Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

1.Lý do chọn đề tài

Trong sự phát triển của nền kinh tế tất cả các doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh đều hướng tới mục tiêu chung là sinh ra lợi nhuận và lợi nhuận là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ hoạt động hiệu quả của công ty. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay để đạt được lợi nhuận cao thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả nhất trong đó nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì ở bất kì trong một doanh nghiệp hay công ty nào họ đều sẵn sàng đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại. Nên muốn làm nên sự khác biệt thì yếu tố con người đóng vai trò quyết định cho sự thành bại của doanh nghiệp.

Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị con người đều được các doanh nghiệp coi trọng và đầu tư phát triển. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn là vấn đề được quan tâm trong mỗi cơ quan tổ chức. Việc đào tạo giúp cho đội ngũ cán bộ quản lí và người lao động nâng cao kiến thức và trình độ hiểu biết của mình bởi chất xám luôn là yếu tố mang tính độc nhất giúp cho doanh nghiệp có những điểm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh để ứng phó kịp thời với những rủi ro không may xảy ra. Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo, khơi dậy được tiềm năng của các cán bộ cũng như lực lượng công nhân trong mỗi doanh nghiệp? Đó là câu hỏi lớn đặt ra nhiều thách thức cho các nhà quản trị nhân sự.

Qua quá trình tìm hiểu về hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Xây dựng Quang Thái em nhận thấy công ty  khá coi trọng về công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty nhưng còn những hạn chế nhất định như chưa đa dạng hóa được các loại hình cũng như phương pháp đào tạo nên chưa đáp ứng được nhu cầu trong công việc. Vì thế sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô và sự giúp đỡ từ phía công ty em đã quyết định chọn đề tài:“Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty TNHH Xây dựng Quang Thái” làm đề tài tốt nghiệp của mình.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

Khảo sát và đánh giá thực tế quá trình đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty TNHH Xây dựng Quang Thái.

 • Nghiên cứu, phân tích thực trạng về hệ thống đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty trong năm 2020 góp phần nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên cũng như góp phần tăng trưởng vị thế của công ty trên nền kinh tế thị trường.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu là cán bộ, công nhân viên trong công ty TNHH Xây dựng Quang Thái
 • Phạm vi nghiên cứu:
 • Phạm vi không gian: công ty TNHH Xây dựng Quang Thái. Địa chỉ: C7 – Khu nhà ở thương mại 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phạm vi thời gian: Các số liệu thu thập từ , 2017, 2018 đến 2019
 1. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng là:

 • Phương pháp thu thập số liệu
 • Trực tiếp thu thập dữ liệu từ công ty TNHH Xây dựng Quang Thái.
 • Tham khảo số liệu từ sách báo, website, các kiến thức đã học.
 • Tham khảo các khóa luận tốt nghiệp của sinh viên thực tập.
 • Phương pháp xử lí số liệu
 • Phương pháp so sánh tổng hợp: nghiên cứu chỉ tiêu giữa các năm từ năm 2017 đến năm 2019 đề so sánh số tương đối và tuyệt đối nhằm thể hiện được kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian vừa qua cũng như công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty trong vòng 3 năm qua.
 1. Bố cục của đề tài

Bố cục của bài luận gồm 3 phần:

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

Chương 2: Thực công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty TNHH Xây dựng Quang Thái

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty TNHH Xây dựng Quang Thái

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.  CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm, vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

1.1.1.Khái niệm nguồn nhân lực

1.1.2.Vai trò nguồn nhân lực

1.1.3.Khái niệm quản trị nguồn nhân lực

1.1.4.Vai trò quản trị nguồn nhân lực

1.2. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

1.2.1.Khái niệm

1.2.2.Mục tiêu, vai trò đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2.2.1.Mục tiêu đào tạo và phát triển nhân lực

1.2.2.2.Vai trò đào tạo và phát triển nhân lực

1.2.3.Tiến trình xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2.3.1.Xác định nhu cầu đào tạo

1.2.3.2.Lập kế hoạch đào tạo

1.2.3.3.Thực hiện chương trình đào tạo

1.2.3.4.Đánh giá chương trình sau đào tạo

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

1.3.1.Các yếu bên trong doanh nghiệp

1.3.1.Các yếu bên ngoài doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG THÁI

2.1.Tổng quan về công ty TNHH Xây dựng Quang Thái

2.1.1.Thông tin cơ bản

2.1.2.Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.3.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty

2.1.4.Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.5. Tổng quan về tình hình nhân sự tại công ty TNHH Xây dựng Quang Thái

2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Xây dựng Quang Thái

2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty TNHH Xây dựng Quang Thái

2.2.1. Xác định nhu cầu, mục tiêu đào tạo của công ty.

2.2.2.Quy trình đào tạo và phát triển nhân sự của công ty

2.2.3.Hình thức đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo

2.2.4. Kinh phí đào tạo

2.2.5. Phương pháp đào tạo

2.2.6.Trách nhiệm sau đào tạo

2.2.7. Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty

2.3.1.Các yếu bên trong doanh nghiệp

2.3.2.Các yếu bên ngoài doanh nghiệp

2.4. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty

2.4.1. Ưu điểm

2.4.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG THÁI

3.1.Định hướng phát triển của công ty TNHH Xây dựng Quang Thái trong thời gian tới

3.1.1.Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty

3.1.2.Định hướng phát triển và đào tạo nguồn nhân lực của công ty

3.1.3.Phân tích tình hình nguồn nhân lực bằng ma trận SWOT

3.2.Những giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển tại công ty TNHH Xây dựng Quang Thái

3.2.1.Cơ sở chung của các giải pháp

3.2.2. Mục tiêu chung của các giải pháp

3.2.3. Các giải pháp cụ thể

3.3.Kiến nghị

3.3.1.Về phía nhà nước

3.3.2.Về phía công ty

3.3.3.Về phía người lao động

KẾT LUẬN

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng , các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Nguồn Nhân Sựđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần viết thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149