Cách làm báo cáo thực tập kế toán ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm, 2020!

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 1. Mục đích

Thực tập tốt nghiệp là sự trải nghiệm của sinh viên với công việc kế toán, kiểm toán thực tế tại đơn vị, vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế công việc, đáp ứng được mục tiêu của chương trình đào tạo ngành kế toán bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ.

 1. Đối tượng: Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán
 2. Yêu cầu cần đạt
 • Sinh viên phải bảo đảm thực tập toàn thời gian (4- 8 giờ một ngày, 5-6 ngày trong một tuần tùy theo lịch làm việc của đơn vị) trong suốt thời gian 6 tuần thực tập. Việc không tuân thủ đủ thời gian thực tập sinh viên có sẽ bị kỷ luật với mức cao nhất là đình chỉ thực tập và bị điểm 0
 • Sinh viên phải tôn trọng kỷ luật và nội quy tại đơn vị thực tập, có tác phong nghiêm túc, cẩn thận và hết lòng vì công việc; Sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức thực tế với tinh thần cởi mở, tranh thủ sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên tại nơi thực tập.
 • Đảm bảo thực hiện tốt công việc tại nơi thực tập với trách nhiệm cao, chính xác, đúng thời hạn, đảm bảo các nguyên tắc bí mật về các thông tin, số liệu, dữ liệu của đơn vị thực tập.
 • Tạo mối quan hệ tốt với nhân viên và khách hàng trong và ngoài đơn vị thực tập.
 • Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào tại đơn vị thực tập(nếu có); Tận dụng các cơ hội học tập thực tiễn do đơn vị thực tập tổ chức như các chương trình đào tạo, tập huấn, hội thảo, …
 • Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao; sắp xếp thời gian viết báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp có chất lượng và đúng thời hạn quy định.
 1. Kế hoạch thực hiện
 • Thời gian bắt đầu triển khai thực tập: (Từ ngày 10/11 – 15/11/2019): Giảng viên hướng dẫn phổ biến nội dung và chương trình thực tập cho sinh viên. Sinh viên và nhóm sinh viên có thể liên hệ Phòng Công tác HSSV lấy “Giấy gới thiệu” của nhà trường để liên hệ và xuất trình cho đơn vị nhận thực tập. Việc xuất trình giấy giới thiệu là tùy theo yêu cầu về công tác quản lý của đơn vị nhận thực tập.
 • Sinh viên thực tập trình bày tất cả những nội dung công việc được thực tế tại đơn vị với giảng viên hướng dẫn (một lần/tuần). Trong quá trình thực tập tại đơn vị, sinh viên hay nhóm sinh viên phải lập nhật ký thực tập – theo mẫu đính kèm.
 • Tối đa bốn sinh viên lập thành một nhóm thực hiện thực tập tất cả các phần hành kế toán trong đơn vị và trình bày chung một báo cáo thực tập cho giảng viên hướng dẫn.
 • Thời gian thực tập thực tế tại đơn vị: Tính từ ngày 15/11/2019.
 • Thời gian kết thúc thực tập: Đến hết ngày 25/12/2019
 • Thời gian nộp báo cáo thực tập: Từ ngày 27/12/2019 đến ngày 04/01/2019 .
 • Thời gian chấm báo cáo thực tập: Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 12/01/2019 (giảng viên hướng dẫn hoàn thành việc nhập điểm vào danh sách điểm sinh viên ngày 14/01/2019)
 1. Nội dung thực tập

Sinh viên phải tìm hiểu và thực hiện được tất cả các phần hành kế toán tại đơn vị thực tập, đáp ứng được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Một báo cáo thực tập phải thể hiện được các nội dung sau:

STT Nội dung CĐR của CTĐT Hoạt động, công việc Điểm đánh giá
1 Chương 1. Tổng quan về đơn vị thực tập

Giới thiệu về đơn vị thực tập

– Tìm hiểu lịch sử hình thành của đơn vị thực tập

– Tìm hiểu ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

– Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức quản lý của đơn vị, quy mô hoạt động của đơn vị

– Tìm hiểu về công tác tổ chức kế toán của đơn vị (chính sách kế toán áp dụng, hình thức kế toán, hệ thống chứng từ, chế độ báo cáo tài chính…)

 

– Trường hợp sinh viên thực tập tại công ty dịch vụ kế toán

 

 

 

 

 

1.3.1.1

Sinh viên tiếp xúc với  bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán của đơn vị với thái độ nghiêm túc, cầu thị; Lắng nghe và ghi chép thông tin một cách chính xác 1,5
2 Chương 2. Thực tế công tác kế toán tại đơn vị

– Mô tả và phân tích được các chu trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị (tóm tắc chu trình kế toán hoặc có thể trình bày quy trình dưới dạng khoản mục kế toán)

– Các nguyên tắc (quy định) của đơn vị về cách lập và lưu chuyển chứng từ của các phần hành kế toán

– Tính toán và lập được các chứng từ kế toán như lập phiếu chi, phiếu thu, phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn bán hàng, bảng tính khấu hao TSCĐ, bảng tính chi phí trả trước…

– Lập được sổ kế toán có liên quan (sổ NKC, phiếu kế toán để ghi chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản có liên quan), lập được bảng cân đối số phát sinh

– Lập được báo cáo tài chính (Bảng CĐKT, BCKQKD, Bảng lưu chuyển tiền tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính).

