Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng- Đại học Công Nghiệp

Rate this post

Download miễn phí Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng- Đại học Công Nghiệp dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, mẫu Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng- Đại học Công Nghiệp được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


55 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng- Đại Học Công Nghiệp

 1. Quản lý và phòng ngừa (hedging) rủi ro tài chính.
 2. Phương pháp định giá doanh nghiệp.
 3. Đầu tư dài hạn tại doanh nghiệp.
 4. Các giải pháp tài chính nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ Chương hóa DNNN.
 5. Tìm hiểu cho thuê tài chính và các nghiên cứu ứng dụng cho thuê tài chính tại Viêt Nam.
 6. Nâng cao hiêu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 7. Quản lý tài chính tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 8. Các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu.
 9. Thực trạng cán cân tài khoản vãng lai Việt Nam và tác động của thực trạng này đối với môi trường tài chính tại các doanh nghiệp nước ta trong hoạt động? Giải pháp.
 10. Vấn đề tự do hóa tài khoản vốn tại Việt Nam.
 11. Vấn đề lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tác động của chúng đối với cán cân thanh toán và môi trường tài chính của Việt Nam.
 12. Vấn đề lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tác động của chúng đối với tình hình tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam.
 13. Xây dựng phương án tài trợ ngắn hạn thích hợp cho các doanh nghiệp VN trong xu thế hội nhập.
 14. Vấn đề thua lỗ của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam và tình trạng định giá chuyển giao.
 15. Nghiên cứu hành vi tài chính của các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.
 16. Cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn của các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam. Phương án tài trợ dài hạn thích hợp.
 17. Vấn đề quản lý tài chính tại các tổng công ty 90, 91.
 18. Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại doanh nghiệp.
 19. Quyết định vay và cho vay dưới góc độ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới.
 20. Hoạch định đầu tư tài chính trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 21. Quản lý tài chính tại các công ty đa quốc gia đang đầu tư tại Việt Nam.
 22. Quản lý tài sản ngắn hạn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 23. Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương.

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập giá rẻ 

 1. Đánh giá tác động của chính sách bán chịu đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
 2. Hoạch định ngân sách tiền mặt và tác dụng của việc hoạch định ngân sách trong quản lý tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp.
 3. Bán trả góp và các mô hình bán trả góp của doanh nghiệp.
 4. Phân tích và lập kế hoạch tài chính.
 5. Phân tích tài chính dự án đầu tư.
 6. Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp.
 7. Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán.
 8. Chiến lược đầu tư và huy động tiền mặt tại doanh nghiệp. (Vận dụng các mô hình EOQ, Miller Orr trong phân tích một doanh nghiệp cụ thể).
 9. Phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư tài sản tài chính.
 10. Phân tích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất trên thị trường tài chính.
 11. Chính sách phân phối tại các công ty cổ Chương ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp.
 12. Mô hình của công ty tài chính trong tổng công ty ở Việt Nam.
 13. Vấn đề kết hợp quyết định đầu tư và quyết định tài trợ trong việc hoạch định tài chính ở các doanh nghiệp.
 14. Các chiến lược quản lý vốn luân chuyển tại doanh nghiệp.
 15. Những tác động đòn bẩy lên doanh lợi và rủi ro. Đòn cân định phí và đòn cân nợ của doanh nghiệp.
 16. Hoạch định chiến lược tài chính doanh nghiệp thích hợp cho giai đoạn phát triển của doanh nghiệp từ giai đoạn khởi sự, tăng trưởng, bảo hòa và suy thoái.
 17. Chính sách phân phối cổ tức đối với giá trị doanh nghiệp.
 18. Chính sách nợ tác động đến giá trị doanh nghiệp.
 19. Nguyên tắc cơ bản trong hoạch định cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
 20. Ứng dụng các công cụ phái sinh (derivatives) trong việc phòng ngừa rủi ro.
 21. Thực trạng thuê tài sản trong nền kinh tế Việt Nam, nghiên cứu việc ứng dụng nghiệp vụ thuê tài sản ở các doanh nghiệp Việt Nam.
 22. Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp.
 23. Xây dựng chính sách tín dụng thích hợp trong doanh nghiệp.
 24. Ứng dụng kỹ thuật phân tích tỷ giá để dự báo tỷ giá trong nền kinh tế Việt Nam.
 25. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn
 26. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn trung và dài hạn
 27. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngắn hạn
 28. Một số giải pháp hoàn thiện phương thức thanh toán tín dung chứng từ
 29. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phát hành thẻ thanh toán
 30. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán không dung tiền mặt
 31. Vận dụng lý thuyết PPP, IRP, IFE trong việc giải thích lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam so với các đồng tiền khác trên thế giới.

 


Trên đây là mẫu Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng- Đại học Công Nghiệp được chia sẻ miễn phí, các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo