Báo Cáo Thực Tập Công Chứng Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất

Rate this post

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn sinh viên một bài Báo Cáo Thực Tập Công Chứng Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất là một trong những đề tài đang được các bạn sinh viên quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất hiện nay, chính vì thế các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo nguồn tài liệu này nhé. Nguồn tài liệu mình đã tiến hành triển khai như là lý do chọn đề tài nghiên cứu công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất,mục tiêu nghiên cứu,phạm vi nghiên cứu công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất,phương pháp nghiên cứu công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất,kết cấu của chuyên đề công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất…

Ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập với nhiều đề tài điểm cao và chất lượng, nếu như bạn đang có nhu cầu cần viết thuê bài báo cáo thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ nhận viết báo cáo thực tập thuê của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói nhé.

1.Lý do chọn đề tài nghiên cứu Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Nước ta đang trong tiến trình thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, qua đó thực hiện đẩy mạnh nền kinh tế thị trường và hướng tới xã hội chủ nghĩa. Tại tiến trình đó, đất đai trở thành tư liệu có vị trí quan trọng đối với việc phát triển kinh tế và ổn định xã hội, cụ thể, đó không còn chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là phương thức tích luỹ tài sản về lâu dài và vững chắc nhất đối với người dân được thể hiện dưới dạng quyền sử dụng đất. Với xu hướng đó, quyền sử dụng đất tham gia vào quá trình lưu thông trên thị trường như một loại hàng hoá đặc biệt và chịu sự tác động sâu sắc của nền kinh tế thị trường và sự điều chỉnh nhất định của hệ thống pháp luật.

Nhà nước trao cho người nắm giữa quyền sử dụng đất có quyền được thế chấp quyền sử dụng đất nhằm phục vụ cho nhu cầu cũng như các hoạt động, giao dịch thực tế khác phát sinh trong đời sống, ví dụ như giao dịch vay có thể chấp. Việc thế chấp quyền sử dụng đất được các bên thực hiện thông qua hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, bởi liên quan đến tài sản có giá trị lớn là quyền sử dụng đất, pháp luật quy định các bên cần phải công chứng đối với loại hợp đồng này nhằm đảm bảo phòng ngừa được rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng.

XEM THÊM : Nhận Viết Báo Cáo Thực Tập Thuê

Trên thực tế triển khai và áp dụng pháp luật có thể thấy được hiệu quả, vai trò của việc công chứng đối với hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất trong việc đảm bảo an toàn về mặt pháp lý giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, xem xét trên thực tế, pháp luật hiện hành và thực tế thi hành pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất hay công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vẫn còn những bất cập, vướng mắc hay hạn chế nhất định. Những bất cập, vướng mắc này ảnh hưởng đến hiệu quả thi hành pháp luật và mục tiêu hướng tới trong việc xây dựng pháp luật tại nước ta nói chung và pháp luật liên quan đến công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất nói riêng.

Xuất phát từ những lý do nêu trên, sau thời gian thực tập tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Sao, em đã lựa chọn đề tài: Báo Cáo Thực Tập Công Chứng Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất làm đề tài nghiên cứu tại bài Báo cáo thực tập của mình.

2,Mục tiêu nghiên cứu:

Bài báo cáo thực tập được xây dựng nhằm mục tiêu đưa ra được cái nhìn khái quát và tổng quan về các vấn đề lý luận cũng như quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Đồng thời, thông qua việc xem xét, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Sao về việc công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để tìm ra những vướng mắc, hạn chế trong quy định pháp luật hiện hành cũng như việc thi hành trên thực tiễn. Từ đó, bài báo cáo đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật hiện hành và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật tại đơn vị thực tập này.

3.Phạm vi nghiên cứu Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Báo Cáo Thực Tập Công Chứng Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất bài báo cáo được nghiên cứu trong phạm vi các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất nhìn từ thực tiễn thi hành pháp luật tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Sao.

