Báo Cáo Thực Tập Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất

Rate this post

Hình như bạn đang tìm Báo Cáo Thực Tập Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất? Bài viết sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một bài mẫu báo cáo hoàn toàn hữu ích đáng để xem và theo dõi. Nguồn tài liệu mình đã tiến hành triển khai như là lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện bình liêu… Hy vọng nguồn tài liệu này sẽ nhanh chóng triển khai đến cho các bạn thật nhiều kinh nghiệm để nhanh chóng hoàn thành bài báo cáo của mình….

Trước đây chúng tôi đã có viết bài báo cáo thực tập công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất hoàn toàn hay không thua kém gì bài viết này các bạn có thể xem và tham khảo tại website của mình nhé.Ngoài ra, hiện nay bên mình có nhận viết thuê báo cáo với đa dạng các đề tài phổ biến nhất hiện nay, nếu như bạn đang có nhu cầu cần viết thuê báo cáo thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị sự nghiệp công lập do UBND huyện thành lập theo Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 Quyết định về việc thành lập Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất Chức năng nhiệm vụ của đơn vị được quy định tại tại Thông tư số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường.”[1]

2. Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Liêu

2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức
Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức hoạt động khá đơn giản nhưng hoạt động hiệu quả của đơn vị được thể hiện theo sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức

2.2. Về bộ máy lãnh đạo và các phòng, ban chức năng

(1) Ban lãnh đạo

* Giám đốc:  

– Họ và tên: Hoàng Xuân Đại

 – Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

– Trình độ: Đại học Chuyên ngành quản lý đất đai và Đại học Quản lý Hành chính học.

– Chức năng, nhiệm vụ được phân công: Phụ trách kiểm tra theo dõi công tác liên quan đến đất đai tại các xã: Đồng Văn, Hoành Mô, Đồng Tâm và Lục Hồn.

Báo Cáo Thực Tập Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất với vai trò là Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, giám đốc có những trách nhiệm, nhiệm vụ đó là phụ trách chung mọi công việc của cơ quan và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy; UBND Huyện và pháp luật về hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; phụ trách điều hành các lĩnh vực:

“1) Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Trực tiếp phụ trách công tác chuyển quyền sử dụng đất; tách, hợp thửa, tặng cho, thừa kế.

2) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan và kiểm tra giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, nhân viên cơ quan.

3) Tổng hợp, thực hiện công tác kiểm điểm, thi đua của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

4) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện, cấp trên giao.”[2]

* Phó Giám đốc:

– Họ và tên: La Văn Lộc

– Sinh ngày 07/6/1977

– Chức vụ:  Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

            – Trình độ: Đại học chuyên ngành quản lý đất đai

– Chức năng, nhiệm vụ: phụ trách theo dõi việc thực hiện công tác về đất đai tại các xã: Húc Động, Vô Ngại và Thị trấn Bình Liêu.

Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một sô công việc cụ thể của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, chủ động đề xuất tham gia ý kiến với Giám đốc về những công việc do mình được phân công phụ trách và các vấn đề chung của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, của Phòng Tài nguyên & MT, của Uỷ ban nhân dân huyện. Thay mặt Giám đốc điều hành công việc cơ quan khi được Giám đốc ủy quyền hoặc đi vắng. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo thực hiện công việc sau:

“1) Phụ trách thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

2) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

3) Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp huyện; gửi thông báo chỉnh lý biến động cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp xã để chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với những trường họp thuộc thẩm quyền; kiểm tra việc cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính của ủy ban nhân dân cấp xã;

4) Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản khác gắn liền với đất đối với người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

5) Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

6) Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;

7) Phụ trách chung việc quản lý và sử dụng phôi giấy.

8) Chỉ đạo công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, Tài nguyên Môi trường tại Trung tâm hành chính công huyện.

9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc văn phòng; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, cấp trên giao.”[3]

(2) Phòng kế toán, tài chính, thống kê

* Kế toán, tài chính

Báo Cáo Thực Tập Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất chịu trách nhiệm thực hiện theo dõi quản lý, sử dụng nguồn ngân sách được UBND huyện, tỉnh phân bổ và các nguồn thu phí và lệ phí thực hiện dịch vụ theo quy định. Hoàn thiện đây đủ các chứng từ, hô sơ liên quan đên công tác tài chính; Thực hiện công việc báo cáo thu – chi tài chính của cơ quan; định kỳ báo cáo cơ quan tài chính câp trên theo quy định. Chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tài chính đảm bảo theo quy định trước khi trình lãnh đạo phê duyệt.

