Báo cáo thực tập đánh giá quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty

…. Một nhà quản trị giỏi là một nhà quản trị biết cách dùng người, biết cách lựa chọn đúng người làm đúng việc và đúng vị trí. Vì vậy công tác quản trị nhân sự nói chung và công tác tuyển dụng nhân sự nói riêng giữ một vị trí rất quan trọng trong sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cao sẽ nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai và hiệu quả quản lý nhân sự của mỗi tổ chức.

Đề tài: Đánh giá quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty ABC

Ngành Quản trị nhân sự có nhiều chủ đề như: Tuyển dụng nhân sự, Đào tào nhân sự, Phát triển nhân sự,... để các bạn sinh viên chọn Đề tài viết báo cáo thực tập Quản trị nhân sự. Bài viết này, Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn một đề tài cụ thể: “Đánh giá quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty ABC đến năm 2023”  và kèm theo Đề cương chi tiết báo cáo thực tập Nhân sự

Ngoài ra, ở Website của mình, mình cũng đã từng liệt kê Danh sách đề tài báo cáo thực tập Quản trị nhân sự dễ đạt điểm cao và Top Đề cương chi tiết viết báo cáo thực tập. Các bạn có thể ghé Website hoặc tham khảo ở phần Xem thêm trong bài viết này của mình. 

Chương 1: Tổng quan về công ty

1.1.Giới thiệu tổng quát về công ty

 • 1.1.1. Thông tin công ty
 • 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
  • 1.1.2.1.Chức năng
  • 1.1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.1.3 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của của Công ty
  • 1.1.3.1.Cơ cấu tổ chức
  • 1.1.3.2.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
 • 1.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh

1.2. Lý do chọn đề tài

1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

Chương 2: Thực trạng quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty

2.1. Cơ sở lý thuyết về quy trình tuyển dụng

 • 2.1.1. Khái niệm, vai trò và ý nghĩa tuyển dụng nhân sự
  • 2.1.1.1.Khái niệm về tuyển dụng
  • 2.1.1.2.Vai trò về tuyển dụng
  • 2.1.1.3. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự
 • 2.1.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
  • 2.1.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp
  • 2.1.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
 • 2.1.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
  • 2.1.3.1. Chuẩn bị tuyển dụng
  • 2.1.3.2. Thông báo tuyển dụng
  • 2.1.3.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ
  • 2.1.3.4. Phỏng vấn sơ bộ
  • 2.1.3.5. Kiểm tra, trắc nghiệm.
  • 2.1.3.6. Phỏng vấn lần hai.
  • 2.1.3.7. Xác minh, điều tra
  • 2.1.3.8. Ra quyết định tuyển dụng
  • 2.1.3.9. Khám sức khỏe
  • 2.1.3.10. Bố trí công việc

Xem thêm:

2.2. Phân tích đánh giá thực trạng quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty

 • 2.2.1. Nguồn tuyển dụng
  • 2.2.1.1.Tuyển dụng từ nguồn bên ngoài
  • 2.2.1.2.Tuyển dụng đối với nguồn nội bộ
 • 2.2.2. Xác định nhu cầu tuyển dụng:
 • 2.2.3. Lập kế hoạch nguồn tuyển dụng:
 • 2.2.4.Quy trình tuyển dụng đối với công nhân:
 • 2.2.5.Quy trình tuyển dụng đối với nhân viên văn phòng:

2.3 Nhận xét Quy trình tuyển dụng của Công ty

 • 2.3.1 Ưu điểm:
 • 2.3.2 Nhược điểm:

Chương 3 Một số giải pháp cải thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty đến năm 2023

3.1. Phương hướng, mục tiêu tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới

3.2.Một số giải pháp cải thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty đến năm 2023

 • 3.2.1.Đa dạng hóa các hình thức thông báo tuyển dụng
 • 3.2.2.Đa dạng hóa phương pháp tuyển dụng
 • 3.2.3.Khai thác hiệu quả nguồn tuyển dụng nội bộ
 • 3.2.4.Nâng cao chất lượng tuyển dụng
 • 3.2.5. Một vài giải pháp khác

3.3.Một số đề xuất, kiến nghị:

KẾT LUẬN

Trong quá trình viết báo cáo thực tập Nhân sự nếu bạn có gặp phải khó khăn hoặc không có thời gian viết bài báo cáo thực tập thì liên hệ ngay Zalo: 0973 287 149 của mình để được tư vấn chi tiết về Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhé!

Tiếp theo đây, mình chia sẻ đến các bạn mẫu lời mở đầu viết báo cáo thự tập Nhân sự với đề tài được chia sẻ bài viết nhé. Các bạn tham khảo để lấy ý tưởng viết bài và hạn chế copy pass như thế bài báo cáo rất dễ bị lỗi đạo văn.

Mẫu lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

Việt Nam đang chuyển mình với những bước tiến mới, những thành tựu mới cả về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội. Hòa mình vào sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải xây dựng cho mình các yếu tố tiềm lực vững vàng như vốn, công nghệ, tài nguyên, đặc biệt là con người. Nguồn nhân lực trong mọi tổ chức đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Một nhà quản trị giỏi là một nhà quản trị biết cách dùng người, biết cách lựa chọn đúng người làm đúng việc và đúng vị trí. Vì vậy công tác quản trị nhân sự nói chung và công tác tuyển dụng nói riêng giữ một vị trí rất quan trọng trong sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cao sẽ nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai và hiệu quả quản lý nhân sự của mỗi tổ chức. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào, lãnh đạo nào cũng thấy được tầm quan trọng và biết cách thực hiện tốt công tác đó.

Vì vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu:MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY. Qua nghiên cứu, tôi thấy được sự giống và khác nhau giữa lý thuyết đã được học và nghiệp vụ tuyển dụng thực tế cũng như những điểm mạnh và những điểm yếu còn tồn tại, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn quy trình tuyển dụng này.

Trả lời