4.Phương pháp nghiên cứu Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất  

Quá trình nghiên cứu và hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp được thực hiện bằng tổng hòa và kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, nhưng đều dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay là nền tảng. Một số phương pháp tiêu biểu được sử dụng tại bài báo cáo như sau:

– Phương pháp phân tích: đây là phương pháp phân chia những vấn đề chung, khái quát nhất thành những phần nội dung nhỏ, những bộ phận khác nhau. Thông qua phương pháp này có thể nghiên cứu sâu sắc hơn, rõ ràng và chi tiết hơn các nội dung đề ra và nhận biết được sự tồn tại của các mối quan hệ, tính phụ thuộc bên trong nội dung đó. Phương pháp này được áp dụng chủ yếu trong việc tìm hiểu và phân tích quy định pháp luật.

XEM THÊM : Thực Hiện Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Chung Cư

– Phương pháp tổng hợp: phương pháp tổng hợp được áp dụng tại bài báo cáo nhằm liên kết, thống nhất những kết luận thuộc bộ phận nội dung đã được phân tích nhằm đánh giá khái quát lại toàn bộ vấn đề. Do đó, phương pháp tổng hợp và phương pháp phân tích luôn song hành với nhau giúp bài viết đưa ra được cái nhìn, nhận thức sâu sắc hơn về tổng thể vấn đề đưa ra.

Báo Cáo Thực Tập Công Chứng Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất phương pháp đánh giá: phương pháp đánh giá được sử dụng thông qua việc đưa nhận thức, quan điểm của chính học viên về vấn đề nghiên cứu để tạo ra cách nhìn, nhận định khách quan nhất. Chính bởi xuất phát từ quan điểm của học viên nên phương pháp này được sử dụng tại hầu hết toàn bộ nội dung bài báo cáo, đặc biệt là khi chỉ ra những vướng mắc, bất cập của quy định pháp luật cùng đề xuất phương án giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, một số phương pháp khác như: phương pháp quy nạp, phương pháp liệt kê, phương pháp so sánh,… cũng được vận dụng một cách hài hòa, linh hoạt nhằm đạt được mục đích cuối cùng của bài báo cáo được đề ra.

5.Kết cấu của chuyên đề Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Ngoại trừ phần mở đầu và phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung bài báo cáo được chia làm 3 phần chính như sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Chương 2: Quy định pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Chương 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Sao. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật

XEM THÊM : Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Hay Ngành Luật

Báo Cáo Thực Tập Công Chứng Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất
Báo Cáo Thực Tập Công Chứng Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất

Cụ thể chi tiết như sau:

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1.1. Khái quát về hoạt động công chứng

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động công chứng

1.1.2. Vai trò của công chứng đối với việc xác lập giao dịch

1.2. Khái quát về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

1.2.2. Vai trò của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

1.2.3. Khái niệm và đặc điểm công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

1.2.4. Ý nghĩa của công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

1.2.5. Yêu cầu của hoạt động công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

 

CHƯƠNG 2. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

2.1. Thẩm quyền công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

2.2. Nội dung công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

2.3. Trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

2.4. Trách nhiệm của công chứng viên trong việc công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

 

CHƯƠNG 3. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

3.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về công chứng hoạt đồng thế chấp quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Sao

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Hạn chế

3.2. Định hướng hoàn thiện pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nâng cao hiệu quả thi hành tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Sao

3.4. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Sao

PHẦN 3. KẾT LUẬN

Trên đây là toàn bộ Báo Cáo Thực Tập Công Chứng Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất là một trong những nguồn tài liệu vô cùng hữu ích mà mình đã chọn lọc và triển khai đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo. Chúc các bạn sinh viên xem được bài viết này của mình sẽ có thêm được nhiều kiến thức dồi dào và nhanh chóng hoàn thành được bài báo cáo của mình. Ngoài ra, nếu như nguồn tài liệu trên đây chưa đủ để làm hài lòng bạn, bạn đang băn khoăn trong quá trình làm bài báo cáo, không sao cả tất cả mọi việc sẽ được giải quyết trong tích tắc chỉ cần bạn nhanh chóng tìm đến dịch vụ nhận viết thuê báo cáo thực tập nhắn tin ngay qua zalo/telegram : 0934.573.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhiệt tình nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

 

Contact Me on Zalo