Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty

Rate this post

Có phải bạn đang tìm Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty? Thế thì bài viết sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo nguồn tài liệu hữu ích này của mình nhé. Nguồn tài liệu mình đã tiến hành triển khai như là lý do chọn đề tài, mục đích và nhiệm vụ của báo cáo thực tập,đối tượng và phạm vi nghiên cứu báo cáo thực tập,phương pháp nghiên cứu,ý nghĩa của báo cáo và cuối cùng là bố cục của báo cáo…Hy vọng nguồn tài liệu hữu ích này mình đã chia sẻ sẽ cung cấp được cho các bạn thêm nhiều kiến thức dồi dào và nhanh chóng hoàn thành bài báo cáo thực tập.

Ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập với nhiều đề tài điểm cao và các ngành nghề phổ biến nhất hiện nay. Nếu như nguồn tài liệu mình triển khai dưới đây không đủ để làm bạn hài lòng thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến dịch vụ nhận viết thuê báo cáo thực tập thuê của chúng tôi qua zalo : 0973.287.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhanh nhất có thể.

1.Lý do chọn đề tài Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở Lên

Doanh nghiệp là một trong những hạt nhân, yếu tố giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hệ thống kinh tế tại một quốc gia, theo đó các doanh nghiệp có vững mạnh, ổn định thì kinh tế quốc gia đó mới có thể phát triển. Đặc biệt trong xã hội thị trường như hiện nay thì vai trò của doanh nghiệp ngày càng được khẳng định và coi trọng. Trong hệ thống các doanh nghiệp hiện hành được ghi nhận tại nước ta, Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một trong những loại hình phổ biến được các doanh nghiệp áp dụng. Theo đó, trong doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH hai thành viên trở lên nói riêng, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp được xem là xương sống định hình, vừa góp phần xác định loại hình doanh nghiệp vừa là nền tảng vững chắc, là xương sống để doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả thông qua cơ cấu phù hợp.

XEM THÊM : Nhận Viết Báo Cáo Thực Tập Thuê

Pháp luật doanh nghiệp nước ta ngay từ những văn bản đầu tiên đã xác định được tầm quan trọng này của cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp và đưa vào nội dung điều chỉnh như một phần không thể thiếu. Theo đó, qua thời gian, dù có sự thay đổi trong hệ thống pháp luật doanh nghiệp nhưng nội dung về cơ cấu tổ chức của mỗi doanh nghiệp vẫn được quy định tại mỗi lần cập nhật, sửa đổi này. Luật Doanh nghiệp 2020 của nước ta vừa có hiệu lực vào đầu năm 2021 với một số thay đổi trong nội dung quy định, trong đó có cả quy định về cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Điều này đặt ra yêu cầu quan trọng trong việc đánh giá, xem xét tính phù hợp của sự thay đổi này tại thực tiễn áp dụng.

Trong kỳ thực tập vừa qua, em đã được làm việc tại Công ty TNHH Việt Nam. Đây là một công ty được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Chính bởi vậy, xuất phát từ những lý do nêu trên, sau quá trình thực tập tại đây, em đã quyết định lựa chọn đề tài báo cáo thực tập của mình là: Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty để nghiên cứu và tìm hiểu.

2.  Mục đích và nhiệm vụ của báo cáo thực tập

2.1. Mục đích của báo cáo thực tập

Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty với đề tài nêu trên, bài báo cáo thực tập hướng tới mục đích nhận định được những vấn đề cơ bản về mặt lý luận và pháp lý, đồng tời đưa ra được cái nhìn và đánh giá tổng quan về hệ thống pháp luật hiện hành liên quan đến cơ cấu tổ chức Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đồng thời thông qua việc đối chiếu vào thực tế áp dụng pháp luật tại Công ty TNHH Việt Nam để có chỉ ra và nhận xét được những ưu điểm cũng như bất cập hay vướng mắc còn tồn tại không chỉ trong hệ thống pháp luật và khi áp dụng pháp luật vào thực tiễn tại Việt Nam.

Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty trên cơ sở những nhận định và đánh giá này, bài báo cáo đồng thời đưa ra những kiến nghị hay đề xuất nhằm hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng phù hợp hơn và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật tại doanh nghiệp nói chung và tại Công ty TNHH Việt Nam nói riêng.

2.2. Nhiệm vụ của báo cáo thực tập

Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty để đạt được mục đích đã được nêu ra ở trên, trong phạm vi bài báo cáo này cần phải thực hiện và giải quyết được những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Việt Nam.

Thứ hai, phân tích, đánh giá được thực trạng áp dụng pháp luật về cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Công ty TNHH Việt Nam căn cứ trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn tại đơn vị. Qua đó xác định được nguyên nhân của những khía cạnh mà đơn vị chưa làm tốt, cần khắc phục (nếu có).

Thứ ba, nhận xét về thực trạng tại TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong việc áp dụng pháp luật. Từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và giải pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng.

3.  Đối tượng và phạm vi của báo cáo thực tập

3.1 . Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trong bài báo cáo thực tập này là về quy định pháp luật liên quan đến cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH hai thành viên thông thường (tức không phải doanh nghiệp nhà nước) và cụ thể tại Công ty TNHH Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của bài báo cáo là trên lãnh thổ Việt Nam và căn cứ theo hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành.

