65 Đề tài khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế + bài mẫu

5/5 - (3 bình chọn)

Kinh doanh quốc tế là hoạt động giao dịch, kinh doanh giữa các quốc gia lãnh thổ, nhằm thỏa mãn và cung cấp nhu cầu cung ứng hàng hóa hiện nay của khách hàng cũng như doanh nghiệp. Khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế mang lại nhiều lợi ích cũng như kiến thức và nhiều mặt lợi cho đất nước ta

Khoá luận ngành kinh doanh quốc tế hiện nay đang được các bạn trẻ yêu thích và theo đuổi đam mê về lĩnh vực rất nhiều. Các bạn sinh viên cùng mình tham khảo 65 đề tài khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế và tải miễn phí bài mẫu khoá luận ngành kinh doanh quốc tế dưới đây về tham khảo cho bài của mình nha.

Hiện nay, đất nước ta vừa hoạt động trở lại sau 1 thời gian dài đóng cửa khẩu vì diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, hiện tại nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiếp nhận sinh viên thực tập, thì các bạn đừng quá lo lắng nha. Bên mình có  nhận làm báo cáo tốt nghiệp và hỗ trợ xin dấu mộc, chứng từ, liên hệ mình sđt / zalo: 0973287149


Danh sách 65 đề tài khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế

 1. Xây dựng dự án ( LCKTKT) đầu tư nước ngoài và những giải pháp triển khai dự án
 2. Xây dựng chiến lược XK cho công ty X 
 3. Tổ chức phát triển thị trường qua văn phòng đại diện công ty ở hải ngoại
 4. Tình hình vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại Công ty/ngân hàng – thực trạng và giải pháp.
 5. Thực trạng triển khai dự án FDI và những giải pháp.
 6.  Thực trạng phát triển khu chế xuất TP.HCM và những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khu chế xuất trong tiến trình hội nhập.
 7. Thực trạng phát triển Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Thành phố (Tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, vùng đồng bằng Sông Cửu long…) và những giải pháp nâng cao hiệu quả của các KCN
 8. Thực trạng hoạt động kinh doanh (hoạt động thương mại, hoạt động XK, hoạt động NK…) và những giải pháp nâng cao hiệu quả.
 9. Thực trạng hoạt động đầu tư ra nước ngoài (ở Việt nam, trên địa bàn Thành phố) và những giải pháp đẩy mạnh.
 10. Thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố (Tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm…) và những giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI
 11. Thực trạng công tác đàm phán hợp đồng ngoại thương và các giải pháp
 12. đề tài khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế: Sàn giao dịch hàng hóa
 13. Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại công ty – Ngân hàng và biện pháp phòng ngừa.
 14. Quy trình thủ tục hải quan hàng hóa xuất – nhập khẩu bằng đường biển.
 15. Quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng XK (NK) và các giải pháp hoàn thiện
 16. Phân tích tình hình tài chính (tình hình công nợ và khả năng thanh toán) của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và những giải pháp lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp
 17.  Phân tích thực trạng xuất khẩu của doanh nghiệp và những giải pháp gia tăng xuất khẩu của doanh nghiệp
 18. Phân tích thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa tại Công ty X
 19. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hạn chế các rào cản thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty X
 20. Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động – vốn cố định của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động – vốn cố định
 21. Phân tích thực trạng nhập khẩu của doanh nghiệp và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp
 22. Phân tích thực trạng khai thác nguồn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp và những giải pháp khai thác có hiệu quả nguồn hàng phục vụ cho xuất khẩu
 23. đề tài khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế: Phân tích thực trạng dự trữ hàng hóa phục vụ cho kinh doanh thương mại của doanh nghiệp và những giải pháp tối ưu hóa lực lượng dự trữ phục vụ cho hoạt động thương mại của doanh nghiệp.
 24. Phân tích thực trạng chi phí kinh doanh của DN XNK và những giải pháp nâng cao hiệu quả.
 25. Phân tích môi trường thu hút vốn đầu tư FDI của Thành phố (Tỉnh, khu vực…) và những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào địa phương.
 26. Phân tích lợi nhuận – doanh lợi của 1 công ty và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 27. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN XNK và những giải pháp nâng cao hiệu quả
 28. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc khai sai hóa đơn thương mại trong hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa. Giải pháp khắc phục.
 29. đề tài khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế : Phân tích các hợp đồng XNK và các giải pháp.
 30. Những vấn đề đặt ra liên quan đến tự do hóa di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
 31. Nghiên cứu thực trạng thị trường của doanh nghiệp XNK và những giải pháp khai thác và mở rộng thị trường XK của doanh nghiệp
 32. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu của Công ty X
 33. Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại quốc tế.
 34. Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận ngoại thương ( Forwader)
 35. Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan
 36. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu.
 37. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu của Công Ty X
 38. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty X
 39. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing xuất khẩu tại Công ty X
 40. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty X
 41. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty X
 42. Một số biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo hình thức tín dụng
 43.  Marketing và các giải pháp phát triển
 44. đề tài khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế: Logistic trong kinh doanh ngoại thương
 45. Lập kế hoạch marketing xuất khẩu 1 sản phẩm
 46. Lập kế hoạch dự án kinh doanh của 1 sản phẩm
 47. Hoàn thiện quy trình nhập khẩu xe máy tại Công ty X
 48. Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình và hiệu quả xuất khẩu tại công ty X
 49. Giao dịch, thương mại quốc tế qua mạng
 50. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty X so với đối thủ nước ngoài trên thị trường nội địa Việt Nam.
 51. Đại lý vận tải quốc tế
 52. đề tài khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế: Chiến lược xúc tiến xuất khẩu của Công ty X
 53. Chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam của công ty X
 54. Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của một mặt hàng cụ thể.
 55. Chiến lược sản phẩm xuất khẩu của Công ty X vào một thị trường cụ thể
 56. Chiến lược phân phối xuất khẩu của Công ty X
 57. Chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty X
 58. Các rủi ro trong hoạt động XK (NK- và các giải pháp phòng ngừa)
 59. Các giải pháp phát triển hoạt động Logistics.
 60. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng tại công ty
 61. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng XK
 62. Các giải pháp đẩy mạnh XK (mặt hàng) tại công ty
đề tài khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế
đề tài khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế

Tải 10 bài mẫu khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế

Khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế thị trường BANGLADESH

Hiện nay, các nước trên thế giới đều gia nhập nền kinh tế toàn cầu hóa, khoá luận ngành kinh doanh quốc tế đã mở ra cho nhiều nước trên thế giới thu về được nhiều lợi nhuận từ việc đẩy mạnh vào nền kinh doanh quốc tế. Các nước nào vẫn mãi cô lập, hướng nội thì vẫn sẽ mãi bị trì tệ và kém phát triển hơn so với các nước hiện nay.

Đề tài Khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế đã đem lại cho nước ta 1 nền kinh tế phát triển hơn giúp đất nước càng mạnh mẽ và sánh vai với các cường quốc khác trên thế giới.


Khoá luận ngành kinh doanh quốc tế về marketing mix

Đối với các doanh nghiệp lớn hiện nay, với nền kinh tế nước ta đang hội nhập nền khoá luận chuyên ngành kinh doanh quốc tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, tiếp cận nhiều khách hàng tìm năng và thu về nhiều lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp. Nhưng song song đó cũng có nhiều doanh nghiệp khác, và cạnh tranh gây gắt, chính vì thế các doanh nghiệp cần 1 khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế về marketing mix để quảng bá và thu khách hàng nhầm tăng doanh thu cũng như cạnh tranh được với các đối thủ khác hiện nay.

Khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế hiện nay được các bạn trẻ sinh viên yêu thích và đam mê, nên lượng sinh viên tốt nghiệp rất đông. Về kinh doanh quốc tế có rất nhiều đề tài và khía cạnh khác nhau để các bạn sinh viên khai thác. Dưới đây mình chia sẻ thêm với các bạn về bài mẫu khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế về marketing mix, nhanh tay tải về nhé

Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế
Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế

Bài mẫu khoá luận kinh doanh quốc tế về marketing quốc tế

Kinh doanh quốc tế hiện nay không chỉ đòi hỏi chất lượng sản phẩm tốt, bắt mắt mà còn đòi hỏi dịch vụ đi kèm theo đó, phải phù hợp với văn hóa, sở thích của khách ở nước đó. Chính vì thế khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế cần 1 nghiệp vụ quan trọng đó là marketing quốc tế.

Để sản phẩm và những quảng bá của doanh nghiệp thu hút và hấp dẫn với khách người nước ngoài, thì đề tài khoá luận ngành kinh doanh quốc tế cần có 1 marketing quốc tế giỏi, để giúp doanh nghiệp phát triển và phù hợp với khách nước ngoài


Khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế về nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu

Đối với bài mẫu khoá luận kinh doanh quốc tế thì hoạt động xuất khẩu là điều tất yếu và quan trọng nhất, quyết định đối với cả 1 doanh nghiệp. Nếu hoạt động xuất khẩu có chút vấn đề và chậm trễ thì việc mang hàng hóa đến với nước ngoài cũng sẽ chậm tiến độ và xảy ra nhiều vấn đề khác đối với doanh nghiệp. Đề tài Khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế về nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sẽ phân tích và đi sâu những yếu tố để giảm tình trạng xuất khẩu gặp vấn đề trong vận chuyển hàng hóa đối với nền kinh doanh quốc tế

XEM THÊM ==> Báo Cáo Thực Tập Thanh Toán Quốc Tế Tại Công Ty Logictics


Khoá luận ngành kinh doanh quốc tế về quy trình xuất khẩu

Bài viết dưới đây mình sẽ chia sẻ với các bạn về các quy trình xuất khẩu của đề tài khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế sẽ gồm những bước như nào nhé. Và những quy trình xuất khẩu này cũng rất quan trọng đối với doanh nghiệp chuyên sản xuất.


Các bạn nhanh tay tranh thủ tải ngay bài mẫu khoá luận kinh doanh quốc tế nha, do web có giới hạn dung dượng nên sẽ bị xóa đó nha. Tải nhanh nào


Khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế về nhập khẩu

Nhập khẩu là 1 hoạt động vô cùng quan trọng đối với nền khoá luận ngành kinh doanh quốc tế hiện nay. Đặc biệt nhập khẩu có vai trò cực kỳ quan trọng và tích cực đối với hoạt động xuất khẩu sang thị trường quốc tế hiện nay của nước ta.

Đề tài Khoá luận tốt nghiệp kinh doanh quốc tế về nhập khẩu sẽ đi sâu vào phân tích những yếu tố quan trọng của nhập khẩu để các bạn hiểu rõ hơn về các vai trò trong nền kinh doanh quốc tế đối với 1 doanh nghiệp nhé


Nếu những bài mẫu trên vẫn chưa có đầy đủ những thông tin mà các bạn đang tìm kiếm thì chắc chắn những bài dưới đây sẽ giúp các bạn thỏa mãn. Nhanh tay tải miễn phí về để tham khảo cho đề tài khoá luận ngành kinh doanh quốc tế của mình đi nhé

XEM THÊM ==> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu

XEM THÊM ==> Bài học kinh nghiệm thực tập phòng xuất nhập khẩu, giao nhận

” ⇓ TẢI BÀI MẪU MIỄN PHÍ ==> DO DUNG LƯỢNG WEB BỊ GIỚI HẠN, CÁC BẠN NHẮN QUA ZALO ĐỂ MÌNH GỬI BÀI MẪU CHO CÁC BẠN NHÉ

Đối với nền kinh tế nước ta hiện nay đang hội nhập hóa toàn cầu, chính vì vậy chuyên ngành kinh doanh quốc tế càng trở nên hot hơn và nhiều bạn sinh viên yêu thích và theo học, chính vì vậy hôm nay mình đã mang đến cho các bạn sinh viên các bài mẫu về Đề tài Khoá luận Tốt Nghiệp Kinh Doanh Quốc Tế.

Những bạn sinh viên có nhu cầu viết thuê khóa luận liên hệ sđt / zalo: 0973287149 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo