Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty Luật Hoàng Đàm
 • Chương 2 : Thực Trạng Hoạt Động Của Công Ty        
 • Chương 3 : Một Số Phương Hướng Hoạt Động Cho Công Ty Trong Thời Gian Tới Cũng Như Đánh Giá Của Bản Thân Đối Với Hoạt Động Của Công Ty

Tải Miễn Phí Tại Đây

TẢI BÀI 2 : BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ LUẬT TẠI DOANH NGHIỆP => Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Ở Việt Nam Hiện Nay.

Cấu trúc của đề tài báo cáo tốt nghiệp luật tại doanh nghiệp được liệt kê thành 3 chương bao gồm:

 • Chương 1: Những Vấn Đề Lý Luận Cơ Bản Về Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay
 • Chương 2: Pháp Luật Và Thực Tiễn Thực Hiện Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Ở Việt Nam Hiện Nay.
 • Chương 3: Sự Cần Thiết, Yêu Cầu Và Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Và Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Việt Nam.

Tải Miễn Phí Tại Đây

TẢI BÀI 3 : BÀI MẪU BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LUẬT TẠI DOANH NGHIỆP => Tuân Thủ Pháp Luật Của Doanh Nghiệp: Những Thách Thức Đặt Ra

Kết cấu của bài mẫu báo cáo tốt nghiệp ngành luật tại doanh nghiệp được phân chia thành 3 chương cụ thể như:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp
 • Chương 2: Thực tiễn tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Chương 3: Một số khuyến nghị nhằm tăng cường tính tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Tải Miễn Phí Tại Đây

Lưu ý rằng đây chỉ là một số ví dụ và bạn có thể tùy chỉnh đề tài báo cáo tốt nghiệp theo sở thích và lĩnh vực quan tâm của bạn.


Trên đây là 100 đề tài báo cáo tốt nghiệp luật tại doanh nghiệp. Các đề tài này bao gồm nhiều khía cạnh và mặt trái ngược nhau, từ vai trò của luật sư trong quá trình đàm phán hợp đồng đến quy trình và trách nhiệm của luật sư trong giải quyết tranh chấp. Việc nghiên cứu và thực hiện các đề tài này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về công việc luật sư trong môi trường doanh nghiệp và phát triển kỹ năng chuyên môn của mình. Hy vọng rằng danh sách này đã cung cấp cho bạn sự đa dạng và lựa chọn phù hợp cho báo cáo tốt nghiệp của bạn. Chúc bạn thành công!

Ngoài ra đừng quên rằng hiện tại bên mình đã có dịch vụ nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp trọn gói từ a đến z, hỗ trợ chỉnh sửa bài làm theo yêu cầu của giáo viên cho đến khi hoàn thành bài làm, dịch vụ xin dấu xác nhận thực tập,…. Nếu như bạn đang có nhu cầu cần sự hỗ trợ của một trong số những vấn đề nào sau đây thì ngay bây giờ hãy tìm đến dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi thông qua zalo/tele : 0934.573.149 để được tư vấn & báo giá làm bài chi tiết nhé.

 

Contact Me on Zalo