XEM THÊM : Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Khoa Luật

Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty

4.  Phương pháp nghiên cứu

Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty quá trình nghiên cứu và hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp được thực hiện bằng tổng hòa và kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, nhưng đều dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay là nền tảng. Một số phương pháp tiêu biểu được sử dụng tại bài báo cáo như sau:

– Phương pháp phân tích: đây là phương pháp phân chia những vấn đề chung, khái quát nhất thành những phần nội dung nhỏ, những bộ phận khác nhau. Thông qua phương pháp này có thể nghiên cứu sâu sắc hơn, rõ ràng và chi tiết hơn các nội dung đề ra và nhận biết được sự tồn tại của các mối quan hệ, tính phụ thuộc bên trong nội dung đó. Phương pháp này được áp dụng chủ yếu trong việc tìm hiểu và phân tích quy định pháp luật.

– Phương pháp tổng hợp: phương pháp tổng hợp được áp dụng tại bài báo cáo nhằm liên kết, thống nhất những kết luận thuộc bộ phận nội dung đã được phân tích nhằm đánh giá khái quát lại toàn bộ vấn đề. Bởi vậy, phương pháp tổng hợp và phương pháp phân tích luôn song hành với nhau giúp bài viết đưa ra được cái nhìn, nhận thức sâu sắc hơn về tổng thể vấn đề đưa ra.

– Phương pháp đánh giá: phương pháp đánh giá được sử dụng thông qua việc đưa nhận thức, quan điểm của chính học viên về vấn đề nghiên cứu để tạo ra cách nhìn, nhận định khách quan nhất. Chính bởi xuất phát từ quan điểm của học viên nên phương pháp này được sử dụng tại hầu hết toàn bộ nội dung bài báo cáo, đặc biệt là khi chỉ ra những vướng mắc, bất cập của quy định pháp luật cùng đề xuất phương án giải quyết vấn đề.

Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty ngoài ra, một số phương pháp khác như: phương pháp quy nạp, phương pháp liệt kê, phương pháp so sánh, … cũng được vận dụng một cách hài hòa, linh hoạt nhằm đạt được mục đích cuối cùng của bài báo cáo được đề ra.

5. Ý nghĩa của báo cáo

Bài báo cáo thực tập có những giá trị, ý nghĩa nhât định cả về mặt lý thuyết và thực tiễn. Cụ thể các nội dung và giá trị được ghi nhận trong bài báo cáo được xây dựng và soạn thảo dựa trên quá trình nghiên cứu pháp luật nghiêm túc và đánh giá thực tiễn thực thi tại đơn vị thực tập một cách khác quan. Bởi vậy, trước hết những cơ sở về mặt lý luận và quy định pháp luật được ghi nhận trong bài báo cáo có thể được sử dụng để phân tích và làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dụng về cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Việt Nam có thể căn cứ trên những đánh giá về ưu điểm, hạn chế hay đề xuất kiến nghị được đưa ra trong bài viết để đề xuất, áp dụng nhằm hoàn thiện hơn thực tế áp dụng pháp luật tại đơn vị.

6. Bố cục của báo cáo Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở Lên

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài gồm 03 chương:

Chương 1. Tổng quan về Công ty TNHH Việt Nam

Chương 2. Quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Chương 3. Thực trạng áp dụng pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tại Công ty TNHH Việt Nam. Kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT NAM

1.1. Thông tin chung về đơn vị

1.2. Lịch sử hình thành

1.3. Lĩnh vực hoạt động

1.4. Loại hình, bộ máy tổ chức

1.5. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động

 

CHƯƠNG 2. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

2.1. Một số vấn đề lý luận về cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.1.1. Khái niệm cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.1.2. Đặc điểm pháp lý cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.1.3. Vai trò của cơ cấu tổ chức tại công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.2. Lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật tại Việt Nam về cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.3. Những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam về cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.3.1. Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.3.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.3.2.1. Hội đồng thành viên

2.3.2.2. Chủ tịch Hội đồng thành viên

2.3.2.3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

2.3.2.4. Ban Kiểm soát

 

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT NAM. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

3.1. Thực trạng thực hiện pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Công ty TNHH Việt Nam

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Hạn chế

3.1.3. Nguyên nhân

3.2.  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật tại Công ty TNHH Việt Nam

 

PHẦN KẾT LUẬN

Trên đây là toàn bộ Báo Cáo Thực Tập Pháp Luật Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty là nguồn nội dung mà mình đã triển khai và chia sẻ đến cho các bạn cùng xem và theo dõi. Chúc các bạn xem được tài liệu này sẽ có thêm được kiến thức và nhanh chóng hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình.Nếu như trong suốt quá trình mình đã tiến hành triển khai không đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn thì đừng quên rằng hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo, mọi vấn đề trục trặc bạn đang gặp phải hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua zalo : 0973.287.149 để được chúng tôi tư vấn báo giá và hỗ trợ cho các bạn nhanh nhất có thể.

Contact Me on Zalo