Báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh trường Hutech – Du lịch Nhà hàng

Báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh, Tài Chính Ngân Hàng, Báo cáo thực tập kế toán, báo cáo thực tập du lịch – nhà hàng – khách sạn…

Hỗ trợ sinh viên tìm đề tài, viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh, Báo cáo thực tập du lịch nhà hàng khách sạn,  Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng, kế toán,… và dấu xác nhận công ty tại Tp.HCM. Các bạn cần hỗ trợ gì thêm có thể liên hệ mình

SDT/Zalo: 0909 23 26 20 – Gmail: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

Bên dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập trường Hutech mà các bạn cần tham khảo, có file mẫu bìa theo quy định của trường Hutech

Báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh trường Hutech

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN (Về đề tài tác giả chọn để viết)

………..

Tóm tắt chương 1

Báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh trường Hutech
Báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh trường Hutech

Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

2.1 Giới thiệu về đơn vị thực tập

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị

2.1.3 Cơ cấu tổ chức

            2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức

            2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

2.1.4 Sơ lược về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong thời gian qua

2.1.5 Định hướng phát triển trong tương lai

2.2 Thực trạng về đề tài nghiên cứu

……………….

Tóm tắt chương 2

Mẫu bìa trường Hutech —> Mẫu bìa báo cáo thực tập trường Hutech

BCTN CÓ CHẠY HÀM THÔNG QUA CÁC PHẦN MỀM (không BẮT BUỘC) à SẼ CỘNG ĐIỂM (nếu có)

Chương 3 GIẢI PHÁP VỀ ĐỀ TÀI BCTN

3.1 Giải pháp …………………………

3.1.1 Cơ sở đề ra giải pháp

………………….

3.1.2 Cách thực hiện

………..

3.2 Giải pháp …………………………

3.2.1 Cơ sở đề ra giải pháp

………………….

3.2.2 Cách thực hiện

………..

Tóm tắt chương 3

Kết Luận

Kiến nghị

 1. Danh mục Tài liệu tham khảo
 2. Phụ lục (nếu có)
 3. Trang bìa cuối – bìa màu cứng (Cùng màu với trang bìa chính)

Phần 2 – QUI ĐỊNH CHUNG

 1. Font: Times New Roman
 2. Size: 13
 3. Paragraph – line spacing: 1.5 line, hàng đầu tiên của 1 đoạn văn, lùi vào 1 cm
 4. Giấy A4, in 2 mặt
 5. Định lề trang giấy:

Top:    2cm                             Bottom:          2cm

Left:    3.5 cm                         Right:                         2 cm

Xem file đầy đủ tại đây—-> Báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh trường Hutech

 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tài Chính Ngân Hàng trường Đại học Sài Gòn

Báo cáo thực tập Tài Chính Ngân Hàng, Báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh, Báo cáo thực tập kế toán

Hỗ trợ sinh viên tìm đề tài, viết Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng, báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh, kế toán,… và dấu xác nhận công ty tại Tp.HCM. Các bạn cần hỗ trợ gì thêm có thể liên hệ mình

SDT/Zalo: 0909 23 26 20

Trong file Báo cáo thực tập  tốt nghiệp mh đính kèm dưới đây đã chỉnh sửa sẵn A4, lề, và canh giữa, font chữ đều đúng theo mẫu chuẩn của trường rồi. Các bạn khi tải về, lúc điền đề tài, tên sv, GVHD nhớ chú ý font mình để size nha, đừng thay đổi, nếu không sẽ sai.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tài Chính Ngân Hàng trường Đại học Sài Gòn.

Nội dung đề tài: Gồm Mở đầu, 3 chương và Kết luận.

 Mở đầu

– Tính cấp thiết của đề tài

– Mục tiêu nghiên cứu

– Phạm vi nghiên cứu

– Phương pháp nghiên cứu

– Kết cấu đề tài

 Chương 1: Cơ sở lý luận về …

(Trình bày cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu)

 Chương 2: Thực trạng về vấn đề nghiên cứu tại …

2.1. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập (Trình bày ngắn gọn)

2.1.1. Lịch sử hình thành

2.1.2. Quá trình phát triển

2.1.3. Cơ cấu tổ chức

– Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị

– Sơ đồ tổ chức

– Chức năng tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đại học sài gòn
Báo cáo thực tập tốt nghiệp đại học sài gòn

2.1.4. Tình hình chung của đơn vị

– Vốn

– Cơ sở vật chất

– Lao động

– Tình hình sản xuất kinh doanh

– ….

2.2. Thực trạng và phân tích vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập (Đây là phần chính nên phải trình bày sâu, rộng, kỹ và thông tin ở thời gian gần hiện tại nhất)

 Chương 3: Các giải pháp (hay một số biện pháp) và kiến nghị nhằm … tại …

– Các giải pháp (hay các biện pháp).

– Kiến nghị.

 Kết luận

(Tổng kết những giải pháp mà tác giả đề xuất và hiệu quả mang lại của nó)

 1. Tài liệu tham khảo
 2. Phụ lục (Nếu có)

2.3. Cách trình bày chuyên đề tốt nghiệp

2.3.1. Chuyên đề tốt nghiệp phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, đồ thị, …

2.3.2. Soạn thảo văn bản

– Mục (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, mở đầu, chương 1, chương 2, chương 3, kết luận, 12, 13) trong mục 2.2. (Hình thức, nội dung chuyên đề tốt nghiệp) ở trên phải đầu trang mới, Font Times New Roman, bold, cỡ chữ 16.

– Phần còn lại, sử dụng Font Times New Roman, cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.

– In trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210×297 mm).

Tải bìa mẫu, lời cảm ơn trường Đại học Sài Gòn tại đây —> mẫu bìa trường đại học sài gòn

Xem file đầy đủ tại đây—-> Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tài Chính Ngân Hàng trường Đại học Sài Gòn

 

 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp trường học viện hàng không

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hỗ trợ sinh viên tìm đề tài, viết Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng, báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh, kế toán,… và dấu xác nhận công ty tại Tp.HCM. Các bạn cần hỗ trợ gì thêm có thể liên hệ mình

SDT/Zalo: 0909 23 26 20

Báo cáo thực tập tốt nghiệp trường học viện hàng không

1. Cấu trúc của báo cáo thực tập tốt nghiệp
Báo cáo thực tập phải được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, không được tẩy xóa, được trình bày theo thứ tự như sau:
– Bìa ngoài (theo mẫu)
– Bìa trong (theo mẫu).
– Lời cám ơn (theo mẫu)
– Lời cam đoan (theo mẫu)
– Nhận xét của đơn vị thực tập (theo mẫu)
– Nhận xét của GV hướng dẫn (theo mẫu).
– Mục lục (theo mẫu).
– Danh mục bảng, biểu
– Danh mục các các hình vẽ, đồ thị
– Danh mục chữ viết tắt
– Nội dung của khóa luận (theo hướng dẫn phần Bố cục)
– Tài liệu tham khảo.
– Phần phụ lục (nếu có).

2. Nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp
– Bố cục nội dung của báo cáo TTTN tùy theo từng đế tài, về cơ bản gồm 3 chương (xem hướng dẫn viết đề cương kế hoạch TTTN)
– Phần nội dung báo cáo thực tập tối thiểu là 20 trang, tối đa là 40 trang, không kể bảng, biểu, hình vẽ, đồ thị và phụ lục.

3. Hình thức trình bày
– Báo cáo TTTN được đánh máy và trình bày trên khổ giấy A4, in một mặt.
– Font chữ: Times New Roman
– Định lề trang giấy:
Top : 3,5 cm Bottom : 3,0 cm
Left : 3,5 cm Right : 2,0 cm
Header : 2,0 cm Footer : 1,5 cm

Báo cáo thực tập học viện hàng không
Báo cáo thực tập học viện hàng không

– Cỡ chữ (size): 13 (trừ các tiêu đề), chế độ dãn dòng (line spacing): 1,5 lines.
– khi làm Báo cáo thực tập bạn phải trình bày Các trang ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.
– bài báo cáo thực tập trường Học Viện Hàng Không, phải đánh số trang ở chính giữa và phía dưới mỗi trang, đánh từ 1 khi bắt đầu vào phần nội dung báo cáo (từ mở đầu), còn các phần trước đó đánh số thứ tự trang theo i, ii, …
– Số chương đánh bằng số ả rập (1, 2, 3…). Số mục, tiểu mục đánh bằng số ả rập (1, 2, 3…), tối đa 3 đến tiểu mục cấp 3. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo. Cụ thể về cỡ chữ kiểu trình bày của bài báo cáo thực tập trường Học Viện Hàng Không như sau:

Tải file Word về để xem đầy đủ hơn —> Báo cáo thực tập tốt nghiệp trường học viện hàng không

Trên đây là file word Báo cáo thực tập tốt nghiệp trường Học Viện Hàng Không mà các bạn cần tham khảo

Một số đề tài Luận Án Công nghệ Hoá Học hay nhất

Đề tài Luận Án Công nghệ Hoá Học

Dưới đây là một số đề tài đề tài Luận Án Công nghệ Hoá Học để các bạn tham khảo thêm khi viết bài, và trên website mình có đăng tải một số bài mẫu đề tài Luận Án Công nghệ Hoá Học, các bạn có thể vào tải về tham khảo thêm nha.

Hoăc có thể liên hệ Zalo: 0909 232620 và gmail hotrosinhvienthuctap@gmail.com để tải bài mẫu nhanh hơn nhé 🙂

Một số đề tài Luận Án Công nghệ Hoá Học hay nhất

1. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các quá trình hoá học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia
Chuyên ngành: Hoá hữu cơ
2. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hoá học một số hoạt chất có tác dụng chống oxy hoá và chống nhiễm khuẩn từ cây hy thiêm (Siegesbeckia Orientalis L.) và cây bòn bọt (Glochidion Eriocarpum Champ.) của Việt Nam
Chuyên ngành: Hoá hữu cơ
3. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự tạo phức giữa sắt (III) với thuốc thử 4-(pyridyl-2-azo)-rezocxin (PAR) bằng phương pháp trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích
Chuyên ngành: Hoá phân tích
4. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với L-Phenylalanin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng
Chuyên ngành: Hoá vô cơ
5. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích vàng (Au) trong mẫu quặng bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử Plasma cảm ứng (ICP – AES) và chiết – quang phổ hấp thụ nguyên tử (E – AAS
Chuyên ngành: Hoá phân tích
6. Tên đề tài luận án: Xác định đồng thời các nguyên tố đất hiếm trong mẫu địa chất Việt Nam bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử Plasma cảm ứng
Chuyên ngành: Hoá phân tích
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xác định lượng vết iốt trong cơ thể người và môi trường
Chuyên ngành: Hoá học tích
8. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phương pháp xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau sử dụng vi tính
Chuyên ngành: Hoá học phân tích
9. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo các điện cực chọn lọc ion nitrat, nitrit và amoni tiếp xúc rắn và ứng dụng chúng làm detector trong kỹ thuật phân tích dòng chảy (FIA)
Chuyên ngành: Hoá phân tích
10. Tên đề tài luận án: Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn để tách làm giàu và xác định lượng vết thủy ngân Asen trong nước
Chuyên ngành: Hóa phân tích

đề tài Luận Án Công nghệ Hoá Học
đề tài Luận Án Công nghệ Hoá Học

11. Tên đề tài luận án: Áp dụng phương pháp mô phỏng để nghiên cứu một số hệ xốp có chứa Silicát
Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và hóa lí
12. Tên đề tài luận án: Sử dụng phương pháp sắc kí khí khối phổ để đánh giá tiềm năng hình thành các độc tố hữu cơ nhóm Trihalogenmetan trong quá trình khử trùng nước cấp bằng clo tại thành phố Hà Nội
Chuyên ngành: Hóa phân tích
13. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích dòng chảy (FIA) nhằm đánh giá sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng (chứa N và P) trong một số hệ xử lí nước thải sinh hoạt bằng công nghệ bùn hoạt tính cải tiến
Chuyên ngành: Hóa phân tích
14. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu tổ hợp trên cơ sở bột cao su phế liệu và polypropylen
Chuyên ngành: Hoá lý
15. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phản ứng chọn lọc Nox (deNOx) bằng propilen trên xúc tác Me/ZSM-5 khi có mặt oxi
Chuyên ngành: Hóa lí và hóa lí thuyết
16. Tên đề tài luận án: Ứng dụng mô hình Tang Luping-Olof Nilsson để khảo sát sự khuếch tán Cl- trong bê tông và nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia đến quá trình này
Chuyên ngành: Hóa vô cơ
17. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất xúc tác trên cơ sở zeolit đối với phản ứng chuyển hóa một số chất thơm
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Trên đây là một số đề tài Luận Án Công nghệ Hoá Học để các bạn tham khảo thêm khi viết bài, và trên website mình có đăng tải một số bài mẫu đề tài Luận Án Công nghệ Hoá Học, các bạn có thể vào tải về tham khảo thêm nha. Hoăc có thể liên hệ Zalo: 0909 232620 và gmail hotrosinhvienthuctap@gmail.com để tải bài mẫu nhanh hơn nhé 🙂

Một số đề tài đồ án khoá luận công nghệ hoá học hay cho sinh viên

Đồ án khoá luận công nghệ hoá học

Dưới đây là một số đề tài đồ án khoá luận công nghệ hoá học để các bạn tham khảo thêm khi viết bài, và trên website mình có đăng tải một số bài mẫu đồ án khoá luận công nghệ hoá học , các bạn có thể vào tải về tham khảo thêm nha.

Hoăc có thể liên hệ Zalo: 0909 232620 và gmail hotrosinhvienthuctap@gmail.com để tải bài mẫu nhanh hơn nhé 🙂

Một số đề tài đồ án khoá luận công nghệ hoá học hay cho sinh viên

 • Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất bia với năng suất 5000 lít/ngày
 • Tìm hiểu về công nghệ tổng hợp VA từ etylen (Hoechst – Bayer)
 • Phân xưởng sản xuất Metyl tert butyl ete (MTBE) với công suất 30000 tấn / năm
 • Nghiên cứu sản xuất nước quả nhàu đục
 • Tìm hiểu về Công nghệ xản xuất vinylclorua
 • Luận văn Nghiên cứu hóa học các hợp chất có hoạt tính sinh học trong quả ké đầu ngựa (xanthium strumarium l.)
 • Khảo sát các hợp chất họ flavonoid trong cây Rau Má Lá Sen Hydrocotyle bonariensis L và Hydrocotyle vulgaris L
 • Nghiên cứu thành phần hoá học của cây gòn ceiba pentandra (l.) gaertner họ gạo (bombacaceae)
 • Đồ án Khảo sát một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong nuôi cấy mô sẹo cây kim ngân (lonicera japonica thunb.)
 • Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất Phenolic từ cây Alpinia Pinnanensist. L. WU ET Senjen (Zingiberaceae)
 • …….v.v.v…
đồ án khoá luận công nghệ hoá học
đồ án khoá luận công nghệ hoá học

Trên đây là một số đề tài đồ án khoá luận công nghệ hoá học để các bạn tham khảo thêm khi viết bài, và trên website mình có đăng tải một số bài mẫu đồ án khoá luận công nghệ hoá học , các bạn có thể vào tải về tham khảo thêm nha. Hoăc có thể liên hệ Zalo: 0909 232620 và gmail hotrosinhvienthuctap@gmail.com để tải bài mẫu nhanh hơn nhé 🙂

Đề cương chi tiết công nghệ hoá học các hợp chất thiên nhiên

Đề cương chi tiết công nghệ hoá học các hợp chất thiên nhiên

Đề cương chi tiết công nghệ hoá học

1. Tên học phần: HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN
NATURAL PRODUCTS CHEMISTRY
– Mã số học phần : TN317
– Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ
– Số tiết học phần : 25 tiết lý thuyết, 5 tiết bài tập.
2. Đơn vị phụ trách học phần:
– Bộ môn : Hóa học
– Khoa: Khoa khoa học tự nhiên
3. Điều kiện tiên quyết: TN 177

Đề cương chi tiết công nghệ hoá học
Đề cương chi tiết công nghệ hoá học

4. Mục tiêu của học phần:
Cung cấp kiến thức cơ bản về những hợp chất có nguồn
gốc thiên nhiên, là những chất biến dưỡng thứ cấp, cô lập được từ thực vật, động vật
không xương sống, động vật sống dưới nước và nấm.
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Kiến thức đại cương về các hợp chất biến dưỡng thứ cấp, phân chia nhóm
4.1.2. Kiến thức hóa học cơ bản, nguồn trong tự nhiên, đường sinh tổng hợp và hoạt tính sinh học nổi bật của các hợp chất terpenoid
4.1.3. Kiến thức hóa học cơ bản, nguồn trong tự nhiên, đường sinh tổng hợp và hoạt tính sinh học nổi bật của các hợp chất steroid
4.1.4. Kiến thức hóa học cơ bản, nguồn trong tự nhiên, đường sinh tổng hợp và hoạt tính sinh học nổi bật của các hợp chất alkaloid
4.1.5. Kiến thức hóa học cơ bản, nguồn trong tự nhiên, đường sinh tổng hợp và hoạt tính sinh học nổi bật của các hợp chất flavonoid
4.1.6. Kiến thức hóa học cơ bản của các nhóm hợp chất khác như chất béo sphingomyelin, lignan, coumarin, glycosid, saponin,…
4.2. Kỹ năng:
Bên cạnh mục tiêu về kiến thức, môn học còn cung cấp cho sinh viên các kỹ năng
4.2.1. Tư duy phản biện: suy nghĩ sáng tạo, biết tìm tòi, cách tân
4.2.2. Khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
4.2.3. Giao tiếp: giải thích và diễn tả ý tưởng một cách hiệu quả thông qua kỹ năng
viết, nói hoặc báo cáo.
4.2.4. Thực nghiệm: phân tích, xử lý các thông tin tra cứu, tổng hợp để viết được hoàn
chỉnh và trình bày tốt báo cáo về các đặc trưng hóa học, sinh học của các hợp
chất theo nhóm được chia và theo yêu cầu của bài tập.
4.2.5. Làm việc nhóm: có khả năng liên kết các ý tưởng; tương tác và thảo luận; biết
tôn trọng sự khác biệt và bảo vệ quan điểm cá nhân.
4.3. Thái độ:
4.3.1. Môn học cũng tạo điều kiện để sinh viên xây dựng và phát triển các phẩm chất
cần thiết cho những hoạt động khoa học như ham thích tìm hiểu khoa học, kiên
trì, tập trung; trung thực và tự tin.
4.3.2. Yêu thích khám phá thiên nhiên, ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Môn học trình bày các kiến thức hóa học cơ bản về những hợp chất có nguồn
gốc thiên nhiên, cô lập được từ thực vật, động vật không xương sống, động vật sống
dưới nước và nấm, với tính chất chung là những chất biến dưỡng thứ cấp.
6. Cấu trúc nội dung học phần:

Các bạn tải file đầy đủ tại đây —> Đề cương chi tiết công nghệ hoá học các hợp chất thiên nhiên

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bìa mẫu trường Nguyễn Tất Thành

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại trường Đại Học Nguyễn Tất Thành. Dưới đây là Bìa mẫu trường Nguyễn Tất Thành đúng chuẩn quy định, mẫu nhận xét GVHD các bạn cần tham khảo

Hỗ trợ sinh viên tìm đề tài, viết Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng và các ngành Quản trị kinh doanh, kế toán,… và dấu xác nhận công ty tại Tp.HCM. Các bạn cần hỗ trợ gì thêm có thể liên hệ mình SDT/Zalo: 0909 23 26 20

Trong file Báo cáo thực tập tốt nghiệp mh đính kèm dưới đây đã chỉnh sửa sẵn A4, lề, và canh giữa, font chữ đều đúng theo mẫu chuẩn của trường rồi. Các bạn khi tải về, lúc điền đề tài, tên sv, GVHD nhớ chú ý font mình để size nha, đừng thay đổi, nếu không sẽ sai.

Các bạn tải file đầy đủ tại đây —> Bìa mẫu trường Nguyễn Tất Thành đúng chuẩn quy định

báo cáo thực tập tốt nghiệp bìa mẫu trường Nguyễn Tất Thành
báo cáo thực tập tốt nghiệp bìa mẫu trường Nguyễn Tất Thành

Về cách trình bày nội dung bài viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp của trường Nguyễn Tất Thành

– Font chữ : Times New Roman 13 của Unicode, chữ màu đen. ( bắt buộc)
– Logo của trường: theo đúng màu qui định.
– Cách dòng (Format/ Paragaph / Line spacing) : 1.5
– Page Setup : Top : 2cm ; Bottom : 2cm; Left : 3cm; Right : 2cm
– Header : không ghi gì ; Footer : Số trang ( góc phải trang giấy)
( Tuyệt đối không ghi tên GVHD vào header và footer)
– Đánh số thứ tự, hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu: đặt ở giữa
– Số trang quy định : Báo Cáo Thực Tập : 30 – 40 trang
– Số quyển nộp cho Khoa :
– Báo Cáo Thực Tập : 1 quyển + 1 đĩa CD ( chứa file bài báo cáo/ khóa luận)
– Bài Báo cáo thực tập chỉ đóng bìa bằng kim không đóng bìa bằng lò xo

Báo cáo thực tập ngành Kế toán trường Nguyễn Tất Thành

Báo cáo thực tập ngành Kế toán trường Nguyễn Tất Thành mới nhất

Hỗ trợ sinh viên tìm đề tài, viết Báo cáo thực tập ngành Kế toán và các ngành Quản trị kinh doanh, kế toán,………………và dấu xác nhận công ty tại Tp.HCM. Các bạn cần hỗ trợ gì thêm có thể liên hệ mình SDT/Zalo: 0909 23 26 20

Báo cáo thực tập ngành Kế toán
Báo cáo thực tập ngành Kế toán

Trình bày nội dung Báo cáo thực tập Báo cáo thực tập ngành Kế toán

2.1. Về cách trình bày nội dung bài viết:

– Font chữ :  Times New Roman 13 của Unicode, chữ màu đen. ( bắt buộc)

– Logo của trường: theo đúng màu qui định.

– Cách dòng (Format/ Paragaph / Line spacing) : 1.5

– Page Setup : Top : 2cm ; Bottom : 2cm; Left : 3cm; Right : 2cm

– Header : không ghi gì ;  Footer : Số trang ( góc phải trang giấy)

( Tuyệt đối không ghi tên GVHD vào header và footer)

– Đánh số thứ tự, hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu: đặt ở giữa

– Số trang quy định :  Báo Cáo Thực Tập : 30 – 40 trang

– Số quyển nộp cho Khoa :

– Báo Cáo Thực Tập : 1 quyển + 1 đĩa CD ( chứa file bài báo cáo/ khóa luận)

– Bài Báo cáo thực tập chỉ đóng bìa bằng kim không đóng bìa bằng lò xo

– Cách đánh số: Các mục và biểu mục không đánh số La mã, chỉ đánh theo hình thức sau:

Ví dụ: Chương 1

1.1

1.1.1

Chương 2

2.1

2.1.1

2.2. Về màu trang bìa : giấy màu xanh

 1. Các nội dung bắt buộc của báo cáo

Chương 1: Mô tả về hệ thống kế toán của doanh nghiệp thực tập

Gồm các nội dung sau:

 1. Giới thiệu chung về Doanh nghiệp

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế

+ Thành lập từ

+ Ngành nghề kinh doanh

+ Vẽ sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp: gồm các chi nhánh, Doanh nghiệp con, cửa hàng, kho hàng, phòng ban

 1. Tổ chức công tác kế toán của Doanh nghiệp

+ Vẽ sơ đồ tổ chức phòng kế toán

+ Mô tả công việc của từng chức danh hoặc vị trí kế toán trong Doanh nghiệp

+ Các đặc điểm về tổ chức công tác kế toán của Doanh nghiệp:

 • Chế độ kế toán áp dụng
 • Hình thức kế toán
 • Xử lý dữ liệu kế toán: bằng tay hay bằng phần mềm (nêu rõ tên phần mềm kế toán áp dụng)
 • Các chính sách kế toán

(Lưu ý trong phần này phải lấy từ Thuyết minh báo cáo tài chính của Doanh nghiệp)

Chương 2: Mô tả về công việc kế toán đã được quan sát, thực hành tại doanh nghiệp

Trong phần này sinh viên phải mô tả chi tiết về công việc mà mình đã được quan sát và thực hành tại doanh nghiệp (có thể bao gồm cả các công việc không phải của kế toán nhưng có liên quan đến kế toán). Nội dung mô tả phải bao gồm:

 1. Nếu là công việc kế toán:

+ Tên công việc

+ Yêu cầu của công việc:

 • Làm công việc này để làm gì?
 • Kết quả của công việc này phải đạt được ra sao?

+ Trình tự tiến hành: Mô tả bằng lời hoặc có thể vẽ lưu đồ công việc

Bước 1:

Bước 2:

….

Bước n:

+ Kết quả của công việc:

 • – Liên quan đến loại chứng từ kế toán nào
 • – Liên quan đến bút toán nào
 • – Liên quan đến sổ kế toán nào
 • – Liên quan đến loại báo cáo kế toán, báo cáo thuế nào
 • – Hình thức của các chứng từ, sổ kế toán của doanh nghiệp có liên quan đến công việc này
 • – Liên quan đến công việc kế toán khác ra sao
 • – Cách lưu trữ hồ sơ kế toán của công việc này ra sao

+ Kiểm tra kết quả của công việc:

 • – Ai là người kiểm tra
 • – Định kỳ kiểm tra
 • – Cách thức kiểm tra
 1. Nếu là các công việc khác

+ Tên công việc

+ Yêu cầu của công việc:

 • Làm công việc này để làm gì?
 • Kết quả của công việc này phải đạt được ra sao?

+ Trình tự tiến hành: Mô tả bằng lời hoặc có thể vẽ lưu đồ công việc

Bước 1:

Bước 2:

….

Bước n:

+ Kết quả của công việc:

 • – Thu được các tài liệu, hồ sơ hoặc kết quả gì
 • – Lưu trữ, báo cáo kết quả

+ Kiểm tra kết quả của công việc:

 • – Ai là người kiểm tra
 • – Định kỳ kiểm tra
 • – Cách thức kiểm tra

 

Chương 3: Nhận xét và so sánh giữa thực tế thực tập và lý thuyết đã học

Trong phần này sinh viên phải trình bày được sự so sánh giữa lý thuyết đã học và thực tế thực tập tại doanh nghiệp đối với các công việc kế toán đã được quan sát và thực hành. Nội dung phải bao gồm:

 1. So sánh về cơ sở pháp lý ảnh hưởng đến công việc kế toán:
Stt Công việc Doanh nghiệp đang áp dụng Kiến thức thu thập qua bài giảng trên trường lớp
Quy định được giảng viên giới thiệu trong bài giảng Môn học Giảng viên
1

Các bạn tải file đầy đủ tại đây —> Báo cáo thực tập ngành Kế toán trường Nguyễn Tất Thành

Bìa mẫu trường Văn Hiến theo quy định mới, lời cảm ơn GVHD

Bìa mẫu trường Văn Hiến theo quy định mới, mẫu nhận xét GVHD trường Văn Hiến các bạn cần tham khảo

Hỗ trợ sinh viên tìm đề tài, viết Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng và các ngành Quản trị kinh doanh, kế toán,… và dấu xác nhận công ty tại Tp.HCM. Các bạn cần hỗ trợ gì thêm có thể liên hệ mình SDT/Zalo: 0909 23 26 20

Trong file mh đính kèm dưới đây đã chỉnh sửa sẵn A4, lề, và canh giữa, font chữ đều đúng theo mẫu chuẩn của trường rồi. Các bạn khi tải về, lúc điền đề tài, tên sv, GVHD nhớ chú ý font mình để size nha, đừng thay đổi, nếu không sẽ sai.

Và còn mẫu hướng dẫn thì đã chia làm 2 cột như trường quy định.

Hình ảnh về bìa và lời cảm ơn:

Bìa mẫu trường Văn Hiến
Bìa mẫu trường Văn Hiến

LỜI CẢM ƠN trường Văn Hiến

Để có được những kết quả như ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trong khoa …………….. của trường Đại học Văn Hiến những người đã dìu dắt và truyền đạt kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường. Và trên hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Thầy PGS-TS…………. đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.

Ban lãnh đạo và toàn thể anh chị em trong công ty ……………….., nơi em có cơ hội thực tập và thực hiện đề tài.

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, với vốn kiến thức cònhạn hẹp cho nên không thể tránh khỏi những thiếu xót cần phải bổ sung và hoàn thiện tốt hơn. Rất mong được sự đóng góp của thầy cô cùng ban lãnh đạo Công ty.

                                                                                                           Trân trọng !

 

Bìa mẫu trường Văn Hiến mình đã chỉnh –> Bìa mẫu trường Văn Hiến theo quy định mới

Bìa mẫu trường Văn Hiến chưa chỉnh –> Bìa mẫu trường Văn Hiến