Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Quản Trị Và Đánh Gía Trách Nhiệm Quản Lý CTY ABC

Rate this post

 Download miễn phí Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Quản Trị Và Đánh Gía Trách Nhiệm Quản Lý CTY ABC dành cho các bạn sinh viên ngành Kế toán đang làm báo cáo tốt nghiệp, mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Quản Trị Và Đánh Gía Trách Nhiệm Quản Lý CTY ABC được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


PH LC 3: CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1. Đề tài gợi ý

3. Ứng dụng phân loại chi phí theo mô hình ứng xử của chi phí để lập các dự toán chi phí tại công ty HA

4. Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại công ty giày HH

5. Phân tích điểm hòa vốn tại công ty thương mại A&X

6. Phân tích kết cấu hàng bán để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại siêu thị BC

7. Lập dự toán ngân sách tại công ty Tâm Anh

8. Kiểm soát chi phí tại công ty

9. Đánh giá trách nhiệm quản lý tại công ty ABC

10. Định giá sản phẩm chuyển giao tại tổng công ty ĐT

11. Thông tin chi phí phục vụ cho việc định giá bán và hoạch định cơ cấu sản phẩm tại công ty H

12. Lựa chọn cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong kiều kiện giới hạn tại công ty Minh Trung

13. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty thương mại PA

2. Minh ho đ cương chi tiết 1 đề tài báo cáo thực tập:

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập giá rẻ 

Sinh viên :

Lp            :

Khoá          :

Đ tài : Đánh giá trách nhiệm quản lý ti công ty ABC

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ABC

1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty

1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận

1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty

1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận

1.5. Khái quát về tổ chức thực hiện kế toán quản trị tại công ty

CHƯƠNG 2: SỞ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN

2.1. Những vấn đề chung về đánh giá trách nhiệm quản lý

2.1.1. Ý nghĩa và khái niệm về kế toán trách nhiệm, trung tâm trách nhiệm

2.1.1.1. Ý nghĩa

2.1.1.2. Khái niệm

2.1.2. Các trung tâm trách nhiệm trong một doanh nghiệp

2.1.2.1. Trung tâm chi phí

2.1.2.2. Trung tâm doanh thu

2.1.2.3. Trung tâm lợi nhuận

2.1.2.4. Trung tâm đầu tư

2.1.3. Cơ sở để xác định các trung tâm trách nhiệm trong một doanh nghiệp 2.1.4. Đánh giá thành quả quản lý của các trung tâm trách nhiệm

2.1.4.1. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm chí phí 2.1.4.2. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm doanh thu 2.1.4.3. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm lợi nhuận 2.1.4.4. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm đầu tư

2.1.5. Định giá sản phẩm chuyển giao (nếu có) 2.1.6. Phân tích báo cáo bộ phận

2.1.6.1. Bộ phận và báo cáo bộ phận 2.1.6.2. Phân tích báo cáo bộ phận

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN TẠI CÔNG TY ABC

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp Kế toán 

3.1. Giới thiệu khái quát việc đánh giá trách nhiệm quản lý hiện nay tại công ty 3.2. Vấn đề phân quyền tại công ty

3.3. Phân loại các trung tâm trách nhiệm hiện nay tại công ty

3.4. Các công cụ được sử dụng để đánh giá thành quả quản lý của các trung tâm trách nhiệm tại công ty

3.5. Định giá sản phẩm chuyển giao tại công ty (nếu có) 3.6. Lập và phân tích báo cáo bộ phận tại công ty

3.6.1. Lập báo cáo bộ phận tại công ty 3.6.2. Phân tích báo cáo bộ phận tại công ty

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 4.1. Nhận xét

4.1.1. Ưu điểm 4.1.2. Hạn chế

4.2. Kiến nghị

KẾT LUẬN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


Trên đây là mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Quản Trị Và Đánh Gía Trách Nhiệm Quản Lý CTY ABC được chia sẻ miễn phí, các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MẪU MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo