259 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Nghành Luật Trường Đại Học HUTECH

Rate this post

Download miễn phí 259 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Nghành Luật Trường Đại Học HUTECH dành cho các bạn sinh viên ngành Luật đang làm báo cáo tốt nghiệp, mẫu 259 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Nghành Luật Trường Đại Học HUTECH được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


TÊN ĐỀ TÀI/HƯỚNG Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Nghành Luật Trường Đại Học Công Nghệ

 1. Tài sản ảo trên mạng – Thực trạng và kiến nghị .
 2. “Vấn đề xác định quyền sở hữu trong nhà chung cư theo quy định của pháp luật
 3. Việt Nam. “
 4. Đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam  – Những ảnh hưởng đối với việc thực hiện các quyền năng của chủ sở hữu.
 5. ” Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng  theo quy định
 6. của BLDS 2015.”
 7. Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của BLDS 2015.
 8. “Vi phạm cơ bản hợp đồng và chế tài pháp lý do vi phạm cơ bản hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.”
 9. “Sự thay đổi của hoàn cảnh và ảnh hưởng của nó đối với hiệu lực hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.”
 10. “Thời điểm chuyển quyền sở hữu trong các hợp đồng về nhà ở theo quy định của BLDS  và luật Nhà ở.”
 11. Bảo đảm nghĩa vụ hình thành trong tương lai. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 12. Vấn đề lãi suất chậm trả phát sinh từ các nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng dân sự.
 13. “Vấn đề lãi suất trong hợp đồng vay tài sản – Thực trạng và định hướng hoàn thiện.”
 14. Hợp đồng vô hiệu do chủ thể không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng  ngành nghề theo quy định của pháp luật. Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị.
 15. Vấn đề xác định trách nhiệm dân sự do hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại cho người mua-  vấn đề lý luận và thực tiễn
 16. Vấn đề điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng- Lý luận và thực tiễn
 17. “Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo BLDS 2015- Thực trạng và kiến nghị
 18. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra
 19. Trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại cũng có lỗi
 20. Trách nhiệm bồi thường  do nhiều người cùng gây ra thiệt hại
 21. Trách nhiệm bồi thường do người làm công gây ra thiệt hại

Xem Thêm ==> Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ 

 1. Trách nhiệm bồi thường do súc vật gây ra thiệt hại
 2. Yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 3. Bồi thường thiệt hại phát sinh trong tai nạn giao thông
 4. Bồi thường tổn thất về tinh thần theo BLDS 2015
 5. Nguyên tắc bồi thường toàn bộ và kịp thời đối với thiệt hại ngoài hợp đồng
 6. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người mất năng lực hành vi dân sự gây ra
 7. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại – Lý luận và thực tiễn.
 8. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm  – Lý luận và thực tiễn.
 9. Thủ tục thành lập  và đăng ký doanh nghiệp – Lý luận và thực tiễn.
 10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai. Lý luận và thực tiễn
 11. Quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư nước ngoài.
 12. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế. Lý luận và thực tiễn
 13. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế. Lý luận và thực tiễn
 14. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh tại Tòa án nhân dân
 15. “Kỹ thuật soạn thảo văn bản trong Ngân hàng thương mại cổ phần.
 16. Lý luận và thực tiển”
 17. Công tác pháp chế trong Ngân hàng thương mại cổ phần. Lý luận và thực tiễn
 18. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Lý luận và thực tiễn
 19. “Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng lao động.
 20. Tổ chức Tòa án nhân dân theo pháp luật Việt Nam.
 21. Tổ chức chính quyền địa phương theo pháp luật Việt Nam.
 22. Vị trí và vai trò của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử ở Tòa án nhân dân địa phương
 23. Thực trạng về giải quyết tranh chấp về thừa kế ở địa phương.
 24. Thực tiễn về hoạt động công chứng, chứng thực tại địa phương
 25. Thực trạng về hoạt động thi hành án dân sự tại địa phương
 26. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản ở Tòa án nhân dân Tỉnh
 27. Quy định về thẩm quyền của TAND trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.
 28. Pháp luật về tổ chức và quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 29. Pháp luật về tổ chức và quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 30. Pháp luật về tổ chức và quản lý công ty cổ phần.
 31. Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ theo Pháp luật Việt Nam
 32. Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ theo Pháp luật Việt Nam
 33. Định giá tài sản trí tuệ theo Pháp luật Việt Nam
 34. “Hoàn thiện chế định phạt vi phạm trong Pháp luật Hợp đồng thương mại Việt Nam”
 35. Thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Pháp luật Việt Nam.
 36. Thành lập doanh nghiệp đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật Việt Nam.
 37. “Pháp luật cạnh tranh Việt Nam về quảng cáo so sánh – thực trạng và hướng hoàn thiện”
 38. Pháp luật về vốn góp bằng quyền sử dụng đất
 39. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH
 40. Thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam
 41. Pháp luật hòa giải tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam
 42. “Pháp luật trong việc cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.
 43. Pháp luật về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH MTV – Lý luận và thực tiễn
 44. Pháp luật về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty cổ phần
 45. Pháp luật về chuyển đổi công ty 100% vốn nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần -Thực trạng và kiến nghị
 46. Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam
 47. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH theo Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện nay từ thực tiễn TP. HCM
 48. Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần theo Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam
 49. “Chuyển đổi công ty TNHH MTV thành công ty TNHH 2 thành viên
 50. Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam.”
 51. Quyền thành lập doanh nghiệp theo Pháp luật doanh nghiệp VN.
 52. “Thực trạng hoạt động và các hình thức chuyển đổi sở hữu
 53. doanh nghiệp Nhà nước”
 54. “Thực trạng và hướng hoàn thiện cơ chế quản lý vốn và tài sản Nhà nước đầu tư
 55. tại các doanh nghiệp”
 56. Chế độ pháp lý về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động  theo hình thức công ty cổ phần
 57. “Thực trạng thụ lý giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản  doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”
 58. “Những căn cứ pháp lý để mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp”
 59. Cơ chế pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ trong thủ tục phá sản
 60. Quyền lựa chọn hình thức sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013
 61. Pháp luật đất đai trong sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản
 62. Một số giải pháp pháp lý nhằm tăng cường khả năng thu thuế đối với các hoạt động  kinh doanh bất động sản
 63. “Thủ tục hành chính trong việc thành lập doanh nhiệp hoạt động kinh doanh bất động sản”
 64. Pháp luật về cho vay kinh doanh bất động sản và thực tiễn tại các ngân hàng thương mại cổ phần
 65. Chế độ pháp lý về sử dụng đất của tổ chức kinh tế kinh doanh bất động sản
 66. Pháp luật về mua bán nhà ở trong kinh doanh bất động sản
 67. Pháp luật về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 68. Pháp luật về thanh lý tài sản khi thu hồi dự án đầu tư.
 69. ” Mô hình thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014.”
 70. ” Vị trí pháp lý của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014.”
 71. Vấn đề cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần.
 72. ” Pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014.”
 73. Điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
 74. Vấn đề cấp dưỡng theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
 75. Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
 76. “Pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo Bộ luật dân sự 2015.                                                     “
 77. ” Vấn đề chọn luật nước ngoài theo Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản pháp luật chuyên ngành trong hệ thống pháp luật Việt Nam.”
 78. Thủ tục tố tụng rút gọn trong tố tụng dân sự Việt Nam.
 79. Vai trò của kiểm sát viên trong tố tụng dân sự theo Bộ luật TTDS 2015.
 80. ” Vấn đề quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật dân sự 2015.”
 81. Mối liên hệ giữa tố tụng hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính.
 82. Vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 83. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia và chủ nghĩa bảo hộ trá hình
 84. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia trong Hiệp định GATS
 85. Các trường hợp ngoại lệ của GATT.
 86. Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đối với thị trường bán lẻ của Việt Nam
 87. Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các hiệp định thương mại tự do khu vực
 88. Chế định bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại quốc tế
 89. Tranh chấp trong hoạt động thanh toán thư tín dụng chứng từ
 90. ” Thực tiễn việc lựa chọn và áp dụng pháp luật nước ngoài trong hoạt động giải quyết tranh chấp  bằng phương thức trọng tài tại Việt Nam”
 91. “Vấn đề gia nhập Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế của Việt Nam -những thách thức từ mặt pháp lý”
 92. “Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đối với miễn trách do hành vi của người thứ ba trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.”
 93. ”  Hậu quả pháp lý của miễn trách theo Công ước Viên 1980 – So sánh với pháp luật Việt Nam “
 94. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam: những vấn đề trong thực tiễn pháp lý
 95. Hủy phán quyết trọng tài thương mại: so sánh pháp luật nước ngoài và đề xuất hoàn thiện cơ chế trọng tài Việt Nam
 96. “Yêu cầu về tính thống nhất trong việc giải thích và áp dụng Công ước Viên về  Mua bán Hàng hóa Quốc tế.”
 97. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về giao kết hợp đồng theo CISG 1980 – So sánh với pháp luật Việt Nam.
 98. ”  Chuyển giao rủi ro đối với hàng hóa theo quy định của Công ước Viên
 99. 1980 và Incoterm.”
 100. “Bồi thường thiệt hại khi hơp đồng bị huỷ theo quy định của Công ước Viên 1980”
 101. Bồi thường khoản lợi nhuận bị bỏ lỡ theo Công ước Viên 1980
 102. “Quy chế pháp lý về chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân theo Luật doanh nghiệp năm 2014”
 103. “Pháp luật về kiểm soát các giao dịch có nguy cơ tư lợi trong công ty cổ phần”
 104. “Pháp luật về kiểm soát các giao dịch có nguy cơ tư lợi trong công ty TNHH.”
 105. “Xác lập tư cách thành viên, cổ đông công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014”
 106. Thực hiện nghĩa vụ góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 107. “Chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.”
 108. Định đoạt phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
 109. Một số vấn đề pháp lý về thành viên hợp danh trong công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
 110. “Các quy định về giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.”
 111. “Địa vị pháp lý của giám đốc trong bộ máy quản lý nội bộ công ty cổ phần”
 112. “Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014”
 113. “Nghĩa vụ của người quản lý công ty trong pháp luật một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam.”
 114. “Quy chế pháp lý về mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con theo pháp luật Việt Nam”
 115. “Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con theo pháp luật một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam.”
 116. “Vấn đề kiểm soát giao dịch giữa các công ty trong nhóm công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014”
 117. “Mối quan hệ pháp lý giữa chủ sở hữu và người quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014”
 118. Quy chế pháp lý về Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam
 119. Chế định người đại diện theo pháp luật trong Luật doanh nghiệp  năm 2014
 120. “Pháp luật về giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014”
 121. “Địa vị pháp lý của người quản lý doanh nghiệp Nhà nước theo pháp luật Việt Nam”
 122. Tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012
 123. “Việc thành lập doanh nghiệp và góp vốn vào doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam”
 124. Các quy định về giám sát doanh nghiệp Nhà nước theo pháp luật Việt Nam
 125. ” Địa vị pháp lý của chủ nợ trong quá trình giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã”
 126. “Tài sản và thứ tự phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản”
 127. Giao dịch thanh toán nợ trong thủ tục phá sản
 128. ” Các vấn đề pháp lý về phá sản các tổ chức tín dụng ởViệt Nam”
 129. ” Quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của chủ nợ trong thủ tục phá sản theo Luật Phá sản năm 2014″
 130. “Địa vị pháp lý của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã”
 131. “Vấn đề điều hoà giữa lợi ích của chủ nợ và doanh nghiệp bị mở thủ tục phá sản trong pháp luật phá sản Việt Nam”
 132. Hội nghị chủ nợ trong thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 133. Định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp Quy chế pháp lý về vốn của hợp tác xã theo quy định  của Luật Hợp tác xã 2013

