Category Archives: Mẫu báo cáo thực tập

Mẫu hướng dẫn viết báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp ĐH Mở

dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Mẫu hướng dẫn viết báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp ĐH Mở PHẦN 1- TÌNH HUỐNG (6 trang)

 1. Giới thiệu khái quát về công ty (2 trang)

Nội dung phần này giới thiệu sơ lược về một công ty bao gồm tên gọi, năm thành lập, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ…

Ngoài ra, có thể viết thêm các nội dung sau:

 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty qua các giai đoạn. Nếu là công ty mới thành lập thì mô tả về lĩnh vực hoạt động và định hướng phát triển, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty.
 • Giới thiệu sơ lược về sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty và phân tích về mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty.
 • Giới thiệu sơ lược về thị trường hoạt động, sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Lưu ý: Tùy vào việc sinh viên lựa chọn tình huống nào thì nên viết kỹ về vấn đề đó, ví dụ như tình huống về tổ chức thì có thể mô tả kỹ hơn về sơ đồ cơ cấu tổ chức mà không cần thiết phải giới thiệu về sản phẩm của công ty.

 1. Nội dung tình huống (4 trang)

Sinh viên viết tình huống quản trị theo nội dung của 10 chương trong môn Quản trị học. Sinh viên có thể lựa chọn một trong các chủ đề sau:

 • Khái quát về quản trị (mô tả về các hoạt động quản trị trong tổ chức thể hiện được việc áp dụng các lý thuyết quản trị như lý thuyết quản trị khoa học, hành chính, tâm lý xã hội)
 • Nhà quản trị (mô tả về một hoặc một vài nhà quản trị trong công ty, tình huống thể hiện rõ được vai trò của nhà quản trị, cấp bậc, kỹ năng của nhà quản trị)
 • Môi trường quản trị (mô tả về hoạt động của một doanh nghiệp trên cơ sở tận dụng các yếu tố thuận lợi từ môi trường, giải quyết những khó khăn từ thách thức bên ngoài, quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối thủ cạnh tranh)
 • Hoạch định (mô tả về chiến lược của một công ty, quy trình lập kế hoạch, triển khai chiến lược)
 • Tổ chức (mô tả về sơ đồ cơ cấu tổ chức của một công ty, tầm hạn quản trị, ủy quyền, phân quyền, quản trị nguồn nhân lực, phân tích công việc, đánh giá nhân viên)
 • Lãnh đạo (mô tả về phong cách lãnh đạo của nhà quản trị, chính sách động viên và khích lệ tinh thần làm việc cho nhân viên)
 • Kiểm soát (mô tả về loại hình kiểm soát mà doanh nghiệp áp dụng, quy trình kiểm soát, những vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát)
 • Ra quyết định (mô tả về các quyết định của nhà quản trị ứng phó trong môi trường thay đổi, những quyết định thành công/thất bại)
 • Truyền thông (mô tả về quy trình truyền thông, chính sách truyền thông trong tổ chức)
 • Quản lý nhóm (mô tả về cách nhà quản trị thiết lập các nhóm làm việc, quy trình xây dựng nhóm, những hạn chế của làm việc nhóm)

Lưu ý: Sinh viên có thể dựa theo những gợi ý trên đây để viết mô tả một tình huống bất kỳ cho một doanh nghiệp có thật. Đó là doanh nghiệp mà sinh viên đã hoặc đang làm việc, được biết qua các kênh thông tin công khai như báo chí, Internet… Để viết được một tình huống tốt, sinh viên có thể lập một dàn ý trước để diễn biến câu chuyện liền mạch và logic. Tình huống phải có cốt truyện, nhân vật, và phải có vấn đề. Vấn đề ở đây được hiểu có thể là những rủi ro mà doanh nghiệp đã gặp phải, những tình huống phát sinh ngoài dự kiến, những khó khăn, trở ngại trong vấn đề quản lý, hoặc cũng có thể là những quyết định thành công của doanh nghiệp. Thông tin được sử dụng để viết tình huống có thể là thông tin thứ cấp đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Nội dung của tình huống không viết dưới dạng gạch đầu dòng mà cần viết theo từng đoạn văn. Nếu tình huống có nhiều vấn đề lớn, sinh viên có thể thiết kế thành các đề mục nhỏ và in đậm để làm rõ các ý chính.

