119 Đề tài luận văn luật Dân sự/ đề tài Chuyên đề, tiểu luận luật dân sự

Rất nhiều bạn đang tìm kiếm đề tài làm luận văn ngành luật dân sự, chuyên đề, báo cáo thực tập luật dân sự, hôm nay mình liệt kê cho các bạn tham khảo 179 đề tài nhé

Bạn nào cần hỗ trợ thêm về làm bài, hoàn thành bài nhắn mình nha. SDT/ZALO 0973287149

DANH MỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH DÂN SỰ
STT Tên đề tài khóa luận
1 Pháp luật về thế chấp tài sản và thực tiễn áp dụng
2 Chế định cấp dưỡng theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam – Thực tiễn áp dụng tại địa bàn Thành phố Huế
3 Bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em trong các vụ án ly hôn – Thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân Thành phố Huế
4 Bồi thường thiệt hại trong các vụ án giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam
5 Chế định ly hôn dưới góc độ bình đẳng giới theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
6 Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong vụ án ly hôn-Thực tiễn tại huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
7 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự theo pháp luật Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
8 Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu – Thực tiễn thực hiện tại VNam
9 Bảo vệ quyền lợi của con trong ly hôn và thực tiễn tại TAND huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An
10 Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo quy định của pháp luật VN và thực tiễn áp dụng
11 Pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và thực tiễn áp dụng
12 Trách nhiệm liên đới của vợ chồng đối với giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung – Lý luận và thực tiễn
13 Hòa giải vụ việc ly hôn – Lý luận và thực tiễn
14 Pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và thực tiễn áp dụng
15 Bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em trong các vụ án ly hôn – Thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân Thành phố Huế
16 Chế định ly hôn dưới góc độ bình đẳng giới theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
17 Bảo vệ quyền lợi của con trong ly hôn và thực tiễn tại Tòa án nhân dân huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An
18 Công tác thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
19 Vấn đề ly hôn theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn giải quyết án hôn nhân gia đình trên địa bàn Thành phố Huế
20 Hòa giải trong tố tụng dân sự và thực trạng áp dụng tại địa bàn thành phố Đồng Hới – Quảng Bình
21 Hòa giải trong tố tụng dân sự và thực trạng áp dụng tại địa bàn thành phố Đồng Hới – Quảng Bình
22 Thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam
23 Thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn tại thành phố Huế từ năm 2000 đến 2004
24 Sở hữu tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân Thành phố Huế từ 1998 đến nay
25 Căn cứ không công nhận nam, nữ là vợ chồng theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000 và thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân Thành phố Huế (2000-2004)
26 Căn cứ cho ly hôn theo Luật Hôn nhân gia đình VN. Thực tiễn giải quyết trên địa bàn TP Huế
27 Thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam
28 Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân gia đình năm 2000
29 Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000
30 Thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn theo pháp luật Việt Nam
31 Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000
32 Tài sản của vợ chồng theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000
33 Vấn đề ly hôn theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn giải quyết án hôn nhân gia đình trên địa bàn Thành phố Huế
34 Việc đăng ký kết hôn theo Luật hôn nhân gia đình Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn Thành phố Huế từ năm 2000 đến năm 2006
35 Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000
36 Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An
37 Vấn đề xác định quan hệ cha, mẹ, con. Lý luận và thực tiễn tại địa bàn Thành phố Huế
38 Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà theo pháp luật Việt Nam
39 Ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình 2000. Thực tiễn áp dụng giải quyết ở Tòa án nhân dân Huyện Phổ Yên – Thái Nguyên từ năm 2004 đến năm 2008
40 Hòa giải trong tố tụng dân sự và thực trạng áp dụng tại địa bàn thành phố Đồng Hới-Quảng Bình
41 Căn cứ ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình Việt Nam. Thực trạng ly hôn và việc áp dụng căn cứ ly hôn tại huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh
42 Tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án dân sự – Thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân Huyện Con Cuông
43 Ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình 2000. Thực tiễn áp dụng giải quyết ở Tòa án nhân dân huyện Phổ Yên – Thái Nguyên từ năm 2004 đến năm 2008
44 Vấn đề xác định quan hệ cha, mẹ, con. Lý luận và thực tiễn tại địa bàn thành phố Huế
45 Vấn đề Hụi (Họ). Lý luận và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Huế
46 Ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình 2000. Thực tiễn áp dụng giải quyết ở Tòa án nhân dân Huyện Phổ Yên-Thái Nguyên từ 2004-2008
47 Thực tiễn xét xử và giải quyết các vụ án, việc hôn nhân gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2005 hết 3/2008
48 Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng
49 Hợp đồng vay tài sản theo Luật dân sự Việt Nam và thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân Thành phố Huế từ năm 2000 đến nay
50 Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
51 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự theo pháp luật VNam – Thực trạng và giải pháp
52 Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu – Thực tiễn thực hiện tại Việt Nam
53 Đương sự trong vụ án ly hôn và thực tiễn tại TAND thành phố Đà Nẵng (từ 2008 đến2011)
54 Đương sự trong vụ án ly hôn và thực tiễn tại TAND thành phố Đà Nẵng (từ 2008 đến 2011)
55 Trả lại đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự và thực tiễn tại Tòa án nhân dân Thành phố Huế (từ 2008 đến 2011)
56 Trả lại đơn khởi kiện trong tố tụng dân sự và thực tiễn tại Tòa án nhân dân thành phố Huế (từ 2008 đến 2011)
57 Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh của đương sự trong tố tụng dân sự – Thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh-Quảng Bình từ 2008-2011
58 Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh của đương sự trong tố tụng dân sự – Thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình từ 2008-2011
59 Thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ án ly hôn tại Tòa án nhân dân Thành phố Huế (từ năm 2008 đến năm 2011)
