Đề cương mẫu: Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty TNHH SIAM CITY

Muốn tạo được cho Công ty mình một chỗ đứng vững chắc để có thể phát triển một cách nhanh chóng và bền vững, đòi hỏi các phải không ngừng tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển mở rộng thị trường, kết hợp phát huy hiệu quả công tác tổ chức quản lý trong công ty với việc phát huy hiệu quả phân tích hoạt động tài chính của công ty. Bởi vì hoạt động tài chính là một bộ phận rất quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh và nó có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều này, các công ty phải luôn luôn quan tâm đến tình hình tài chính, phải nắm vững tình hình tài chính của công ty cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ở bài viết này, mình chia sẻ đến các bạn sinh viên mẫu đề cương về đề tài: Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty TNHH SIAM CITY, bài viết mang tính chất tham khảo.

Đề cương mẫu: Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty TNHH SIAM CITY

CHƯƠNG 1.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIET NAM)- CHI NHÁNH KIÊN GIANG

1.1 Tổng quan về Công ty TNHH Siam City Cement

 • 1.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Siam City Cement
 • 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển

1.2 Chức năng và nhiệm vụ

 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2 Nhiệm vụ

1.3 Đặc điểm hoạt động của công ty

 • 1.3.1 Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh
 • 1.3.2 Quy trình sản xuất công ty
 • 1.3.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất

1.4 Tổ chức mộ máy quản lí hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty

 • 1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
 • 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý

1.5 Đặc điểm về lao động.

 • 1.5.1 Cơ cấu lao động
 • 1.5.2 Chế độ làm việc
 • 1.5.3 Điều kiện làm việc và tổ chức đời sống cho lao động

1.6 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

1.7 Sơ lược về kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới

CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

2.1 Công tác tổ chức tài chính và cơ chế quản lý tài chính của công ty

 • 2.1.1 Công tác tổ chức tài chính
 • 2.1.2 Cơ chế quản lý tài chính của công ty

2.2 Tình hình tài chính của công ty

 • 2.2.1 Phân tích kết cấu và biến động của doanh thu
 • 2.2.2 Phân tích tình hình chi phí
 • 2.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận

2.3 Phân tích khả năng thanh toán của công ty

 • 2.3.1 Tình hình thanh toán của công ty
 • 2.3.2 Khả năng thanh toán

2.4 Phân tích các chỉ tiêu hoạt động của công ty

 • 2.4.1 Phân tích khả năng hoạt động
 • 2.4.2 Phân tích khả năng sinh lời

CHƯƠNG III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

3.1 Đánh giá tình hình tài chính của công ty

 • 3.1.1 Những thành tựu đạt được
 • 3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân

3.2 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

3.3 Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính

3.4 Kiến nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là đề cương mẫu mình làm sơ lược mà mình chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Tài Chính, nếu bạn nào có nhu cầu muốn sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập thì liên hệ với mình qua SĐT ZALO: 0909 232 620