Một tình huống có thể viết về 1 vấn đề của một chương, hoặc nhiều vấn đề của một chương.

PHẦN 2 – PHÂN TÍCH  TÌNH HUỐNG (4 trang)

1 – Tóm tắt tình huống

Tình huống được tóm tắt ngắn gọn trong ½ trang.

Sinh viên nêu rõ tình huống đề cập đến vấn đề nào, chương nào trong môn Quản trị học.

Lưu ý: không sao chép, cắt lược lại y nguyên phần tình huống ở trên đưa vào phần này, mà cần tóm tắt lại tình huống theo cách diễn đạt cô đọng.

2 – Trong tình huống, các vấn đề đã được giải quyết như thế nào?

Trong phần nàycần nêu lại các vấn đề có trong tình huống, phân tích những vấn đề đó đã được nhà quản trị/doanh nghiệp giải quyết như thế nào. Mô tả lại các giải pháp đã được thực hiện trong tình huống.

Lưu ý: Sinh viên không đưa thêm các giải pháp khác của cá nhân, những giải pháp nếu có phải tóm tắt lại từ tình huống.

3 – Bài học thực tiễn rút ra từ tình huống

Từ tình huống trên, sinh viên rút ra những bài học gì về quản trị. Phần này, sinh viên tự do viết theo quan điểm cá nhân. Sinh viên có thể viết về những khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn, những cách làm hiệu quả mình có thể học tập, những giải pháp có thể bổ sung nếu mình ở trong tình huống đó của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sinh viên liệt kê tất cả các nguồn tài liệu tham khảo đã sử dụng cho việc viết tình huống. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự: sách, tạp chí chuyên ngành, bài báo trên website. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự A,B,C theo tên tác giả.

Tài liệu tham khảo chỉ liệt kê các tài liệu đã được người viết trích dẫn trong chuyên đề.

Nếu là sách: Họ tên tác giả, tên sách (chữ nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.

Dương Đăng Chinh, Tài chính công, Nhà xuất bản Tài chính, TPHCM, năm 2009.

Nếu là bài báo trong tạp chí hoặc tập san: Họ tên tác giả, tên bài báo (trong ngoặc kép), tên tạp chí (in nghiêng), năm xuất bản, số tạp chí.

Bùi Hữu Đức, “Thúc đẩy sự phát triển của các hình thức thương mại hiện đại trên thị trường nông thôn”, Phát triển kinh tế, năm 2011, số 253.

Nếu là Nhật báo hoặc tuần báo:

Cũng giống như cách ghi ở trên, chỉ đảo ngược về thời gian xuất bản và số báo.

Gia Vinh, “Đại gia vung tay mở chuỗi bán lẻ”, Sài gòn tiếp thị, số 141, năm 2011.

 Thông tin từ các website: Họ tên tác giả, tên bài báo (trong ngoặc kép), tên website (in nghiêng), ngày tháng năm đăng tải.

Gia Vinh, “Đại gia vung tay mở chuỗi bán lẻ”, http://www.sgtt.com.vn/Kinh-te/156642/Dai-gia-vung-tay-mo-chuoi-ban-le.html, ngày 15/12/2011.

 

Nhận làm thuê báo cáo thực tập,viết thuê báo cáo tốt nghiệp

Mình gửi các bạn mẫu kết luận hay trong viết bài báo cáo thực tập kế toán như sau:
Kế toán thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho các yêu cầu quản lý khác nhau của các đối tượng có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước.
Thông tin kế toán là thông tin hết sức cần thiết và quan trọng đối với các nhà quản lý. Bất kỳ nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào từ một tổ hợp công nghiệp đến một cửa hàng thực phẩm đều phải dựa vào thông tin của kế toán để quản lý, điều hành, kiểm soát và ra các quyết định kinh tế.
Nói tóm lại, sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp đều cần thiết được cập nhật những thông tin đáng tin cậy về tình hình kinh doanh, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và những thông tin về kinh tế, kỹ thuật, thị trường, xã hội có liên quan. Những thông tin này giúp các nhà quản trị doanh nghiệp nắm bắt được tình hình thực tế kinh doanh của doanh nghiệp, những biến động của kinh tế, kỹ thuật, thị trường, xã hội tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó mà lựa chọn quyết định đúng đắn cho hướng phát triển của doanh nghiệp mình trong tương lai.
Nhìn chung Công ty Bảo Việt Cần Thơ có một tổ chức bộ máy kế toán khá hoàn hảo, có nhiều kế toán chi tiết. Mỗi kế toán nắm một phần hành riêng nên kịp thời nắm bắt và xử lý thông tin nhanh chóng.
Qua một thời gian thực tập tại công ty, tìm hiểu được các hình thức tổ chức cũng như phương pháp hạch toán của công ty, đặc biệt đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh. Em nhận thấy việc hạch toán và xác định kết quả kinh doanh tại một đơn vị tương đối phức tạp nhưng công ty đã làm rất tốt công việc này. Cách thức thu thập, xử lý chứng từ kế toán cũng như cách thức ghi chép chi tiết và tổng hợp đã đảm bảo được yêu cầu chính xác, kịp thời, rõ ràng của kế toán.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Giảng Viên hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp và với sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị phòng tài chính kế toán Công ty Bảo Việt Cần Thơ đã giúp em đã hoàn thành được bài báo cáo tốt nghiệp này.

TƯ VẤN SINH VIÊN: SĐT/ZALO 0917.193.864

GMAIL: thuy.gse@gmail.com

Làm báo cáo tốt nghiệp thuê giá rẻ, chất lượng toàn quốc

viết thuê chuyên đề tốt nghiệp

Hiện nay xu hướng tìm đến các dịch vụ để yêu cầu làm báo cáo tốt nghiệp thuê không còn là cụm từ quá xa lạ đối với các bạn sinh viên nữa, bởi vì những khó khăn mà các bạn sinh viên năm cuối phải đương đầu nào là thời gian, công sức để tìm tòi tài liệu, sách giáo khoa tham khảo, hay là tìm đến các doanh nghiệp để lấy số liệu, con số…Không phải bạn sinh viên nào cũng có khả năng để hoàn thành một bản báo cáo tốt nghiệp hoàn chỉnh thậm chí có bạn còn tỏ ra lung túng không biết mình nên làm từ đâu. Đáp ứng được nhu cầu này của các bạn sinh viên mà chúng tôi nhóm chuyên làm báo cáo tốt nghiệp thuê xin nhận hỗ trợ, tư vấn cho các bạn sinh viên trong việc hoàn thành một bài báo cáo tốt nghiệp chất lượng, hoàn chỉnh, cam kết đảm bảo sẽ được đánh giá cao từ phía các giáo viên.

dia-chi-nhan-lam-thue-bao-cao-thuc-tap

Nhóm chuyên làm báo cáo tốt nghiệp thuê được thành lập nhiều năm với rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực viết luận văn, tiểu luận, đồ án tốt nghiệp…với mọi thể loại khác nhau,đa dạng về đề tài, phong phú về hình thức trình bày. Các thành viên trong nhóm đều là những cựu sinh viên ưu tú tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu trên toàn quốc với trình độ cử nhân, thạc sỹ nên các bạn hoàn toàn yên tâm về đội ngũ viết thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi. Hàng trăm bài báo cáo tốt nghiệp, đồ án thực tập, bài luận văn…đều được hoàn thành xuất sắc và được đánh giá cao nên các bạn hoàn toàn yên tâm với đội ngũ viết thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi.

báo cáo tốt nghiệp

Hiện nay, nhóm chuyên làm báo cáo tốt nghiệp thuê luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho các bạn trong việc lựa chọn đề tài để làm báo cáo thực tập, luận văn theo đúng yêu cầu của nhà trường, giúp các bạn xin số liệu, tài liệu tham khảo, thậm chí nếu các bạn chưa tìm được chỗ thực tập thì chúng tôi cũng giúp các bạn được trong việc xin dấu xác nhận thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập với giá sinh viên nên chúng tôi đảm bảo về chất lượng và thời gian thực hiện. Mọi thắc mắc và hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

 

TƯ VẤN SINH VIÊN: SĐT/ZALO 0917.193.864

GMAIL: thuy.gse@gmail.com

Lời mở đầu của 1 bài báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh

đề-tài-báo-cáo-thực-tập

Thời gian gần đây dịch vụ viết báo cáo thực tập đang có xu hướng nhận làm cho một số bạn làm các đề tài như lập dự án kinh doanh, vậy đâu là một hướng đi cho những đề tài dạng này. hôm nay web xin chia sẽ cho các bạn mẫu lời mở đầu nhé, bạn nào cần làm thuê báo cáo thực tập liên hệ Ad nhé:

Lời mở đầu

Hiện nay nước ta đang trong quá trình hội nhập và nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Đóng vai trò chủ đạo cho sự lớn mạnh của nền kinh tế là hệ thống doanh nghiệp và con người là nhân tố quyết định để làm nên điều đó. Khả năng tư duy, sự sáng tạo của con người là vô hạn và có ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Muốn tận dụng được điều đó, các doanh nghiệp cần phải có một môi trường làm việc sạch sẽ, trong lành, thoáng mát để tạo điều kiện cho khả năng tư duy và sự sáng tạo trong công việc được phát huy một cách tối đa và hiệu quả.
Có thể nói, môi trường sống và làm việc là một yếu tố rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và hiệu quả công việc của chúng ta. Từ không gian rộng lớn như nhà xưởng, kho bãi, chung cư, tòa nhà cho đến những không gian nhỏ hẹp hơn như phòng làm việc, căn hộ hay những trang thiết bị, vật dụng chúng ta sử dụng và sinh hoạt hàng ngày, cũng đều phải được vệ sinh thường xuyên để tạo ra môi trường sạch sẽ, thoáng mát. Tuy nhiên với nhịp sống hối hả, tất bật trong thời đại công nghiệp hiện nay thì con người không có nhiều thời gian dọn dẹp, vệ sinh. Xuất phát từ nguyên nhân đó công ty chúng tôi cung cấp đến quý khách dịch vụ vệ sinh An Gia Nghĩa.

TƯ VẤN SINH VIÊN: SĐT/ZALO 0917.193.864

GMAIL: thuy.gse@gmail.com

Một số quy tắc soạn thảo văn bản trong báo cáo thực tập

trinh bay bao cao thuc tap

Vietbaocaothuctap.net giới thiệu các bạn Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản trong viết báo cáo thực tập, các bạn đang làm bài cần chú ý nhé:

Soạn thảo văn bản: khó hay dễ? Các bạn có ngạc nhiên lắm không? Tôi dám chắc rằng thậm chí một số bạn trẻ còn nổi cáu nữa. Bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn dạy gõ văn bản nữa? Máy tính từ lâu đã trở thành một công cụ không thể thiếu được trong các văn phòng, công sở với chức năng chính là soạn thảo văn bản.
Ngày nay chúng ta không thể tìm thấy một văn bản chính thức nào của nhà nước mà không được thực hiện trên máy tính. Công việc soạn thảo văn bản giờ đây đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm vững các nguyên tắc gõ văn bản cơ bản nhất mà chúng tôi sắp trình bày hôm nay. Bản thân tôi đã quan sát và nhận thấy rằng 90% sinh viên tốt nghiệp  viết thuê báo cáo thực tập các trường đại học không nắm vững (thậm chí chưa biết) các qui tắc này!

Vì vậy các bạn cần bình tĩnh và hãy đọc cẩn thận bài viết này. Đối với các bạn đã biết thì đây là dịp kiểm tra lại các thói quen của mình, còn đối với các bạn chưa biết thì những qui tắc này sẽ thật sự bổ ích. Các qui tắc này rất dễ hiểu, khi biết và nhớ rồi thì bạn sẽ không bao giờ lặp lại các lỗi này nữa khi soạn thảo văn bản.