60 Thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ án ly hôn tại Tòa án nhân dân thành phố Huế (từ năm 2008 đến năm 2011)
61 Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn tại Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An (từ 2008 đến 2011)
62 Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn tại Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn-Nghệ An (từ 2008 đến 2011)
63 Pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
64 Pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
65 Hợp đồng mua bán tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn tại Tòa án nhân dân thành phố Huế (từ 2008-2011)
66 Hợp đồng mua bán tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn tại Tòa án nhân dân thành phố Huế (từ 2008-2011)
67 Chia tài sản chung của vợ chồng trong vụ án ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình 2000
68 Chia tài sản chung của vợ chồng trong vụ án ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình 2000
69 Chế định hòa giải trong tố tụng dân sự và thực tiễn tại Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền – Tỉnh Thừa Thiên Huế (từ 2008-2011)
70 Chế định hòa giải trong tố tụng dân sự và thực tiễn tại Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền – Tỉnh Thừa Thiên Huế (từ 2008-2011)
71 Ly hôn theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn tại Tòa án nhân dân Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (từ 2008 đến 2011)
72 Ly hôn theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn tại Tòa án nhân dân Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (từ 2008 đến 2011)
73 Phương thức cấp dưỡng trong các vụ án ly hôn và thực tiễn tại Tòa án nhân dân Thành phố Huế (từ 2008 đến 2011)
74 Phương thức cấp dưỡng trong các vụ án ly hôn và thực tiễn tại Tòa án nhân dân Thành phố Huế (từ 2008 đến 2011)
75 Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh theo pháp luật Việt Nam
76 Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh theo pháp luật Việt Nam
77 Bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn – Lý luận và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
78 Bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn – Lý luận và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
Tên đề tài khóa luận
1 Ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình 2000. Thực tiễn áp dụng giải quyết ở TAND Huyện Phổ Yên – Thái Nguyên từ 2004 đến 2008
2 Quan hệ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con khi ly hôn. Thực tiễn giải quyết tại TAND H.Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh từ 2006 đến nay
3 Vấn đề xác định quan hệ cha, mẹ, con. Lý luận và thực tiễn tại địa bàn thành phố Huế
4 Hòa giải trong tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng tại địa bàn thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình
5 Hụi, họ, biêu, phường theo pháp luật dân sự Việt Nam. Lý luận và thực tiễn áp dụng
6 Trách nhiệm liên đới của vợ chồng đối với giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung. Lý luận và thực tiễn
7 Chế định cấp dưỡng theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Thực tiễn áp dụng tại địa bàn thành phố Huế
8 Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng
9 Pháp luật về thế chấp tài sản và thực tiễn áp dụng
10 Chế định ly hôn dưới góc độ bình đẳng giới theo Luật hôn nhân gia đình Việt Nam
11 Di sản dùng vào việc thờ cúng theo pháp luật Việt Nam
12 Hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam
13 Bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam
14 Các phương thức xác lập quyền sở hữu theo pháp luật Việt Nam
15 Các điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam
16 Các biện pháp thi hành án dân sự. Qua thực tiễn áp dụng tại Huyện Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh
17 Năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự VN và thực tiễn áp dụng tại TAND H.Hải Lăng – Tỉnh Quảng Trị
18 Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2005 – 2012
19 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp
20 Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
21 Thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng
22 Căn cứ ly hôn theo pháp luật VN. Thực tiễn áp dụng tại TAND tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2009 đến 2012
23 Điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật Việt Nam
24 Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh của đương sự trong tố tụng dân sự
25 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thực tiễn tại Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên từ 2009-2012
26 Giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân Huyện Con Cuông – Tỉnh Nghệ An từ 2008 đến 2012
27 Thực trạng xét xử sơ thẩm các vụ án ly hôn tại TAND H.Quảng Điền – Tỉnh TT Huế từ 2009 đến 2012
28 Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em trong pháp luật hôn nhân gia đình. Thực tiễn tại thành phố Hà Tĩnh từ 2009 đến 2012
29 Phiên tòa xét xử sơ thẩm các vụ án dân sự. Thực tiễn tại TAND Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
30 Chế định tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam
31 Chai tài sản vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân gia đình năm 2000
32 Quyền con người trong pháp luật dân sự
33 Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam
34 Lý luận về xét xử sơ thẩm các vụ án ly hôn theo pháp luật VN qua thực tiễn tại TAND TP KonTum từ 2008 đến 2012
35 Các điều kiện kết hôn theo Luật HNGĐ 2000. Qua thực tiễn tại xã Bờ Ngoong-H.Chư Sê-Tỉnh Gia Lai
36 Tranh chấp về hợp đồng vay tiền tại các tổ chức tín dụng-Thực tiễn tại TAND thành phố Huế-Tỉnh TT Huế
37 Nghĩa vụ cấp dưỡng trong vụ án ly hôn. Thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân H.Phong Điền-Tỉnh TT Huế
38 Lãi suất trong hợp đồng vay tiền theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp dụng
39 Thế chấp để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tiền-Thực trạng tại TAND H.Duy Xuyên-Quảng Nam từ 2000-2012
40 Bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm khoa học trong các trường đại học
41 Phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ qua thực tiễn tại Huyện Nông Sơn – Tỉnh Quảng Nam
42 Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ em-Thực tiễn tại thị xã Hương Thủy-Tỉnh TT Huế
43 Quyền liên quan đến quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam
44 Quyền nhân thân của cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thực tiễn tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
45 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất-Thực tiễn tại địa bàn H.Quảng Ninh-Tỉnh Quảng Bình
46 Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự-Thực tiễn tại Quảng Bình
47 Điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
48 Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính-Thực tiễn tại địa bàn Quảng Ninh-Q.Bình
49 Khởi kiện và thụ lý các vụ án tranh chấp đất đai. Thực tiễn giải quyết tại TAND H.Phú Lộc-Tỉnh TT Huế
50 Rào cản phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam. Thực trạng và giải pháp
51 Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật Việt Nam
52 Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam
53 Bảo vệ quyền lợi của con chưa thành niên khi cha mẹ ly hôn (Pháp luật HNGĐ và thực tiễn áp dụng địa bàn H.Nam Đàn
54 Hình thức di chúc theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam
55 Chia tài sản chung của vợ chồng. Thực tiễn giải quyết tại TAND TX Hương Thủy-TT Huế
56 Căn cứ ly hôn theo pháp luật Việt Nam dưới góc độ so sánh
57 Bảo hộ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học
58 Hòa giải tranh chấp đất đai qua thực tiễn trên địa bàn H.Thanh Chương-Nghệ An
59 Xác đinh quan hệ cha, mẹ, con qua thực tiễn tại địa bàn Huyện Hương Sơn-Tỉnh Hà Tĩnh
60 Quyền dân sự trong lĩnh vực hôn nhân gia đình (Nghiên cứu so sánh pháp luật VN và pháp luật Cộng hòa Pháp)
61 Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều kiện về tự nguyện thỏa thuận (Nghiên cứu so sánh pháp luật VN và pháp luật Cộng hòa Pháp)
62 Kết hôn trái pháp luật theo Luật HNGĐ Việt Nam-Qua thực tiễn tại H.A Lưới-Tỉnh TT Huế
63 Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự. Thực tiễn tại Tòa án nhân dân H.Vĩnh Linh-Quảng Trị
64 Xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về quyền tác giả ở Việt Nam
65 Bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ Việt Nam trong quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài
66 Điều kiện nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
67 Thụ lý vụ án dân sự-Thực tiễn tại TAND thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế
68 Hòa giải trong tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng tại TAND thành phố Huế-Tỉnh Thừa Thiên Huế
69 Xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về đất đai-Qua thực tiễn tại TAND tỉnh TT Huế
70 Hôn nhân đồng tính theo pháp luật Việt Nam
71 Khai nhận di sản và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế-Thực tiễn tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
72 Các điều kiện có hiệu lực của di chúc qua thực tiễn tại thành phố Hội An-Tỉnh Quảng Nam từ 2006-2012
73 Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế-Thực tiễn áp dụng của Việt Nam
74 Ly hôn có yếu tố nước ngoài
75 Cưỡng chế thi hành án dân sự tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2000 đến năm 2013
76 Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
77 Quyền khởi kiện của đương sự trong tố tụng dân sự. Qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình
78 Các hình thức sở hữu theo quy định của pháp luật Việt Nam – Tiếp cận so sánh với luật tục của nười Êđê tại địa bàn tỉnh ĐăkLăk
79 Xét xử tranh chấp đất đai theo pháp luật Việt Nam. Thực tiễn tại Tòa án nhân dân thành phố Huế
80 Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc theo pháp luật Việt Nam
81 Giải quyết các vụ án ly hôn tại tòa án cấp sơ thẩm – Qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân Huyện Đại Lộc – Quảng Nam
82 Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật Việt Nam – Qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng
83 Pháp luật Việt Nam về chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng
84 Hợp đồng chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài
85 Các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới theo pháp luật Việt Nam
86 Tài sản theo pháp luật Việt Nam
87 Mang thai hộ theo pháp luật Việt Nam
88 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm theo pháp luật Việt Nam
89 Quyền nhân thân của cá nhân theo pháp luật Việt Nam
90 Thừa kế theo di chúc theo pháp luật Việt Nam – Qua thực tiễn tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
91 Tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự – Qua thực tiễn tại tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
92 Chủ thể bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam
93 Biện pháp kê biên tài sản trong thi hành án dân sự qua thực tiễn tại tỉnh ĐăkLăk
94 Điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài. Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
95 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường theo pháp luật Việt Nam
96 Pháp luật Việt Nam về hình thức của hợp đồng dân sự
97 Hụi có lại theo pháp luật Việt Nam
98 Quyền lựa chọn pháp luật trong tư pháp quốc tế
99 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra theo pháp luật Việt Nam
100 Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng theo pháp luật Việt Nam – So sánh với pháp luật Cộng hòa Pháp
101 Pháp luật hòa giải cơ sở các tranh chấp dân sự – Thực tiễn thực hiện tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
102 Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình
103 Bảo vệ quyền lợi của con chưa thành niên theo pháp luật hôn nhân gia đình – Thực tiễn áp dụng tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk
104 Quyền của người lập di chúc theo pháp luật Việt Nam
105 Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO – Kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam
106 Biện pháp thế chấp tài sản trong hợp đồng tín dụng – Thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
107 Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liên với đất theo pháp luật Việt Nam
108 Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hợp đồng thương mại điện tử
109 Thụ lý vụ án dân sự – Thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
110 Hiệp định chống bán phá giá của WTO – Kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa
111 Chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam
112 Tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam
113 Trách nhiệm liên đới của vợ chồng đối với các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung
114 Pháp luật hôn nhân gia đình về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận
115 Pháp luật thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế – Thực tiễn áp dụng tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
116 Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo pháp luật Việt Nam – Dưới góc độ so sánh
117 Thủ tục giải quyết việc dân sự – Thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
118 Di sản dùng vào việc thờ cúng theo pháp luật Việt Nam
119 Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều kiện tự nguyện – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Kon Tum

99 đề tài XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH – Báo cáo thực tập QTKD

Chắc hẳn các bạn sinh viên khi đọc bài viết này của mình, các bạn đang loay hoay với môn học thực tập tốt nghiệp và phải tìm cho mình một đề tài thực tập để đăng ký cho môn học này.

Vì bài viết này mình dành cho các bạn sinh viên, đề tài làm báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch kinh doanh rất nhiều, nhiều ơi là nhiều, tuy nhiên để bắt chúng ta nghĩ ra 1 cái phù hợp thì cả 1 vấn đề

Nay thay cho các bạn mình đã nghĩ ra sẵn hơn 100 đề tài, các bạn có thể lựa chọn cho mình 1 đề tài để làm mà không sợ bị trùng với ai nhé.

Bạn nào quá bận không có thời gian viết bài, hãy nhắn mình nhé, để được hỗ trợ hoàn thiện đề tài nhanh nhất:  SDT/ZALO 0973287149

BÀI TẬP MÔN KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP
BÀI TẬP MÔN KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP

Danh sách 99 đề tài Xây dựng kế hoạch kinh doanh, khởi nghiệp tham khảo

 • 01 – Kinh doanh nhỏ với đồ lót nam nữ.
 • 02 – Sản xuất đậu phụ miếng bỏ sĩ cho chợ
 • 03 – Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ với mắt kính thời trang sành điệu nam nữ.
 • 04 – Dịch vụ cho thuê người đẹp để chụp hình, đi chơi.
 • 05 – Kinh doanh các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
 • 06 – Khởi nghiệp với tiệp thuốc tây, quầy thuốc gia đình.
 • 07 – Kinh doanh nhỏ sữa tươi giống như TH truth milk, bò sữa Long Thành …
 • 08 – Bán đồ ăn sáng cho học sinh, tài xế xe taxi, dân văn phòng …
 • 09 – Kinh doanh quà lưu niệm.
 • 10 – Mở tiệm chụp hình cưới hỏi và cho thuê phụ kiện cưới hỏi.
 • 11 – Khởi nghiệp với quán cơm, hủ tíu, mì phở …
 • 12 – Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ với sách, sách cũ, …
 • 13 – Ý tưởng kinh doanh dụng cụ học tập cho học sinh thì sao nhỉ?
 • 14 – Khởi nghiệp với thực phẩm sạch giống như rau củ quả …
 • 15 – Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ giống như đan lát, tranh thêu …
 • 16 – Kinh doanh thời trang nam nữ.
 • 17 – Mở tiệm thuốc đông y, thuốc bắc ở quê, nông thôn.
 • 18 – Tiệm sửa xe máy, độ chế ngoại hình cho xe.
 • 19 – Kinh doanh nhỏ với tiệm sửa quần áo giá tốt cho sinh viên.
 • 20 – Dịch vụ design nội thất nhà ở.
 • 21 – sale điện nước dân dụng.
 • 22 – Kinh doanh báo giấy tiếng anh cũ cho người học tiếng anh.
 • 23 – Dịch vụ cho thuê đồ xây dựng, cho thuê áo váy cưới ở nông thôn.
 • 24 – Khởi nghiệp với shop bách hóa nhỏ.
 • 25 – Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng ô tô.
 • 26 – Dịch vụ chụp hình chân dung.
 • 27 – Kinh doanh nhỏ các sản phẩm cho bà bầu.
 • 28 – Dịch vụ cho thuê máy phát điện.
 • 29 – Kinh doanh nhỏ với dịch vụ gói quà.
 • 30 – Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ với tiệm hớt tóc, tạo mẫu tóc.
 • 31 – Khởi nghiệp kinh doanh bán cá cảnh, chim cảnh, thú cưng, gà chọi.
 • 32 – Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ các món nướng BBQ.
 • 33 – Trang trí nội thất ô tô.
 • 34 – Kinh doanh thức ăn Trực tuyến cho văn phòng kèm giao hàng tận nơi.
 • 35 – In thiệp cưới độc.
 • 36 – Kinh doanh thực phẩm tính năng xách tay.
 • 37 – Kinh doanh các loại rượu đặc sản của Viet Nam.
 • 38 – Dịch vụ dạy kèm.
 • 39 – Khởi nghiệp với business phiên dịch ngoại ngữ.
 • 40 – Kinh doanh nhỏ với dịch vụ chăm sóc thú cưng.
 • 41 – Quán ăn độc đáo với thực đơn toàn là côn trùng lặp, bò sát.
 • 42 – Dịch vụ giặt áo bằng tay, cam kết không phai màu.
 • 43 – Ý tưởng kinh doanh cho thuê cây cảnh cho các văn phòng.
 • 44 – Khởi nghiệp với công ty nhỏ kinh doanh nước uống đóng thùng.
 • 45 – Dịch vụ rửa vết thương tại nhà dành cho điều dưỡng, y tá.
 • 46 – Kinh doanh mỹ phẩm.
 • 47 – Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ với bộ đàm, cho thuê bộ đàm.
 • 48 – Dịch vụ ship hàng trên Amazon.com, ebay…
 • 49 – Dịch vụ cho thuê máy thở, bình oxy.
 • 50 – Kinh doanh sen đá, xương rồng
 • 51 – Khởi nghiệp với Studio chụp ảnh ở nông thôn.
 • 52 – Kinh doanh cho thuê xe máy cũ, xe đạp cũ ở thành phố du lịch.
 • 53 – Khởi nghiệp với dịch vụ cho thuê máy dò tìm kim loại ở bãi biển.
 • 54 – Kinh doanh bán hàng online qua Fb.
 • 55 – Dịch vụ cho thuê dàn nhạc, dàn karaoke ở nông thôn.
 • 56 – Dịch vụ tư vấn công thức tỏ tình độc đáo.
 • 57 – Dịch vụ gỡ rối tơ lòng cho người lập gia đình rồi.
 • 58 – Khởi nghiệp kinh doanh phụ kiện, máy tính cũ, ĐT cũ…
 • 59 – Dịch vụ kéo tour phượt.
 • 60 – Dịch vụ cho thuê Fly Cam cho dân phượt.
 • 61- Khởi nghiệp nhỏ với các món hàng phong thủy.
 • 62 – Dịch vụ cho dân văn phòng thuê cây cảnh mini để bàn.
 • 63 – Dịch vụ kinh doanh business “thám tử tư”.
 • 64 – Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ với quán điện tử, game.
 • 65 – Kinh doanh dịch vụ vẽ móng chân tay.
 • 66 – Dịch vụ tra cứu độ sạch của nước sinh hoạt.
 • 67 – Khởi nghiệp kinh doanh túi xách độc, ví độc lạ.
 • 68 – cửa hàng kinh doanh đặc sản vùng miền.
 • 69 – Khởi nghiệp kinh doanh sáng tạo ý tưởng ads.
 • 70 – Ý tưởng kinh doanh nhỏ với shop hoa tươi.
 • 71 – Kinh doanh tạo mẫu quần áo độc, điên rồ cho ca sĩ, nghệ sĩ.
 • 72 – Khởi nghiệp với quán cà phê có phòng ôn bài cho sinh viên.
 • 73 – Kinh doanh trái cây đặc sản vùng miền.
 • 74 – cửa hàng kinh doanh thức ăn cho thú cưng.
 • 75 – Kinh doanh spa, tẩy lông, tắm trắng.
 • 76 – Lập nghiệp với dịch vụ xin lỗi thuê, nghe chửi thuê.
 • 77 – shop bán giày dép xịn mà cũ.
 • 78 – Cho thuê xe xích lô, xe vespa cổ, xe cổ để chụp hình cưới.
 • 79 – Dịch vụ cho thuê thiết bị theo dõi, ghi âm mini.
 • 80 – Khởi nghiệp kinh doanh đồng hồ thời trang giá tốt.
 • 81 – Dịch vụ cho mượn sách.
 • 82 – Khởi nghiệp kinh doanh đánh máy văn bản thuê.
 • 83 – Kinh doanh gối ôm độc cho phòng ngủ, phòng khách.
 • 84 – Kinh doanh trang sức inox không gỉ.
 • 85 – Kinh doanh với dịch vụ chuyên giao hàng cho người kinh doanh online.
 • 86 – Dịch vụ viết bài thuê cho trang web.
 • 87 – Dịch vụ kinh doanh thiết bị báo cháy gia đình.
 • 88 – Khởi nghiệp với dịch vụ vệ sinh máy lạnh.
 • 89 – Khởi nghiệp kinh doanh bán dụng cụ thể thao.
 • 90 – Dịch vụ cho thuê giày, sân trượt Patin ở nông thôn.
 • 91 – Kinh doanh mặt nạ đắp mặt, mỹ phẩm tự nhiên.
 • 92 – Khởi nghiệp kinh doanh vé số.
 • 93 – Kinh doanh dụng cụ y tế.
 • 94 – Khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ dạy nấu ăn, làm bánh.
 • 95 – Kinh doanh khu vui chơi trẻ em ở nông thôn.
 • 96 – Kinh doanh nhỏ thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.
 • 97 – Dịch vụ kinh doanh tư vấn phong thủy.
 • 98 – Khởi nghiệp với dịch vụ design đèn chiếu sáng, thiết kế ánh sáng.
 • 99 – Kinh doanh nhỏ với ý tưởng cho thuê lại phòng trọ, phòng nghỉ.
 • 100 – Khởi nghiệp kinh doanh phòng tập Gym
 • 101 – Kinh doanh sản xuất & bán software. ngành nghề kinh doanh sản phẩm số siêu lợi nhuận
dịch vụ làm báo cáo thực tập giá rẻ
dịch vụ làm báo cáo thực tập giá rẻ

Từ ý tưởng đến hiện thực là cả một quá trình dài đòi hỏi bạn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ tài chính, người hợp tác, kiến thức kinh doanh lĩnh vực đặc thù, KH của bạn là ai, và liệu rằng bạn có đủ năng lực để điều hành toàn bộ những việc liên quan đến business nhỏ của bạn. Khởi nghiệp ko dành cho đa số, nếu bạn tin mình thuộc về thiểu số hãy bắt tay vào làm ngay thôi. Nhưng hãy đọc sách và nghiên cứu trước đã đừng để khởi nghiệp ngay rồi thất bại luôn nhé.

Mình đang có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, các bạn có nhu cầu liên hệ mình hỗ trợ nhanh nhất nhé!

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng Qùa Tặng, Qùa Lưu Niệm.

Cách đặt tên đề tài :Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng Qùa Tặng, Qùa Lưu Niệm.

Một số bạn sinh viên lựa chọn đề tài báo cáo thực tập: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng Qùa Tặng, Qùa Lưu Niệm này để làm bài, Sản phẩm quà tặng lưu niệm là mặt hàng đáp ứng nhu cầu giải trí tinh thần. Kinh doanh đa dạng thị trường từ thành thị đến nông thôn. Nếu người tiêu dùng trên khu vực nông thôn của bạn có trình độ dân trí cao, chú trọng cuộc sống tinh thần, điều kiện kinh tế tốt, quy mô thị trường đủ lớn thì hoàn toàn có thể bán sản phẩm là quà tặng lưu niệm. Thông thường, mở 1 cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm từ những nơi phát triển như thị trấn trở lên sẽ ổn định và có tiềm năng cao hơn.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng Qùa Tặng, Qùa Lưu Niệm. Xây dựng kế hoạch kinh doanh là một môn học quan trọng, đúc kết các kiến thức quan trọng từ các môn học chuyên ngành của sinh viên như QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, QUẢN TRỊ MARKETING, QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, QUẢN TRỊ RỦI RÕ, KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP…

Trước tiên để hoàn thành tốt 1 bài lập kế hoạch kinh doanh, hôm nay mình sẽ lấy ví dụ về đề tài nhà hàng, các bạn cần đặt tên đề tài hợp lý với các yêu cầu của nhà trường, ví dụ

 • Với trường HUFI : LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỬA HÀNG QUÀ LƯU NIỆM ABC
 • Với trường TOPICA: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng Qùa Tặng, Qùa Lưu Niệm ABC đến năm 2025
 • Với trường Bách Việt: Kế hoạch xây dựng và phát triển cửa hàng quà tặng ABC đến năm 2030
 • Và còn rất nhiều trường đại học khác, các bạn sinh viên cần đọc hướng dẫn để làm cho đúng

Vì có nhiều trường, các trường có các yêu cầu và cấu trúc khác nhau, từ làm đề cương chi tiết, sản phẩm lần 1 và hoàn chỉnh, tuy nhiên cốt lỗi vẫn giống nhau các bạn nhé, nay mình sẽ ví dụ trường TOPICA, các bạn trường khác có thể áp dụng theo nha.

XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG TRIỂN KHAI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Tên báo cáo: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng Qùa Tặng, Qùa Lưu Niệm.

2. lý do chọn đề tài

Dinh dưỡng hợp lý là nền tảng của sức khỏe và trí tuệ. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ vòng đời sẽ tạo ra sự tăng trưởng và phát triển tối ưu cho thai nhi và trẻ nhỏ, cũng như phòng chống hữu hiệu với đa số bệnh tật để có một thể lực khỏe mạnh, sức khỏe tốt, năng suất lao động cao và chất lượng cuộc sống tốt cho mọi lứa tuổi. Bữa ăn gia đình chính vì vậy có vai trò vô cùng quan trọng và cần được đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Một bữa ăn cân đối cần có đủ 4 nhóm thực phẩm là nhóm bột đường (chủ yếu từ các loại ngũ cốc), nhóm chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, đỗ…), nhóm chất béo (mỡ động vật, dầu thực vật), nhóm vitamin và khoáng chất (các loại rau, củ, quả…).

Hiện nay, nhu cầu khách hàng có những bữa ăn ngọn, ấm cúng tại nhà cùng gia đình và người thân cũng như lợi ích từ việc tiết kiệm được chi phí khi tổ chức tiệc ở nhà so với ở các nhà hàng. Việc ăn uống nhà hàng nhằm giúp cho quý khách hàng không phải bận rộn lo việc nấu nướng mà có nhiều thời gian hơn để tiếp đãi các vị khách quý của mình, có nhiều thời gian để hưởng trọn niềm vui. Ngoài ra với dịch vụ tổ chức sự kiện tiệc trọn gói, rất tiện lợi cho các gia đình khi mà mọi thứ đều đã được dịch vụ lo chú đáo. Nhận thấy nhu cầu này đang phát triển mạnh và còn phát triển lâu dài, cùng với kiến thức tìm hiểu về loại hình này trong thời gian qua, tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Xây dựng kế hoạch kinh doanh NHÀ HÀNG cho công ty TNHH ABC đến năm 2025” chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống, tiệc event, sự kiện.

 1. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:

Cơ hội kinh doanh sẽ là rất lớn nếu nhà hàng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mục tiêu, tạo được uy tín với khách hàng, có những chiến dịch quảng bá và lựa chọn được những vị trí phù hợp. Chính vì vậy, tiềm năng cho việc mở một quán cơm chay phục vụ cho nhu cầu này và đem lại lợi nhuận còn rất lớn.

Nhà hàng ABC sẽ là một địa chỉ quen thuộc, một không gian ấm cúng, thoải mái để gia đình, bạn bè tụ họp thưởng thức những món ăn ngon mỗi ngày sau những giờ làm việc mệt mỏi. Thông qua đó nhà hàng sẽ góp phần quảng bá những món ăn  đậm chất Việt Nam đến thực khách nước ngoài đồng thời tạo ra công ăn việc làm cho xã hội.

 1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo

– Phạm vi nghiên cứu : Thị trường người dùng ẩm thực nhà hàng  đề tài Xây dựng kế hoạch kinh doanh NHÀ HÀNG

– Đối tượng nghiên cứu: Ngành hàng thực phẩm, sự kiện tiệc

Nội dung báo cáo (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:
MỤC CHÍNH SAU:
TRANG bìa
Trang phụ bìa
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
– Luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ vấn đề nghiên cứu của đề tài phù hợp với hướng nghiên cứu.
– Phân tích tính mới, tính khả thi của nghiên cứu
2. Mục tiêu, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu:
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu, bố trí, xử lý số liệu của thí nghiệm và việc vận dụng các phương pháp này vào báo cáo.
4. Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu.
5. Kết cấu của Đề tài:
Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng, biểu đồ, hình, phụ lục, tài liệu tham khảo, và kết luận. Kết cấu chính của Đề tài bao gồm 3 chương:
Chương (hoặc Phần) 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chương (hoặc Phần) 2: KẾ HOẠCH MARKETING
Chương (hoặc Phần) 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Chương (hoặc Phần) 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Chương (hoặc Phần) 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO

PHẦN NỘI DUNG
Chương (hoặc Phần) 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chương (hoặc Phần) 2: KẾ HOẠCH MARKETING
Chương (hoặc Phần) 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Chương (hoặc Phần) 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Chương (hoặc Phần) 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh topica
báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh topica

KẾ HOẠCH KINH DOANH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Nội dung báo cáo (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:
Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 3 1

 • 1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
 • 1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
 • 1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
 • 1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
 • 1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
 • 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
 • 1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
 • 1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • 1.5 Các yếu tố quyết định thành công

CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING

 • 2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
 • 2.1.2.1 Phân đoạn thị trường
 • 2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
 • 2.1.2.3 Định vị thị trường
 • 2.1.3 Mục tiêu marketing
 • 2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
 • 2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
 • 2.1.4.2 Chiến lược giá
 • 2.1.4.3 Chiến lược phân phối
 • 2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
 • 2.1.5 Ngân quỹ Marketing
 • 2.2 Nội dung kế hoạch Marketing
 • 2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing
 • 2.2.2 Phân tích môi trường
 • 2.2.2.1 Phân tích thị trường
 • 2.2.2.2 Phân tích SWOT
 • 2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
 • 2.2.3 Chiến lược Marketing
 • 2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
 • 2.2.3.2 Định vị thị trường
 • 2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm
 • 2.2.3.4 Chiến lược giá
 • 2.2.3.5 Chiến lược phân phối
 • 2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán

CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 8 4

 • 3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
 • 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
 • 3.1.1.1 Doanh thu
 • 3.1.1.2 Chi phí
 • 3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
 • 3.1.1.4 Lợi nhuận
 • 3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn
 • 3.1.3 Các báo cáo tài chính
 • 3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
 • 3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
 • 3.2 Nội dung kế hoạch tài chính

CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

 • 4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
 • 4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự
 • 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự
 • 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức
 • 4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt

CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO 2

Hướng dẫn Viết báo cáo cao đẳng thực hành
Hướng dẫn Viết báo cáo cao đẳng thực hành

Dịch vụ viết thuê xây dựng kế hoạch kinh doanh nhà hàng/ quán ăn

Hiện nay e đang có  dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tư vấn kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp, sinh viên làm báo cáo thực tập, đề án tốt nghiệp, Các anh chị có nhu cầu tư vấn, làm bài, triển khai đề cương, kế hoạch marketing, nhân sự, tài chính liên hệ em nhé: SDT/ZALO 0973287149

 

Cách Lập – Xây dựng kế hoạch kinh doanh NHÀ HÀNG/ QUÁN ĂN.

Cách đặt tên đề tài :Xây dựng kế hoạch kinh doanh NHÀ HÀNG/ QUÁN ĂN.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh là một môn học quan trọng, đúc kết các kiến thức quan trọng từ các môn học chuyên ngành của sinh viên như QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, QUẢN TRỊ MARKETING, QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, QUẢN TRỊ RỦI RÕ, KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP…

Trước tiên để hoàn thành tốt 1 bài lập kế hoạch kinh doanh, hôm nay mình sẽ lấy ví dụ về đề tài nhà hàng, các bạn cần đặt tên đề tài hợp lý với các yêu cầu của nhà trường, ví dụ

 • Với trường HUFI : LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NHÀ HÀNG ABC
 • Với trường TOPICA: Xây dựng kế hoạch kinh doanh NHÀ HÀNG cho công ty TNHH ABC đến năm 2025
 • Với trường Bách Việt: Kế hoạch xây dựng và phát triển nhà hàng ABC đến năm 2030
 • Và còn rất nhiều trường đại học khác, các bạn sinh viên cần đọc hướng dẫn để làm cho đúng

Vì có nhiều trường, các trường có các yêu cầu và cấu trúc khác nhau, từ làm đề cương chi tiết, sản phẩm lần 1 và hoàn chỉnh, tuy nhiên cốt lỗi vẫn giống nhau các bạn nhé, nay mình sẽ ví dụ trường TOPICA, các bạn trường khác có thể áp dụng theo nha.

Viết báo cáo thực tập uy tín nhất tại hcm
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG TRIỂN KHAI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Tên báo cáo: Xây dựng kế hoạch kinh doanh NHÀ HÀNG cho công ty TNHH ABC đến năm 2025

2. lý do chọn đề tài

Dinh dưỡng hợp lý là nền tảng của sức khỏe và trí tuệ. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ vòng đời sẽ tạo ra sự tăng trưởng và phát triển tối ưu cho thai nhi và trẻ nhỏ, cũng như phòng chống hữu hiệu với đa số bệnh tật để có một thể lực khỏe mạnh, sức khỏe tốt, năng suất lao động cao và chất lượng cuộc sống tốt cho mọi lứa tuổi. Bữa ăn gia đình chính vì vậy có vai trò vô cùng quan trọng và cần được đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Một bữa ăn cân đối cần có đủ 4 nhóm thực phẩm là nhóm bột đường (chủ yếu từ các loại ngũ cốc), nhóm chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, đỗ…), nhóm chất béo (mỡ động vật, dầu thực vật), nhóm vitamin và khoáng chất (các loại rau, củ, quả…).

Hiện nay, nhu cầu khách hàng có những bữa ăn ngọn, ấm cúng tại nhà cùng gia đình và người thân cũng như lợi ích từ việc tiết kiệm được chi phí khi tổ chức tiệc ở nhà so với ở các nhà hàng. Việc ăn uống nhà hàng nhằm giúp cho quý khách hàng không phải bận rộn lo việc nấu nướng mà có nhiều thời gian hơn để tiếp đãi các vị khách quý của mình, có nhiều thời gian để hưởng trọn niềm vui. Ngoài ra với dịch vụ tổ chức sự kiện tiệc trọn gói, rất tiện lợi cho các gia đình khi mà mọi thứ đều đã được dịch vụ lo chú đáo. Nhận thấy nhu cầu này đang phát triển mạnh và còn phát triển lâu dài, cùng với kiến thức tìm hiểu về loại hình này trong thời gian qua, tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Xây dựng kế hoạch kinh doanh NHÀ HÀNG cho công ty TNHH ABC đến năm 2025” chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống, tiệc event, sự kiện.

 1. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:

Cơ hội kinh doanh sẽ là rất lớn nếu nhà hàng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mục tiêu, tạo được uy tín với khách hàng, có những chiến dịch quảng bá và lựa chọn được những vị trí phù hợp. Chính vì vậy, tiềm năng cho việc mở một quán cơm chay phục vụ cho nhu cầu này và đem lại lợi nhuận còn rất lớn.

Nhà hàng ABC sẽ là một địa chỉ quen thuộc, một không gian ấm cúng, thoải mái để gia đình, bạn bè tụ họp thưởng thức những món ăn ngon mỗi ngày sau những giờ làm việc mệt mỏi. Thông qua đó nhà hàng sẽ góp phần quảng bá những món ăn  đậm chất Việt Nam đến thực khách nước ngoài đồng thời tạo ra công ăn việc làm cho xã hội.

 1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo

– Phạm vi nghiên cứu : Thị trường người dùng ẩm thực nhà hàng  đề tài Xây dựng kế hoạch kinh doanh NHÀ HÀNG

– Đối tượng nghiên cứu: Ngành hàng thực phẩm, sự kiện tiệc

Nội dung báo cáo (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:
MỤC CHÍNH SAU:
TRANG bìa
Trang phụ bìa
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
– Luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ vấn đề nghiên cứu của đề tài phù hợp với hướng nghiên cứu.
– Phân tích tính mới, tính khả thi của nghiên cứu
2. Mục tiêu, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu:
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu, bố trí, xử lý số liệu của thí nghiệm và việc vận dụng các phương pháp này vào báo cáo.
4. Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu.
5. Kết cấu của Đề tài:
Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng, biểu đồ, hình, phụ lục, tài liệu tham khảo, và kết luận. Kết cấu chính của Đề tài bao gồm 3 chương:
Chương (hoặc Phần) 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chương (hoặc Phần) 2: KẾ HOẠCH MARKETING
Chương (hoặc Phần) 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Chương (hoặc Phần) 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Chương (hoặc Phần) 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO

PHẦN NỘI DUNG
Chương (hoặc Phần) 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chương (hoặc Phần) 2: KẾ HOẠCH MARKETING
Chương (hoặc Phần) 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Chương (hoặc Phần) 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Chương (hoặc Phần) 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh topica
báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh topica

KẾ HOẠCH KINH DOANH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Nội dung báo cáo (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:
Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 3 1

 • 1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
 • 1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
 • 1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
 • 1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
 • 1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
 • 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
 • 1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
 • 1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • 1.5 Các yếu tố quyết định thành công

CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING

 • 2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
 • 2.1.2.1 Phân đoạn thị trường
 • 2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
 • 2.1.2.3 Định vị thị trường
 • 2.1.3 Mục tiêu marketing
 • 2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
 • 2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
 • 2.1.4.2 Chiến lược giá
 • 2.1.4.3 Chiến lược phân phối
 • 2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
 • 2.1.5 Ngân quỹ Marketing
 • 2.2 Nội dung kế hoạch Marketing
 • 2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing
 • 2.2.2 Phân tích môi trường
 • 2.2.2.1 Phân tích thị trường
 • 2.2.2.2 Phân tích SWOT
 • 2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
 • 2.2.3 Chiến lược Marketing
 • 2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
 • 2.2.3.2 Định vị thị trường
 • 2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm
 • 2.2.3.4 Chiến lược giá
 • 2.2.3.5 Chiến lược phân phối
 • 2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán

CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 8 4

 • 3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
 • 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
 • 3.1.1.1 Doanh thu
 • 3.1.1.2 Chi phí
 • 3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
 • 3.1.1.4 Lợi nhuận
 • 3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn
 • 3.1.3 Các báo cáo tài chính
 • 3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
 • 3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
 • 3.2 Nội dung kế hoạch tài chính

CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

 • 4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
 • 4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự
 • 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự
 • 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức
 • 4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt

CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO 2

Hướng dẫn Viết báo cáo cao đẳng thực hành
Hướng dẫn Viết báo cáo cao đẳng thực hành

Dịch vụ viết thuê xây dựng kế hoạch kinh doanh nhà hàng/ quán ăn

Hiện nay e đang có  dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tư vấn kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp, sinh viên làm báo cáo thực tập, đề án tốt nghiệp, Các anh chị có nhu cầu tư vấn, làm bài, triển khai đề cương, kế hoạch marketing, nhân sự, tài chính liên hệ em nhé: SDT/ZALO 0973287149