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật 

 1. Doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014
 2. Nguyên tắc áp dụng Luật thương mại
 3. Vấn đề thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005
 4. Hợp đồng phân phối trong hoạt động thương mại
 5. Chuyển rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005
 6. ” Các bảo đảm pháp lý đối với quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối của
 7. doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”
 8. ” Các quy định pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa”
 9. Chế định cung ứng dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại 2005
 10. Hoạt động quá cảnh hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại 2005
 11. Pháp luật về hoạt động đại diện cho thương nhân
 12. Pháp luật về hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa
 13. Pháp luật về hoạt động đại lý thương mại
 14. Pháp luật về hoạt động môi giới thương mại
 15. Pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương mại
 16. Pháp luật Việt Nam về quá cảnh hàng hóa
 17. “Các vấn đề về miễn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics”
 18. ” Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại”
 19. Chế độ pháp lý về cho thuê hàng hóa trong hoạt động thương mại
 20. Pháp luật về giám định thương mại
 21. “Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hóa của thương nhânkinh doanh dịch vụ logistics”
 22. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán theo Luật Thương mại 2005
 23. Pháp luật về gia công hàng hóa trong thương mại
 24. ” Pháp luật điều chỉnh việc sử dụng phương tiện điện tử trong hoạt động thương mại.”
 25. Đấu giá hàng hóa trong hoạt động thương mại
 26. Pháp luật về đấu thầu trong hoạt động thương mại
 27. Pháp luật về môi giới thương mại
 28. Pháp luật về quảng cáo thương mại ở Việt Nam
 29. Pháp luật về hoạt động khuyến mại ở Việt Nam
 30. Hợp đồng vô hiệu trong hoạt động thương mại
 31. “Vấn đề miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam”
 32. Mối quan hệ giữa các hình thức chế tài theo Luật Thương mại 2005
 33. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 34. “Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo Công ước Viên về hợp đồng
 35. mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)”
 36. “Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong pháp luật thương mại Việt Nam”
 37. Chế tài bồi thường thiệt hại theo Luật Thương mại 2005
 38. Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 39. Chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 40. Chế tài hủy bỏ hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 41. Hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 42. “Phạm vi áp dụng của Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)”
 43. Mối quan hệ giữa Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) với Luật Thương mại 2005
 44. Chế tài bồi thường thiệt hại theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)
 45. “Vấn đề hạn chế tổn thất của bên yêu cầu bồi thường thiệt hại theo
 46. Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)”
 47. ” Chế tài hủy bỏ hợp đồng theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)”
 48. ” Vấn đề vi phạm hợp đồng trước thời hạn theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)”
 49. Bảo quản hàng hóa đang tranh chấp theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)
 50. Vấn đề xác định thẩm quyền của trọng tài thương mại
 51. “Vấn đề luật áp dụng trong việc giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài tại trọng tài thương mại.”
 52. Các vấn đề pháp lý về hiệu lực của thỏa thuận trọng tài
 53. Hủy phán quyết trọng tài
 54. Luật chống bán phá giá của Hoa kỳ và khó khăn trong xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam
 55. Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế ở Việt Nam hiện nay
 56. Công ước viên 1980 và luật thương mại Việt Nam 2005
 57. CISG và xu hướng thống nhất luật pháp quốc tế về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 58. “So sánh các quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong luật thương mại
 59. Việt Nam 2005 và Công ước Vienne 1980″
 60. Các nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế (PICC).
 61. Vị trí của điều ước quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam
 62. Lợi ích và bất lợi đối với Việt Nam khi tham gia Công ước Vienne 1980
 63. Bảo lưu điều ước quốc tế và thực tiễn bảo lưu của Việt Nam
 64. So sánh cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN và NAFTA.
 65. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam
 66. “Quá trình và nội dung thay đổi cơ bản của Luật trong tài Việt Nam để phù hợp xu hướng thế giới”
 67. “Chuyển giao rủi ro đối với hàng hóa theo quy định của Công ước
 68. Viên 1980 (CISG) và Incoterm.”
 69. “Cơ chế công nhận và thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam  “
 70. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
 71. Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
 72. Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế
 73. “Trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân trong thanh khoản nợ của doanh nghiệp”
 74. “Xử lý tài sản trong thời kỳ hôn nhân nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của chủ doanh nghiệp tư nhân”
 75. “Đảm bảo quyền sở hữu chung về tài sản liên quan đến nghĩa vụ trả nợ của chủ doanh nghiệp tư nhân”
 76. Giới hạn sự vô hạn về trách nhiệm tài sản của thành viên hợp danh
 77. Quyền nhân danh công ty của các thành viên hợp danh
 78. Trách nhiệm thông báo giới hạn của thành viên hợp danh
 79. Tác động đến thị trường liên quan do hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
 80. Trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện đúng hợp đồng
 81. Lợi ích của thương nhân trong việc vận dụng “Tình huống bất khả kháng” và “Tình huống khó khăn ngoài dự kiến” trong giải quyết tranh chấp thương mại.
 82. Thiệt hại tinh thần của thương nhân trong tranh chấp kinh doanh thương mại.
 83. Hủy hợp đồng kinh doanh thương mại theo quyết định, bản án của TAND
 84. Vấn đề hoàn trả tài sản do hợp đồng vô hiệu trong kinh doanh thương mại
 85. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài
 86. Những vấn đề pháp lý về kiển soát ô nhiễm không khí tại Việt Nam hiện nay.
 87. Pháp luật về đánh giá tác động môi trường – lý luận và thực tiễn.
 88. Pháp luật về quản lý chất thải hiện nay tại Việt Nam.
 89. Pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường – lý luận và thực tiễn
 90. Xử lý vi phạm pháp luật môi trường – lý luận và thực tiễn.
 91. Pháp luật về hoạt động thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay.
 92. Những vấn đề pháp lý về quyền giao dịch quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.
 93. Giải quyết tranh chấp đất đai – lý luận và thực tiễn.
 94. Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất – lý luận và thực tiễn.
 95. Một số vấn đề pháp lý về điều phối đất đai ở Việt Nam – lý luận và thực tiễn.

 1. Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện nay ở Việt Nam.
 2. Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay ở Việt Nam.
 3. Biện pháp phòng vệ thương mại bằng phi thuế quan – lý luận và thực tiễn.
 4. Pháp luật về thuế tiêu dùng tại Việt Nam.
 5. Pháp luật về thuế tài sản ở Việt Nam.
 6. Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – lý luận và thực tiễn.
 7. Pháp luật về tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Việt Nam.
 8. Pháp luật về nghiệp cho vay của ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.
 9. Pháp luật về nghiệp vụ phát hành thẻ tại Việt Nam hiện nay.
 10. Pháp luật về nghiệp vụ cho thuê tài chính tại Việt Nam hiện nay.

Trên đây là mẫu 259 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Nghành Luật Trường Đại Học HUTECH được chia sẻ miễn phí các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo