Báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh sản phẩm

Rate this post

Báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Long An dưới đây được thực hiện trên địa bàn huyện Châu Thành, Long An. Và sản phẩm trong bài viết là thanh long, 1 trong những đặc sản khá nổi tiếng của Long An chỉ đứng sau Bình Thuận.

Thấy được tiềm năng và nhiều khía cạnh phân tích, tác giả đã chọn đề tài này cho bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Để tải full bài mẫu hoàn chỉnh hãy liên hệ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp với sđt / zalo: 0973287149 để được tải miễn phí nhé


Đề cương bài báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

PHẦN MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1:  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 

1.1.Sản xuất và quản trị sản xuất 

1.1.1.Khái niệm sản xuất và quản trị sản xuất 

1.1.2. Các mục tiêu của quản trị sản xuất 

1.1.3. Nội dung của quản trị sản xuất 

1.1.4. Các biện pháp quản trị sản xuất 

1.2. Tiêu thụ sản phẩm Báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

1.2.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm 

1.2.2. Nội dung của quá trình tiêu thụ sản phẩm 

1.2.3. Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm 

1.3. Vai trò của quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

1.4.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 

1.4.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô: bài mẫu Báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

1.5. Nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TRÁI THANH LONG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN 

2.1. Sơ lược về tình hình kinh tế- xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Long An .

2.1.1. Vị trí địa lý 

2.1.2.Điều kiện tự nhiên 

2.1.3.Điều kiện kinh tế – xã hội 

2.1.4. Tình hình sản xuất nông nghiệp mẫu Báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

2.2. Vài nét về cây thanh long và sản phẩm cây thanh long 

2.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ trái thanh long trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

2.3.1. Tình hình sản xuất 

2.3.2 Tình hình tiêu thụ 

2.4. Đánh giá việc sản xuất và tiêu thụ trái thanh long trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

2.4.1. Những thuận lợi và khó khăn 

2.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân 

2.4.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 

2.4.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô: 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

CHƯƠNG 3:  GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ TRÁI THANH LONG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN 

3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

3.1.1. Phương hướng và mục tiêu chung của tỉnh Long An 

3.1.2. Phương hướng và mục tiêu của huyện Châu Thành 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long trên địa bàn huyện Châu thành, tỉnh Long An

3.2.1. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và phát triển “Thanh long sạch” 

3.2.2. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu trái thanh long Châu Thành, Long An 

3.2.3. Giải pháp về tổ chức sản xuất Tải bài mẫu Báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

3.2.4. Giải pháp về kỹ thuật, khuyến nông 

3.2.5. Tăng cường đầu tư phát triển vùng chuyên canh thanh long 

3.2.6. Đa dạng hóa sản phẩm thanh long ngay từ vùng nguyên liệu 

3.2.7. Giải pháp hỗ trợ thương lái và doanh nghiệp thu mua 

3.2.8. Đẩy mạnh liên kết “4 Nhà” giữa Nhà nông – Nhà nước – nhà khoa học và nhà doanh nghiệp 

3.2.9. Kiểm soát giá tự do trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người nông dân 

3.3 Kiến nghị 

3.3.1. Kiến nghị đối với UBND tỉnh Long An, UBND huyện và các Phòng Ban chức năng của huyện Châu Thành 

3.3.2. Kiến nghị đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An 

3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An 

3.3.4. Kiến nghị đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Châu Thành 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

KẾT LUẬN 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Lời mở đầu bài mẫu báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

1.Sự cần thiết của đề tài:

Trên con đường phát triển và hội nhập, Việt Nam mặc dù là quốc gia chủ yếu làm nông nghiệp nhưng đến nay, việc tìm đầu ra cho sản phẩm vẫn còn khá lỏng lẻo.Điều này dẫn đến thực trạng nông sản Việt Nam thường xuyên rơi vào cảnh “được mùa mất giá”, “cung vượt quá cầu” và liên tục phải “giải cứu” khi thương lái ngừng mua. Báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Rau quả, trái cây là một trong những mặt hàng còn nhiều dư địa để phát triển, tuy nhiên để phát triển bền vững đòi hỏi vai trò chủ động của người nông dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cũng như vai trò của địa phương trong việc quy hoạch, phát triển vùng sản xuất.

XEM THÊM 

Báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton

Long An là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi về đất đai, khí hậu, nguồn nước thuận lợi để phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả nhiệt đới với nhiều chủng loại có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, là đầu mối chủ lực cung cấp cho thị trường trái cây trong nước và xuất khẩu. Chanh và thanh long là hai loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh Long An, được tỉnh chú trọng đầu tư phát triển bằng nhiều chính sách, chương trình, dự án. Tải miễn phí mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, theo thống kê tổng diện tích chanh là trên 9.400 ha, thanh long là trên 10.300 ha. Trong đó, thanh long được trồng tập trung nhiều nhất là ở huyện Châu Thành với 8.232 ha và là vùng nằm trong “Đề án phát triển thanh long ứng dụng công nghệ cao 2.000 ha trên địa bàn huyện Châu Thành”.

Việc ứng dụng công nghệ cao và khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp là một hướng đi tất yếu đảm bảo hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Ngày 17/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Quyết định số1895/QĐ-TTg về Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các nhiệm vụ chủ yếu phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, xây dựng và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mẫu Báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu của Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

Báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
Báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

Thời gian qua, các tỉnh, thành phố cả nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng đã triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn khá quyết liệt và bước đầu đem hiệu quả thiết thực.Ngày 31/3/2017 UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Long An về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được ban hành kèm theo Nghị quyết số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An.

Trên cơ sở đó, Huyện ủy Châu Thành đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 30/6/2016 về thực hiện Đề án 2.000 ha thanh long ứng dụng CNC huyện Châu Thành giai đoạn 2016-2020. Đề tài Báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Nghị quyết số 05/NQ/HU ngày 04/04/2017 về việc thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất 2.000 ha thanh long ứng dụng CNC giai đoạn 2017-2020. HĐND huyện Châu Thành đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/6/2017 Về việc thực hiện Quy hoạch sản xuất diện tích 2.000 ha thanh long ứng dụng công nghệ cao gắn với thành lập Tổ hợp tác và Hợp tác xã trên địa bàn huyện Châu Thành.UBND huyện Châu Thành đã ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 về việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án 2.000 ha thanh long ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn. Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 09/02/2017 và kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 28/02/2017 về kế hoạch thực hiện vùng sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao.

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty May

Tuy nhiên, hiện nay việc sản xuất và tiêu thụ thanh long vẫn còn một số khó khăn nhất định: Hệ thống phân phối thanh long còn nhiều bất cập, chủ yếu theo kênh truyền thống, người nông dân tự sản xuất và tìm đầu mối tiêu thụ; Tải bài Báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thị trường tiêu thụ sản phẩm thanh long an toàn vẫn chưa được ổn định, chưa gắn kết thị trường nên giá sản phẩm không cao hơn so với sản phẩm sản xuất bình thường, do đó chưa khuyến khích được người dân tham gia sản xuất thanh long an toàn; hiệu quả công tác xúc tiến thương mại chưa cao, chưa mở rộng được việc xuất khẩu chính ngạch vào thị trường các nước, còn quá lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc dẫn đến thiếu bền vững, ẩn chứa nhiều rủi ro.

Đặc biệt vào mùa thanh long chính vụ, sản lượng thanh long quá lớn, doanh nghiệp lại không điều tiết được lượng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc nên đã xảy ra hiện tượng ách tắc, ứ đọng hàng hóa tại cửa khẩu, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và nông dân.

Trước bối cảnh này, việc nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ trái thanh long trên địa bàn huyện Châu Thành là rất cần thiết. Do vậy, tác giả chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long trên địa
bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An” làm luận văn thạc sĩ.

Tải miễn phí bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm có kết cấu gồm 3 chương:

– Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

– Chương 2: Thực trạng sản xuất và tiêu thụ trái thanh long trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An

– Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long

2. Mục tiêu nghiên cứu:

” TẢI FILE TẠI ĐÂY ⇓ ” – NHẮN TIN QUA ZALO ĐỂ TẢI FULL BÀI FREE NHÉ 


Kết luận mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất đẩy mạnh sản phẩm 

Cây thanh long có thể nói là sự thành công trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện Châu Thành trong những năm gần đây. Với hiệu quả kinh tế mang lại cao gấp nhiều lần so với cây lúa đời sống của người dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần góp phần thắng lợi trong xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Long An.

Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ thanh long huyện Châu Thành vẫn chưa ổn định và bền vững do còn sản xuất tự phát, sự liên kết trong sản xuất chưa chặt chẽ. Trong vùng quy hoạch 2.000 ha thanh long ƯDCNC tuy đã có đi sâu nâng cao chất lượng, nhưng vẫn còn tập trung tăng diện tích và sản lượng, còn phụ thuộc rất lớn vào thị trường Trung Quốc. Mặc dù hiện tại nhu cầu thị trường thanh long đang tăng trưởng nhưng vẫn còn hiện tượng thừa hàng vào vụ thuận, giá xuống rất thấp. Báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Hơn nữa, Các quốc gia nhập khẩu thanh long đang bắt đầu sản xuất với qui mô lớn nên trong vài năm tới thị phần xuất khẩu thanh long của Việt Nam có thể bị thu hẹp và thanh long chất lượng cao sẽ cạnh tranh với thanh long của Việt Nam nói chung và thanh long huyện Châu Thành nói riêng. Hơn nữa, rủi ro là rất cao nếu không có phương án cụ thể thâm nhập các thị trường khác ngoài Trung Quốc, đặc biệt là phương án sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn GAP.

Qua phân tích về tình hình sản xuất và tiêu thụ trái thanh long trên địa bàn huyện Châu Thành,để vùng sản xuất thanh long của huyện phát triển ổn định và đạt hiệu quả kinh tế cao trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, trong đó các giải pháp có vai trò quyết định là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và phát triển “Thanh long sạch”. Bởi vì trong cuộc cạnh tranh về chất lượng, giá cả với những nước bạn và với thanh long của các vùng khác trên cả nước thì việc sản xuất ra “trái thanh long sạch” có chất lượng tốt với chi phí hợp lý, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu vốn rất khó tính giúp sản phẩm của người nông dân trụ vững trên thị trường, giữ được thương hiệu. Bởi nếu xây dựng thành công thương hiệu đã khó, giữ vững thương hiệu càng khó hơn.

Trong tương lai, khi trái thanh long dần phát triển theo hướng bền vững, ổn định, tiếp tục đem lại lợi nhuận cho kinh tế hộ gia đình sẽ góp phần đưa kinh tế của huyện Châu Thành và của tỉnh Long An phát triển, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh Long An nói riêng và của đất nước nói chung

” TẢI FILE TẠI ĐÂY ⇓ ” – NHẮN TIN QUA ZALO ĐỂ TẢI FULL BÀI FREE NHÉ


Chỉ đọc sơ qua vài bố cục tổng quan đã thấy bài mẫu báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mình vừa post trên rất hay đúng không nè, còn không mau nhắn tin zalo cho mình : 0973287149 để tải ngay full bài mẫu nhé

Contact Me on Zalo