 

– Phân tích cơ bản BCTC (Phân tích một số chỉ tiêu trên bảng KQKD- Theo mẫu đính kèm)

 

 

1.3.1.2

 

 

 

 

1.3.1.3

 

1.3.1.4

 

 

1.3.1.5

 

 

 

 

1.3.1.7

 

 

 

 

1.3.1.8

 

 

 

1.3.1.9

Sinh viên diễn tả bằng sơ đồ và giải thích sơ đồ

 

 

 

Sinh viên thực tế tại đơn vị và  trình bày các nguyên tắc, phương pháp tính toán và cách lập  và lưu chuyển chứng từ với giảng viên hướng dẫn

 

 

 

 

Sinh viên lập được sổ NKC, chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản có liên quan

 

 

Sinh viên phải lập được báo cáo tài chính (Minh họa đại diện một vài nghiệp vụ phát sinh…)

 

Sinh viên phân tích được một số chỉ tiêu cơ bản trên bảng báo cáo KQKD

 

 

1

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

2,0

 

 

 

1,0

3 Chương 3 Một số nhận xét và kiến nghị

– Nhận xét về thành công trong công tác tổ chức kế toán của đơn vị

– Những tồn tại của đơn vị cần được xem xét

– Kiến nghị

 

 

 

1.3.1.6

 

 

Sinh viên nhận xét ngắn gọn về công tác tổ chức kế toán tại đơn vị thực tập, việc áp dụng các chuẩn mực kế toán của đơn vị có theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán quốc tế hay không

 

 

 

1,5

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, luận văn tại quận Tân Phú, Tân Bình

Thực trạng tiềm ẩn từ dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập từ xa!

 • Hiện nay có rất nhiều dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp. Tuy nhiên để tìm được một dịch vụ uy tín và có trách nhiệm có thể làm việc trực tiếp để trao đổi bài làm là một điều khó khăn.
 • Các dịch vụ từ xa không đảm bảo uy tín cho các bạn sinh viên, thường đa số là các nhóm trẻ tuổi tự lập, kinh nghiệm viết bài non nớt và làm không biết nhau nên dễ dẫn tới lừa đảo cho các bạn sinh viên
 • Thực tế mình đã chứng kiến rất nhiều bạn CRY vê vấn đề bị các dịch vụ khác lừa đảo, tuy cũng bức xúc cho các bạn sinh viên nhưng mình cũng ko thể giúp gì được ngoài làm lại cho các bạn.
 • Hi vọng các bạn sinh viên trước khi tìm tìm dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nên tìm hiểu thêm về dịch vụ đó. Tốt nhất là các bạn có thể ghé trực tiếp để đảm bảo đó là dịch vụ có thật, và làm việc có trách nhiệm hơn khi các vấn đề sửa bài của giáo viên
 • Vì đa số các dịch vụ hiện nay đều làm ẩn danh không chịu gặp mặt ẩn chứa nhiều rủi ro lừa đảo tới các bạn sinh viên

Nhận biết những dịch vụ vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp không uy tín.

 • Những dịch vụ báo giá rẻ
 • Dịch vụ thường post reviews tốt lên tường để dụ dỗ sinh viên mới
 • Dịch vụ ở các tỉnh lẻ, không thể gặp nhau. Thường là sinh viên thất nghiệp mở làm tự phát
 • Những dịch vụ làm ẩn danh không chịu gặp mặt trực tiếp, thường tỷ lệ lừa đảo cao
 • Làm việc không có trách nhiệm và không thực hiện đúng như cam kết ban đầu
 • Giao bài không đúng hẹn sinh viên, làm ở tỉnh xa nên không có thể gặp gỡ trực tiếp đọc bài bài xem bài trước khi thanh toán

 

Nếu làm ẩn danh các dịch vụ ở xa các bạn không có cơ hội để xem bài trực tiếp ẩn chứa nhiều rủi ro bài làm không đúng với yêu cầu.

Trong quá trình làm bài thực tập, tại các trường đại học, cao đẳng, nhiều giảng viên hướng dẫn sửa chữa bài rất nhiều. Để trao đổi với dịch vụ vụ sửa chữa lại cho mình, các bạn cần tìm những dịch vụ có thể gặp mặt trao đổi trực tiếp để dễ truyền đạt hơn.

Trong trường hợp này rủi ro không sửa chữa bài cho các bạn sinh viên ở các dịch vụ ẩn danh làm từ xa là rất lớn,  Bởi vì khi đã nhận được hết tiền rồi thì các dịch vụ cũng coi như hết trách nhiệm với các bạn.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp tại quận Tân Phú, Tân Bình

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp tại quận Tân Phú, Tân Bình hỗ trợ các bạn nhiệt tình từ công ty Thực tập cho tới Đề tài

Làm đề cương, làm bản thảo và hoàn thiện chính thức báo cáo qua các lần chỉnh sửa của giảng viên hướng dẫn

Các bạn sinh viên nên yên tâm tuyệt đối khi khi sử dụng các dịch vụ làm trực tiếp tại văn phòng hoặc tại nhà đảm bảo an toàn và trách nhiệm cao.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp tại quận Tân Phú, Tân Bình hiện nay còn hỗ trợ thêm cho các bạn sinh viên có nhu cầu thực tập tập có lương hoặc không Lương.

Hỗ trợ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên ngành:  kinh tế, Quản trị kinh doanh,  Kế toán,  Tài chính Ngân hàng,  thương mại quốc tế,  Luật,  Anh Văn thương mại,  ngành dược,  Tài chính Hải quan.

Dịch vụ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp tại quận Tân Phú, Tân Bình có thể hỗ trợ cho các bạn sinh viên chỗ thực tập hoặc xin dấu cao tốt nghiệp ốp là làm bài trọn gói.

Sinh viên cần hỗ trợ trực tiếp tại địa chỉ Quận Tân Phú, Tân Bình các bạn ở các quận lân cận trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể qua để trao đổi làm bài.