Một điều nữa rất quan trọng muốn nói với các bạn: các qui tắc soạn thảo văn bản này luôn đúng và không phụ thuộc vào phần mềm soạn thảo hay hệ điều hành cụ thể nào.

trinh bay bao cao thuc tap

trinh bay bao cao thuc tap

Khái niệm ký tự, từ, câu, dòng, đoạn

Khi làm việc với văn bản, đối tượng chủ yếu ta thường xuyên phải tiếp xúc là các ký tự (Character). Các ký tự phần lớn được gõ vào trực tiếp từ bàn phím. Nhiều ký tự khác ký tự trắng(Space) ghép lại với nhau thành một từ (Word). Tập hợp các từ kết thúc bằng dấu ngắt câu, ví dụ dấu chấm (.) gọi là câu (Sentence). Nhiều câu có liên quan với nhau hoàn chỉnh về ngữ nghĩa nào đó tạo thành một đoạn văn bản (Paragraph).

Trong các phần mềm soạn thảo, đoạn văn bản được kết thúc bằng cách nhấn phím Enter. Như vậy phím Enter dùng khi cần tạo ra một đoạn văn bản mới. Đoạn là thành phần rất quan trọng của văn bản. Nhiều định dạng sẽ được áp đặt cho đoạn như căn lề, kiểu dáng,… Nếu trong một đoạn văn bản, ta cần ngắt xuống dòng, lúc đó dùng tổ hợp Shift+Enter. Thông thường, giãn cách giữa các đoạn văn bản sẽ lớn hơn giữa các dòng trong một đoạn.

Đoạn văn bản hiển thị trên màn hình sẽ được chia thành nhiều dòng tùy thuộc vào kích thước trang giấy in, kích thước chữ… Có thể tạm định nghĩa dòng là một tập hợp các ký tự nằm trên cùng một đường cơ sở (Baseline) từ bên trái sang bên phải màn hình soạn thảo.

Như vậy các định nghĩa và khái niệm cơ bản ban đầu của soạn thảo và trình bày văn bản là Ký tự, Từ, Câu, Dòng, Đoạn.

Nguyên tắc tự xuống dòng của từ:

Trong quá trình soạn thảo văn bản, khi gõ đến cuối dòng, phần mềm sẽ thực hiện động tác tự xuống dòng. Nguyên tắc của việc tự động xuống dòng là không được làm ngắt đôi một từ. Do vậy nếu không đủ chỗ để hiển thị cả từ trên hàng, máy tính sẽ ngắt cả từ đó xuống hàng tiếp theo. Vị trí của từ bị ngắt dòng do vậy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như độ rộng trang giấy in, độ rộng cửa sổ màn hình, kích thước chữ. Do đó, nếu không có lý do để ngắt dòng, ta cứ tiếp tục gõ dù con trỏ đã nằm cuối dòng. Việc quyết định ngắt dòng tại đâu sẽ do máy tính lựa chọn.

Cách ngắt dòng tự động của phần mềm hoàn toàn khác với việc ta sử dụng các phím tạo ra các ngắt dòng “nhân tạo” như các phím Enter, Shift+Enter hoặc Ctrl+Enter. Nếu ta sử dụng các phím này, máy tính sẽ luôn ngắt dòng tại vị trí đó.

Nguyên tắc tự xuống dòng của từ là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của soạn thảo văn bản trên máy tính. Đây là đặc thù chỉ có đối với công việc soạn thảo trên máy tính và không có đối với việc gõ máy chữ hay viết tay. Chính vì điều này mà đã nảy sinh một số qui tắc mới đặc thù cho công việc soạn thảo trên máy tính.

Mình nhận làm thuê báo cáo thực tập, bạn nào cần hỗ trợ liên hệ mình nhé: SĐT/ZALO 0917.193.864 , Tư vẫn làm bài miễn phí nhé 

Cách viết lời mở đầu trong báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp

viet-bao-cao-thuc-tap-thue

Mẫu lời cảm ơn hay trong báo cáo thực tập, lời cảm ơn trong luận văn khóa luận cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tham khảo nhé:

Lời cảm ơn.
Lời đầu tiên em xin chân thành kính gửi đến Thầy Ths.Phan Văn Tân lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Em cảm ơn thầy vì đã nhiệt tình, chu đáo chỉ bảo,hướng dẫn em trong suốt quá trình làm báo cáo thực tập. Thầy đã giúp đỡ em rất nhiều khi em gặp những khó khăn và thắc mắc.
Em cũng muốn kính gửi lời cảm ơn đến các thầy cô của trường Cao Đẳng Bách Việt vì đã truyền đạt những kiến thức bổ ích cho em trong suốt khóa học. Em xin cảm ơn đến các thầy cô trong Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã nhiệt tình giúp đỡ em trong việc học tập cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em trong suốt quá trình học và hoàn thành viết báo cáo thực tập cuối khóa.
Xin kính gửi đến Công ty cổ phần In chất lượng cao, ban giám đốc công ty, tổng giám đốc – ông Trần Anh Tuấn lời cảm ơn chân thành và da diết vì đã tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập, vì đã nhiệt tình giúp đỡ em để em hoàn thành được quá trình thực tập làm báo cáo. Đặc biệt là các anh chị nhân viên làm chung vị trí với em.
Do thời gian làm báo cáo thực tập cũng như chưa rành về việc làm báo cáo nên em rất kính mong được sự hướng dẫn,sự nhận xét nhiệt tình và chỉnh sửa chỉ bảo cho em nếu như có những sai sót và những điểm chưa đúng trong viết bài báo cáo thực tập.

nhóm mình nhận làm báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên, bạn nào có như cầu hỗ trợ làm báo cáo thực tập thì liên hệ mình nhé:

TƯ VẤN SINH VIÊN: SĐT/ZALO 0917.193.864

GMAIL: thuy.gse@gmail.com

Mẫu đề cương báo cáo thực tập quản trị nhân sự

Chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu đề cương báo cáo thực tập quản trị nhân sự để các bạn làm mẫu tham khảo viết thuê báo cáo thực tập.

Mình xin trích để các bạn tham khảo:

Lời nói đầu 1
Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân sự 3
1.1 Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự 3
1.1.1 Khái niệm quản trị nhân sự 3
1.1.2 Vai trò của quản trị nhân sự 3
1.1.3 Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự 4
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị nhân sự 17
1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự 17
1.2.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự 20
Chương 2: công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh 22
2.1 Khái quát chung về công ty 22
2.1.1 Quá trình hình thành của công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh 22
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 24
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 24
2.1.4 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 29
2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh 32
2.2.1 Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty 32
2.2.2 Công tác tuyển dụng lao động của công ty 37
2.2.3 Công tác tuyển chọn nhân sự của công ty 43
2.3 Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh 46
2.3.1.Đào tạo nhân sự 46
2.3.2.Phát triển nhân sự 51
2.4 Đánh giá chung về công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh 56
2.4.1 Ưu điểm 56
2.4.2 Nhược điểm 56
Chương 3: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang minh 58
3.1 Định hướng và phát triển công ty trong thời gian tới 58
3.1.1 Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian tới. 58
3.1.2 Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới 58
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh: 59
3.2.1 Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 59
3.2.2 Nâng cao chất lượng phân tích công việc 61
3.2.3 Hoàn thiện công tác tuyển dụng 61
3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 63
3.2.5 Thực hiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho cán bộ công nhân viên một cách hợp lý. 66
3.2.6 Hoàn thiện hơn nữa bộ máy của công ty 68
3.2.7 Tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật. 69
3.2.8 Một số các biện pháp khác. 69
Kết luận 71

Ngoài ra, chúng tôi còn rất nhiều bài báo cáo thực tập nhân sự để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

 

TƯ VẤN SINH VIÊN: SĐT/ZALO 0917.193.864

GMAIL: thuy.gse@gmail.com

Lời mở đầu bài báo cáo thực tập marketing đạt 9 điểm

Viết thuê báo cáo thực tập

Viết thuê báo cáo thực tập xin chia sẻ tới độc giả Lời mở đầu bài báo cáo thực tập marketing đạt 9 điểm để các bạn làm tài liệu tham khảo viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Mình xin trích lời nói đầu:

Marketing ngày nay đã trở thành một cuộc dựa trên quyền sơ hữu thông tin nhiều hơn là quyền sở hữu những tài nguyên khác .Các đối thủ cạnh tranh có thể bắt chước nhau về trang thiết bị sản phẩm và các qui trình sản xuất kinh doanh nhưng họ không thể sao chép thông tin và chât xám của nhau.Dung lượng thông tin của công ty có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh chiến lược cho công ty đó.
Các công ty cũng phải phát triển khai những cơ chế hữu hiệu để tìm kiếm thông tin mới .Việc thu thập lưu trữ truyền bá thông tin rất tốn thời gian và tiền bạc. Các nhà nghiên cứu thị trường đã tìm ta những kỹ thuật phức tạp để thu thập thông tin mới cũng như quản lý thông tin hiện có. Dưới đây chúng ta có thể nói đến ba vấn đề.
Công ty cần những loại thông tin gì để có thể đưa ra các quyết định Marketing sáng suốt hơn ?.
Có những phương pháp chủ dạo nào trong việc thu thập những thông tin cần thiết .
Làm thế nào để quản lý thông tin của công ty một cách hiệu quả nhất để các nhà lập quyết định của công ty có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận với những : ”thông tin vàng”?.
Chính vì những điều đó mà em chọn đề tài này:” Làm chuyên đê thực tập cho mình”
Em mong rằng với việc xây dựng một hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing trong công ty xây dựng công nghiệp phần nào tối ưu được những thông tin thu thập và sử dung có hiệu quả hơn cho những nhà quản trị của công ty.
Em chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Thế Trung và cán bộ công ty trong việc thu thập thông tin từ phía công ty để em có thể hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp.  Ngoài ra, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong nhóm làm thuê báo cáo thực tập đã giúp em làm và hoàn thành bài báo cáo thực tập này.

Các bạn muốn biết chi tiết nội dung bài báo cáo thực tập này, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tài liệu.

Mẫu báo cáo thực tập kế toán bán hàng

Viết thuê báo cáo thực tập

Viết báo cáo thực tập xin chia sẻ với các bạn một Mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương để các bạn tham khảo cho viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển với trình độ ngày càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động, đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế phát triển. Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện về nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất xã hội. Để có thể quản lý hoạt động kinh doanh thì hạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu. Đó là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế.
Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán cung cấp các thông tin kinh tế tài chính hiện thực, có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao, giúp DN và các đối tượng có liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của DN, trên cơ sở đó ban quản lý DN sẽ đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp. Vì vậy, kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của DN.
Đối với các DN kinh doanh, thông qua công tác kế toán, DN sẽ biết được thị trường nào, mặt hàng nào mà mình bán hàng có hiệu quả nhất. Điều này không những đảm bảo cho DN cạnh tranh trên thị trường đầy biến động mà còn cho phép DN đạt được những mục tiêu kinh tế đã đề ra như: Doanh thu, lợi nhuận, thị phần, uy tín … Xuất phát từ nhận thức và qua thời gian thực tập ở Trung tâm Thương mại Thanh Trì (là một chi nhánh của Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên), em cho rằng: Bán hàng là một trong những hoạt động chính của Công ty. Nó giúp ban quản lý Công ty nắm rõ được doanh thu, lợi nhuận, tình hình kinh doanh của Công ty và hiện nay Công ty có thích ứng với cơ chế thị trường không.
Được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo cũng như sự giúp đỡ của Cán bộ phòng Kế toán Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên, em đã lựa chọn chuyên đề cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình là: “Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên”.

Hy vọng với chia sẻ trên việc viết báo cáo tốt nghiệp kế toán của các bạn sẽ được tốt hơn!

Chúc bạn viết báo cáo thực tập đạt kết quả tốt.

error: Content is protected !!