Tổng hợp báo cáo tài sản của cơ quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo cơ quan, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện giao.

* Thống kê, báo cáo

Tổng hợp báo cáo số liệu về công tác chuyên môn

Tổng hợp baó cáo, cung cấp số liệu của cơ quan theo quy định hiện hành

Thực hiện các nội dung khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng

1.2.3 Phòng địa chính,  văn thư

* Địa chính viên

Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thê sau:

“1) Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận trên địa bàn cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

 • Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
 • Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính đổi với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp huyện; gửi thông báo chỉnh lý biến động cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp xã đế chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với những trường họp thuộc thẩm quyền; kiếm tra việc cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính của ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản khác gắn liền với đất đối với người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
 • Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
 • Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất; kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý;
 • Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;
 • Thực hiện đăng ký, chỉnh lý biến động đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai theo đơn vị được giao phụ trách.
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành; có trách nhiệm quản lý kho tài liệu của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
 • Quản lý phối giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kho tài liệu…
 • Chủ trì đo đạc, cắm mốc phục vụ công tác đấu giá QSĐ, giao đất… theo chỉ đạo cấp trên.
 • Phối hợp quản lý, khai thác sử dụng máy toàn đạc, máy định vị RPS
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và cấp trên giao
 • Trực tiếp phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ; phối họp hướng dẫn, đôn đôc, nghiệm thu, xác nhận khôi lượng, bàn giao…các dự án, đề án: Giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng trên địa bàn của các xã, thị trấn.”[4]

* Văn thư, lưu trữ:

+ Tổng hợp baó cáo, cung cấp số liệu của cơ quan theo quy định hiện hành.

+ Theo dõi lưu trữ hồ sơ, chỉnh lý biến động.

+ Thư ký và thông báo lịch họp kiểm điểm hàng tháng, quý, năm của cơ quan

+ Làm công tác văn phòng, phát hành và lưu trữ văn bản đi đến.

+ Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, tổng họp đánh giá cán bộ hàng tháng, công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng kế hoạch năm, theo dõi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

+ Thủ quỹ cơ quan.

+ Quản lý con dấu của cơ quan.

+ Phối họp với các Đ/c khác hoàn thành công tác chuyên môn của phòng.

+ Thực hiện các nội dung khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

Về tổ chức đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh.

“Hiện nay Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được giao 10 biên chế, trong đó 01 Giám đốc do Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm nhiệm, 01 Phó Giám đốc, 07 viên chức, 02 HĐ 68 cụ thể như sau:

 

TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Ghi chú
1   Giám đốc Đại học Chuyên ngành quản lý đất đai và Đại học Quản lý Hành chính học  
2   Phó giám đốc Đại học Chuyên ngành quản lý đất đai  
3   Kế toán trưởng Đại học Chuyên ngành tài chính kế toán  
4   Địa chính viên Đại học Chuyên ngành quản lý đất đai  
5   Địa chính viên Đại học Chuyên ngành quản lý đất đai  
6   Địa chính viên Đại học Chuyên ngành quản lý đất đai  
7   Địa chính viên Ths. Chuyên ngành quản lý đất đai  
8   Địa chính viên Đại học Quản lý đất đai  
9   HĐ 68 Đại học Chuyên ngành quản lý đất đai  
10   HĐ 68 Học viện báo chí tuyên tryền- Xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước  

Bảng 2.1 Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng”[5]

[1] Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 Quyết định về việc thành lập Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất

[2] Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Liêu.

[3] Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Liêu.

[4] Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

[5] Nguồn tác giả tổng hợp

Bài viết trên đây là toàn bộ nguồn tài liệu Báo Cáo Thực Tập Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất mà mình đã triển khai và liệt kê đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo. Nếu như các bạn có nhu cầu cần làm bài báo cáo hoàn chỉnh thì ngay bây giờ đây hãy nhanh chóng liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo