177 Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Hàng Hải Hay Nhất Hiện Nay

Rate this post

Khóa luận tốt nghiệp khoa học hàng hải là một phần quan trọng của chương trình đào tạo trong lĩnh vực hàng hải và cơ sở biển. Nó thường là một phần bắt buộc để hoàn thành chương trình học và nhận bằng cử nhân hoặc bằng tốt nghiệp trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về khái niệm và các yếu tố liên quan đến khóa luận tốt nghiệp trong lĩnh vực hàng hải:

 1. Mục tiêu: Khóa luận tốt nghiệp khoa học hàng hải có mục tiêu chính là khám phá, nghiên cứu, và giải quyết các vấn đề, thách thức hoặc câu hỏi nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực hàng hải và cơ sở biển. Nó phải mang tính sáng tạo và góp phần vào sự phát triển và cải thiện của ngành này.
 2. Chủ đề: Sinh viên thường phải chọn một chủ đề nghiên cứu cụ thể hoặc được giao một chủ đề bởi giảng viên hướng dẫn. Chủ đề thường liên quan đến các khía cạnh của lĩnh vực hàng hải như vận tải biển, an toàn biển, quản lý tài nguyên biển, kỹ thuật hàng hải, hải quân, v.v.
 3. Nghiên cứu và phân tích: Sinh viên sẽ tiến hành nghiên cứu, thu thập dữ liệu, và thực hiện phân tích dữ liệu liên quan đến chủ đề của họ. Điều này có thể bao gồm thực hiện cuộc khảo sát, phân tích số liệu, tìm hiểu tài liệu, và thậm chí thực hiện các thí nghiệm hoặc mô phỏng.
 4. Báo cáo: Sau khi hoàn thành nghiên cứu, sinh viên cần viết báo cáo khóa luận. Báo cáo này phải trình bày các kết quả của nghiên cứu, phân tích dữ liệu, và đưa ra các kết luận. Nó cũng cần trình bày tài liệu tham khảo để hỗ trợ các quan điểm và kết quả.
 5. Thẩm định và bảo vệ: Sau khi viết xong báo cáo, sinh viên thường phải tham gia buổi thẩm định (hoặc bảo vệ) khóa luận trước một hội đồng giáo sư hoặc chuyên gia. Hội đồng sẽ đánh giá nội dung của khóa luận và hỏi sinh viên về nghiên cứu của họ.
 6. Đánh giá: Đánh giá khóa luận tốt nghiệp dựa trên chất lượng nghiên cứu, khả năng phân tích, khả năng viết, và khả năng thể hiện trước hội đồng. Thông thường, điểm số được gán cho khóa luận và có thể ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp của sinh viên.

Khóa luận tốt nghiệp khoa học hàng hải là cơ hội cho sinh viên thể hiện kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này, cũng như góp phần vào nghiên cứu và phát triển trong ngành hàng hải và cơ sở biển.

177 Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Hàng Hải Hay Nhất Hiện Nay
177 Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Hàng Hải Hay Nhất Hiện Nay

Cấu trúc bài khóa luận tốt nghiệp khoa học hàng hải có thể biến đổi tùy theo trường học và yêu cầu cụ thể của chương trình. Tuy nhiên, dưới đây là một cấu trúc phổ biến cho bài khóa luận tốt nghiệp trong lĩnh vực hàng hải:

 1. Tiêu đề và Bìa
  • Tiêu đề của khóa luận.
  • Tên của sinh viên.
  • Tên của giảng viên hướng dẫn.
  • Tên của trường đại học hoặc tổ chức đào tạo.
  • Ngày hoàn thành khóa luận.
 2. Tóm tắt (Abstract)
  • Một phần tóm tắt ngắn gọn của nội dung của khóa luận (tầm khoảng 150-250 từ).
  • Tóm tắt phải trình bày mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, kết quả quan trọng và kết luận của khóa luận.
 3. Lời cảm ơn (Acknowledgments)
  • Phần này cho phép bạn cảm ơn những người đã hỗ trợ và đóng góp cho quá trình nghiên cứu của bạn, bao gồm giảng viên hướng dẫn, gia đình, bạn bè, và các nguồn tài trợ.
 4. Lời mở đầu (Introduction)
  • Giới thiệu đề tài và giải thích tại sao nó quan trọng.
  • Nêu rõ mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của khóa luận.
  • Trình bày cơ cấu tổng quan của bài viết.
 5. Cơ cấu lý thuyết (Literature Review)
  • Đánh giá tài liệu liên quan đến chủ đề của bạn.
  • Tóm tắt các nghiên cứu trước đó và quan điểm của các chuyên gia trong lĩnh vực này.
  • Xác định khoảng trống kiến thức mà khóa luận của bạn sẽ điền vào.
 6. Phương pháp nghiên cứu (Methodology)
  • Miêu tả cụ thể cách bạn đã tiến hành nghiên cứu, bao gồm việc thu thập dữ liệu, phân tích, và các công cụ nghiên cứu.
  • Giải thích tại sao bạn đã chọn phương pháp này và cách nó phù hợp với đề tài của bạn.
 7. Kết quả (Results)
  • Trình bày kết quả của nghiên cứu dưới dạng bảng biểu, hình ảnh hoặc đồ thị.
  • Phân tích và giải thích các kết quả.
 8. Thảo luận (Discussion)
  • Đánh giá các kết quả và so sánh chúng với các nghiên cứu trước đó.
  • Trình bày các nhận xét và giải thích ý nghĩa của kết quả.
  • Nêu lên các hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng phát triển tiềm năng.
 9. Kết luận (Conclusion)
  • Tóm tắt những điểm quan trọng nhất của khóa luận.
  • Trả lời lại các câu hỏi nghiên cứu.
  • Đánh giá tầm quan trọng của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tương lai.
 10. Danh mục tài liệu tham khảo (References)
  • Liệt kê tất cả các tài liệu, sách, bài báo và nguồn tham khảo mà bạn đã sử dụng trong khóa luận theo định dạng tham khảo (ví dụ: APA, MLA).
 11. Phụ lục (Appendices) (nếu cần)
  • Đây là nơi bạn có thể đặt tài liệu bổ sung như biểu đồ chi tiết, dữ liệu gốc, hoặc bất kỳ thông tin cụ thể nào không phù hợp để đặt trong phần chính của bài viết.

Cấu trúc này có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của trường học hoặc đề tài cụ thể. Đảm bảo tuân theo hướng dẫn của trường và giảng viên hướng dẫn khi viết khóa luận tốt nghiệp hàng hải của bạn.

===>188 Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Truyền Thông + 2 Bài Mẫu

Công việc thực tập khoa học hàng hải

Công việc thực tập trong lĩnh vực khoa học hàng hải có thể rất đa dạng và phụ thuộc vào loại công ty, tổ chức hoặc cơ sở bạn thực tập tại. Dưới đây là một số công việc thực tập phổ biến trong lĩnh vực khoa học hàng hải:

