Báo cáo thực tập về chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tại Công ty vận tải quốc tế ABC. Đây là một trong những Đề tài viết báo cáo thực tập ngành Logisticsmà các bạn sinh viên đang chọn đề tài báo cáo thực tập không nên bỏ qua. Đặc biệc là các bạn đang thực tập hoặc công tác tại doanh nghiệp Vận tải.

Như các bạn cũng biết một Công ty vận tải có uy tín và chất lượng hay không thì khách hàng thường sẽ nhìn vào Chất lượng dịch vụ vận tải của Công ty. Dịch vụ vấn tải chuyên nghiệp, chất lượng cao thì mới tạo được niềm tin và an tâm của khách hàng.

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế ABC

Dịch vụ viết báo cáo thực tập Ngành Logistics
Dịch vụ viết báo cáo thực tập Ngành Logistics

Dưới đây là một Đề cương chi tiết báo cáo thực tập Logistics mà Vietbaocaothuctap.net muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên. Với đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tại Công ty vận tải quốc tế ABC các bạn sinh viên tham khảo và tự viết riêng Đề cương sơ bộ báo cáo thưc tập nhé!

Chương 1 : Giới thiệu chung về công ty cổ phần vận tải ABC

1.1. Giới thiệu về công ty

 • 1.1.1. Thông tin cơ bản về công ty
 • 1.1.2. Lĩnh vực hoạt động và mục tiêu , chức năng , nhiệm vụ của công ty
 • 1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty
 • 1.1.4. Chức năng hoạt động của công ty
 • 1.1.5. Nhiệm vụ hoạt động của công ty
 • 1.1.6. Mục tiêu hoạt động của công ty

1.2. Quá trình ra đời và phát triển của công ty cổ phần vận tải quốc tế ABC

 • 1.2.1. Hoàn cảnh ra đời của công ty
 • 1.2.2. Các giai đoạn phát triển của công ty

1.3. Những kết quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải quốc tế ABC

 • 1.3.1. Kết quả kinh doanh từ năm 2010 – 2015
 • 1.3.2. Những kết quả khác .
 • 1.3.3. Thu nhập của nhân viên
 • 1.3.4. Kết quả trong hoạt động kinh doanh

Xem thêm: Cách Chỉnh Sửa Đạo Văn Turnitin, DOIT Luận Văn Báo Cáo Thực Tập?

Chương 2 : Thực trạng chất lượng quá trình cung cấp dịch vụ của công ty cổ phần vận tải quốc tế ABC

2.1. Những nhân tố bên trong ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty

 • 2.1.1. Nhân tố nguồn nhân lực
 • 2.1.2. Đăc điểm nguồn nhân lực
 • 2.1.3. Ảnh hưởng của nhân tố nguồn nhân lực đến chất lượng dịch vụ

2.2. Đặc điểm về cơ sở vật chất và phương tiện ảnh hưởng đến dịch vụ của công ty

 • 2.2.1. Đặc điểm về cơ sở vật chất và phương tiện vận tải của công ty
 • 2.2.2. Ảnh hưởng của trang thiết bị và phương tiện vận chuyển

2.3. Thực trạng chất lượng dịch vụ vận tải của Công ty

 • 2.3.1. Chất lượng chung cho quá trình cung cấp dịch vụ vận tải của công ty
 • 2.3.2. Chất lượng trong quá trình vận chuyển hang hóa
  • 2.3.2.1. Chỉ tiêu về thời gian
  • 2.3.2.2. Chi tiêu về độ an toàn , sự đảm bảo với khách hang
 • 2.3.3 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng khác
  • 2.3.3.1. Chỉ tiêu về khách hàng phản hồi
  • 2.3.3.2. Chi phí tới sự hài long của khách hàng

2.4. Một số biện pháp công ty đã áp dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ

 • 2.4.1. Hoạch định chất lượng
 • 2.4.2. Thu thập thông tin phản hồi và điều chỉnh kịp thời
 • 2.4.3. Tăng cường quảng bá hình ảnh và mở rộng phạp vi , địa bang hoạt động
 • 2.4.5. Hoàn thiện nâng cao quản trị nhân lực

2.5. Nhận xét chung về chất lượng dịch vụ của ABC

 • 2.5.1. Những thành tưu đạt được trong dịch vụ công cấp
 • 2.5.2. Những hàn chế trong giai đoạn phát triển vừa qua

2.6. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Xem thêm: Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Có Nên Sử Dụng Hay Không?

Chương 3 : Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty cổ phần vận tải ABC

3.1. Định hướng phát triển công ty trong tương lai

 • 3.1.1. Mục tiêu
 • 3.1.2. Chiến lược và định hướng phát triển dịch vụ

3.2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty cổ phần vận tải ABC

 • 3.2.1. Xây dựng mô hình quản lý chất lượng phù hợp
 • 3.2.2. Tuyển chọn , đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 3.2.3. Đẩy mạnh đầu tư máy mọc trang thiết bị , phương tiện nhằm nâng cao chất lượng trong quá trình vận chuyển
 • 3.2.4. Tổ chức nâng cao chất lượng từ bên trong

Các bạn bí ý tưởng viết báo cáo thực tập? Các bạn chưa có công ty thực tập? Các bạn gặp phải GVHD khó tính? Các bạn không có thời gian viết bài? Và, đừng lo lắng khi đã có Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Vietbaocaothuctap.net

Các bạn chỉ cần liên hệ đến Zalo 0973 287 149 để gửi thông tin đề tài và yêu cầu viết bài chi tiết, đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn và báo giá chi tiết với bạn.

, , , , , , , , ,

Trả lời