Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Quy Trình Phục Vụ Tại Nhà Hàng ABC

 

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ

1.1. CƠ SỞ VỀ PHỤC VỤ SET MENU

 • 1.1.1. Khái niệm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.1.2. Đặc điểm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công tác phục vụ tiệc cưới
 • 1.1.4. Quy trình phục vụ tiệc cưới
 • 1.1.5. Chất lượng phục vụ tiệc cưới

1.2. CƠ SỞ VỀ PHỤC VỤ TIỆC CƯỚI

 • 1.2.1. Khái niệm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công tác phục vụ tiệc cưới
 • 1.2.3. Quy trình phục vụ tiệc cưới

1.3. CƠ SỞ VỀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ

 • 1.3.1. Khái niệm hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới
 • 1.3.2. Nội dung hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới
 • 1.3.3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NHÀ HÀNG ABC

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của nhà hàng ABC
 • 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ phòng ban
 • 2.1.4. Tình hình kinh doanh của nhà hàng trong 3 năm 2015 – 2017
 • 2.1.5. Nguồn lao động tại nhà hàng ABC
 • 2.1.6. Định hướng phát triển của nhà hàng trong tương lai

2.2. THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

 • 2.2.1 Quy trình phục vụ set menu
 • 2.2.1.1. Quy trình phục vụ set menu
 • 2.2.1.2. Số lượng, chất lượng các món ăn, đồ uống
 • 2.2.1.3. Hệ thống giá cả dịch vụ
 • 2.2.2. Quy trình phục vụ tiệc cưới
 • 2.2.2.1. Tổ chức cơ sở vật chất phục vụ tiệc cưới
 • 2.2.2.2. Quy trình phục vụ tiệc cưới

2.3. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

3.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ tại nhà hàng ABC

 • 3.1.1. Giải pháp 1
 • 3.1.2. Giải pháp 2
 • 3.1.3. Giải pháp 3
 • 3.1.4. Giải pháp 4
 • 3.1.5. Giải pháp 5

3.2. Một số kiến nghị

 • 3.2.1. Kiến nghị đối với nhà nước
 • 3.2.2. Kiến nghị đối với nhà hàng

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoàn Thiện Quy Trình Phục Vụ Tại Nhà Hàng ABC

Trên đây là mẫu đề cương làm báo cáo tốt nghiêp mình viết sơ lược chia sẻ đến các bạn tham khảo, nếu bạn sinh viên nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc trong quá trình làm báo cáo tốt nghiệp gặp phải khó khăn cần người hỗ trợ thì hãy liên hệ đến Dịch Vụ Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp bằng cách kết nối SĐT ZALO: 0909 232 620

Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Mua Hàng Và Thanh Toán Tại CTY TNHH ABC

Đề cương mẫu báo cáo tốt nghiệp: KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ABC..

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ NÓI CHUNG VÀ KIỂM SOÁT CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN NÓI RIÊNG

 • Khái quát chung về kiểm soát nội bộ
  • Sự cần thiết kiểm soát nội bộ
  • Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ
   • Môi trường kiểm soát
   • Hệ thống kế toán
   • Các thủ tục kiểm soát
  • Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán
   • Một số vấn đề cơ bản về chu trình mua hàng và thanh toán
    • Khái niệm chu trình mua hàng và thanh toán
    • Bản chất chu trình mua hàng và thanh toán
    • Chức năng cơ bản chu trình mua hàng và thanh toán
   • Mục tiêu và thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán
    • Mục tiêu của kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán
    • Thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán
 1. Thủ tục kiểm soát khâu mua hàng
 2. Thủ tục kiểm soát khâu thanh toán

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NAM KIM

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH xây lắp Nam Kim

2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty

 • 2.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty
 • 2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban

2.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

 • 2.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành

2.5. Hình thức sổ kế toán

2.6. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

Xem thêm:

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NAM KIM

     3.1. Những thủ tục kiểm soát chung.

 • 3.1.1. Phân chia trách nhiệm đầy đủ
 • 3.1.2. Kiểm soát quá trình xử lý thông tin
 • 3.1.3. Kiểm tra độc lập việc thực hiện

     3.2. Những thủ tục kiểm soát cụ thể trong từng giai đoạn

 • 3.2.1. Kiểm soát quá trình mua hàng tại công ty
 • 3.2.2. Kiểm soát quá trình nhận hàng
 • 3.2.3. Kiểm soát quá trình tồn trữ
 • 3.2.4. Kiểm soát nợ phải trả người bán

3.3. Những hạn chế trong công tác kiểm soát chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty TNHH xây lắp Nam Kim

 • 3.3.1. Về môi trường kiểm soát
 • 3.3.2. Về hệ thống thông tin kế toán phục vụ cho công tác kiểm soát
 • 3.3.3. Về thủ tục kiểm soát chu trình mua hàng và thanh toán

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NAM KIM

4.1. Nhận xét

 • 4.1.1. Nhận xét về quy trình kiểm soát nội bộ chung tại công ty TNHH xây lắp Nam Kim
 • 4.1.2. Nhận xét về quy trình kiếm soát chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty TNHH xây lắp Nam Kim

4.2. Các kiến nghị, đề xuất

 • 4.2.1. Những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa quy trình kiểm soát nội bộ chung tại công ty TNHH xây lắp Nam Kim
 • 4.2.2. Những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa quy trình kiếm soát chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty TNHH xây lắp Nam Kim

KẾT LUẬN

Cách làm báo cáo tốt nghiệp: KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ABC

Trên đây là đề cương mẫu mình làm sơ lược để các bạn tham khảo, nếu bạn sinh viên nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc trong quá trình làm bài báo cáo tốt nghiệp gặp phải khó khăn nào cần người hỗ trợ thì hãy liên hệ đến Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp bằng cách kết nối đến SĐT ZALO: 0909 232 620