 1. Thực tập trên tàu biển: Thực tập trên tàu biển là cách tốt để bạn trải nghiệm cuộc sống trên biển và hiểu rõ vận hành của tàu biển. Bạn có thể làm việc với thủy thủ đoàn, học về quản lý tàu biển, quy trình an toàn và quy tắc biển. Công việc này thường bao gồm làm việc tại các vị trí như thực đơn, sơ tán, quản lý tài nguyên và nhiều nhiệm vụ khác.
 2. Thực tập tại cảng biển: Tại các cảng biển, bạn có thể thực tập trong lĩnh vực quản lý cảng, quản lý hàng hóa và tài nguyên biển. Công việc thực tập có thể liên quan đến quản lý tài nguyên, giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, và quy trình kiểm tra hàng hóa.
 3. Thực tập tại công ty hàng hải: Có nhiều công ty hàng hải và công ty liên quan đến lĩnh vực hàng hải tìm kiếm sinh viên thực tập. Công việc tại các công ty này có thể liên quan đến nghiên cứu, phát triển sản phẩm hàng hải, quản lý dự án, quản lý chuỗi cung ứng và nhiều công việc khác.
 4. Thực tập trong lĩnh vực tài chính và quản lý: Nếu bạn quan tâm đến khía cạnh tài chính và quản lý trong lĩnh vực hàng hải, bạn có thể thực tập tại các công ty hoặc tổ chức tài chính, ngân hàng, hoặc công ty bảo hiểm liên quan đến lĩnh vực này.
 5. Thực tập nghiên cứu: Nếu bạn có hứng thú với nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hàng hải, bạn có thể tìm cơ hội thực tập tại các viện nghiên cứu hoặc các bộ môn nghiên cứu hàng hải của trường đại học. Công việc này thường liên quan đến thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và tham gia vào các dự án nghiên cứu.
 6. Thực tập hành chính và quản lý dự án: Công việc thực tập này có thể liên quan đến quản lý dự án, quản lý tài liệu, quản lý văn phòng, hoặc các nhiệm vụ hành chính khác tại các tổ chức hàng hải hoặc công ty.

Công việc thực tập trong lĩnh vực khoa học hàng hải có thể giúp bạn áp dụng kiến thức học được trong trường, xây dựng kỹ năng thực tế, mở rộng mạng lưới liên kết và có cơ hội nắm bắt cơ hội làm việc trong ngành sau khi tốt nghiệp.

177 Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Hàng Hải Hay Nhất Hiện Nay
177 Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Hàng Hải Hay Nhất Hiện Nay

177 đề tài khóa luận tốt nghiệp khoa học hàng hải

Dưới đây là một danh sách gồm 177 đề tài tiềm năng cho khóa luận tốt nghiệp khoa học hàng hải. Đây là một loạt các đề tài, và bạn có thể lựa chọn một trong số chúng hoặc lấy ý tưởng để phát triển đề tài riêng của bạn:

 1. Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong quản lý tàu biển và vận hành tàu biển thông minh.
 2. An toàn biển và quản lý rủi ro trên tàu biển.
 3. Đánh giá hiệu suất năng lượng và tiết kiệm nhiên liệu trên tàu biển.
 4. Tái sử dụng nước biển trong hệ thống cung cấp nước trên tàu.
 5. Công nghệ tàu không người lái và vai trò của nó trong ngành hàng hải.
 6. Quản lý tài nguyên biển và bảo vệ môi trường biển.
 7. Sự an toàn và an ninh hàng hải trong biển Đông.
 8. Tái sử dụng và xử lý chất thải trên tàu biển.
 9. Quản lý chuỗi cung ứng và vận tải biển hiệu quả.
 10. Phát triển và ứng dụng mới trong kỹ thuật hàng hải, như tàu chạy bằng LNG (Khí thiên nhiên hóa lỏng).
 11. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với vận tải biển.
 12. Phân tích chi phí và hiệu quả của các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trên tàu.
 13. Hiệu quả của việc sử dụng các công nghệ xanh trong hàng hải.
 14. Phân tích rủi ro và quản lý hậu quả của sự cố dầu tràn.
 15. Nghiên cứu về các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa va chạm tàu biển.
 16. Thực hiện các quy tắc và tiêu chuẩn an toàn hàng hải quốc tế.
 17. Ứng dụng công nghệ IoT trong theo dõi và quản lý tài sản trên tàu.
 18. Tài chính và quản lý dự án trong ngành công nghiệp hàng hải.
 19. Tác động của biến đổi khí hậu lên quy trình logistics biển.
 20. Phát triển các công cụ dự đoán thời tiết và biến đổi thời tiết cho tàu biển.
 21. Tái sử dụng năng lượng mặt trời và gió trên tàu biển.
 22. Phân tích tác động của các thỏa thuận thương mại quốc tế lên vận tải biển.
 23. Quản lý khủng bố biển và biện pháp đối phó.
 24. Hiệu quả của quản lý chuỗi cung ứng trong ngành hàng hải.
 25. Phát triển kỹ thuật mới để tạo ra tàu biển xanh hơn.
 26. Đánh giá tác động của các thiết bị chặn sóng trên tàu biển.
 27. Tái sử dụng và xử lý chất thải thải trên tàu biển.
 28. Đánh giá cơ hội và thách thức của nguồn cung cấp năng lượng trên biển.
 29. Quản lý tài nguyên biển và bảo vệ môi trường biển.
 30. Tài chính và quản lý dự án trong ngành công nghiệp hàng hải.
 31. Tác động của biến đổi khí hậu lên quy trình logistics biển.
 32. Phát triển các công cụ dự đoán thời tiết và biến đổi thời tiết cho tàu biển.
 33. Tái sử dụng năng lượng mặt trời và gió trên tàu biển.
 34. Phân tích tác động của các thỏa thuận thương mại quốc tế lên vận tải biển.
 35. Quản lý khủng bố biển và biện pháp đối phó.
 36. Hiệu quả của quản lý chuỗi cung ứng trong ngành hàng hải.
 37. Phát triển kỹ thuật mới để tạo ra tàu biển xanh hơn.
 38. Đánh giá tác động của các thiết bị chặn sóng trên tàu biển.
 39. Tái sử dụng và xử lý chất thải thải trên tàu biển.
 40. Đánh giá cơ hội và thách thức của nguồn cung cấp năng lượng trên biển.
 41. Phân tích tác động của các thiên tai và sự cố tự nhiên lên hoạt động vận tải biển.
 42. Các biện pháp an toàn và an ninh hàng hải trước tác động của hỏa hoạn hoá học.
 43. Sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý đất đai và nguồn cung cấp nước biển.
 44. Ứng dụng công nghệ mới để theo dõi và kiểm soát nguồn nước biển.
 45. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên năng lực và hiệu suất tàu biển.
 46. Quản lý tài nguyên nước biển và bảo vệ nguồn tài nguyên hải sản.
 47. Sử dụng máy tính trên tàu biển và giải quyết vấn đề khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
 48. Phát triển và thử nghiệm hệ thống định vị và theo dõi tàu biển.
 49. Hiệu quả của quy trình làm sạch và xử lý chất thải trên tàu biển.
 50. Đánh giá tác động của các nguồn năng lượng thay thế trong ngành hàng hải.
 51. Sử dụng kỹ thuật số hóa trong quản lý vận tải biển và chuỗi cung ứng.
 52. Quản lý tàu biển và tài sản hàng hải bằng cách sử dụng hệ thống quản lý thông tin.
 53. Đánh giá tác động của sự cố môi trường và quản lý tài nguyên nước biển.
 54. Phát triển và cải thiện thiết bị gắn trên tàu biển để đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.
 55. Hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo và xanh trong vận tải biển.
 56. Sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy học để cải thiện quy trình logistics biển.
 57. Quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến cước biển và thương mại quốc tế.
 58. Đánh giá tác động của chương trình đào tạo và đào tạo trong ngành hàng hải.
 59. Phát triển và thử nghiệm các biện pháp làm sạch và bảo vệ môi trường trên tàu biển.
 60. Tài chính và quản lý dự án trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng cảng biển.
 61. Tác động của biến đổi khí hậu đối với vận tải hàng hóa biển.
 62. Phát triển và cài đặt hệ thống quản lý tài sản trong ngành hàng hải.
 63. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc đánh giá rủi ro và tiền đánh giá trong ngành hàng hải.
 64. Hiệu quả của quản lý chuỗi cung ứng biển và cảng biển.
 65. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trong quá trình xây dựng cảng.
 66. Sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để tối ưu hóa tài nguyên và tiến trình sản xuất trên tàu.
 67. Đánh giá tác động của quy định và chính sách hàng hải quốc tế đối với ngành hàng hải.
 68. Phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong dự án xây dựng tàu biển.
 69. Tái sử dụng và xử lý chất thải hạt nhân trên tàu biển.
 70. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các khu vực hàng hải quốc tế.
 71. Phát triển hệ thống điều khiển và đánh giá hiệu suất cho các tàu biển.
 72. Tái sử dụng năng lượng và nguồn nước biển trong vận tải biển.
 73. Sử dụng công nghệ blockchain để cải thiện quản lý chuỗi cung ứng và vận tải biển.
 74. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài chính và quản lý dự án trong ngành hàng hải.
 75. Phát triển và triển khai các hệ thống đánh dấu và theo dõi tàu biển.
 76. Tái sử dụng và xử lý chất thải vượt cảng và sự cố nội dung trong ngành hàng hải.
 77. Đánh giá tác động của công nghệ và tự động hóa trong quản lý tàu biển và cảng biển.
 78. Phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong vận tải hàng hóa biển.
 79. Tái sử dụng năng lượng mặt trời và gió trên cảng biển.
 80. Đánh giá tác động của sự cố và sự cố biển đối với hoạt động vận tải biển.
 81. Quản lý tài nguyên nước biển và bảo vệ môi trường biển trong ngành hàng hải.
 82. Phát triển và cải thiện hệ thống quản lý tài sản và vận hành tàu biển.
 83. Sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện quản lý và vận hành cảng biển.
 84. Đánh giá tác động của chất thải và chất thải nguy hại đối với môi trường biển.
 85. Phát triển và thử nghiệm các thiết bị bảo vệ môi trường trên tàu biển.
 86. Tài chính và quản lý dự án trong ngành hàng hải và cảng biển.
 87. Tác động của biến đổi khí hậu lên quy trình sản xuất và quản lý tàu biển.
 88. Sử dụng trí tuệ nhân tạo và robot trong quá trình xây dựng và sửa chữa tàu biển.
 1. Tái sử dụng và xử lý chất thải y tế trên tàu biển.
 2. Đánh giá tác động của nhiễm mặn đối với nguồn cung cấp nước và năng lượng trên tàu.
 3. Phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong dự án cảng biển.
 4. Hiệu quả của quản lý tài sản trên tàu biển và cảng biển.
 5. Quản lý tài nguyên nước biển và bảo vệ môi trường biển trong ngành công nghiệp hải sản.
 6. Sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để tối ưu hóa quản lý và vận hành tàu biển.
 7. Đánh giá tác động của các cuộc thi và sự kiện thể thao biển đối với ngành hàng hải.
 8. Phát triển hệ thống định vị và theo dõi tàu biển trong thời gian thực.
 9. Tái sử dụng và xử lý chất thải điện tử trên tàu biển.
 10. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với quy trình sản xuất và quản lý tàu biển.
 11. Phát triển và cải thiện hệ thống bảo vệ môi trường trên tàu biển.
 12. Tài chính và quản lý dự án trong ngành cảng biển và vận tải biển.
 13. Tác động của biến đổi khí hậu đối với quy trình sản xuất và quản lý tàu biển.
 14. Sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý cảng biển và vận tải biển.
 15. Quản lý tài sản và quản lý dự án trong ngành công nghiệp hàng hải và cảng biển.
 16. Đánh giá tác động của công nghệ và tự động hóa trong vận tải biển và cảng biển.
 17. Hiệu quả của quản lý chuỗi cung ứng biển và cảng biển.
 18. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trong quá trình xây dựng cảng.
 19. Sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để tối ưu hóa tài nguyên và tiến trình sản xuất trên tàu.
 20. Đánh giá tác động của quy định và chính sách hàng hải quốc tế đối với ngành hàng hải.
 21. Phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong dự án xây dựng tàu biển.
 22. Tái sử dụng và xử lý chất thải hạt nhân trên tàu biển.
 23. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài chính và quản lý dự án trong ngành hàng hải.
 24. Phát triển và thử nghiệm các hệ thống đánh dấu và theo dõi tàu biển.
 25. Tái sử dụng và xử lý chất thải vượt cảng và sự cố nội dung trong ngành hàng hải.
 26. Đánh giá cơ hội và thách thức của nguồn cung cấp năng lượng trên biển.
 27. Phân tích tác động của các thiên tai và sự cố tự nhiên lên hoạt động vận tải biển.
 28. Các biện pháp an toàn và an ninh hàng hải trước tác động của hỏa hoạn hoá học.
 29. Sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý đất đai và nguồn cung cấp nước biển.
 30. Ứng dụng công nghệ mới để theo dõi và kiểm soát nguồn nước biển.
 31. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên năng lực và hiệu suất tàu biển.
 32. Quản lý tài nguyên nước biển và bảo vệ môi trường biển.
 33. Sử dụng máy tính trên tàu biển và giải quyết vấn đề khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
 34. Phát triển và thử nghiệm hệ thống định vị và theo dõi tàu biển.
 35. Hiệu quả của quy trình làm sạch và xử lý chất thải trên tàu biển.
 36. Đánh giá tác động của các nguồn năng lượng thay thế trong ngành hàng hải.
 37. Sử dụng kỹ thuật số hóa trong quản lý vận tải biển và chuỗi cung ứng.
 38. Quản lý tàu biển và tài sản hàng hải bằng cách sử dụng hệ thống quản lý thông tin.
 39. Đánh giá tác động của sự cố môi trường và quản lý tài nguyên nước biển.
 40. Phát triển và cải thiện thiết bị gắn trên tàu biển để đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.
 41. Hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo và xanh trong vận tải biển.
 42. Sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy học để cải thiện quy trình logistics biển.
 43. Quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến cước biển và thương mại quốc tế.
 44. Đánh giá tác động của đào tạo và đào tạo trong ngành hàng hải.
 45. Phát triển và thử nghiệm các biện pháp làm sạch và bảo vệ môi trường trên tàu biển.
 46. Tài chính và quản lý dự án trong ngành công nghiệp hàng hải và cảng biển.
 47. Tác động của biến đổi khí hậu lên quy trình logistics biển.
 48. Phát triển các công cụ dự đoán thời tiết và biến đổi thời tiết cho tàu biển.
 49. Tái sử dụng năng lượng mặt trời và gió trên tàu biển.
 50. Phân tích tác động của các thỏa thuận thương mại quốc tế lên vận tải biển.
 51. Quản lý khủng bố biển và biện pháp đối phó.
 52. Hiệu quả của quản lý chuỗi cung ứng trong ngành hàng hải.
 53. Phát triển kỹ thuật mới để tạo ra tàu biển xanh hơn.
 54. Đánh giá tác động của các thiết bị chặn sóng trên tàu biển.
 55. Tái sử dụng và xử lý chất thải thải trên tàu biển.
 56. Đánh giá cơ hội và thách thức của nguồn cung cấp năng lượng trên biển.
 57. Phân tích tác động của các thiên tai và sự cố tự nhiên lên hoạt động vận tải biển.
 58. Các biện pháp an toàn và an ninh hàng hải trước tác động của hỏa hoạn hoá học.
 59. Sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý đất đai và nguồn cung cấp nước biển.
 60. Ứng dụng công nghệ mới để theo dõi và kiểm soát nguồn nước biển.
 61. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên năng lực và hiệu suất tàu biển.
 62. Quản lý tài nguyên nước biển và bảo vệ môi trường biển.
 63. Sử dụng máy tính trên tàu biển và giải quyết vấn đề khi xảy ra sự cố kỹ thuật.
 64. Phát triển và thử nghiệm hệ thống định vị và theo dõi tàu biển.
 65. Hiệu quả của quy trình làm sạch và xử lý chất thải trên tàu biển.
 66. Đánh giá tác động của các nguồn năng lượng thay thế trong ngành hàng hải.
 67. Sử dụng kỹ thuật số hóa trong quản lý vận tải biển và chuỗi cung ứng.
 68. Quản lý tàu biển và tài sản hàng hải bằng cách sử dụng hệ thống quản lý thông tin.
 69. Đánh giá tác động của sự cố môi trường và quản lý tài nguyên nước biển.
 70. Phát triển và cải thiện thiết bị gắn trên tàu biển để đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.
 71. Hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo và xanh trong vận tải biển.
 72. Sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy học để cải thiện quy trình logistics biển.
 73. Quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến cung cấp nước và năng lượng trên tàu.
 74. Đánh giá tác động của các cuộc thi và sự kiện thể thao biển đối với ngành hàng hải.
 1. Phát triển hệ thống định vị và theo dõi tàu biển trong thời gian thực.
 2. Tái sử dụng và xử lý chất thải điện tử trên tàu biển.
 3. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với quy trình sản xuất và quản lý tàu biển.
 4. Phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong dự án cảng biển.
 5. Hiệu quả của quản lý tài sản trên tàu biển và cảng biển.
 6. Quản lý tài nguyên nước biển và bảo vệ môi trường biển trong ngành công nghiệp hải sản.
 7. Sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để tối ưu hóa quản lý và vận hành tàu biển.
 8. Đánh giá tác động của quy định và chính sách hàng hải quốc tế đối với ngành hàng hải.
 9. Phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong dự án xây dựng tàu biển.
 10. Tái sử dụng và xử lý chất thải hạt nhân trên tàu biển.
 11. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài chính và quản lý dự án trong ngành hàng hải.
 12. Phát triển và thử nghiệm các hệ thống đánh dấu và theo dõi tàu biển.
 13. Tái sử dụng và xử lý chất thải vượt cảng và sự cố nội dung trong ngành hàng hải.
 14. Đánh giá cơ hội và thách thức của nguồn cung cấp năng lượng trên biển.
 15. Phân tích tác động của các thiên tai và sự cố tự nhiên lên hoạt động vận tải biển.

Hãy chọn một đề tài mà bạn quan tâm và thích hợp với nghiên cứu của bạn. Nếu cần thêm thông tin hoặc ý tưởng cụ thể về một đề tài nào đó, hãy liên hệ với giảng viên hướng dẫn của bạn để được tư vấn và hỗ trợ.

===> 1000+ Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Đạt Điểm 9 Dễ Dàng Nhất

Bài mẫu : NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI CHO ROBOT LẶN TỰ HÀNH

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

– Mở đầu
– Chương 1: Tổng quan về điều khiển robot lặn tự hành (Autonomous Underwater Vehicle).
– Chương 2: Cơ sở lý thuyết điều khiển nơ-ron thích nghi thiết bị lặn tự hành.
– Chương 3: Thiết kế hệ thống điều khiển nơ-ron thích nghi cho thiết bị lặn tự hành.
– Chương 4: Mô phỏng điều khiển AUV bằng mạng nơ-ron thích nghi.
– Kết luận

Tại website vietbaocaothuctap.net của chúng tôi hiện nay đã có một đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, đa dạng kiến thức và rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hỗ trợ các bạn về những vấn đề còn đang mắc kẹt trong việc làm bài. Và trình độ kiến thức của các bạn ấy đã đạt tới ngưỡng khá -> đến giỏi cho nên việc giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối đã không còn là việc quá khó khăn nữa rồi. Vì thế, nếu như bạn đang có nhu cần cần viết một bài báo cáo thực tập thì đừng chần chờ nữa hãy liên hệ đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo tốt nghiệp  qua zalo/telegram : 0934.573.149 và  gửi kèm những yêu cầu để được tư vấn & biết giá cả bài làm nhé.

Contact Me on Zalo